Artykuy

Czy PD negocjuje?

Dzie po dniu, poszczeglne partie odkrywaj swoje karty wyborcze. Take coraz wicej wiemy o skadzie list PdP. I syszymy coraz wicej nazwisk politykw SdPl na pierwszych miejscach list. W Warszawie Rosati, jasne. W Lublinie Borowski. Na Dolnym lsku i Opolszczynie Pinior. Na lsku Grabowska. Na Podkarpaciu Martens. Na moim Pomorzu prof. Nacz. Prawie poow okrgw obejmuj socjaldemokratyczni politycy, zwizani formalnie lub nieformalnie z SdPl. Czyby druga poowa miaa przypa PD?

Czytaj dalej

Artykuy

Platforma Obywatelska w rzdzeniu stosuje zasad polityki odideologizowanej. Mamy do czynienia z wielonurtow parti z sympatycznym liderem, mieszczc w sobie zarwno Krzaklewskiego i Hubner, Palikota i Gowina. W PO w warstwie ideowej jest miejsce dla kadego, pogldy na gospodark rwnie nie maj znaczenia. Czy yjemy w wiecie post-polityki? Czy strach przed PIS-em kae nam gosowa na parti bez spjnej wizji Pastwa?
Czytaj dalej

Artykuy

Jak si okazao, od prawie 5 lat na polecenie wydziau katechetycznego gdaskiej kurii, katecheci w gdaskich szkoach wycigaj ze szklonych baz dane uczniw nieuczszczajcych na religi (nazwisko, imi, adres) i przesyaj je do kurii. Ta za odsya je dalej do parafii zgodnie z waciwoci miejscow adresu zamieszkania delikwenta.
Artykuy

PIOTR BENIUSZYSWemy aktualn sum cakowit, ktr budet przeznacza na dotacje dla partii politycznych i (przez wzgld na kryzys i trudn sytuacj finansw publicznych) podzielmy na p. Powsta tak sum podzielmy przez ilo gosw wanych oddanych w caym kraju w ostatnich wyborach do Sejmu z 2007 roku. Otrzymamy sum, ile wart jest rocznie 1 gos. Za kadym gosem stoi czowiek, ktry paci podatki (jeli nie paci z jakiej przyczyny dochodowego, to i tak paci VAT), wic skada si na budet pastwa, w tym na pul dla partii. W ostatnim kroku naleaoby kadej partii przyzna dotacj roczn w takiej wysokoci, ile jej kandydaci uzyskali gosw.

Gos to pienidz

Dzi na portalu internetowym Spotka Liberaw, polskaliberalna.net pojawi si apel autora ukrywajcego si pod pseudonimem Ras Fufu na temat zniesienia aktualnego systemu finansowania partii politycznych w Polsce. Autor krytykuje finansowanie z budetu pastwa tylko tych partii, ktre uzyskay w ostatnich wyborach do Sejmu co najmniej 3% gosw, a pomijanie ugrupowa mniejszych. Wskazuje, i w ssiednich Niemczech progi s duo nisze i take wyniki wyborw lokalnych (do zwizkowych landtagw) s brane pod uwag. Sugeruje upodobnienie polskiego systemu do systemu niemieckiego i obnienie progu finansowania partii do 0,5% w skali kraju. Stwierdza ponadto, e przy aktualnym systemie finansowania nie ma w Polsce w zasadzie demokracji, za partie staj si przedsibiorstwami od wygrywania wyborw, ktrymi zarzdza wszechwadna i nieliczna klika politycznych potentatw.

Czytaj dalej

Artykuy

Byem przeciwny powoywaniu koalicji Zielonych, Partii Demokratycznej i SDPL. Uwaaem, e brak spoiwa ideowego nie suy stworzeniu dobrych list. I cho cay czas nie jestem do koca zadowolony z ich ksztatu uwaam, e na tle konkurencji PDP przedstawia ofert najmocniejsz. Znajduj si tam kandydaci akceptowalni zarwno dla umiarkowanie liberalnego elektoratu, jak i klasycznego wyborcy lewicy.

Czytaj dalej

Artykuy

Pewne jest to, e Frasyniuk nie obrazi tych chopw, ktrzy w istocie walczyli w polskich powstaniach. Ostatni osob, ktra powinna czu si uraona przez legend ?Solidarnoci?, jest pan Ogonek i wszyscy pozostali autentyczni bojownicy Batalionw. Czytaj dalej