Artykuy

Nowy LID to kit

Politycy Demokratw, SDPL, Zielonych i Unii Pracy niebawem ogosz powstanie nowej partii politycznej. Zlepek nazwisk dawno wyblakych jak Jan Widacki, Marek Borowski czy Dariusz Rosati poczony z powiewem modoci z dwch najwikszych partii bloku nie zapowiada si zbyt obiecujco.

Czytaj dalej

Artykuy

Liberalna inteligencja bez liberalizmu. Trzy liberalne zarzuty do naczelnych Gazety Wyborczej

Gazeta Wyborcza funkcjonuje w mentalnoci katolicko-narodowej jako przykad medium liberalnego, tymczasem sami liberaowie zwykle stanowczo zaprzeczaj jakoby gazeta ta miaa bardziej liberalne konotacje. Sami twrcy tej gazety, np. redaktorzy Rafa Kalukin czy Adam Michnik zdarzaj si okrela siebie samych jako ?liberalna inteligencja? [1]. Inni, jak np. szefowa gazety, Helena uczywo, figuruje wg doniesie dziennikarzy niniejszego portalu wrd darczycw ?demokratw.pl?, co z pewnoci dowodzi pewnych sympatii wobec tej majcej 1-procentowe poparcie partii.

Czy owa gazeta jest prowadzona przez liberalnych intelektualistw? Czy znajdziemy w niej odniesienia do idei liberalnych? Jak powinna osoba uwaajca si za liberaa zareagowa na tak inflacj tego terminu? Moe przypomnieniem tego, czym jest liberalizm, jakie pogldy reprezentuj liberaowie w innych krajach, odnoszc je do dziaalnoci wspomnianego medium, w mojej opinii wyrzdzajcego liberaom bardzo niedwiedzi przysug.

Czytaj dalej

Artykuy

Zaniepokojony zapowiedzi likwidacji polskiego biura Fundacji im. Friedricha Naumannaudaem si do biura tej fundacji by porozmawia o przyszych moliwociach otrzymania wsparcia na szerzenie idei liberalnych oraz by porozmawia o dorobku tej fundacji w Polsce. Zapraszam do lektury wywiadu z wkrtce odchodzcym szefem polskiego biura tej fundacji.

Z Romanem Benedykciukiem, szefem polskiego biura fundacji, rozmawia Adam Fularz

Czytaj dalej