Artykuy

fot. WikipediaNieratyfikowany jeszcze przez Czechy Traktat Lizboski przewiduje stanowisko Prezydenta Unii Europejskiej. W zwizku z tym w mediach rozpocza si dyskusja na temat najlepszych kandydatur. Wedug politykw PO naszym kandydatem powinien by… byy prezydent Lech Wasa.
Czytaj dalej

Artykuy

Byem u moich znajomych w jednym z podupadych miast Ziem Odzyskanych. Mieszkaj w nowym budownictwie, modnej dzielnicy poza miastem. Przeprowadzili si z Irlandii, gdzie yli kilka lat, ale cay czas chcieli wrci, i wreszcie wrcili. Przez czas ich nieobecnoci Polska si diametralnie zmienia, miasta takie jak ich gwatownie si wyludniy z modych elit emigrujcych do wielkich metropolii, gdzie ttni ycie kulturalne.

Czytaj dalej

Artykuy

PD chce likwidacji KRUS

Partia Demokratyczna zaapelowaa do ministra Marka Sawickiego o szybkie zreformowanie KRUS-u. Zdaniem przewodniczcej Brygidy Kuniak, o ile wprowadzenie KRUS-u przez rzd Tadeusza Mazowieckiego byo spoecznie uzasadnione na pocztku lat 90-tych, to obecnie poziom ycia na wsi i w miecie na tyle si wyrwna, e system jest patologiczny i niesprawiedliwy. Zdaniem PD, funkcjonowanie KRUS-u jest niezgodne z konstytucyjn zasad rwnoci. Wedug PD pierwszym etapem denia do likwidacji KRUS-u powinno by denie do uzalenienia skadki od dochodu.

List otwarty PD:

Cz.1

Cz.2

Czytaj dalej

Artykuy

Rada Naczelna Stronnictwa Demokratycznego wybraa Bogdana Lisa na wiceprzewodniczcego zarzdu partii. 57-letni Lis to jeden z najbardziej znanych dziaaczy pierwszej Solidarnoci, byy senator, wieloletni czonek Unii Wolnoci.

Rada odniosa si do dziaa czci czonkow partii, ktrych „celem byo zahamowanie rozwoju SD”. Jak czytamy w komunikacie Rady uznano „za niewane uchway i dziaania podjte 24 padziernika br. bez obecnoci quorum na
posiedzeniu RN. Rada Naczelna sprzeciwia si dzieleniu czonkw Stronnictwa ze wzgldu na sta czonkowski. Podkrelia, e Stronnictwo jest spjnym i solidarnym rodowiskiem. Nie ma wrd nas „starych” i „nowych”. Jestemy
tylko „my” – rwni w prawach i obowizkach”.

Na stycze 2010 roku zapowiedziano zwyczajny Kongres SD, ktry wybierze nowe wadze. Czytaj dalej

Artykuy

Drastyczna nietolerancja wyznaniowa wobec nastoletniego rastamana w Gorzowie

Fot. Zdjcie profilu brata Ernesta i zaoonej przez niego wsplnoty w Gorzowie

Bardzo nie podobaj mi si przypadki drastycznej nietolerancji wyznaniowej w systemie szkolnym. Wczoraj wieczorem na stronie wsplnoty wyznaniowej Ras Tafari znalazem wypowied Brata Ernesta, juz byego ucznia technikum z Gorzowa, ktry zosta relegowany z 3-go roku swojej szkoy.

Czytaj dalej

Artykuy

Rosnce notowania Wodzimierza Cimoszewicza i Wojciecha Olejniczaka w ostatnim sondau Rzeczypospolitej, pokazuj, e Polacy s zmczeni dwubiegunowoci polskiej sceny politycznej i brakiej rozsdnej debaty publicznej PO i PIS. Cho nie przekada si to jeszcze na wzrost notowa SLD wida czytelny sygna – lewica jest w Polsce potrzebna, lecz niekoniecznie taka jak uosabia Grzegorz Napieralski.

Czytaj dalej

Artykuy

SD nie moe by dodatkiem do emerytury
Cz dziennikarzy i komentatorw sceny politycznej, po wydarzeniach na przedwczorajszej Radzie Naczelnej zacza wieci upadek projektu Stronnictwa Demokratycznego. Nic takiego si jednak nie stanie. W partii trwa fundamentalny spr: Czy SD ma by normaln si polityczn, budujc programy i przedstawiajc oferty dla Polakw czy tylko dodatkiem do emerytury dla czci dawnych dziaaczy.
W 2009 roku SD to zupenie inna partia ni wczeniej. Ponad poowa czonkw to nowe osoby, czsto z duym dowiadczeniem samorzdowym i parlamentarnym. czy je przekonanie, e dwubiegunowa scena polityczna, jest zagroeniem dla demokracji i spyca debat publiczn w Polsce. T diagnoz zdawali si podziela do przedwczoraj zawieszeni czonkowie Rady Naczelnej. Jak niestety wida waniejszy okaza si wski rozumiany prywatny interes ni wola zmieniania kraju.

Czytaj dalej