Z blogw

Avatar: ekopoliczek dla kompleksu paliwowo-zbrojeniowego USA

Jeli kto szuka aluzji politycznych w megahitowym nastpcy ?Tytanica?, to, ba, moe ich nabiera wiadrami. Ta kosztujca blisko miliard zotych, rozwijana od 15 (sic!) lat superprodukcja to ckliwy, wyciskajcy zy z oczu pean dla gbokiej ekologii, ktry notabene sprzeda si tak wietnie e po 10 dniach wywietlania wbi si na list najlepszych przebojw kasowych wszechczasw (miejsce 42.), inkasujc w tak krtkim czasie a 642,993,860 $. Jest do moliwe, e Avatar przebije nawet ?Tytanica?, tego samego zreszt reysera.

Premiera filmu opnia si o p roku, chciano da czas wacicielom kin na lepsze dostosowanie aparatury do wywietlania filmw trjwymiarowych, ten czas wykorzystano te na lepsz postprodukcj. Film wywietlono w 2032 kinach dostosowanych do wywietlania filmw trjwymiarowych w USA. Take w Polsce kin tych przybywa, kina takie (3D cyfrowe) s ju w miastach 60-tysicznych. Wykaz miast pod postem.

Avatar przedstawia histori prby podboju obcej planety zaludnionej przez sympatycznych tubylcw przez typowych reprezentantw kompleksu militarno-paliwowego. Jaka prywatna armia, jaka korporacja z menadmentem bez zasad. Pod wiosk tubylcw s zasoby rzadkiego i drogiego metalu. Wynajta zbieranina najemnikw yka kad bzdur jak opowiedz im ich najemcy.

Tubylcy tymczasem yj w kompletnej harmonii ze wiatem przyrody. ?Ludzie z nieba? mog im jedynie zaoferowa dinsy, piwo i ersatz ycia w spoecznoci rzdzonej przez ludzi wyzutych z zasad, natrtnie walczcych o dobra materialne. Iluzje do obecnych ideologii politycznych s a nadto czytelne. Film powinien przypa do gustu wszelkim ekologom, a tych, jak pokazuj wpywy kasowe, jest na wiecie masa.

Dopisek

Na uytek moich czytelnikw stworzyem list miast z kinami oferujcymi Avatara w wersji 3D: Czstochowa, Katowice, Sosnowiec, Gdask, Krakw, Bydgoszcz, Toru, Lublin, Zielona Gra, d, Bielsko- Biaa, Gliwice, Rybnik, Pozna, Dbrowa Grnicza, Biaystok, Gorzw, Legnica, Lubin, Olsztyn, Opole, Pia, Piotrkw, Pock, Radom, Rzeszw, Szczecin, Warszawa.

Czytaj dalej

Artykuy

Jak podaje lokalna „Gazeta Wspczesna” goszczcy w Bielsku Podlaskim szef Rady Naczelnej PSL, Jarosaw Kalinowski na spotkaniu z wyborcami zaatakowa swojego koalicjanta – Platform Obywatelsk.
Kalinowski podrela zasugi Polskiego Stronnictwa Ludowego w forsowaniu istotnych jego zdaniem rozwiza jak reformaq emerytalna (przypomnijmy, e rzd zdecydowa si przenie skadki z OFE do ZUS-u). Byy wicepremier nie wierzy rwnie w powodzenie dziaa komisji hazardowej. Zdaniem Kalinowskiego rzd ma problem z forsowaniem modernizacyjnych rozwiza, poniewa prezydent czsto wetuje istotne z punktu widzenia gabinetu Tuska ustawy.
KOMENTARZ
PSL prbuje odrni si od Platformy i szuka pomysu na siebie. Partie klasowe w caej Unii Europejskiej nale do rzadkoci. Zmniejsza si te liczba osb zatrudnionych w rolnictwie. Dlatego Stronnictwo prbuje si przedstawia jako umiarkowana, rozsdna sia bdca poza osi biecego sporu, gotow na koalicj waciwie z kadym. Stronnictwo jest niestety parti gwnie aparatu, czerpic przede wszystkim z elektoratu, ktry jest z ni zwizany poprzez zatrudnienie w instytucjach pastwowych i komunalnych. Powoduje to, e 5-proc. prg wyborczy moe by trudny do przekroczenia. Tylko rebranding partii i wyrane odrnienie si od koalicjanta moe da szans Stronnictwu na wicej ni dotychczas. Za par lat moe by ju za pno.

Czytaj dalej

Artykuy

Ruch ?Liberaowie? proponuje wprowadzenie w Polsce systemu demokracji poredniej, ktry zastpiby funkcjonujcy obecnie system oligarchii 4 ruchw politycznych. Oligarchia sprowadza si do sprawowania wadzy w kraju przez grup kilku osb, ktre koncentruj wadz dziki kontroli nad rodkami budetowymi przekazywanymi na prowadzenie kampanii wyborczych.

Wg ?Liberaw? realna dyskusja polityczna ju kilka lat temu wyniosa si z operetkowego parlamentu bez wadzy i prorzdowych, dworskich mediw do blogosfery i Internetu. Media prorzdowe reprezentuj dzi tylko stron w prowadzonych dyskusjach i straciy na znaczeniu. Nie majc unikalnych treci i nie wnoszc do prowadzonych dyskusji, zaczy by pomijane do tego stopnia e przestay by miejscem prowadzenia narracji.

Wedug ?Liberaw, w Polsce naley wzorem RFN obniy prg umoliwiajcy zdobycie dofinansowania ze rodkw publicznych do 0,5 % w skali jednego okrgu, albo znie system finansowania partii z budetu w ogle, jako e jest on przyczyn wytworzenia si w Polsce rzdw oligarchw. Naley wprowadzi, wzorem Wielkiej Brytanii, election address podczas kampanii wyborczych, czyli bezpatne rozsyanie ulotek wyborczych wszystkich ruchw przez poczt.

opr. Adam Fularz 


Czytaj dalej

Artykuy

Jak donosi dziennik „Polska The Times”, Zyta Gilowska stanie na czelu prezydenckiej kampanii Lecha Kaczyskiego. Wczeniej na t funkcj typowano europosa, Zbigniewa Ziobro – byego ministra sprawiedliwoci. Ta decyzja to krok w kierunku poszerzenia elektoratu prezydenta. Gilowska jest liberaem gospodarczym: forsowaa zniesienie podatku od spadku a take zniosa skadk rentow. To z powodu jej obecnoci wrd kandydatw prezydenta do Rady Polityki Pieninej rezygnacj zoy lewicowy ekonomista, dr Ryszard Bugaj.
Pamitamy w jakich warunkach Gilowska odchodzia z Platformy Obywatelskiej. Z byle powodu (rzekomy nepotyzm) zostaa wykluczona przez Donalda Tuska, z ktrym wczeniej w zgodnej opinii komentatorw tworzya zgrany tandem. Przyjcie funkcji ministra finansw w rzdzie Kazimierza Marcinkiewicza nie powinno dziwi. Gilowska, profesor ekonomii z KUL, zyskaa dziki temu wpyw na polityk gospodarcz kraju, a take dostaa szans odegrania si na dawnym rywalu.
Zyta Gilowska nie angaowaa si w biece spory polityczne dot. spraw ideowych. Bya w tym ewenementem na tle reszty ekipy PIS-u. Dlatego zastpienie Zbigniewa Ziobry, polityka do nieokrzesanego i zraajcego do siebie osoby spoza twardego jdra, to krok w kierunku uratowania drugiej tury wyborw dla Lecha Kaczyskiego.
Na ile skuteczny? Z dzisiaj opublikowanego sondau Homo Homini dla Dziennika Gazety Prawnej wynika, e prezydent cieszy si poparciem 20 proc. badanych i zajmuje drugie miejsce. Cho jak zsumowa gosy Wodzimierza Cimoszewicza i Andrzeja Olechowskiego ju nie jest tak rowo, a wiadomo, e z tej dwjki wystartuje tylko jeden.
Lech Kaczyski ma rok na podreperowanie swojego wizerunku w oczach wyborcw centrowych. Na razie jeden sukces ju odtrbi: Polacy chtniej widzieli by go na Wigilii ni premiera Donalda Tuska. Teraz od pracy specjalistw i samego prezydenta zaley, czy jego walka o reelekcj skoczy si przyzwoitym wynikiem, utrzymujcym PIS jako drug parti w Polsce, czy te raczej bdziemy mieli do czynienia z syndromem ukraiskim (urzdujcy prezydent Wiktor Juszczenko jest popierany przez 3 proc. badanych). Wybory tu tu.
Raport z czterech lat funkcjonowania Lecha Kaczyskiego jest dostpny na stronach prezydent.pl. Kaczyskipowinienwykorzystawasne publiczne wystpienia, a take czsto obecno prezydenckich ministrw w mediach gwnie do prezentacji swoich osigni.

Czytaj dalej

Artykuy

Komisja hazardowa: Wszechobecna ignorancja

Na gowie przecitnego zjadacza chleba w Polsce powinny si jey wosy. Od kilku tygodni syszymy zewszd, e wykluczenie ze skadu komisji posw PiS najprawdopodobniej jest tymczasowe i po przesuchaniu oraz wyjanieniu ich roli w sprawie, bd mogli wrci do prac komisji. Swojego powrotu po oczyszczajcym przesuchaniu spodziewaj si zainteresowani, ich klub, zapowiadaj je jako moliwe przedstawiciele wadz klubw koalicyjnych, samej komisji, nadziej, e tak si stanie wyraa premier. Okazuje si, e wszyscy oni maj aonie blade pojcie o regulacjach dziaania komisji ledczych. Przesuchany, niezalenie czy mia cokolwiek z czymkolwiek wsplnego czy nie, nie moe sta si w pniejszym toku prac komisji jej czonkiem. (…) To przeraajce, jak skrajna niekompetencja dosownie wszystkich politykw, przechodzi bezkarnie. Na jakiej podstawie moemy udzi si nadziej, e w innych sytuacjach, gdy gra toczy si o ywotne interesy zwykych ludzi, jest inaczej? Polscy politycy s jak dzieci w ciemnociach, cakowicie zbkani.
PIOTR BENIUSZYS

Wszechobecna ignorancja

Ju dzi jasne jest, e PO nie wykorzysta dobrze mechanizmu, jakim jest komisja ledcza, aby skutecznie rozbroi zagroenie dla swoich kampanii wyborczych, wynikajce z afery hazardowej. Wykluczenie posw PiS ze skadu komisji spowodowao, e mao kto jest w stanie uwierzy w dobr wol kierownictwa Platformy, jeli chodzi o rzeczywicie uczciwe wyjanienie caej sprawy. Ju fakt wczenia w zakres prac komisji wszystkich wydarze wok ustawodawstwa regulujcego hazard w cigu ostatnich 8 lat i rwnoczesne zawenie horyzontu czasowego prac komisji do koca lutego budzio tutaj powane wtpliwoci. Sytuacja w ktrej priorytetowe dla wyjanienia ewentualnego uwikania Chelebowskiego i Drzewieckiego w nieprawidowoci staje si przesuchanie Wassermana i Kempy jest nie do przeknicia dla rednio inteligentnego obserwatora sceny politycznej. Formalnie wszystko to moe i jest suszne, ale na pewno nie suy wizerunkowi PO jako partii stawiajcej sobie wysokie standardy etyczne. SLD poleg, gdy partia ta prbowaa swoich, uwikanych w niejasne sytuacje, dziaaczy broni. PO ich nie broni, a powica na otarzu wyborczych szans swojego szefa. Jednak, aby szanse te chroni, jest skonna tak samo jak SLD utrudni realne wyjanienie zaistniaej sytuacji.
Co innego jednak powoduje, e na gowie przecitnego zjadacza chleba w Polsce powinny si jey wosy. Od kilku tygodni syszymy zewszd, e wykluczenie ze skadu komisji posw PiS najprawdopodobniej jest tymczasowe i po przesuchaniu oraz wyjanieniu ich roli w sprawie, bd mogli wrci do prac komisji, jeli owa rola okae si adna bd znikoma, co przynajmniej w przypadku Kempy jest niemal pewne. Swojego powrotu po oczyszczajcym przesuchaniu spodziewaj si zainteresowani, ich klub, zapowiadaj je jako moliwe przedstawiciele wadz klubw koalicyjnych, samej komisji, nadziej, e tak si stanie wyraa premier. Okazuje si, e wszyscy oni maj aonie blade pojcie o regulacjach dziaania komisji ledczych. Przesuchany, niezalenie czy mia cokolwiek z czymkolwiek wsplnego czy nie, nie moe sta si w pniejszym toku prac komisji jej czonkiem. Z gry wic byo wiadomo, e wykluczenie i przesuchanie posw PiS zamyka im drog powrotu. Jednak wszyscy aktorzy tego niewiarygodnego spektaklu nie byli tego wiadomi. To przeraajce, jak skrajna niekompetencja dosownie wszystkich politykw, przechodzi bezkarnie. Na jakiej podstawie moemy udzi si nadziej, e w innych sytuacjach, gdy gra toczy si o ywotne interesy zwykych ludzi, jest inaczej? Polscy politycy s jak dzieci w ciemnociach, cakowicie zbkani, yj tylko dziki temu, e maj biura legislacyjne i doradcw, ktrych czasem w przebysku geniuszu pytaj o drog. Kada firma kierowana przez takich ludzi ju dawno by upada. To e nasze pastwo nadal istnieje, zakrawa niemal na cud.
Kiedy artowano sobie w rozronitego w wyniku wyborw 2001 do sporych rozmiarw klubu SLD, e od trzeciego rzdu zasiadaj w nim ?troglodyty?. Byo to bardzo nieadnie tak mwi. Nie mniej jednak, to porwnanie kusi dzi i powoduje, e nasuwa si pytanie, czy troglodyty opanoway dzi take pierwszy rzd aw i wypary z Sejmu inne gatunki?

Czytaj dalej

Artykuy

altNajnowszy sonda opinii publicznej Homo Homini pokazuje poparcie dla SD na poziomie 2,5%, czyli wicej ni w dotychczasowych badaniach. Sonda zbieg z ogoszeniem przez Andrzeja Olechowskiego decyzji o starcie w wyborach prezydenckich. Na tym poziomie poparcia moe to by oczywicie wynik bdu statystycznego, jednak we wczeniejszych sondazach tej pracowni Stronnictwo Demokratyczne uzyskiwao konsekwentie okoo 1,5%. Kolejne badania poka, czy pomys na wypromowanie pitej partii na polskiej scenie politycznej dziki mocnej i wiarygodnej kandydaturze prezydenckiej ma szanse powodzenia. Czasu jest sporo, ale wane aby SD pocza w sondaach oscylowa wok progu 5% najpniej w lecie. Wwczas pojawi si realne szanse na wejcie do Sejmu w roku 2011. Oby tak si stao.

http://www.dziennik.pl/polityka/article514972/W_sondazach_bez_zmian_PO_na_czele.html Czytaj dalej

Artykuy

Dziennikarz Jacek Sobala, kojarzony z Prawem i Sprawiedliwoci, zosta dyrektorem III Programu Polskiego Radia. Zastpi na tym stanowisku Magd Jethon, ktra cho zostaa wybrana przez Rad Nadzorcz zwizan z LPR i Samoobron nie miaa wyranych konotacji politycznych. Jethon zasyna wczeniej cyklem wywiadw „Pani Magdo, Pani pierwszej to powiem”. Trjka za jej kadencji odzyskaa utracon popularno (jej suchalno signa 8 proc.), na antenie wicej byo te sycha popularnych dziennikarzy tj. Wojciecha Manna czy Piotra Barona.
Sobala by naczelnym kandydatem na wszelkie stanowiska w radiu publicznych za czasw Rady Nadzorczej rzdzonej przez PIS. Wczeniej by m.in. dyrektorem Radia BIS. Zasyn wtedy zdjciem audycji, ktra krytycznie odnosia si do Modziey Wszechpolskiej. Raper Pan Due Pe, w ostatniej audycji zadedykowa mu utwr: „Szczwany lis nasany przez PIS zabiera nam BIS, dlatego w eter leci ten diss!”. Z radia zaczli te odchodzi dziennikarze zwizani z modymi rodowiskami alternatywnymi. Wwczas Sobala odnis si do zarzutw dwoma sowami: „sorry ziomale”, opublikowanymi na prywatnym blogu.
Pniej Sobala kierowa pierwszym programem Polskiego Radia. W opinii obserwatorw radio pod jego kierownictwem nie zachowywao obiektywizmu. Na jego antenie pojawili si te dziennikarze kojarzeni z obozem IV RP np. Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny „Gazety Polskiej”.
To kolejne eksperymenty na mediach publicznych nowej medialnej koalicji PIS-SLD. Wczeniej doradc w Radiu Euro, zosta Mateusz Piskorski, byy rzecznik Samoobrony, niegdy zwizany ze rodowiskami panslawistycznymi. Gono te byo o poszukiwaniu pracy przez Krzysztofa Filipka, wieloletniego posa Samoobrony.
Naley mie nadziej, e w tym zamieszaniu nie ucierpi suchacze i dziennikarze radia, a Trjka zachowa swj ambitny i inteligencki charakter.

Czytaj dalej

Artykuy

Mediapoinformoway o tym, co zainteresowani wiedzieli od kilku dni a mogli si spodziewa od kilku miesicy. Wadysaw Frasyniuk ? twrca i pierwszy przewodniczcy Partii Demokratycznej, w odpowiedzi na brak demokracji przy wyborze kandydata PD na prezydenta Polski, odszed od demokratw.pl. Opuszczanie tej partii przez jej czonkw nie jest zjawiskiem nowym, zachodzi niemal codziennie. Jednak w tym przypadku jest symboliczne. Odszed kto, kto j stworzy i wypromowa.

W licie, wystosowanym m. in. do Przewodniczcych Regionw Partii Demokratycznej Wadysaw Frasyniuk zwrci te uwag na to, e Unia Wolnoci i Partia Demokratyczna byy partiami politycznego centrum ? nie tylko wiatopogldowego, ale przede wszystkim ekonomicznego. Stwierdzi, e ?Byem i jestem zwolennikiem odwagi i otwartoci w wyraaniu pogldw. Uwaam, i zanikajca w polityce ideowo jest jednym z czynnikw gbokiego upadku polskiego ycia publicznego.? ? to zdanie trafnie oddaje sytuacj aktualnie panujc w PD.

Wspomnia te lewicowe, socjalne pogldy oraz obron Stanu Wojennego Tomasza Nacza, ktre s w sprzecznoci z wartociami tosamymi dla Partii Demokratycznej i jego samego.

artyku pochodzi ze stronywww.krzysztofjakubowski.pl

Autor jest szefem regionu lubelskiego Partii Demokratycznej – demokraci.pl


Czytaj dalej

Artykuy

yjemy w kraju zniewolonym okupacj konserwatywno-postkomunistyczn. Od dobrych kilku lat w moim rodowisku trwa dyskusja nad fasadowoci polskiej demokracji. T fasadowo podtrzymuj kolaborujcy z okupantem dziennikarze. Wg nich wszystko jest w porzdku.

System finansowania polityki w Polsce zabetonowa ju lata temu scen polityczn. Bariera finansowa jest tak wysoka, e adne ruchy obywateli nie mog jej pokona. Chyba e maj warte wiele milionw PLN wsparcie mediw (jak LPR- od Radia Maryja, albo Samoobrona, uyta medialnie do obalenia rzdu AWS-UW przez dziennikarza-cyngla). Zwyke organizacje szans nie maj. Kolporta ulotek w skali kraju to kwota 4-5 mln PLN (w Anglii ma si to za darmo), jeden billboard kosztuje, z tego co syszaem, ok. 20- 25 tys. PLN/ miesic.
Podstawowa kampania kosztuje kilkanacie milionw zotych, a ze skadek typowe polskie partie pozaparlamentarne maj moe z kilkadziesit tysicy rocznie. Jaki czas temu wielkie partie przyznay sobie dofinansowanie z pienidzy podatnikw- od kilkunastu do 100 mln na kad kadencj parlamentarn. W efekcie kampania wyborcza w Polsce wyglda tak jak te ktre widziaem w Egipcie. ?Reimowy? kandydat ma billboard na rodku ronda, bosi i goli kandydaci opozycyjni- nielegalnie porozklejani na cianach czy skrzynkach.
W Polsce reim powrci. Ludzie nie zdaj sobie sprawy ile finansowo kady z nich traci przez to e w naszym kraju jest fikcja zamiast ustroju demokratycznego. Kady z nas przecitnie traci jakie 24 tysice PLN rocznie, jeli uznamy e majc demokracj i wolno sowa, rozwijalibymy si na poziomie Czech. Strata ta wynosi 9 tys. PLN rocznie jeli rozwijalibymy si na poziomie Estonii, kraju przodujcego w rankingach wolnoci sowa. Kady z nas byby bogatszy o 1/3 czy o 45 % gdybymy rozwijali si jak te dwa kraje naszego bloku.
W Polsce wikszo prasy peni funkcj dworsk wobec rzdu i samorzdw. Dziennikarze pisz teksty nic nie wnoszce, idealnie powtarzajce ?obowizujcy bekot?. Nie wiem, czy staraj si ?nie wyrnia si?, czy te jest to forma cenzury? Mona im wysa argumenty ktre ideologicznie pasuj do polityki jednej z ideologii politycznych w Polsce nieobecnych i jakby ocenzurowanych. Oczywicie nic takiego si nie ukae, zlej nas. Taka cenzura wobec obywateli funkcjonuje nawet w sprawach bahych i gospodarczych. Lokalni politycy do dziennikarzy zwracaj si po imieniu. Funkcjonuj kontakty jeszcze z czasw komuny.
Od dziaajcych demokracji dzieli nas ogromne morze. Przed nami wymiana caej niemal klasy politycznej, jeli chcemy mie rzdy merytokratyczne, rzdy oparte na wiedzy. Przed nami budowa od podstaw instytucji naukowych. Tylko bardzo naiwni mog wierzy e za polskimi dumnymi szyldami kryj si placwki naukowe- ich fatalnie opacana kadra to w wikszoci wolontariusze- hobbyci, ktrzy pracuj na peny etat zwykle w sektorze prywatnym!
Polska jest krajem rzdzonym nie przez elity, ale przez redniakw, przecitniakw. Drobnomieszczaska Platforma Obywatelska to partia fanw piki nonej, ludzi zapamitanych przez ich ssiadw jako namitnie pijcych piwo pod potem, co samo w sobie jest do ludzkie, i rwnie przecitne. Ci ludzie dzi zajmuj wysokie stanowiska, ale kwalifikacji ani wiedzy uprawniajcej do ich zajmowania- nie maj.
Drobnomieszczaska, filisterska PO wbija Polsk w zapnienie. Brak sektora nauki (poza fasadami z dumnymi napisami) to cios w polsk przyszo. Polska ju dzi jest tylko dostawc taniej siy roboczej, jest krajem niemal kompletnie pozbawionym elit, czego dowodem jest poziom polskiej literatury, publicystyki, dziennikarstwa ekonomicznego i technicznego. Czsto nawet nie istniej same czasopisma, wic autorzy nie maj dla kogo pisa.
Jako ycia codziennego: estetyka miast, jako oferty kulturalnej, oferta spdzania wolnego czasu- jest w wielu przypadkach poza wszelkimi normami. Nawet w Warszawie parki s zasrane przez psy. Cae blokowiska Polski B staj si slumsami. Z caych regionw Polski B wyemigrowali typowi modzi konsumenci kultury lub te jej twrcy, na polskiej prowincji nic nie otrzymujcy. Wg nomenklatury specw od zarzdzania regionami, emigruje ?klasa twrcza?, ludzie ktrzy s motorem napdowym rozwoju artystycznego i gospodarczego.
Z duych miast Polski B emigruje wszelki zdolny do pomnoenia wartoci dodanej kapita ludzki. Spece od rachunkowoci, pracownicy konsaltingw, wysi menederzy, ekonomici, do tego wszelkie piknoduchy: malarze, graficy, muzycy zwykle finansowo zaleni od tych pierwszych grup. To dziki tej migracji rozwijaj si due polskie aglomeracje, ale jest to rozwj poprzez kanibalizm.
Polska osiga kres swojego rozwoju. By posuwa si dalej, potrzeba nauki, potrzeba rzdw owieconych merytokratw, potrzeba ogromnych zmian w dziedzinie jakoci ycia, potrzeba gazet codziennych (mamy same o poziomie tabloidw). Spogldam bowiem w Fejsbuk, i widz moich najzdolniejszych i najbardziej kreatywnych przyjaci na emigracji poza Polsk. Wpadaj na wita, odwiedzaj rokroczny ?bal emigranta?. Ale z roku na rok powracajcych jest coraz mniej?.

Ilustracja: Kultura poza granicami Polski. Fragment programu na ywo francuskiej „czwrki”, wystp nawijaczy ragga

Czytaj dalej

Artykuy

Adam Fularz z ruchu ?Liberaowie? krytykuje polityk transportow rzdu. ?Obietnica, e po 2012 roku rzd bdzie inwestowa w pocigi zamiast autostrad, jest nierealna. Niby dlaczego ludno ze wieych autostrad miaaby si przesi powrotem do pocigw? Kolej nie odzyska tak po prostu pozycji rynkowej, po tym jak przez ostatnie 2 dekady stracia 63 % pasaerw i 60 % swojej pracy przewozowej, odnoszc jej dzisiejsze rezultaty do danych z roku 1990.?
?Praktyka krajw Europy Zachodniej i USA pokazuje e ludno uzalenia si od motoryzacji indywidualnej, jeli na rynku transportowym brak jest alternatywy. W krajach o rozwinitej motoryzacji indywidualnej transport publiczny moe co prawda odzyskiwa pasaerw spord kierowcw, ale wymaga to znacznie wikszych inwestycji, na przykad budowy systemw tramwaju szybkiego zamiast linii autobusowych etc. Planowana polityka rzdu to poczenie tylko 12 miast kraju i nie odwrci to faktu przeniesienia setek milionw podry na sie drogow.?
?Rewitalizacj kolei obiecuj mniej wicej te same siy polityczne ktre doprowadziy do zamknicia ruchu na 2/3 dugoci linii kolejowych na Ziemiach Odzyskanych, Wielkopolsce i Grnym lsku. Doprowadzono do tego, e linie na ktrych pocigi ekspresowe midzy kilkumilionowymi aglomeracjami przed drug wojn wiatow pdziy z prdkociami 160 km/h, zostay rozebrane na zom. To stao si z magistral czc Grny lsk z 4,5-milionow aglomeracj Berlina. Dzi pocigi pokonuj t tras blisko 3-krotnie wolniej.?
?Rzd nie ma caociowej polityki transportowej, a sektor nauki w tej brany w Polsce praktycznie nie istnieje. Rzd powinien zleci przygotowanie kompleksowej polityki transportowej zagranicznym naukowcom. Na razie bowiem daje posuch demagogom a nie uznanym na wiecie autorytetom. Liberaowie, jeliby rzdzili, staraliby si o budowanie polityki na podstawach naukowych, ekonomicznych. Nie mona znale ladu ekonomicznej analizy sektora transportu w dokumentach rzdowych.?
?Polityka transportowa winna by budowana na podstawie funkcji kosztw poszczeglnych gazi transportu. To std pochodzi ekologiczny zwrot w polityce transportowej wielu krajw- motoryzacja indywidualna jest po prostu bardzo droga jeli si wliczy koszty wypadkw, haasu czy zuycia deficytowej powierzchni ulic w centrach miast. Jak na razie, polska polityka transportowa jest sufitologi?.
Tab. Spadek przewozw pasaerskich kolej w Polsce:
1990: 789 922 tys. pasaerw
2008: 291 172 tys. pasaerw
1990: 50,3 miliarda pasaerokilometrw
2008: 20,0 miliarda pasaerokilometrw
Komentarze prasowe do stanowiska:
Tel. 0604 44 36 23
Witryny Inicjatywy: liberalni.polskaliberalna.net
sie spoecznociowa: Liberalowie.ning.com (spoeczno)
Prosimy o jej zareklamowanie przy cytowaniu naszego stanowiska.
O Inicjatywie:
Jako liberaowie chcielibymy wyzwoli si z „tyranii tylnych awek”, bo takie, tylne miejsca, zajmujemy zwykle w rozlicznych partiach w jakich obecni s ideolodzy liberalizmu. Nasza platforma jest gosem tych nieobecnych dzi w Polsce rodowisk.
Liberaowie s pierwsz si polityczn w Estonii, trzeci w Wielkiej Brytanii, czwart w RFN etc.

Czytaj dalej