Z blogw

Andrzej Olechowski aktywnie szuka sojusznikw. I dobrze, bo od nadmiaru przyjaci gowa nie boli. Zwaszcza tak potnych jak ludzie PO. Wysa wic list (spnion walentynk?) do demokratw, liberaw i centrolewicowcw z Platformy z prob o poparcie go w wyborach prezydenckich. Ma pecha czoowy libera PO – Janusz Palikot – ju popar Komorowskiego. List jest tak przesodzony i przesiknity grnolotnymi hasami, e nie bd go cytowaa, tylko dam link.

List to dobre zagranie Olechowskiego – szuka w PO swojego elektoratu. Na lewicy zebra prawie wszystko, co mg. Zostao tylko 1-2 proc. wyborcw Tomasza Nacza. W PO moe natomiast zdoby dodatkowe kilka procent. Lewe skrzydo PO ma do wybory: gryp bd grulic (kolejno przypadkowa): wiecznego konserwatyst Komorowskiego i twardego exROP-owskiego prawicowca – Radosawa Sikorskiego. Ten drugi moe przekona do siebie modych wyborcw, ktrzy nie pamitaj, gdzie by na scenie politycznej Sikorski w latach 90.

Wtpi w jakie masowe przechodzenie ludzi ze struktur PO. Liberalnie niezadowolecy odeszli ju po wyrzuceniu Pawa Piskorskiego i w zeszym roku, gdy rozpocz si mini exodus do Stronnictwa Demokratycznego. Jednak moe do wyborcw PO jako przemwi.

Wejd na stron gwn bloga

//

Czytaj dalej

Artykuy

Dlaczego PD jest fajniejsze od SD

Jestem pod wraeniem liczby modych osb zainteresowanych dziaalnoci w Partii Demokratycznej, ktre nawizay ze mn w ostatnim czasie kontakt. Co ciekawe, s to osoby popierajce kandydatur Andrzeja Olechowskiego w wyborach prezydenckich, ale majce negatywny stosunek do Stronnictwa Demokratycznego. W czym tkwi ten fenomen?

Modzi ludzie zdaj si by (waciwie to ju pewne) zniesmaczeni zarwno socjalno-populistycznym PiS, jak i bezideow PO. Wychowani w latach ’90, czyli pierwszych latach od drugiej wojny wiatowej, kiedy Polacy mogli si nacieszy wolnoci gospodarcz i swobodami obywatelskimi, s niejako spojeni z tymi wartociami. Nie widz dla siebie miejsca na lewicy (w domyle SLD), tote nie popr obecnego kandydata PD na prezydenta. Zdecydowanie najbliszy im pozostaje zatem Andrzej Olechowski – dobrze kojarzcy si z latami ’90, nie reprezentujcy adnej z trzech mainstreamowych (dzi) partii politycznych.

Modzi nie popr Stronnictwa Demokratycznego. Widz co si dzieje wewntrz oraz wok tej partii. Fakt, czciowo moe by to nagonka na lidera – Pawa Piskorskiego. Jednak jest to posta kontrowersyjna nie od dzi (podawa przykadw nie trzeba). Na dodatek, „nowe SD”, ktre niebawem bdzie witowa pierwsz rocznic funkcjonowania nie ma adnych politycznych sukcesw – poza wymian zamkw w drzwiach do biur i kamienic „starego SD”. Wobec powyszego jedyn liberaln opcj polityczn w Polsce pozostaje Partia Demokratyczna. Jej pozycj moe dodatkowo wzmocni dziaalno Klubu Liberalnego PD, ktry mam niebawem niedugo zostanie oficjalnie zatwierdzony przez Rad Krajow demokratw. Jedynym atutem SD pozostaje sam Andrzej Olechowski. Jednake nawet on zwrci uwag na to co si dzieje z „nowym SD” i w mediach ogasza si ju jako „kandydat niezaleny”.

Moe na tym skorzysta sama PD. Jeli udzieli poparcia Olechowskiemu to ma duo wiksze szanse przycign do siebie jego elektorat, ktry jest sceptycznie nastawiony do Pawa Piskorskiego i „nowego SD”.

Czytaj dalej

Z blogw

Yes, yes, yes… jednak si zdecydowa i ogosi swj start na konwencji partii. Bardzo si ciesz, bo go lubi, mimo e z wikszoci jego pogldw si nie zgadzam. Poza tym wydaje mi si, e to jedna z nielicznych sympatycznych osb na twardej prawicy.

Marek Jurek startuje w wyborach prezudenckich

Nie wr mu zwycistwa, ale wynik w granicach 5-6 proc. moe osign (eurowybory PR -1,96 proc., Libertas – 1,14, UPR – 1,1, co daje ponad 4 proc.). Nic ponadto, bo ju po jego mowie na konwencji Prawicy Rzeczypospolitej jasno wynika, e bdzie stawia na wartoci chrzecijaskie, narodowe i konserwatywne. Ideologia przed pragmatyzmem. A ile jest takiego elektoratu? Moe z 8 proc. Wikszo z nich jest jednak pod wpywem Radia Maryja, wic o. Tadeusz Rydzyk przehandluje go PiS za miejsca na listach dla swoich faworytw w wyborach samorzdowych.

Kto si cieszy ze startu Marka Jurka

Najbardziej zadowolona powinna by Prawica Rzeczypospolitej. Jurek swoim startem pokazuje, e partia ta jest na tyle silna i powana, e moe wystawi swojego kandydata. Tym samym udowadnia, e PR jest liderem niePiSowskiej prawicy.

Kolejni, ktrzy powinni si cieszy, to ta cz planktonu prawicowego, ktry poszukiwa swojego kandydata. Lech Kaczyski dla nich jest za bardzo na lewo, a reszta to nawet nie plankton, a raczej drobnica, jak Kornel Morawiecki. Partie, ktre powinny poprze go: UPR, LPR, WiP, SKL, by moe Polska Plus.

Andrzej Olechowski i Jerzy Szmajdziski, bo zabierze troch gosw Lechowi Kaczyskiemu. Dziki temu punkt wejcia do drugiej tury si obniy. Bd to najwierniejsi kibice Jurka.

A kto si dzi wkurza

Oczywicie PiS. Marek Jurek odbierze procenty Lechowi Kaczyskiemu. Na Niezalenej.pl ju wyzywaj go od najgorszych. Kaczyskiemu grozi minimalne niebezpieczestwo, e nie wejdzie do II tury. Poza tym Rydzyk ma teraz na kogo postawi i jego pozycja przetragowa w stosunkach z PiS-em si polepszy.

Paradoksalnie Jurek to te kopot dla PO. Gdy do 2 tury wyborw wejdzie, kto inny ni Lech Kaczyski, np. Olechowski, kandydat PO moe mie problemy, eby go pokona. Wyborcy PiS mog zrobi PO na zo i poprze przeciwnika. Mog te nie poprze adnego z politykw w drugiej turze i wtedy szanse kandydata PO oraz Szmai lub Olechowskiego jeszcze si zwiksz.

Wkurza si te Adam Wielomski, ktry z uporem maniaka kreuje Romana Klusk na kandydata na prezydenta prawicy. Mimo e ten nie chce i chyba nie bdzie chcia. Start Marka Jurka, ktry pewnie zassie wszystkie gosy prawicowego planktonu, zablokuje start innych niezalenych kandydatw.

Jeli popierasz Marka Jurka, zapisz si na jego profil na Facebooku.

Wr na stron gwn bloga

//

Czytaj dalej

Z blogw

Sprawa okolicznoci mierci i politycznych kulis mierci byej posanki Barbary Blidy nie zostanie nigdy wyjaniona. Konstatuj to ze smutkiem i stwierdzam, e winne jest temu uomne pastwo polskie, instytucje wymiaru sprawiedliwoci i aparatu cigania, ale przede wszystkim ci, ktrym powinno na wyjanieniu tej sprawy zalee najbardziej ? czyli politykom lewej strony sceny politycznej, z ktrej wywodzia si Blida.

W dzie po mierci posanki, a jeszcze przed haniebnym wystpieniem Zbigniewa Ziobro w Sejmie, gdzie kamstwo i przykrywanie prawdziwych motyww dziaa politycznych kolidowao z jego zadowolon twarz, napisaem tekst, pod tytuem ?Winnym mierci Barbary Blidy jest Zbigniew Ziobro?. Tekst ten powsta po analizie dostpnych wwczas danych o sprawie ? i analizie powiza pomidzy poszczeglnymi osobami, ich relacjami, znajomociami z poprzednich miejsc pracy ? oraz uwarunkowaniami politycznymi, w chwili, kiedy posanka SLD miaa zosta zatrzymana.

Tu po mierci Barbary Blidy uwaaem, e osob rwnie zamieszan w spraw jest Zbigniew Wassermann, koordynator sub specjalnych rzdu Kaczyskiego. Potem si okazao, e Ziobro, poza plecami Wassermanna, zawar nieformalny ukad z szefem ABW, Bogdanem wiczkowskim, swoim prokuratorskim koleg, w tej sprawie (nieformalny ? ale za wiedz premiera Jarosawa Kaczyskiego), aby wykorzysta Barbar Blid jako ?wyjcie? na politykw lewicy ? i powizania ich z mafi wglow. I to wanie byy szef ABW powinien by drugim, gwnym oskaronym w tej sprawie ? obok szefw prokuratury okrgowej w Katowicach, ktrzy realizowali plan dziaa Ziobry. Trzecim oskaronym powinien by Grzegorz Ocieczek ? szef delegatury katowickiej ABW, ktry realizowa dziaania w terenie.

Jeszcze rok temu, kiedy ju prac rozpocza komisja ledcza, pod kierownictwem Ryszarda Kalisza, wydawao mi si, e idzie ku lepszemu, e blokowanie wyjanienia tej sprawy ma si ko kocowi. Wydawao si, e dzka prokuratura pracuje sprawnie. Myliem si.

W poniedziaek Prokuratura Okrgowa w odzi umorzya ledztwo w sprawie nielegalnych naciskw na dziaania prokuratorw, do jakich miao doj w prokuraturach katowickich, w trakcie ledztwa przeciwko Barbarze Blidzie. Pono przestpstwa, czyli nieupowanionych naciskw nie byo. Jest to skandal i hucpa, ktr mona porwna tylko z dziaaniami i nierzetelnoci przy wyjanieniu sprawy Krzysztofa Olewnika.

W grudniu 2007 roku przeprowadziem analiz powiza pomidzy poszczeglnymi osobami i instytucjami, ktre w spraw byy zamieszane. Oto ona;

Ukad zmontowany na linii Ziobro ? Bogdan wiczkowski, szef ABW, Ocieczek, szef delegatury ABW w Katowicach oraz Krzysztof Bach, szef Prokuratury Okrgowej w Katowicach ? przygotowywa ca prowokacj. Barbara Kmiecik, majca w tej sprawie status wiadka koronnego, miaa uwika Blid w domniemane przekazanie apwki Zbigniewowi Baranowskiemu, byy prezes Rudzkiej Spki Wglowej, w kwocie 80 ty. zotych. I to miao wplta Blid w ukad mafii wglowej. Pomocnym w tej sprawie mia by te Ryszard Zajc, ktry mia uwiarygodnia t apwk informacjami ?ze suchu?. Na szczcie w por zrozumia, e amatorzy, ktrzy si t spraw zajmowali ? mog go wplta w nieze kopoty ? i wycofa si ze sprawy.

Sprawa ma dwa punkty zwrotne;

Pierwszym s, upublicznione przez ?Gazet Wyborcz?, zeznania prokuratorw katowickich, skadane przed prokuratur dzk, ktra otrzymaa zlecenie wyjanienia tej sprawy. Pomimo, e bya to jedna z ?frontowych? jednostek Zbigniewa Ziobry ? nie udao si tych rewelacyjnych zezna utrzyma w tajemnicy.

?Gazeta Wyborcza? na pocztku lipca opublikowaa raport, dotyczcy przesuchania 4. prokuratorw prokuratury katowickiej, prowadzcych t spraw oraz rzecznika prokuratury ? prok. Tomasza Tadli.

Przesuchania maj olbrzymi warto. Wynika z nich jednoznacznie, e osi oskarenia, motorem sprawy, osob, ktra miaa pogry Barbar Blid (a moe i innych politykw, take? z PiS ? Wassermann) bya Barbara Kmiecik.
To ona miaa by gwnym wiadkiem oskarenia, to wok jej zezna miano budowa ca spraw. To ona, zapewne za nadzwyczajne zagodzenie kary miaa zosta ?wiadkiem koronnym?.

Przesuchania prokuratorw szeregowych ? nie wiele tak naprawd wyjaniaj. Oni byli tylko narzdziami, ktre zostay uyte do realizacji sprawy. Prowadzcy wczeniej spraw prokurator Emil Melka zosta od niej odsunity ? ale z materiaw nie wynika, aby powodem bya jego opieszao. Chodzio tylko o zdynamizowanie akcji i dziaa, dlatego wymienieni prokuratorzy zostali skierowani do realizacji tej sprawy.

Same przesuchania w prokuraturze dzkiej dotycz tylko przygotowa do zatrzymania Barbary Blidy i dochodzenia do akcji w dniu 25 kwietnia rano w Siemanowicach.
Ale nie zapomnijmy ? a tle jest sprawa V DS 25/06 ? ktra jest utajniona, gdzie tak naprawd s dowody ? a waciwie nie dowody ? lecz zeznania Barbary Kmiecik i Ryszarda Zajca, majce by kanw oskarenia.

Te materiay opublikowane przez ?Gazet Wyborcz? wskazyway na nastpujce rzeczy;

1.Nacisk na prokuratorw Balasa, Gucha, Wolnego i Kaczmarczyk ? Suchanek ? ze strony ich przeoonych ? by ogromny. Szczeglnie ze strony prokuratora okrgowego ? Krzysztofa Bacha, ktry na bieco, w sposb niespotykany ? kontrolowa ich dziaalno. I to wanie ten czowiek jest nastpnym elementem ukadanki ogniwem, ktre ma prowadzi do wyjanienia tej sprawy. Nie wiem, czy ju by przesuchiwany, czy nie ? ale to on jest tym, ktry posiada wiedz, mogc wskazywa na wpyw ministra Ziobry na przebieg dochodzenia, ledztwa i sposb zatrzymania Barbary Blidy.

2.Prokurator Bach czy prokuratur katowick z Agencj Bezpieczestwa Wewntrznego, z Ocieczkiem i liwiskim, jako drugim, jeszcze waniejszym elementem tej ukadanki. To wanie w tej czci sprawy naley si doszukiwa gwnych elementw wpyww Zbigniewa Ziobro. Zarwno Ocieczek jak i szef ABW ? witkowski ? to przyjaciele Zbigniewa Ziobro z pocztkw jego kariery ? i to oni mieli dokona spektakularnych zatrzyma.

3.Wizyta Zbigniewa Ziobro na lsku w dniach 25 lub 26 kwietnia ? by bardzo prawdopodobna. Plotka ta pojawia si we wszystkich zeznaniach ? a jej rda naley upatrywa w ABW.

Drugim elementem zwrotnym, przybliajcym rozwizanie sprawy mierci Blidy ? i wskazujce na udzia w przygotowaniu prowokacji nie tylko Zbigniewa Ziobro, ale i Jarosawa Kaczyskiego ? byy zeznania Janusza Kaczmarka, zoone przed sejmow komisj ds sub specjalnych.

Kaczmarek, byy prokurator krajowy, wiceminister sprawiedliwoci, minister spraw wewntrznych i administracji ? nie udziela informacji dziennikarzom, mediom ? lecz skada relacj przed sejmow komisj ? organem konstytucyjnym, gdzie jego sowa maj duo wiksz warto ? i duo wiksze znaczenie dla sytuacji politycznej oraz przyszych wyborw. Kaczmarek ujawni wtedy , e w Kancelarii Premiera odbya si specjalna narada.

Fakt odbycia tej narady potwierdzi sam Jarosaw Kaczyski. Oprcz niego wzili w niej udzia: Kaczmarek, Ziobro, Zbigniew Wassermann, szef policji, Konrad Kornatowski, szef ABW Bogdan wiczkowski i szef Naczelnej Prokuratury Wojskowej, Tomasz Szaek.

Okazuje si, e ledczy ? koledzy prokuratorw katowickich w odzi ? nie znaleli adnych dowodw na powizania i ukady. Dziwne, ale nie tylko dziwne, ale rwnie straszne.

W lipcu 2007 roku ?Gazeta Wyborcza? opublikowaa stenogramy przesucha katowickich prokuratorw. Mona z nich wyczyta, e prokuratorzy prowadzcy spraw Barbary Blidy dziaali pod wielk presj. Decyzja o zatrzymaniu byej minister zostaa podjta jednogonie. Dat zatrzymania narzucili im przeoeni, a wczeniej t dat znaa ABW. Te. i inne rewelacje z przebiegu ledztwa ujawnia w czwartek w internecie i w pitek w papierowym wydaniu Gazeta Wyborcza.
?GW? zdobya zeznania prokuratorw zoone w dzkim ledztwie. Opowiadaj oni w nich, e dziaali pod nieustann kontrol przeoonych. Ponaglano ich i naciskano, by zatrzymali wszystkich podejrzewanych.

Cao materiaw mona znale pod tym adresem? Blog o sprawie Barbary Blidy

Nie to jest jednak w tym wszystkim najgorsze; Najgorszy jest bezwad politykw i urzdnikw pastwowych, ktrzy nie robi nic, aby skandaliczne postpowanie prokuratury dzkiej nie zostao zmienione.

Od dnia mierci byej posanki SLD, Barbary Blidy miny ju prawie 3 lata, od powoania sejmowej komisji ledczej, majcej wyjani kulisy jej mierci niedugo miny dwa lata.

Szef komisji, Ryszard Kalisz, w listopadzie ubiegego roku udzieli kilku wywiadw prasowych i telewizyjnych, stwierdzajc w nich, e jego moliwoci i sposoby dziaania s ju praktycznie na wyczerpaniu, a gwn przeszkod nie jest opr osb zamieszanych w spraw, zarwno z ABW, jak i prokuratury i politykw, ale sprawy zwizane z procedurami administracyjnymi, prawnymi i tajnoci postpowania oraz dostpem do materiaw. Kalisz podkrela, e w swoich dziaaniach kieruje si zasad legalizmu, jako nadrzdn.

I wtedy, a jeszcze bardziej dzi nie wydaje mi si, aby byo to do koca prawd. Zastanawiajce jest to, e od pewnego czasu, od czasu zakoczenia przesucha w prokuraturze dzkiej, funkcjonariuszy ABW, prokuratorw i politykw, w tym Jarosawa Kaczyskiego i Zbigniewa Ziobry, komisja praktycznie nic nie robi w kierunku wyjanienia i przesuchania, ju po zamkniciu dochodzenia prokuratorskiego, osb, ktre nie bray udziau bezporednio w tak zwanej ?realizacji? zatrzymania B. Blidy. Chodzi nie tylko o wspomnianych J. Kaczyskiego i Z. Ziobro, ale rwnie o wczesnego szefa ABW, Bogdana wiczkowskiego, oraz byego posa SLD, Ryszarda Zajca, a przede wszystkim ? osob, wok ktrej krci si akt oskarenie posanki SLD ? Barbary Kmiecik.

Od duszego czasu gwnym wtkiem, jakim interesuj si media jest sprawa, czy rzeczywicie w domu Barbary Blidy doszo do samobjstwa, czy do przypadkowego postrzau, w wyniku szamotaniny. Kilka miesicy temu media poday przedziwne informacje, e materiay i dowody, ktre zostay na miejscu, w dniu 25 kwietnia zebrane, s do niczego nieprzydatne. Nitka znaleziona na rewolwerze Barbary Blidy, lady oowiu ze sponki pocisku na doni funkcjonariuszki, ktra pilnowaa posanki w azience, wos na jej szlafroku? wszystkie te materiay teraz, po 2, 5 roku (!) okazuj si nieprzydatne. Zdziwienie obserwatorw, w tym take posa Kalisza wzbudzi fakt, e na rewolwerze, z ktrego jakoby miaa si postrzeli Blida, starto lady.
Efektem tego, jest to, e jedyn osob z ABW, ktra zostaa zostawiona przed sdem, jest kierujcy akcj w domu posanki porucznik Grzegorz S. ? za niedopenienie obowizkw. Funkcjonariuszka, ktra bya przy mierci Blidy ? wrcia wanie ze zwolnienia lekarskiego i zarzutw nie ma adnych.

Jest oczywicie wane wyjanienie, czy Blida chciaa popeni samobjstwo, czy zgina w wyniku szamotaniny z funkcjonariuszk ABW i przypadkowego postrzau. Tym bardziej wic Kalisz, jako szef komisji, powinien interweniowa u ministra sprawiedliwoci, majcego nadzr nad prac prokuratury, dlaczego sprawa przybraa taki obrt.

Jeszcze roku temu, omawiajc stan prac komisji, wyraaem opinie, e jej procedowanie jest dobre. Teraz jednak widz coraz wyraniej, e Ryszard Kalisz nie dooy naleytych stara, aby praca sza sprawniej. Zarzuty opieszaoci wysuwane pod jego adresem (take przez politykw lewicy, w tym Leszka Millera ? ale ju nie ze strony Grzegorza Napieralskiego), s zgodne z prawd. Brak reakcji na przecigajce si postpowanie w prokuraturze w odzi, a take do dziwne procedury utajniania dokumentw, w tym take z przesucha, ka wysnuwa wniosek, e Ryszardowi Kaliszowi przestao zalee na wyjanieniu okolicznoci mierci posanki, lub ma problemy, o czym si mwi si w kuluarach sejmowych, e pewne sprawy z czasw, kiedy by ministrem spraw wewntrznych mog rzutowa na jego decyzje.

Przede wszystkim jednak Ryszard Kalisz nie wzi na siebie odpowiedzialnoci politycznej za t spraw. A jest to, niezalenie od formalnego statusu komisji ? sprawa natury politycznej. Bo ju dawno formuowano opini, e za mierci Blidy stoi ?mafia polityczna?, o czym mwi otwarcie nie tylko penomocnik rodziny Blidw, mecenas Leszek Piotrowski, ale pisali i mwili tak otwarcie publicyci i politycy.

Warto pamita, e to Zbigniew Ziobro ponosi nie tylko odpowiedzialno polityczn, ale jako czonek rzdu ponosi odpowiedzialno za inspiracj dziaa prokuratury i ABW w roku 2007

Ilo materiaw, jakie w tej sprawie s dostpne, choby takie jak stenogramy przesucha przez komisj, czy dawno ju upublicznione przez ?Gazet Wyborcz? zeznania prokuratorw katowickich, skadane przed prokuratur dzk, pozwalaj na formuowanie ju linii raportu komisji. Do tego jednak konieczne jest przesuchanie wspomnianych przeze mnie osb ? Zbigniewa Ziobro, Jarosawa Kaczyskiego, Bogdana wiczkowskiego i przede wszystkim ? Barbary Kmiecik. To ona miaa by gwnym wiadkiem oskarenia dla Barbary Blidy, to wok jej zezna miano budowa ca spraw wsppracy posanki z mafi wglow. To ona, zapewne za nadzwyczajne zagodzenie kary miaa zosta ?wiadkiem koronnym?. I tak jak ona miaa by narzdziem w rkach katowickiej prokuratury, powinna sta si argumentem komisji sejmowej.

Pozycja Ryszarda Kalisza w Sojuszu Lewicy Demokratycznej jest saba. Wida wyranie, e nie ma rwnie z tej strony adnej pomocy i wsparcia politycznego. Wicej ? politycy lewicy zapomnieli o tym, e wyjanienie kulis mierci Barbary Blidy jest ich nakazem politycznym i obowizkiem wobec wyborcw. To smutne.

Kilka tygodni kilku dziennikarzy ledczych, ktrzy dotarli do nowych, ciekawych, a nawet rewelacyjnych informacji o sprawie Barbary Blidy, rozpoczo poszukiwania rde finansowania projektu medialnego i ksiki na ten temat. Nie chc wiza si z adn stacj telewizyjn, czy wydawc, w celu zachowania penej autonomicznoci, niezalenoci. Gdy dowiedziaem si i projekcie, zwrciem si midzy innymi do kilku powanych politykw lewicowych z zapytaniem, czy mogliby pomw w znalezieniu rodkw na tego rodzaju projekt. Niestety, nie wzbudzio to ich zainteresowania, odzew by zerowy. To wiadczy o tym, jak lewica postrzega pojcie solidarnoci?

Azrael

* Tekst opracowany na podstawie materiaw autora

??????????-

Materia opublikowany na portaluWprost.pl


Czytaj dalej

Z blogw

Decyzja Donalda Tuska o niekandydowaniu na Prezydenta RP oznacza zupenie nowe rozdanie w grze o Paac Prezydencki.

Bez wtpienia na decyzji premiera zyskuje prezydent Lech Kaczyski, ale ma on tak duy elektorat negatywny, e wyborw nie wygra. Z kolei Bronisaw Komorowski bdzie znacznie sabszym kandydatem PO ni Donald Tusk, a wielu wyborcw Platformy wybierze w tej sytuacji Andrzeja Olechowskiego. Jerzy Szmajdziski niewiele zyska na tych ruchach, a inni bd tylko peletonem tego wycigu.

Zasadniczo zmienia sie wiec pozycja Olechowskiego, ktry nie tylko ma coraz realniejsze szanse na druga tur, ale te na pewno najwiksze szanse na zwycistwo jeli do niej wejdzie.
To zapowiada tylko jedno ? bardzo ostra i brutaln kampani. Nie bdzie tu przypadkw, nic nie bdzie dziao si niechccy. Bd ostre ciosy i nieczyste uderzenia, niestety take z uyciem instrumentw wadzy ze strony tych, ktrzy je kontroluj.

Na wasnym karku poczuem „przypadkowo zbiene w czasie” dziaania prokuratury i sub skarbowych. Ile jeszcze i wobec kogo bdzie takich wypadkw. Pewno nie jeden.
Pozostaje mie nadziej, e media i opinia publiczna bdzie w tej sprawie przewraliwione i nie dadz si nabra. Czytaj dalej

Z blogw

Zgodnie z obietnic opisuj mj pomys na zaistnienie Zielonych 2004 w Polsce. W innych krajach tego typu partie maj swoich posw (68 w Niemczech, 6 w Czechach, 4 we Francji), a u nas bieda.

Jak jest teraz

Logo Zielonych 2004Zieloni 2004 nale do trzeciej ligi politycznej. Znaczy to, e nie maj ambicji samodzielnego wejcia do Sejmu. Licz przy tym na sojusze (prbowali z SdPL-em i PdP). W rnych wyborach uzyskiwali promile poparcia. Silni, na swoim poziomie oczywicie, s tylko w duych miastach. Dziaaczy maj zapewne kilkuset. Wikipedia podaje, e 300, ja myl, e wicej, skoro udao mi si pozna czterech dziaaczy osobicie, a tak lewicowe rodowiska s raczej mi obce.

Zieloni 2004 maja 6 lat, a PSL moe si poszczyci prawie 116-letni tradycj. Jeszcze wikszeLogo PSL s proporcje w poparciu. Na PSL w 2007 roku gosowao prawie 9 proc. Polakw, prawie 20 razy wicej ni na Zielonych. Czonkw maj pewnie te kilkaset wicej. Jedn ze saboci Ludowcw jest to, e s parti wiejsk, wic ograniczaj swoje pole dziaania. Od wielu lat nie mog zdoby mandatu w wielkich orodkach miejskich. W wyborach 2007 roku biaymi plamami dla PSL byo Pomorze, lsk, jak rwnie Warszawa i Pozna.

Jak mona to zmieni

Wanie na tej wymiennoci obszarw wpyww moe by jednym z powodw szmaragdowego sojuszu. Oprcz oczywicie zbienych barw partyjnych. Zieloni mog zdoby dla PSL-u gosy elektoratu wielkomiejskiego, zwaszcza gdyby Ludowcy sypnli groszem i pomoc. W wyborach parlamentarnych moe to by nie starczyo na mandaty, ale samorzdowych ju tak. Zieloni natomiast mogliby si wypromowa. W lewicowych koalicjach ich gos by sabiej syszalny, bo silniejszy partnerzy go zaguszali. W sojuszu z nijakim PSL-em mona byoby si pokaza.

Logo

Ponadto program PSL i Zielonych jest w kilku punktach zbieny, np. jeli chodzi o podatek liniowy. Maj rwnie kilka zbienych obszarw zainteresowania: rolnictwo, ochrona rodowiska, energetyka. Mog mie na te tematy rne lub podobne pogldy, ale jest o czym dyskutowa. Skoro PSL mogo zwiza si z SLD i PO, to dlaczego nie z Zielonymi 2004.

Zderzenie z rzeczywistoci

Fajnie jest pomarzy, ale rzeczywisto polityczna rzdzi si twardymi prawami. Zieloni maj bardzo sab pozycj przetargow, wic PSL moe nie chcie zawizywa koalicji z tak drobnic. Zieloni s bardzo postpowi obyczajowo, w odrnieniu od PSL. Na pewno stosunek do kobiet jest dramatycznie rny, chocia Ludowcy moe wystawia kobiet w wyborach. To moe by jaki punkt wsplny. Poza tym nawet taki sojusz moe nie stworzy efektu synergii. No i najwaniejsze: struktury lokalne musz si na to zgodzi, a z tym moe by problem. Mimo tego. Uwaam, e jest to jaki pomys. Moe w rodzaju political fiction

Wr na stron gwn bloga

//

Czytaj dalej

Z blogw

10 lutego uczestniczyem w obchodach rocznicy zalubin z morzem. Konkretniej – rocznicy uzyskania przez Polsk dostpu do Batyku w 1920 roku. „Oficjaka” obejmowaa m.in. wystpienia Prezydenta, Marszaka Sejmu oraz „kontekst”.

Kontekst skada si z dwch elementw. Po pierwsze – wybory prezydenckie. Reakcja mediw z uroczystoci w zasadzie sprowadzaa si do pokazania na wsplnym obrazku obu potencjalnych kandydatw do prezydentury oraz kilkusekundowego fragmentu wypowiedzi obu (w TVN – jednego). W ten sposb zawody sportowe (trudno inaczej traktowa relacje telewizyjne) przysoniy sens uroczystoci.

Drugim elementem kontekstu bya uchwaa Sejmu, podjta 9 lutego (tekst uchway wraz z komentarzem mona zobaczy w S24 w artykule „Bronisaw Komorowski w Pucku. Blama Sejmu„). Uchwaa jeszcze marniejsza, ni oklaski, ktre na oficjace musia dosta kady wystpujcy – czyli Marszak te.

Jzef Haller - porzucony po uroczystociach; fot.kwiatkowski.edu.plDo tego doszo przedziwne wydarzenie: pisudczycy postanowili wanie 10 lutego udekorowa prezydenta swoim medalem. Wyjtkowa niezrcznozauwaona przez cz publicznoci – a iPrezydenta i Marszaka rwnie.W kuluarach dao si sysze, e dostp domorza zosta przez Polsk uzyskany przy cakowitym braku zainteresowania Pisudskiego tematem, e Paderewski, Dmowski i Grabski wykazali si duo wiksz wyobrani, za J.Pisudski do koca swojego ywota nie rozumia, e kluczem do sukcesu Polski byy w IIRPziemie zachodnie w oglnoci, a skromniutki kawaek wybrzea poczony kolej ze lskiem – w szczeglnoci.

Lech Kaczyski w swoim wystpieniu podkreli, e wadzy nie obejmuje si przemoc. Wyranie nie poradzi sobie z sytuacj – jak uhonorowa pisudczykw i nie zgani Pisudskiego.Bronisaw Komorowski (wystpujcy po Prezydencie i nie odznaczany z tej okazji) gono zauway paradoks sytuacji i cytowa ministra (pniejszego prezydenta) Wojciechowskiego. Ale rwnie Komorowski stara si przemawia w tonie pojednawczym. To dobrze – zabrako moe ikry w obu wystpieniach, ale dziki temu morze niestao si przedmiotem awantury.Bo morze nie jest znatury polem Platformy, PiSu czy innych partii.

Donald Tusk, mimo zapowiedzianego przyjazdu, odpuci sobie uroczystoci. Stchrzy? Mia „waniejsze” sprawy? Moe. Bronisaw Komorowski zreszt te nie zabawi dlugo.

W dalszej czci uroczystoci, w porcie rybackim, odbya si waciwa cz uroczystoci. migowiec zrzuci wieniec na Zatok (biorc pod uwag temperatur, trudno mwi, e by to zrzut do zatoki). A przede wszystkim PrezydentLech Kaczyski wygosi mow, w ktrej jasno powiedzia, ezotymi czasami dlawykorzystania Batyku dla potrzeb Polski bya IIRP oraz – „nie nasza, ale jednak Polska” – PRL. A potem przysza IIIRP. Moe i nasza, ale dla spraw morskich – nieudana. Bardzo nieudana.


W trakcie uroczystoci (w oficjalnych mowach) w zasadzie nie byo mowy o gen. Hallerze, nie wspomniano Dmowskiego, Paderewskiego, Grabskiego, Kwiatkowskiego. al.


Polecam swoj zeszoroczn relacj: „Lech Kaczyski przechodzi do historii„.

Czytaj dalej

Artykuy

Azrael: Janukowycz prezydentem

Powiedzenie, e wrg twojego wroga jest twoim przyjacielem, w dwjnasb sprawdzio si na Ukrainie, w czasie przed, i w trakcie wyborw prezydenckich. Dwjka najpowaniejszych konkurentw politycznych nowego ukraiskiego prezydenta, Wiktora Janukowycza, reprezentanci ?pomaraczowych?, Julia Tymoszenko i Wiktor Juszczenko, to miertelni wrogowie. I patrzc na wynik wyborczy, gdzie Janukowycz zebra tylko niewiele wicej gosw ni konkurentka, nasuwa si taka myl, e gdyby Juszczenko wznis si ponad urazy i popar przed drug tur swoj by polityczn partnerk, to by moe wynik byby odwrotny? C, nikt nie robi Janukowyczowi lepszej kampanii, ni jego przeciwnicy polityczni.

Janukowycz wygra, wygraa jednak te ukraiska demokracja. Obserwatorzy z Unii Europejskiej jednoznacznie stwierdzaj, e nie byo wikszych nieprawidowoci w procesie wyborczym, standardy demokratyczne zostay utrzymane. Nie bdzie powtrki Majdanu z 2005 roku, rewolucja pomaraczowa umara, ale pozostawia po sobie testament demokracji, ktrego depozytariuszem sta si Janukowycz. Ten sam czowiek, przeciwko czemu zostaa zawizana lata temu konfederacja si demokratycznych Ukrainy. Julia Tymoszenko, pomimo, e ma bardzo mocny mandat spoeczny, bo ponad 45% ogu gosujcych w II turze wyborw (przy dobrej, ponad 60% frekwencji), nie ma jednak adnego prawa do negacji wynikw wyborw. To teraz ona staaby si siewc niepokoju i anarchii. Bardzo niebezpiecznej anarchii, ze wzgldu na sytuacj wewntrzn kraju, take ekonomiczn.

Polskie media wmawiay nam, e Wiktor Janukowycz to polityki prorosyjski. To do pytka diagnoza. Trudno w wypowiedziach nowego prezydenta doszukiwa si wyjtkowego rosyjskiego serwilizmu, a i Kreml nie pokazywa tym razem palcem, na kogo stawia. Warto pamita, e dla kartelu ukraiskich oligarchw, czonkiem i powiernikiem ktrego jest nowy szef pastwa, problemem nie jest zagroenie z Zachodu, lecz to, e jego interesy i wpywy mog zosta zniwelowane albo nawet przejte przez Rosj. To rosyjska doktryna totalnej polityki zagranicznej, wykorzystujca take sektor energetyczny, rosyjskie wielkie firmy eksportujce strategiczne surowce energetyczne, jest wikszym zagroeniem. Warto pamita, e Janukowycz wyranie deklaruje prozachodni kierunek polityczny i ekonomiczny Ukrainy, jednoczenie wstrzemiliwie wypowiadajc si o udziale swojego kraju w strukturach NATO.

Co teraz zrobi nowy prezydent? Ma dwie drogi ? zawrze konsensus polityczny z Juli Tymoszenko, ktra jest przecie dalej szefow rzdu i stoi na czele duej partii albo doprowadzi do rozwizania Rady Najwyszej (parlamentu ukraiskiego) i do przeprowadzenia przedterminowych wyborw, najprawdopodobniej 30 maja, cznie z wyborami samorzdowymi. Ten drugi wariant wydaje si najbardziej prawdopodobny, poniewa daje mu moliwo przejcia penej odpowiedzialnoci za pastwo ? ale nie daje mu gwarancji tego, e jego ugrupowanie, partia regionw na pewno zdobdzie peni wadzy. Blog Julii Tymoszenko, partia Juszczenki, Nasza Ukraina i mniejsze ugrupowania mog prbowa zawiza porozumienie blokujce wybory. Cho wielka koalicja, Janukowycza i Tymoszenko, ze wzgldu na trudn sytuacj ekonomiczn i polaryzacj spoeczestwa, mogaby by dla Ukrainy najlepsza.

Jak Polska ma si ustosunkowa do sytuacji na Ukrainie, po zakoczonych wyborach? Wbrew do wywiechtanemu pogldowi, e polska polityka wschodnia powinna kierowa si testamentem Giedroycia, uwaam, e klucze do Rosji nie le w Kijowie, lecz na Kremlu, w Moskwie. Tak, wolna, demokratyczna Ukraina, jako partner polityczny i gospodarczy jest nam potrzebna i w naszym interesie jest podsycanie ukraiskich ambicji wejcia do Europy, ale jeszcze waniejsze jest dla naszego bezpieczestwa, w wielu wymiarach, aby nasze relacje z Ukrain nie psuy naszych kontaktw z Rosj. Bo polityka zagraniczna w wymiarze XXI wieku, to pragmatyzm i realizm, a nie resentymenty i fobie. Ukraina przy swoim stanie polityki i gospodarki jeszcze przez kilka, moe kilkanacie lat, nie zostanie penoprawnym czonkiem Unii Europejskiej, a, jak sdz, nie nastpi to wczeniej, zanim Rosja nie zwie si trwale ze strukturami politycznymi, ekonomicznymi i wojskowymi Europy. Polska powinna mie za gwnych partnerw kraje silne, a Rosja jest i dugo jeszcze bdzie silniejszym partnerem ni Ukraina. A e z Rosjanami trzeba i mona prowadzi konstruktywne rozmowy, pokazuj dokonania Komisji ds. Trudnych, ktrej namacalnym efektem jest wsplna wizyta Wadimira Putina i Donalda Tusk w Katyniu (by moe take Lecha Kaczyskiego), w kwietniu tego roku.

O klsce polityki wschodniej Lecha Kaczyskiego nie warto wspomina. Jej ukraiski element, sojusz z odchodzcym prezydentem Wiktorem Juszczenk jest wanie zakoczy si spektakularn klsk wyborcz i skandalem, czym byo z naszego punktu widzenia uhonorowanie przywdcy UPA/OUN, Stepana Bandery.

Ukraina stanie si bardziej racjonalna i przewidywalna. Wiktor Janukowycz, pragmatyczny technokrata, ktry bdzie chcia prowadzi polityk rwnowagi swojego kraju wobec Rosji i Europy Zachodniej, moe by lepszym gwarantem demokracji, ni skcony obz pomaraczowej rewolucji.

Azrael Czytaj dalej

Z blogw

„Rada Polityczna i Zarzd Krajowy Stronnictwa ?Piast? wypeniajc Uchwa nr 3 z dnia 2009-07-12 postanowiy desygnowa koleg Zdzisawa Podkaskiego ? Przewodniczcego Stronnictwa ?Piast? na kandydata w wyborach na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w 2010 roku.” – Taki wpis widnieje dumnie na stronie Stronnictwa „Piast”.

Stronnictwo-piast.pl. Zdzisaw Podkaski - hod lenny

Hod lenny Stronnictwa „Piast”

Brawo za to, e partia ta postanowia odci si od ppowiny PiS-u i jako samodzielnie zadziaa! Jednak nie bdmy naiwni, Podkaski w najlepszym przypadku podzieli los Adama Gierka – zrezygnuje ze startu na rzecz Lecha Kaczyskiego i bdzie jego agentem na wsi. Po tym jak zabrako w partii Mojzesowicza.

Jaka bya wic jego motywacja? By moe chcia mie lepsz sytuacje przetargow przed wyborami. eby dosta od PiS-u dobre miejsca na listach, trzeba co zaoferowa w zamian. Z bardziej fantazyjnych pomysw – zauway, e niePiS-owska prawica nie ma swojego kandydata, wic postanowi schyli si po te 5-6 proc. twardego elektoratu chrzecijasko-ludowo-narodowego.

Start Podkaskiego wcale nie jest oznak siy Stronnictwa „Piast”, dla mnie to krzyk rozpaczy. Pomys na t parti si po prostu nie sprawdzi. Nie ma prawa istnie inne chopskie ugrupowanie ni PSL. Co prawda kiedy byy Samoobrona i PSL Solidarno i Porozumienie Ludowe, ale gdzie s teraz? Jak to powiedziaa Atia Liwii w ostatnim odcinku genialnego serialu „Rzym”.

Stronnictwo „Piast” powstao w 2006 roku z prawicowych i antyPawlakowskich dziaaczy PSL-u. Zwizao si od razu z PiS, co zapewnio „Piastowi” od samego pocztku rol przystawki. W wyborach samorzdowych i parlamentarnych uzyskao bardzo umiarkowany sukces – kilka mandatw i tyle. Wszystko zreszt z list PiS.

W mediach nie istniao, w sondaach nie istniao, w wiadomoci wyborcw tym bardziej. Stronnictwo „Piast” po prostu nigdy nie zajo si na powanie samodzieln polityk. A miao cakiem dobre warunki: przejo cz struktur PSL – od razu kilka tysicy dziaaczy, kilku rozpoznawalnych politykw, powstanie natomiast zbiego si z pocztkiem upadku Samoobrony i zwizku PO-PSL. Nic jak odebra chopski elektorat… a tak zabra go PiS.

Najwiksz enad byy zeszoroczne wybory do europarlamentu. Stronnictwo „Piast” najpierw zawizao koalicj z Naprzd Polsko tworzc Naprzd Polsko – Piast. Nastpnie doczyli do nich politycy m.in. ZChN, KPN i innych, eby na sam koniec wystartowa z listy Libertas. Prcz tego dwaj zaoyciele Stronnictwa „Piast” obok Zdzisawa Podkaskiego – Zbigniew Kumiuk i Janusz Wojciechowski (ktrego osobicie ceni) – wystartowali w eurowyborach z list PiS. S ju obecnie bardziej zwizani z t parti, ni ze Stronnictwa „Piast”.

Teraz partia ta wydaje si by wydmuszk ze znanym szyldem i pewnie doczy do grona partii okoopisowskich w wyborach samorzdowych i parlamentarnych. A potem zostanie wchonita lub wyschnie na pustyni planktonowych partii, bez odywczych kropli dotacji budetowych.

Wejd na stron gwn bloga

//
Czytaj dalej