Artykuy

Oto konferencja powicona wsadzaniu przedsibiorcw do wizie na podstawie do pobienych zarzutw, idcych miejscami w ponad tysic, a zwykle nie przekuwajcym si w akty oskarenia. To wszystko wyglda jak w Rosji Putina.

Dinozaur totalitaryzmu

Sektor wymierzania sprawiedliwoci jest dinozaurem komunizmu. To kolejny, obok na przykad PKP, relikt, skamieniao. I co gorsza, nic si nie zmienia na lepsze, bo kolejne rzdu nie rozumiej, e trzeba rewolucji, a nie ewolucji,. Trzeba caociowej wymiany polskiego prawa, przepisania wikszoci kodeksw na nowo, czerpic nie z przedwojennych kodeksw, ale z dorobku prawniczego innych pastw. Tymczasem takiej wymiany nie wida. Polski system prawny jest ponownym odkrywaniem Ameryki, ktre nas wszystkich drogo kosztuje.

Kto na tym korzysta? Elity tej brany, ktre pozbyy si zagranicznej konkurencji, zagranicznych ekspertw prawnych, i zmonopolizoway rynek tworzenia prawa, brulujc na calym jego firnamencie. Jeli ja bym wada t dziedzin, otworzybym polskie prawo dokonujc gigantycznych analiz porwnawczych polskiego prawa i prawodawstwa innych krajw, dokonujc kompletnej przebudowy polskiego prawodawstwa. Tymczasem w Polsce brana ta jest skostniaa, karier robi osoby o horyzoncie ograniczonym do prawodawstwa jedynie polskiego, i niekiedy ramowych, niezwykle oglnych przepisw europejskich.

Gdy wok ciebie chodz yjtka

Przedsibiorcy wsadzeni do wizie opowiadali na konferencji ?Pastwo wrogie przedsibiorcy? (Warszawa, 31 marca 2010) o nagym skoku w bezczynno po trafieniu do aresztu. Zajmowali si wielkimi problemami swoich przedsibiorstw, i nagle z dnia na dzie znajdowali si w sytuacji marnowania ich cennego czasu. Mafie za pomoc prokuratorw prboway np. przej ich firmy, jak np. przejy krakowski Polmozbyt, aresztujc np. protestujcych czonkw rady nadzorczej i zwoujc nielegalne zebrania walne. O mafii prokuratorskiej wymuszajcej haracze opowiadali te inni panelici.

Krzysztof Piotrowski, prezes stoczni szczeciskiej, opowiada jak nagle, po zrobieniu statkw za okoo 4 miliardy, znalaz si na pododze w areszcie, bojc si czy nie bd po nim maszeroway wizienne yjtka jakich mnstwo chodzio wok niego na pododze. Ju jaki czas przed tym wydarzeniem ?suby chodziy i rozpowiaday e kradniemy?, i to mwili mu wg jego opowieci prezesi bankw, jednoczenie odmawiajc im kredytw.

Ofiary naleciaoci totalitaryzmu

Czyimi ofiarami s ci ludzie? Pawe Rey mwi e s to ofiary systemu. Nieprawidowa jest zaleno pomidzy politykami, rodowiskiem wadzy a aparatem cigania. Czyli narzdziami wadzy. Naleciaoci z dawnego systemu socjalistycznego ktre si utrzymay w archaicznym systemie sprawiedliwoci wypaczaj go i pozwalaj na dokonywanie ruchw niewyobraalnych dla przecitnego obywatela. To narzdzie wadzy wyksztacio w swoim aparacie niewyobraalne poczucie bezkarnoci. Poczucie to panuje wrd urzdnikw. Jest ono rdem nieuctwa, a przez to braku kompetencji zawodowych, arogancji, lekcewaenia. Robi cudown poywk dla szerzenia si kumoterstwa- wpieraniu karier, ustawianiu sobie ycia, gospodarki co-za-co.

Emil Wsacz, starszy, sympatycznie wygldajcy pan, a ongi minister, mwi o czynniku ludzkim. A take o elementach populistycznych. Karier w polityce robi si na tym e oskara si ludzi. Organizacje te szukaj poywki dla swojej wadzy. Podaje przykady. 1687 zarzutw dostaa Grayna Sotysik, wiceprezydent miasta Katowice.

Kiedy pani Sotysik otrzymaa nakaz aresztowania, zabrano jej cz osobistej garderoby, wsadzono j do jednej z najgorszych izb zatrzyma, w Sosnowcu. Specjalnie wieziono j do innego miasta, by j upokorzy, i artowano e jedzie ?do Hiltona?. Pokrzywdzona uwaa e bya to prba generalna przed zatrzymaniem Barbary Blidy. Z tych ponad tysica zarzutw nie sformuowano ani jednego aktu oskarenia po upywie roku.

Podaje si kolejne przykady takich akcji. Po zatrzymaniu jednego z przedsibiorcw czy dziaaczy politycznych, w areszcie kazano mu odpi pasek, przy wszystkich spady mu wic spodnie. Telewizja sfilmowaa to i wyemitowaa w caej Polsce. Wskazywano podczas konferencji na ex-ministra Ziobro, e to on kaza zatrzymywa, twierdzc e paragraf zawsze si znajdzie.

Nie tylko kapita polityczny

Prowadzcy pyta, czy cay czas jest w modzie atakowanie przedsibiorcw, by zbi kapita polityczny. Wszystkie przypadki omawiane na podium byy aresztowaniami prezesw ?niebiednych? firm. Prezes stoczni mwi o swoim holdingu, 30 firm, ktrego gwna ?per? by nowoczesny terminal paliwowy, o ktrym w polskich mediach jako zupenie si nie mwi, cho to strategiczny element polityki energetycznej. Opowiada o przejciu najnowoczeniejszego w Polsce terminala paliwowego w porcie. Opowiada on o tym e te dziaania nie s altruistyczne, e chodzi o wzbogacenie poszczeglnych grup ludzi lub partii.

Prezes stoczni opowiada o tym e zdaniem dyskutujcych z nim niemieckich stoczniowcw rynek stoczniowy nie mia w Polsce problemw, byo to tylko zlecenie polityczne, sprawa polityczna. Zlecenia s na rynku, wystarczy tylko za nimi pochodzi.

Ofiary bez odszkodowa, oskarajcy awansuj

Niektrzy przedsibiorcy zostali zrujnowani przez dziaania prokuratury i urzdw skarbowych. Wrcili do biznesu, ale ju nie do poprzedniej dziaalnoci. Prokurator pozbawi ich np. prawa do zasiadania w organach spek prawa handlowego. Jeli Pastwo wyrzdzi przedsibiorcom jak krzywd, to nie ma mechanizmw by t krzywd wyrwna. Ofiara mwi ze pastwo nie ma moralnoci by wynagradza za krzywdy jakie wyrzdzio.

Prowadzcy zada pytanie: ?Czy ktra z osb ktra zdecydowaa o takim a nie innym pastwa losie, poniosa konsekwencje swoich czynw??. Tomasz Donocik z katowickiej Regionalnej Izby Gospodarczej, mwi e osoby te awansuj. Choby prokurator od ponad 1000 zarzutw zosta awansowany do Bielska Biaej na czoowe stanowisko, za inni prokuratorzy zamieszani w spraw katowick zostali awansowani do Warszawy. Prezes Izby Gospodarczej w Katowicach opowiada ze sprawami zajmowao si po kilku prokuratorw, a do sdu kadorazowo chodzi inny, co tylko pokazuje niska jako dziaalnoci takiej prokuratury. Wspomnia e s prokuratorzy nie pokazujcy si w sdach.

Emil Wsacz ma wci swj proces. Pani prokurator powoaa wobec niego 249 wiadkw, np. Maria Krzaklewska, Premier Miller, rne osoby z ministerstwa i wszystkie komisje ledcze czy komisje prywatyzacji. Nie bdzie za przesuchiwany na przykad prezes Apsy, ktry mwi e takiej ceny by nie zapaci (zapewne chodzio o jedn z prywatyzowanych firm- przypis redakcji). Emil Wsacz mwi e prokurator zmierza na przedawnienie jego sprawy i pozostawienie go do koca ycia z pitnem oskaronego.

Prokurator ktry prowadzi postpowanie przeciwko przedsibiorcom z Krakowskich Zakadw Misnych KZM Krakmeat, skutecznie rujnujc ich przedsibiorstwo, zrobi byskawiczn karier z zajmowania si drobnymi rzezimieszkami w Nowej Hucie do prokuratury apelacyjnej w Warszawie. Do mediw mwi za e to co zrobi, zrobiby ponownie. Lech Jeziorny domaga si by istniaa instytucja eliminacji z zawodu lub jaka forma rozliczania. Ludzie, ktrzy nieumiejtnie wykonuj swj zawd, byli rozliczani ze swoich niepowodze.

Kuak yje nadal

Prowadzca panel Janina Parandowska mwi o tym e spektakularnych zatrzyma przedsibiorcw ju niemal nie ma, e impet tych spraw jest coraz mniejszy. Janina Parandowska mwia e procesy wobec przedsibiorcw nasiliy si za rzdw SLD i PSL. Proponowaa te by zebra nazwiska prokuratorw ktrzy zamieszani byli w sprawy ?ledztw politycznych? (w kontekcie zatrzymania Emila Wsacza w dniu ogoszenia raportu Komisji ledczej), albo zatrzyma czy spraw ktre miay wzbudzi klimat ?demagogii i populizmu?, o czym mwi Leszek Balcerowicz.

Janina Parandowska mwia o CBA jako instytucji ktra sieje klimat ?caej Polski skorumpowanej? i tworzenia klimatu nieprzyjaznego wobec przedsibiorcw, klimatu sugerujcego jakoby kapita ktrym obracaj pochodzi z kradziey etc. Janina Parandowska pytaa, czy klimat w ktrym przedsibiorczo jest w dalszym stopniu podejrzana, czy on w dalszym stopniu si utrzymuje?

Jak zaatwi firm?

Pani mecenas Agacka-Indecka, mwi e ten klimat w dalszym stopniu si utrzymuje ze wzgldu na dziaania aparatu sprawiedliwoci w niedawnej przecie przeszoci. Dopty sprawa dzieje si w okolicznoci wyjaniania zdarze, nie jest jeszcze tak le, ale gdy uderza si aresztowaniami, odbija si to na marce i grze konkurencyjnej konkretnych przedsibiorstw. Najbardziej drastycznym jest rodkiem aresztowanie. Wybierano por witu na aresztowanie, co tworzyo ju atmosfer wok zdarzenia. Aresztowano osoby poniajc je w wietle opinii publicznej, na zasadzie ?skoro zosta zatrzymany, to moe co zrobi?.

Inne rodki wymienione przez mecenas Agack-Indeck, to jest to zabranie dokumentw z firmy, czyli papierw wekslowych, wszelkich dokumentw, opisywanych w spisie rzeczy zabezpieczonych choby jako ?segregator czerwony, zielony etc?. Firma bez adnych dokumentw handlowych to adna firma, nie zna nawet swoich wierzytelnoci. Zajmowano take wszelkie rodki na kontach firm. W duych firmach i przy duych zarzutach zajmuje si wszelkie rodki finansowe na kontach firm i take na kontach wacicieli. Firma nie moe spaca swoich zobowiza. Jest natychmiast na skraju upadoci. Pani radca prawny mwi o stworzeniu barier dla prokuratury w korzystaniu z prawa do niszczenia prywatnych biznesw.

Wystpienie pana wikalskiego

Zbigniew wikalski, prokurator generalny po ?swoich sawnym poprzedniku?, w trzecim dniu spotka si z gwnymi prokuratorami i kaza odrnia przestpczo wtpliw od tej raczej atwej do udowodnienia. Pan wikalski mwi o przypadku zatrzymaniu biznesmena w przededniu wanego zebrania organw jednej ze spek.

O sprawie panw Lecha Jeziornego i Pawa Reya mwi, e z postawionych zarzutw coraz wicej ubywao, w kocu ich uniewinniono. Pan wikalski zakaza spektakularnych akcji i filmowania akcji, i rozmawia z jednym z szefw sub o tym e to prokurator jest gospodarzem materiaw filmowych z akcji i to on powinien decydowa o ich przekazywaniu telewizji. Ta suba miaa akurat zamiowanie do natychmiastowego przekazywania materiaw telewizji.

Pan wikalski mwi o wprowadzeniu systemu ocen dla prokuratorw. Nowy prokurator krajowy o tym myli, mwic o wprowadzeniu systemu ocen ktry bdzie decydowa o awansach. Poda jako przykad spraw napisu z bramy obozu w Owicimiu. Prokurator prowadzcy t spraw awansowa w zawizku z szybkim doprowadzeniem do wyjanienia sprawy i zatrzyma.

Wina saboci pastwa?

W czym tkwi problem- pytaa Janina Parandowska. Andrzej Rzepliski, sdzia Trybunau Konstytucyjnego, przywoa opowie Leszka Balcerowicza, gdy ten pyta swojego londyskiego rozmwc, czy aby w Anglii mona spektakularnie zatrzyma kapitalist bez posiadania mocnych zarzutw. Brytyjski rozmwca Leszka Balcerowicza odpowiedzia e media takiego prokuratora rozwakowayby.

Spektakularno procedur wg p. Rzepliskiego, sdziego Trybunau, jest zawsze przykadem saboci pastwa. Te kominiarki, ta oprawa. Opowiada o tym jak policjanci z tych specjalnych grup weszli pewnego razu na tzw. ?realizacj?, nieszczliwie mylc mieszkania. Przycisnli przypadkowo w nim napotkan kobiet do poduszki, tak mocno e zamano jej krg w krgosupie. Gdyby bya to np. ona przestpcy, nigdy bymy si o prawie nie dowiedzieli.

Mafia prokuratorska szantauje

Sdzia Rzepliski mwi o sprawach w USA; Bernard Madoff albo sprawa Enronu. Tam nie byo spektakularnych zatrzyma, a mimo to osoby te otrzymay bardzo surowe wysoki (B. Madoff otrzyma 150 lat wyroku). Wg sdziego Rzepliskiego w wielu przypadkach chodzi o przejcie czci majtku nkanego przez prokuratur kapitalisty w zamian za ochron. Mafio-prokuratorzy mwi swym ofiarom e bd one otrzymyway informacje ktre dadz przedsibiorcy przewag nad jego konkurentami, i bdzie on chroniony przed wymiarem sprawiedliwoci. Ale w zamian za to dopisa musi ich, tudzie ich krewnych pociotek i znajomych, do swojej firmy. S to dziaania mafijne, mafii pastwowej.

Mechanizmy prawne trzeciego wiata

Pan wikalski mwi o postpowaniach ktre tocz si 8 lat, 10 lat. Jest zdania, e bez rozwizania sprawy przewlekych procesw nie bdzie kompleksowego rozwizania problemu tego sektora gospodarki, jakim s jej instytucje.

Sawomir Matczak z telewizji TVP prowadzi cz debaty powicon przedsibiorcom bdcym ofiarami niesprawnej prokuratory. Mwi e najwiksze czytelnictwo ma gazeta ?Fakt?, najbardziej popularne s programy kryminalne, sensacyjne radia RMF i Zetka. To media wymierzaj dzi sprawiedliwo. Wyprowadzanie ministra przez rosych drabw w kominiarkach. Czy jest jaki powd tak e kto jest nadgorliwy? ?Dzi si zmienio?- mwi redaktor Matczak. ?Dzi coraz rzadziej dostaje si materiay z CBA czy innych biur?. ?Przedsibiorca nawet nie ma prawa do obrony?- zauwaa osoba z sali. ?Skoro dopiero po miesicu jest mu umoliwiany kontakt z adwokatem?.

Przez prokuratur i sdy do wadzy

Pan mecenas Maciej Bednarkiewicz opowiada o upolitycznieniu wymiary sprawiedliwoci. Jest to najlepszy sposb docierania do spoeczestwa- kilkakrotnie podkrelajc w swej wypowiedzi: ?przez wymiar sprawiedliwoci?. Druga rzecz jak wymienia to to e wymiar sprawiedliwoci jest nieprzystosowany do prowadzenia spraw, a organy cigania s niekompetentne.

W Warszawie do jednej z firm przyjechay najpierw kamery, pytajc si ?jak to, nie ma ich?? Byy dwie godziny na wywiezienie dokumentw! Istotnie po wejciu na rewizj nie znaleziono czci dokumentw. Pan mecenas opowiedzia te histori jednego z ?karkw?, pana o pseudonimie ?Dziad?, ktremu podczas zatrzymania ostrzelano jego kantor, czynic straty na 150 tysicy zotych. Osoba ta twierdzi ze wiedziaa dokadnie o ktrej godzinie nastpi zatrzymanie. Kark ten stwierdzi e ?mogli zapuka?. Dzi ju bohater opowieci mec. Bednarkiewicza nie yje: jak donosi ?Wikipedia?, zmar w wizieniu w Radomiu w wyniku ?zaj wietlicowych?, dostajc w wieku 59 lat wylewu krwi do mzgu.

?Po pytaniach ich poznacie?

Aldona Kamela- Sowiska, rektorka jednej ze szk gospodarczych, wypominaa e problemem jest system nauczania. Pytaa si, ile godzin ekonomii jest na studiach prawniczych. Sama zrobia krtki research na ten temat. Na jednym z uniwersytetw nauce tej powicono zero czasu, na innym jest 1 % czasu nauczania, inny oferuje potencjalnym prawnikom 30 godzin ekonomii, z tym e jako przedmiot do wyboru. Pani Aldona ukua powiedzenie ?po pytaniach ich poznacie?. Oto pytania jakie serwuj przesuchujcy: ?Jak to moe by e maa firma kupia du?, ?jak to moe by e firma sprzedaa akcje i papiery wartociowe taniej ni je kupia?. I tak dalej. Nie rozumiej e firma czasem musi spieniy swoje aktywa gdy grozi jej utrata pynnoci etc.

Powstay nowe narzdzia finansowe. Tymczasem znajomy pani Aldonie sdzia mwi na bilans ?papier?, nie rozumie co to jest rezerwa w bilansie. Wg pani Aldony powinien by podzia studiw prawnych na kierunki prawa gospodarczego i prawa administracyjnego. Ci ludzie bowiem w ogle nie rozumiej procesw ekonomicznych, ktre chc oskara. Sdziowie potrafi dzwoni prywatnie w godzinach nocnych po znajomych, by dowiedzie si o znaczenie podstawowej terminologii gospodarczej. Pani Parandowska opowiadaa za o sprawie Porta Holding, i opinii biegego. Ow opini sporzdzi specjalista od ?przedsibiorstwa socjalistycznego?, nie rozumiejcy, co to jest holding.

Pani Aldona podaa kolejny przykad niezrozumienia istoty procesw gospodarczych. Oto dua firma X. W czasie prywatyzacji podjto decyzj o restrukturyzacji. Oszacowano rezerw restrukturyzacyjn na odszkodowania dla zwalnianych pracownikw, wic firma przyniosa w danym roku strat. Sd pracy rozpatrzy pierwsze 7 wnioskw od pracownikw podwaajcych wynik finansowy wyliczony bilansem. Trwao kilka lat nim obalono t decyzj, dopiero w sdzie najwyszej instancji. Wg opowiadajcej to pani Aldony jest przykad elementarnego braku wiedzy gospodarczej wrd sdziw.

Riposta Andrzeja Zolla

Do zachowawczy Andrzej Zoll, byy szef Trybunau Konstytucyjnego, opowiedzia si przeciwko podziaowi studiw. Mwi o systemie z byego DDR. Wg niego taki prawnik potem nie bdzie mia moliwoci zmiany miejsca pracy, bdzie uwizany do konkretnej brany prawa i zdany na jednego pracodawc, bdc tym bardziej podatnym na naciski. Andrzej Zoll wypomina populizm karnistyczny, jako najprostsz drog do popularnoci wrd wyborcw. Jeli grupa politykw chce szybko doj do wadzy, musi pokaza wroga. Jest to najszybszy sposb na dojcie do wadzy budujc rzdu o charakterze autorytarnym.

Wg Andrzeja Zolla podstawowy bd ley w procedurach. W polskim modelu prokurator prowadzi ledztwo, a sdzia tylko weryfikuje poprawno przeprowadzonego ledztwa. Proponuje by wzorem austriackim, jeli do pewnego czasu prokurator nie jest w stanie ukoczy ledztwa, a nie jest w stanie go zakoczy, to wwczas osoba oskarona mogaby wystpi do sdu o umorzenie sprawy.
Powinna by tez instytucja odszkodowania za bezpodstawne oskarenie.

Za legitymizacja polskiej wadzy

W debacie ?Spniona sprawiedliwo to odmowa sprawiedliwoci? Janina Parandowska przepytywaa na temat strat i szkd spowodowanych formalizmem i przewlekoci sdw. Jerzy Stpie, byy sdzia Trybunau Konstytucyjnego, opowiada o zahamowaniu procesu reform sdownictwa w Polsce. Sdzi powinien by kto kto sprawdzi si w zawodach prawniczych. W polskim systemie nie porzucono jednak systemu urzdniczego. Sdzia ktry chce awansowa jest niezwykle wygodny dla politykw. Ludzie nie chc sucha prawdy. Ludzie chc sucha e bdzie lepiej. Politycy szukaj im wroga. Nie majc ich na zewntrz, szukaj wroga wewntrznego.

Przyczyna wg pana Stpnia to za legitymizacja wadzy. Wini cay kompleks zwizany z ordynacj wyborcz, finansowaniem partii politycznych. Szkoa dla sdziw jak powoao ministerstwo jest kompletnym nieporozumieniem. Tam wg pana Stpnia ksztaci si urzdnikw ktrzy bd chcieli awansowa. W takiej szkole mona najwyej doszkala obecnych sdziw i prokuratorw.

Wg pana Stpnia naley powrci do instytucji sdziego ledczego. Sdzia niejako na kredyt podejmuje swoj decyzje, nie majc moliwoci sprawdzenia poprawnoci pracy prokuratury. Wypomina jednak e sdzia ledczy to model od jakiego odchodzi si w Europie. Ponadto posiadamy zy model ksztacenia i zy model kariery sdziowskiej. Mamy wg pana Stpnia ostatnie miesice na to by partie polityczne sformuoway mechanizmy reform i wpisay je do programw wyborczych. Tymczasem niektre rodowiska prawnicze jakie sdzia zna, s bardzo konserwatywne, bardzo wpywowe, uywaj mechanizmw by zablokowa status quo.

Rzeczywisto urzdnicza vs biznesowa

Mecenas Andrzej Kalwas, byy minister sprawiedliwoci w rzdzie Belki, opowiada i sdziowie i prokuratorzy funkcjonuj w rzeczywistoci urzdniczej, bardzo teoretycznej, czytaj kodeksy i ich objanienia, ale nie rozumiej umw napisanych przez dobrej klasy prawnikw gospodarczych. Nie rozumiej rzeczywistoci biznesowej, nie rozumiej wiata gospodarczego. Sektor biznesowy funkcjonuje w w zupenie innej mentalnoci. Postpowania upadociowe przecigaj si, zreszt najduej trwaj wanie postpowania naprawcze i upadociowe. Dlaczego w sytuacji kiedy bankrutujcy przedsibiorca bije si by utrzyma si na rynku, trafia na sdziego bez kompetencji? W RFN sdzia prowadzcy takie sprawy musi mie 8-mioletnie dowiadczenie, jak opowiada mec. Kalwas.

Vanae voces populi non sunt audiendae

Zasada prawa rzymskiego ?nie naley ulega czczym gosom tumu? jest w Polsce zamana. Pki w prawnym podstaw jest to by prawo miao si podoba ?ciociom?, jak pan Kalwas okreli elektorat populistycznych politykw. Gdy podoba si to e polski wymiar sprawiedliwoci walczy z duymi przedsibiorcami, ponia ich, niszczy ich godno, to jest to dawanie posuchu ludowi. Owszem, to podoba si ludowi, ale wwczas Polska nie jest pastwem prawa. ?I to mwi byy minister sprawiedliwoci?- przypominaa Janina Parandowska. Byy minister Kalwas odpowiada na pytanie Parandowskiej, czy nie byo ?adnego zatrzymanka z kamerami i jupiterami?. Pan Kalwas podkrela, e to zdarzyo si za jego kadencji sporadycznie. Mwiono te o prawie rcznie sterowanym. Natomiast nowy prokurator generalny, pan Andrzej Seremet, cytowany przez pana redaktora Matczaka, powiedzia ongi e ostatecznym sdzi bdzie opinia publiczna.

Wrogowie szkoy dla sedziw

Skrytykowano ponownie szko dla sdziw. Jak moe by dobrym sdziom osoba ktra nie zdaje egzaminu ustnego- wypominali mwcy. Ju nie ma aplikacji sdziowskiej, zlikwidowano je niemale, bo zastpuje je szkoa. Jest dzi test. Taki sdzia nie widzi nawet aktw prawnych. Mecenas Kalwas mwi e wielkim elektoratem jest ptoramilionowy elektorat inteligencji potencjalnych prawnikw, obecnych studentw prawa, pod ktrego potrzeby zmienia si zasady. Mecenas Kalwas mwi e wystarczy tylko by urzdujcy minister przestrzega litery prawa, by nie amano krgw partnerkom osb zatrzymywanych, by nie przykadano zatrzymywanym gosy do koa samochodowego.

Marek Zubik, przedstawiciel rzecznika praw obywatelskich, uwaa rwnie e pomys na szko sdziw jest jak najbardziej grony. Najtaniej ksztaci si osob ktra najpierw w swoim yciu zawodowym zbiera dowiadczenie, a dopiero potem, z tym dowiadczeniem, moe take gospodarczym, wchodzi do zawodu sdziego. Tymczasem to si dzi zmienia.

Wrg ludu i za jako praw

Powrcono do tematu wizerunki biznesmena wrd ludu. Dzi wg pana Zubika panuje przewiadczenie kuaka, bogatego wroga ludu, ktre przenioso si z komunizmu do dnia dzisiejszego i nie ulego wikszej przemianie. Pastwo ponadto nie stworzyo mechanizmw tworzenia prawa w sposb rozsdny. W Polsce mamy okoo 100 legislatorw. Jest to grupa ludzi ktrzy w procesie dugotrwaego samoksztacenia nabyli umiejtno tworzenia aktw prawnych. Jest to bardzo maa grupa, tych osb brakuje.

Jako przykad zej jakoci prawa podano kwesti interpretacji przepisw o podatku od osb prawnych- tylko do treci 7 przepisw obowizujcych w tym temacie wydano w zeszym roku a 4704 interpretacji! Albo kazusy prawne dowodzce nieznajomoci regu gospodarki: oto porczyciel kredytu zosta skazany za wspudzia w wyudzeniu tego kredytu, prawomocnym wyrokiem, w zawieszeniu, z prawem do odwoania jedynie do rzecznika praw obywatelskich. Inni za zawodowi prawnicy nie umiej napisa skarg konstytucyjnych do Trybunau Konstytucyjnego. , Same sprawy coraz duej le w trybunale. Jedna ze spraw ley w Trybunale a 4 lata! A sprawa ta jest niezwykle draliwa, dotyczy wolnoci sowa. W tym roku w trybunale wymieni si a 1/3 skadu.

Andrzej Zoll twierdzi za e biuro legislacyjne rzdu powinno by podporzdkowane ministrowi sprawiedliwoci i powinno by obsadzone najlepszymi legislatorami. Wg niego jest to niezmiernie wane do zrobienia. Obecnie projektw jest olbrzymia ilo. Co nie funkcjonuje- zmieniamy przepis. Zabito policjanta- zmieniamy przepis. Natomiast nie wie si, i nikt tego nie bada, dlaczego przepisy le funkcjonuj. Kompletnie przekrelono w naszym systemie prawnym stabilno normy prawnej. Prawo jest bezustannie zmieniane, podstawowe kodeksy (np. karny) s zmieniane od momentu wejcia w ycie po 60-lub 40-kilka razy. Prawo moe by zmienione jeszcze w okresie vacatio legis, nim wejdzie w ycie.

Bezradno ofiar

Ofiara polskiego sdownictwa, Pawe Scheiner z firmy ANB, ktra stracia na nieuczciwym kontrahencie 150 tysicy PLN, a prokurator umorzy spraw mimo ich protestw, pytaa z sali, dlaczego prokuratorzy nie podlegaj adnej kontroli. Bowiem taka osoba moe umorzy spraw. I nie mona mu nic zrobi. Firma ktra zostaa oszukana na setki tysicy, i nie zgadza si z prokuratorem, modym, majcym 27 lat i bez dowiadczenia, nie moe nic zrobi, gdy prokurator stwierdzi e ?umorz. I co mi zrobicie??. Zauway te e elity tego kraju zncaj si nad przedwojennym kodeksem, ale nie zmieniaj go. Za reprezentant Helsiskiej Fundacji Praw Czowieka mwi e jest to tylko czubek gry lodowej, bo problemy maj zwykli obywatele. Dziennie do fundacji helsiskiej wpywa 50-70 spraw. Osoby te licz na pomoc prawn.

Czy ministrowie sprawiedliwoci bd ama prawo?

Pan Steinhoff mwi za podsumowujc e w dziedzinie prawa nastpia tylko ewolucja a nie rewolucja. 20 lat polskiej transformacji spowodowao ze nie czujemy si komfortowo. wiadectwem tej tezy jest wiele nieprawidowoci o ktrych mwiono. Upokarzanie, blokowanie kont, uniemoliwianie podejrzanym prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. Minister byego rzdu jest aresztowany na podstawie jego inwigilacji. Na przykad obserwacji tego i kupi dwie walizki, wic zapewne zamierza wyjecha z kraju.

W Polsce prbowano rozwiza skomplikowany problem stoczni szczeciskiej aresztujc jego zarzd. Prokuratorzy w blasku jupiterw formuuj zarzuty ktre notorycznie nie znajduj potwierdzenia w aktach oskarenia. Prokuratorzy przedstawiaj autorytatywnie zarzuty ju po 2 godzinach od katastrofy w tej czy innej kopalni. Pan Steinhoff pyta czy nie jest to aby tylko dokonywane na potrzeby walki politycznej. Ex- minister Steinhoff te wypomina e gdy zleci zewntrznie napisanie ustawy do kancelarii prawnej w Krakowie, byo mu to wypominane przez Najwysz Izb Kontroli. Tymczasem jako pisania prawa jest czsto niska.

Patologie nie mog mie charakteru wydumanego, prokuratorzy musz postpowa powcigliwie. Tymczasem Janusz Lewandowski w Polsce 17 last chodzi z pitnem czowieka oskaronego. Powouje si 200 czy 300 wiadkw zamiast studiowa dokumenty pastwowe. Prokuratura prowadzc dziaania opiera si jedynie na przesuchiwaniu wiadkw, ktrzy do sprawy nic nie wnosz. Czy prokuratura nie jest w stanie intelektualnie ogarn studiowania takich dokumentw publicznych? Pan Steinhoff ma nadziej e konstatacja pana Kalwasa o tym e aktualny minister winien trzyma si litery prawa, ma nadziej e taka konstatacja nigdy ju nie bdzie musiaa by aktualn.

Bez nadziei, bez szans

Jeli spojrzymy w wiatowe rankingi konkurencyjnoci, polski system prawny jest skandalem. Co wicej, zdaje si e w doborze jego kadr nie zawsze panuje merytokracja. Zdumienie budzi brak jakiejkolwiek wymiany naukowej z zagranic i marginalna ilo powoa w powyszej dyskusji na dorobek prawny niepolskich legislatorw. Pozostawienie tym ludziom zadania naprawy polskiego wymiaru sprawiedliwoci, to pozwolenie na to, by jego naprawy dokonywali ci, ktrzy odpowiadaj za jego zy stan. Moim zdaniem tutaj trzeba radykalnej wymiany prawniczych elit, caej wierchuszki w prawniczej hierarchii. Otwrzmy ten sektor dla prawnikw zagranicznych. Niech akty prawne tworz te wynajci legislatorzy z Niemiec czy USA, Anglii czy Francji. Po co, w jakim celu budowa nacjonalistyczny wiat nauk prawnych, o tak fatalnych wynikach w dodatku?

Adam Fularz, Polska Liberalna 2010

Czytaj dalej

Artykuy

Opublikowanie tej informacji na facebooku spotka si z szerokim dementi wadz Partii Demokratycznej i Socjaldemokracji Polskiej. Jednak w przeciwiestwie do jednego z moich ulubionych blogerw, Planktonu Politycznego (http://planktonpolityczny.blox.pl) mam dostp do dobrych rde, wic mog ogosi scenariusz, ktry na 90% sprawdzi si ju za kilka miesicy.

Platforma Obywatelska (alias Front Jednoci Narodowej) w ramach polityki przycigania kolejnych satelit wchonie Parti Demokatyczn. Negocjacje s prawie dopite na ostatni guzik. Cena za formacj z tak piknymi tradycjami ma nie by zbyt wysoka. Gdzie jedynka do Rady Warszawy, gdzie tam Sejmik Maopolski dla przewodniczcej.

Nowi, modzi duchem liderzy PD po latach nauczyli si politycznego obycia bo scenariusz nie jest znany ani ich kolegom z SDPL, ani prof. Naczowi. Nic dziwnego. Nie naley obnia swojej pozycji negocjacyjnej.

Tym samym koczy si diagnoza, jak kiedy PD wystawia Platformie Obywatelskiej. PO ju nie jest parti mao ambitn, populistyczn, nieliberaln. Staje si szalup ratunkow dla kilku dziaaczy.

Ogaszam te informacje publicznie po pierwsze po to, eby osoby, ktre jeszcze si wahaj czy zosta w PD czy przej do SD mogy atwiej podj decyzj. Jeeli chcecie realizowa program jaki kiedygosia Unia Wolnoci zapraszamy do Stronnictwa Demokratycznego.

SDPL najprawdopodobniej czeka wsppraca z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Oczywicie nie cae SDPL. Dariusz Rosati czy Genofewa Grabowska wspieraj kandydatur Olechowskiego. Cho wniosek Stryjaka o samorozwizanie dosta tylko 1 gos, to partia nie musi si rozwizywa. Moe by tak drug Uni Pracy. SLD i Szmajdziski dziki temu wyjd z twarz jako integrujcy lewicy.

Co z prof. Naczem? Za kilka miesicy si wycofa. Pytanie na kogo postawi. Jego diagnoza sytuacji w SLD jest krytyczna, a wzajemna niech gboka. Dlatego mona liczy na wsparcie Pana Profesora dla kandydatury Andrzeja Olechowskiego.

Czy wr z fusw? Przekonamy si ju niedugo.

Czytaj dalej

Uncategorized

Prawybory w PO

Prawybory w PO. Byo adnie, sodko. Taka ?mydlana opera?. A czy mogo by inaczej? Myle ze nie. Po prostu to dziao si w jednej partii. Kandydaci nawet po przegranej musza ze sob wsppracowa. A wiadomo ze ostre dyskusje pozostawiaj jaki brd. Czsto uniemoliwiaj dalsza wspprace. Oczekiwanie debaty na tematy gospodarcze, czego domagali si politycy jak i dziennikarze uwazam za nieporozumienie. Od gospodarki jest rzd. A wtrcanie si prezydenta do gospodarki na ogol koczy si fatalnie. Kwaniewski dziki wetu cofn nasz kraj do tyu, co tez uczyni Kaczynski.

Mnie zabrako wanie dyskusji na temat ograniczenia wadzy prezydenta a waciwie osabienia weta. Uwazam ze trzeba cos z tym zrobic. Trzeba pamita ze prezydenci s przedstawicielami jakie partii i zawsze bd broni jej interesw a dopiero w drugiej kolejnoci interesw pastwa. Mamy przykad Kwasniewskigo czy Kaczynskiego.

Sam pomyl debaty uwazam za bardzo dobry. Przez kilka tygodni cala prasa ya jednym. Kto bdzie pierwszy? Wszystkie problemy zostay zepchnite na bok nawet tak wane wydarzenie jak zjazd PiSu. Zdaje si ze o to chodzio. Brawo PO. To naprawd si udao. Dobry pomyl i myl ze w przyszoci prawybory wejd na stale

A co do kandydatw to Sikorski chyba zapracowa na swoja przegrana. Jego wystpienia byy przy spokojnym Komorowskim bardzo impulsywne.. Wiem, e to byo zle odbierane.

Takim nieprzyjemnym zgrzytem jest frekwencja. Zabrako wyborcw. Nie wiem jak to rozumie? Ktos popeni bd i myl ze powinien odpowiedzie za to.

Gdyby nie to byoby piknie.

Czytaj dalej

Artykuy

Niemal 90 proc. moich znajomych gosowao, gosuje lub bdzie gosowao na Platform Obywatelsk. Czasem komu si zdarzyo postawi na LID czy Centrolewic, jednak to partia Tuska zdaje si by gwarantem tego, e „Ci wstrtni faszyci nie wrc do wadzy”. Platformie udao si wmwi Polakom, e nie ma dla nich adnej alternatywy. Dlaczego tak si stao?

Konkurencja jest do bani!

W 2005 roku bya szansa na stworzenie alternatywy dla ukadu PO-PIS. PD i SDPL daway nadziej na normalne liberalne centrum i normaln lewic. Wiele ju z tego nie zostao. 2009 rok to ten czas kiedy zjednoczone siy zielonych, demokratw i lewicy nie mogy ju nic ugra. PO zaproponowaa „dla kadego co miego”. Wyborcy, rwnie Ci o znacznie bardziej lewicowych cigotkach ode mnie poszli tumnie do urn.

Konkurencji si nie chce, nie potrafi, albo nie ma pienidzy

SLD i PIS maj inne elektoraty od PO. S one stosunkowo stae (przynajmniej od kilku lat) wic tu nie ma co mwi o konkurencji. Prawdziwa alternatywna propozycja dla PO musi by liberalna wiatopogldowo i gospodarczo, a zarazem antyestablishmentowa. Musi umie pokaza, jak partia rzdzca szanuje pienidze podatnikw za pomoc konkretnych przykadw. Wycign dziaaczy PO i PSL, ktrzy mimo niekompetencji s na eksponowanych stanowiskach. Pokazywa Giertycha, Krzaklewskiego, Palikota, Gowina jako prawdziwe twarze Platformy. Zadawa trudne pytania.

Potrzebne s te pienidze. SD ma szanse w krtkim okresie pozyska konkretn kas na kampani. Bd to pienidze nie z kieszeni podatnikw, lecz z majtku partii, ktra chce wrci na scen polityczn. Czy to wystarczy? Pienidze to nie wszystko co pokazuje przykad solidnie finansowanego Libertasu. Potrzebna jest wizja, program i liderzy, ktrzy porw tumy. Na razie jest jeden Olechowski.

Apel do PD, SDPL i Zielonych – nie idcie t drog

Wspieranie przez politykw PD Platformy Obywatelskiej (ktre niebawem zapewne bdzie miao miejsce) i SLD przez SDPL mija si z celem. W wyborach samorzdowych jest potrzebny duy blok, ktry wypracuje realn alternatyw dla Platformy Obywatelskiej, stawiajcy na aspiracje Polakw, sprzeciwiajcy si medialnej papce jak sprzedaj nam spin-doctorzy PO. Jest tu miejsce dla chociaby Zielonych, ktrzy s atrakcyjni programowo, dobrze wyksztaceni, a jednoczenie nie maj szans na samodzielny byt. Jest miejsce dla demokratw. Jest miejsce dla Dariusza Rosatiego, Marka Borowskiego, Tomasza Nacza.

Ten projekt nie musi nazywa si Stronnictwo Demokratyczne. Zreszt SD samo nie wystarczy. Partia jak powietrze potrzebuje nowej energii i sojusznikw, dla ktrych Polska Tuska to projekt po prostu mao ambitny.

Jestem przekonany, e prdzej czy pniej obecny elektorat PO i Komorowskiego to dostrzee.

Czytaj dalej

Artykuy

Podre po wiecie potrafi zasmuci. Oto Wochy okazuj si krajem wyznaniowym, katolickim. Jake podobnym do Polski. Obawiam si e s krajem nieinteresujcym dla kogo zaknionego nowoci, wielokulturowoci. Ju w odrodzeniu centrum Europy przenioso si na pnoc. Dzi Wochy s coraz bardziej chorym koniem kontynentu, zaliczane s do grupy PIGS, krajw ?gorszej Europy?.

Polska to za slamsy. Kraj slamsw, miejscami gorszych ni fawele w Brazylii. Gorszych, bo rozpadajcych si dowodw minionego dostatku. Cae miasta obrcone w slamsowiska. Zawiercie: dworzec kolei przeraa, dworcowe toalety maj ze 40 lat i antyczne spuczki w przedwojennej chyba technologii. Wszedem nawet na dworzec PKS: takiego bajzlu, budelu, upadku nie widziaem nawet w Paragwaju, kraju ktry jest niedemokratycznym reimem. ciany wysmarowane, szyby pobite, ornamenty dawnej secesyjnej architektury- porozbijane.

S takie miasta jak Zawiercie. Gdzie dzieci ebrz o jedzenie. Gdzie, gdy rok pniej wszedem do tego samego baru co uprzednio, saatek w barze saatkowym byo ju tylko 30 % poprzedniego stanu. A woda w kiosku kosztowaa rwnowarto jednego reala, 4-rokrotnie taniej ni taka sama butelka kupiona na fawelach w Rio de Janeiro. Cena jest te wyznacznikiem siy nabywczej, na tych slamsach chyba sporo niszej.

W mojej opinii yjemy w reimie, a wikszo ludnoci o tym nie wie, bo pro-reimowi dziennikarze skutecznie zamydlaj im oczy. Nie pokazuj wad systemu, skupiajc si na konkretnych przygodach osb ze wiata polityki. Tymczasem ani w wyborach parlamentarnych, ani samorzdowych, kandydaci partii nowych czy pozaparlamentarnych nie maj prawie szans w starciu z dotowanymi setkami milionw kampaniami kandydatw 4 najwikszych partii.

W ogle majc wiedz n/t tych dysproporcji, a nie chce si zgbia dalej tego wiatka. Wystarczy zerkn na bardzo prywatne notatki wydawaoby si najbardziej wiatego polityka z obecnie znajdujcych si w Sejmie, nigdy nie kojarzonego z antysemityzmem. Zerkn, by przekona si e niechtnego mu publicyst opisa jako ?ydowskie toczenie piany?, dodajc ?yd niszczcy prawdziw Polsk? i podkrelajc pniej: ?niszczcy yd? (pisownia oryginalna).

Nie wiedzie czy to art? A jeli nawet, to wyjtkowo chamski. Nie donosz, nie wsypuj osb ktre zechc si ze mn podzieli swoimi prywatnymi pogldami, jakiekolwiek by nie byy. Ale niemniej elity mamy icie godne. Godne widokw na slamsy rozpocierajce si z okna pocigu przemierzajcego Polsk. Godne slamsw Zawiercia, Wabrzycha, Legnicy. Godne fawelo-bloku na gwnej ulicy Wrocawia, czcej centrum miasta z dworcem kolejowym. Mj znajomy dostrzeg ten wielki slamsoblok dopiero gdy mu go wskazaem, cho czsto tamtdy przechodzi.

S w tym kraju mdre osoby, ale nie s one tak prne by wyda na kampani wyborcz kilkaset tysicy zotych. I tyle. W ?tele-dyktatorskich? Woszech cho o nich usyszymy- nawet ci ?niekatoliccy? kandydaci udzielaj wywiadw dla stacji telewizyjnych, podczas gdy w Polsce pokazuje si ?kandydatw susznych?, a za darmo mona jedynie dosta kilkadziesit sekund, i to poza prime-time. Ta polityczna stronniczosc o chyba s braki tradycji demokratycznych, albo amliwe dziennikarskie karki.

W uszach brzmi mi sowa mojej kumpeli, ktra po powrocie z Brazylii stwierdzia e ?w Polsce kto wmwi ludziom, e tak jest normalnie?. Co wmwiono tym ludziom? Wg mnie pro-reimowi dziennikarze wmwili ludziom e normalna jest absurdalna centralizacja kraju (podczas gdy tak due terytorialnie kraje zwykle maj autonomi regionw), e normalna jest monokulturowo. Polska pod wzgldem etnocentryzmu kulturowego jest niespotykan w Europie wysp. Dziennikarze wmwili Polakom e nie istniej mniejszoci wyznaniowe. Bo tych w Polsce nie wida, jeliby wierzy polskim dziennikarzom, ale sam znam tylko kilku katolikw, reszta to „ci inni”.

Dziennikarze wmwili, e nie mamy slamsw. A czym s polskie blokowiska, te z chwastowiskami zamiast trawnikw, z zabazgranymi sprayem cianami, balkonami w ferii barw, obudowanymi na ksztat fawelo-blokw? Czyme s skomunalizowane centra wielu polskich miast, gdzie grzybem czu a na ulicach? A przeciekajcych dachw nie przekadano od stu lat? Polska to getta i slamsy bardziej ni miasta i osiedla.

Infrastruktura? Koleje, z ktrych zosta ogarek tego co przed wojn, ndzna resztka tego co jedzio za komuny? Koleje ktrymi Polacy jed kilkakrotnie rzadziej od Czechw czy Niemcw, liczc liczb podry przypadajca na mieszkaca? Porty lotnicze- nawet w najwikszej polskiej 3-milionowej aglomeracji nie byo dugi czas zainstalowanego systemu naprowadzania (ILS), a gdy tam wyldujemy, to w porcie zobaczymy tylko jeden samolot, a nie kilkadziesit, jak w europejskim miecie podobnej wielkoci z ktrego wyruszylimy. Drogi? Niebezpieczne skrzyowania jednopoziomowe na gwnej drodze kraju, gierkwce, ociekajcej zreszt krwi jej ofiar. Chodniki- zastawione samochodami, rzecz niespotykana na Zachodzie, w Polsce- dopuszczona.

A nauka? Praktycznie jej nie ma, czego dowodz rankingi uczelni. A ustrj? Demokracja- czy aby, przy takich ?ordynacjach wyborczych? i takim finansowaniu polityki, ale ?tej waciwej?? Niestety- takie, inne, s kraje katolickie, a inne- wielowyznaniowe. Polska nie jest wyjtkiem, cho jest mocno inna, in minus. Mamy sdownictwo godne kraju totalitarnego, a nawet niespecjalnie demokratycznym krajom katolickim zdarza si mie sdy bronice praw czowieka czy innowiercy. Polska bardziej ni inne kraje przoduje w liczbie spraw przegranych w Sztrasburgu, nawet sprawa mojego kolegi pobitego dekad temu na legalnej demonstracji przez policj tam trafia.

Wydaje si e jedyne co mona robi to promowa ide emigracji z Polski wrd modych pokole. Bo tego kraju raczej si nie zmieni, za los jednostek- ale owszem.

Czytaj dalej

Artykuy

Pewien dziaacz SDPL ze lska, bliej nieznany opinii publicznej Cezary Stryjak mia zoy na konwencie swojej partii propozycj samorozwizania. Propozycja Stryjaka poklasku nie wzbudzia, bo podobnie jak podobna propozycja skierowana przez Wadysawa Frasyniuka do demokratw.pl – wzbudzi nie moga. Socjaldemokracja Polska i Partia Demokratyczna otrzymuj bowiem dotacje z budetu pastwa. Nie s to gigantyczne pienidze (3,3 mln z dla SDPL w 2008 roku), ale kilku dziaaczy jest w stanie si za nie wyywi.

Na co s wydawane przez tak mae partie? To proste – bilboardy z Obam, ekspertyzy pisane przez dziaaczy, utrzymanie biur.

PD zmniejszya si w cigu ostatnich kilku lat z duej solidnej partii ze strukturami w caej Polsce do klubu przyjaci przewodniczcej. W momencie zakadania liczya 13 000 czonkw, obecnie 800. Wtedy byy tylko dugi, teraz s pienidze.

Jestem przekonany, e PD i SDPL zostan wchonite przez PO, SLD i SD. Musi si tak sta, poniewa po porace w wyborach 2011 roku (nieuniknionej) nie dostan z budetu ani grosza. Nie ma te szans, e przycign darczycw, ktrzy pomogli niegdy demokratom.pl spaci kredyt – to ju nie ta sama partia, nie ta sama tradycja, nie ci sami ludzie.

Nikt nie bdzie dokada do interesu na czele ktrego stoi szefowa bez wizji.

Sprawdcie moj prognoz za rok.

Czytaj dalej

Artykuy

Wczam radio ? sysz swoje sowa. Wczam telewizor ? sysz swoje sowa. Wchodz do sieci ? czytam swoje sowa. Tylko siebie nie sysz i nie widz, co moe i dobrze, bo w gowie by mi si przewrcio.

Rzucam 22 marca okiem na program p. Olejnik ?kropka nad i?, widz kandydata Andrzeja Olechowskiego i sysz, e mwi:

To nie bya debata, tylko prezentacje. Tam trwa casting na brata bliniaka premiera i to jest do okropna perspektywa.

http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,7690413,Wybory_2010__Olechowski__Prawybory_Platformy_to_putinowski.html

Co zaczyna mi w gowie brzcze, przypominam sobie dzie 2 marca, pogaska pora, jak dla mnie ( 7.15 rano), program ?Sygnay dnia? i wasne sowa:

Prawybory w Platformie Obywatelskiej to interesujce zjawisko. Cho motywacj Tuska byo ogoszenie castingu na swojego bliniaka

http://wiadomosci.onet.pl/2135529,11,1,1,,item.html

ktre powtrzyem pniej publicznie parokrotnie.

21 marca ogldam sobie debat Radosaw Sikorski- Bronisaw Komorowski i sysz, ze minister spraw zagranicznych mwi:

? jako prezydent stworzybym Rad Bezpieczestwa Narodowego, ktra si nie spotyka od 3 lat, do ktrej naleeliby gwni ministrowie, marszakowie sejmu i senatu, i szefowie gwnych stronnictw/?/.

http://staremiasto.krakow.platforma.org/index.php/component/content/article/34-wydarzenia/129-stenogram-debaty-prawyborczej-komorowski-sikorski.html

Zaraz, zaraz, zastanawiam si, czyja to myl i przypomina mi si mj artyku z sierpnia 2008 roku opublikowany w ?Rzeczpospolitej?

Prezydent powinien jak najszybciej powoa Rad Bezpieczestwa Narodowego w nowym skadzie. To konieczne w sytuacji, gdy wzrasta zagroenie z zewntrz, a rwnoczenie w Polsce trwa wewntrzny konflikt polityczny koordynacj polityki pastwa w dziedzinie bezpieczestwa niemal uniemoliwiajcy./../ Wymaga to oczywicie zmiany skadu rady, to znaczy wczenia do niej zarwno premiera, jak i waciwych dla bezpieczestwa pastwa ministrw.

http://www.rp.pl/artykul/9157,179823_Nowa_Rada_Bezpieczenstwa_Narodowego_potrzebna_od_zaraz_.h

a potem mj najwaniejszy Dekalog Prezydencki ( 13 marca br.)

Wybierany w wyborach powszechnych Prezydent ma obowizek przyczynia si do zbudowania nowego consensusu. Jeli zostan Prezydentem to uyj do tego konstytucyjnego narzdzia Rady Bezpieczestwa Narodowego, ktra obecnie istnieje w formie szcztkowej i nie odgrywa adnej roli. W skad Rady Bezpieczestwa Narodowego powoam przedstawicieli rzdu (premiera, ministra spraw zagranicznych, ministra obrony narodowej) oraz przedstawicieli opozycji i niezalenych ekspertw. Z Biura Bezpieczestwa Narodowego uczyni instytucj, ktra merytorycznie bdzie wspiera proces budowy consensusu narodowego.

http://www.polska-plus.pl/static/dekalog-prezydencki/

Znw sysz w telewizji, jak marszaek Komorowski mwi o zadaniu modernizacji Polski i ?trzeciej fali polskich reform? ( tu niestety zalinkowa nie mog, nie ma teksty pisanego w sieci, ale prosz mi wierzy, e syszaem)

i przypomina mi si stycze br., Kongres Zaoycielski Polski Plus i program ?Plus dla Polski?, ktry w wielkiej mierze stworzyem, a w nim sowa:

Dlatego najpilniejszym politycznym zadaniem jest likwidacja barier, ktre wci blokuj indywidualn energi Polakw i uniemoliwiaj poczenie zabiegw o popraw indywidualnego losu z przedsiwziciami majcymi na celu wzrost siy Polski jako wsplnoty narodowej. Dlatego niezbdna jest trzecia fala polskich reform.

http://www.polska-plus.pl/static/plus-dla-polski/

Ja rozumiem, e moe si zdarzy jeden kandydat na urzd Prezydenta o gbi intelektualnej nalenika i politycznej zawartoci wydmuszki, ale dlaczego w Polsce jest ich dzi tylu? I dlaczego siebie musz wypenia mn?

Czytaj dalej