Artykuy

„Wyznanie Marszaka” A.P.

Autor poruszony tragedi w Smolesku oddaje cze jej ofiarom.

A.P.
WYZNANIE MARSZAKA

W wawelskiej krypcie samotniem lea…
Zbrojny w legend tylko, nie wadz
A nagle cyt, to kondukt zmierza
Z Tym, z ktrym rwna si nie poradz.

C bowiem jam po sobie ostawi?
Wanie i spory, sabnc Polsk,
Skcon armi, bezradn prawie,
Ndz i strajki i al i trosk…

A po nim Polska, cho szczerze szlocha,
Podniesie gow, nie strzeli focha.
Butni Moskale ju czoa chyl,
Szwab te zanuci o tej, co nie zginie.

Wic rwny krlom spocznij przy mym boku,
To dla mnie honor, przyszoci proroku,
A gdy ostatnia w Polsce umrze cnota
Znajdzie si miejsce i dla niej i dla kota.

Czytaj dalej

Artykuy

Byo ju po pierwszej w nocy, w nocy z pitku na sobot 16/17 kwietnia, albo (najpewniej) midzy sobot 17 kwietnia a niedziel 18 kwietnia. Zgin Prezydent Lech Kaczyski, a my wracalimy z serii spotka politycznych. Wtem drog zagrodzia ekipa telewizyjna. Pani redaktor (po debacie wok filmu „Solidarni 2010” znalazem zdjcie jego autorki w Internecie i bya to pani Ewa Stankiewicz i dwch technicznych. Krcili dla TVP dokument o zmarym prezydencie i aobie. Mio si umiechnem i zostaem zagadnity przez redaktork. A co ja sdz o prezydencie Kaczyskim?

Powiedziaem e nie wszyscy obchodz aob. e wanie wyszlimy z klubu gdzie ludzie ludzie wcale nie mieli zamiaru obchodzi adnej aoby. e w wielu klubach muzycznych ludzie nadal tacz, a niekiedy tum jest nawet wikszy ni zazwyczaj. e wielu modych ludzi jest zdecydowanymi przeciwnikami Kaczyskich, i wyraaj wspczucie z powodu katastrofy, ale niewiele wicej. e dla wielu Polakw osoby ktre zmary nie byy autorytetami. e mieszkam przy tej ulicy i nie mog normalnie funkcjonowa z powodu nie kursujcych od tygodnia autobusw.

Powiedziaem e w obecnej chwili polskie media cenzuruj gosy krytykw, mitologizujc posta zmarego prezydenta. Przytoczyem jako przykad obiektywnoci mediw obituarium prezydenta Kaczyskiego, opublikowane w czasopimie ?The Economist?. Wypomniano w nim e reprezentowa, oprcz cech pozytywnych (wymieniem tutaj jego akcj w obronie Gruzji w czasie wojny gruzisko-rosyjskiej), take jedne z najgorszych cech polskiej polityki.

Powiedziaem e Lech Kaczyski nie by prezydentem wszystkich Polakw, e sta si prezydentem tylko Polakw-katolikw. e Kaczyscy dzielili Polsk zamiast stara si j jednoczy. e wg mnie ten prezydent by najgorszym prezydentem po 1989 roku i wyraam smutek z powodu katastrofy, ale wg mnie osoba ta nie zasuguje na nic wicej poza obiektywn ocen jego dokona.

Mj gos, gos mieszkaca tej ulicy przechodzcego wzdu stojcych w kolejce aobnikw, ocenzurowano w filmie dokumentalnym „Solidarni 2010”. W ogle samo zbieranie wrae ludzi tylko zebranych wok paacu prezydenckiego, a pomijanie np. tych bawicych si w klubach i amicych aob, wg mnie byo manipulacj.

Jak mniemam, byem jedn z niewielu postaci uwiecznionych na filmie krytykujcych zmarego prezydenta, bo i niewielu byo tam zwykych przechodniw. Ale mimo to mj krytyczny gos ocenzurowano, mimo e dziennikarka stwierdzia e nagraa moj wypowied dla etyki zawodowej, podkrelajc kilkakrotnie e si z ni nie zgadza. Przez jaki czas potem dowcipkowalimy odchodzc z Krakowskiego Przedmiecia, na temat ?obiektywnoci? owej dziennikarki, tak otwarcie ujawniajcej swoje przekonania polityczne.

Zarzucam tym ludziom oszustwo, powiadczenie nieprawdy, ocenzurowanie mojej wypowiedzi dla ich filmu. Ci ludzie nie s dziennikarzami, to polityczni agenci. To manipulanci przebrani w dziennikarzy, by cenzurowa, oszukiwa, manipulowa. Telewizja Polska jest oszustwem, jest manipulacj spoeczestwem. Cenzorzy wycinaj to, co nie pasuje do ich wizji ?Polski?, do ich oceny prezydenta.

Czy jest sytuacja w ktrej dziennikarz, wg zawodowej etyki majcy by bezstronny, mwi mi po skoczonym nagraniu e powiedziaby co o mnie sdzi, ale nie chce mnie urazi? A potem na odchodnym mwi e prezydent Kaczyski by wspaniaym prezydentem, bo na arenie midzynarodowej walczy o interes Polski…

Walczy? A moe jego taktyka polegaa na obraaniu wszystkich dookoa? Obarczaniu zupenie innych si i ideologii politycznych za zbrodnie ktre popenili ich skrajni polityczni przeciwnicy jakie 70 lat wczeniej?

Taka sytuacja z ocenzurowaniem mojej krytyki pokazuje e Telewizja Polska to zdrada. Zdrada demokracji. To totalitaryzm. To manipulacja, podajce si za bezstronne media. To okamywanie spoeczestwa na temat tego co myl indagowani przez dziennikarzy ludzie. To balansowanie na krawdzi prawa- cenzura prewencyjna jest zabroniona w konstytucji RP.

A. Fularz

Czytaj dalej

Artykuy

Platforma zbiera dalej

Platforma Obywatelska i komitet wyborczy kandydata na prezydenta RP, Bronisawa Komorowskiego chwali si, e zebraa ju p miliona podpisw. Nie zawiesza rwnie akcji. Zdaniem Grzegorza Schetyny, szefa klubu Platformy jest to szansa na zaktywizowanie czonkw partii.

Czasu coraz mniej

W tej kampanii czasu na zbieranie podpisw jest mniej ni kiedykolwiek. Komitety musz wyrobi si w 14 dni, dlatego najwiksze szanse na zebranie odpowiedniej iloci maj due struktury partyjne, wspierane przez stowarzyszenia.

Czytaj dalej

Artykuy

Beniuszys: PD przeciwko nam

Scenariusz pisany przez media i ogaszany w kadym programie publicystycznym mwi o starciu kandydatw PO i PiS. Wybory prezydenckie zamiast by szans na otwarcie sceny politycznej i pojawienie si na niej nowych podmiotw, posu teraz raczej do jeszcze mocniejszego jej zabetowania, a nawet bd krokiem, by oligopol czterech partii zastpi systemem dwupartyjnym. Moliwoci prowadzenia dziaalnoci politycznej poza dwoma wielkimi partiami wodzowskimi wanie si kocz.

PD przeciwko nam

Od kilku dni staje si do wyrane i jasne, e scenariusz tych przyspieszonych wyborw prezydenckich napisao ycie. Tragedia w Smolesku zmienia nie tyle ukad si na scenie politycznej, gdy ten, wydaje si, uleg nieznacznemu przesuniciu, co zredukowaa znaczenie elektoratw negatywnych w kampanii oraz nadaa kandydujcemu teraz na najwyszy urzd w pastwie bratu tragicznie zmarego prezydenta swoisty immunitet, wykluczajcy ataki na jego pogldy polityczne. Szczeglnie niemoliwe wydaje si stosowanie wzgldem niego i caego rodowiska PiS narzdzia negatywnej kampanii wyborczej, polegajcego na nawizywaniu i przypominaniu wyborcom zych skutkw dotychczasowej aktywnoci prezydenta z tej partii na tym urzdzie, gdy bilans tych czterech i p roku prezydentury teraz cakowicie przysania tragiczna, ale i przypadkowa mier tego polityka na subie pastwu.

Nie tyle oznacza to zwycistwo Jarosawa Kaczyskiego w wyborach (to nadal jest mao prawdopodobne), co utrudnia dziaania na rzecz dalszego osabienia pozycji kandydata PiS. A to byo i jest warunkiem sukcesu kandydatury Andrzeja Olechowskiego. Przed 10 kwietnia obserwowalimy szereg sonday, ktre Olechowskiemu daway realne perspektywy przecignicia w I turze Lecha Kaczyskiego i wejcia do II tury z kandydatem PO. Jednak katastrofa na tyle zmienia nastroje spoeczne, e nie tyle doprowadzia do eksplozji poparcia dla Prawa i Sprawiedliwoci do gry, co ugruntowaa je i uczynia bardziej odpornym na dalsz erozj. Szczeglnie, e krytyka tego ugrupowania, dotychczas spotykajca si z aprobat zdecydowanej wikszoci wyborcw, przejciowo, akurat w trakcie tej kampanii, staa si strategi obarczon sporym ryzykiem dla autorw teje krytyki.

Szanse Andrzeja Olechowskiego na awans do II tury zmalay dramatycznie. Scenariusz pisany przez media i ogaszany w kadym programie publicystycznym mwi o starciu kandydatw PO i PiS. Wybory prezydenckie zamiast by szans na otwarcie sceny politycznej i pojawienie si na niej nowych podmiotw, posu teraz raczej do jeszcze mocniejszego jej zabetowania, a nawet bd krokiem, by oligopol czterech partii zastpi systemem dwupartyjnym. Moliwoci prowadzenia dziaalnoci politycznej poza dwoma wielkimi partiami wodzowskimi wanie si kocz, wczeniej anieli mona si byo tego spodziewa.

Osobicie bardzo zawioda mnie postawa Partii Demokratycznej, ktrej jeszcze rok temu byem czonkiem. Liczyem, e po wycofaniu si w wyborw kandydata, ktrego partia ta chciaa wystawi wraz z SdPl, niejako kontynuujc logik dotychczasowych sojuszy politycznych, opowie si ona po stronie Olechowskiego, bez wtpienia najbliszego wartociom liberalnym i centrowym w caej stawce. Stao si inaczej. PD powouje si na grob ?powrotu IV RP? i dlatego wzywa ju w I turze do gosowania na kandydata PO, a wic partii, z ktr Demokraci.pl od lat toczyli gorzki bj. Jest to argument chybiony, gdy ewentualny wybr Kaczyskiego na prezydenta bdzie trzeba zablokowa w turze II, gdy rzeczywicie wszystkim nam, politykom centrum, przyjdzie opowiedzie si za Bronisawem Komorowskim. I tura to za czas dokonania wyboru ideowego, a nie motywowanego tym, kto ?ma szanse wygra?. Szczeglnie zaskakuje taka postawa w przypadku partii ktra jeszcze przed chwil promowaa kandydata o o wiele mniejszych szansach sondaowych anieli Olechowski, czyli, jak rozumiem, czynia to z przyczyn ideowych. Od popierania z pobudek idealistycznych socjaldemokraty przesza z przyczyn koniunkturalnych do obozu konserwatysty. W istocie, nie sposb w taki sposb nie ulega cakowitej marginalizacji.

// <![CDATA[
var uri = 'http://imppl.tradedoubler.com/imp?type(js)pool(385477)a(1600512)&#039; + new String (Math.random()).substring (2, 11);
document.write('’);
// ]]>

W najbliszej kampanii bdziemy wic sami i sami powalczymy o jak najlepszy wynik dla naszego kandydata. Z dum, jak uwaam, moemy mwi, e nasz kandydat jest do penienia urzdu prezydenta najlepiej przygotowany. Bez wtpienia jest take najbliszy centrowym pogldom liberalnym. Bez zudze co do wyniku walczy bdziemy o kady gos, namawia, aby wyborcy porzucili w tych wyborach logik starcia dwch obozw politycznych, machin partyjnych. 20 czerwca zobaczymy do jakiego stopnia nam si to udao. Wtedy przyjdzie czas na racjonaln ocen sytuacji i tward decyzj. Jeli starcie dwch gigantw polskiej sceny politycznej zupenie zmarginalizuje wszystkich innych, to trzeba bdzie sobie otwarcie rzec, i przyszed czas na porzucenie mrzonek o budowie nowej partii w Polsce, powicenie si innym zajciom lub poszukanie miejsca na listach PO, gdzie prawdopodobnie jesieni znajdzie si kilkoro liderw PD. Albo moe jednak Andrzejowi Olechowskiemu uda si wyrba na scenie przestrze rzdu 8-12%, na ktrej mona bdzie sprbowa co zasadzi. Wwczas obowizkiem centrystw bdzie podj tak prb. Bdzie to zobowizanie wobec tych wyborcw.

Czytaj dalej

Artykuy

Kampania prezydencka skrcona, wszystko zaczyna by jak w przyspieszonym filmie. Politycy ruszaj si nerwowo. Gwnie biadol nad brakiem czasu, co ma im utrudni przedstawienie swoich propozycji wyborcom. Nie podzielam tych obaw ani nie rozumiem narzeka. Kampani skrcia tragiczna katastrofa i konstytucyjne skutki, jakie za sob pocigna. Niemniej dwa miesice bezpatnej reklamy partii politycznych cakowicie wystarczy. Dusza, w tym stylu i takiej jakoci, jak to widywalimy, byaby nie do zniesienia.

Dwaj kandydaci najwikszych partii chc wybory wygra. Dla swoich partii, oczywicie. W oficjalnie sformuowanej definicji prezydentury (nudne siedzenie pod yrandolem) stanowisko gowy pastwa jest wycznie ceremonialne. Prawdziwie partyjny urobek daj wybory samorzdowe i parlamentarne. Tam s tysice doskonaych i dziesitki tysicy pomniejszych posad dla swoich. Partie polityczne u nas stay si jak karykaturalne zwizki zawodowe. Wyciskaj wszystko co si da dla wasnych aparatczykw. Reszta zwykych dostarczycieli gosw dostaje jakie okruszyny. To, co z podziau partyjnych upw pozostao.

// <![CDATA[
var uri = 'http://imppl.tradedoubler.com/imp?type(js)pool(387287)a(1600512)&#039; + new String (Math.random()).substring (2, 11);
document.write('’);
// ]]>

Po tych wyborach prezydenckich jeden partyjny kandydat znowu zamelduje swojemu szefowi, e zadanie wykona. Pozostali liderzy partii i partyjek wykorzystaj bezpatny czas antenowy i przysporz swoim ugrupowaniom punktw. Zaowocuj one posadami po ?prawdziwych? wyborach, do samorzdw, sejmu i senatu. O to im chodzi. Czy na pewno nam te?

Jest okazja do przerwania zakltego koa polskiej polityki. Suy ona wycznie partiom, zamkna si w partyjnych salkach, w ktrych ?swoi? kalkuluj, jakby tu wyrwa najwicej dla siebie i kolegw. Zakadaj, niestety dotychczas susznie, e ?ciemny lud? znowu ich poprze. Ci, ktrzy przegraj, odczekaj swoje w opozycji, i za kilka lat znowu bd mieli szanse. W midzyczasie z godu nie zgin. Midzypartyjne walki to duo krzyku, ale mao ofiar. Ja w kadym razie nie pamitam, eby kto w nich zgin (politycznie, oczywicie).

Jest okazja, eby to zmieni. Kandydat bezpartyjny nazywa si Andrzej Olechowski. Nie raportuje ani nie bdzie raportowa nikomu. Nie ma zobowiza ani dugw partyjnych. Rozmawia z Polakami bez porednikw. Proponuje zupenie co innego: mylenie wycznie o Polsce i dziaanie wycznie w jej interesie. Po jego wybraniu yrandol zostanie, ale duo bdzie si pod nim dziao.

Czytaj dalej

Artykuy

Wola prezydencka

Polityk, sprawujcy urzd, powinien si kierowa interesem pastwa. W ramach prawa i przysugujcych mu uprawnie. Powinien realizowa rwnie swj program polityczny, jeeli uwaa, e jego realizacja przyniesie pastwu i spoeczestwu korzyci. W demokracji dziaaj partie polityczne, realizujce swoje programy.

// <![CDATA[
var uri = 'http://imppl.tradedoubler.com/imp?type(js)pool(387287)a(1600512)&#039; + new String (Math.random()).substring (2, 11);
document.write('’);
// ]]>

Bronisaw Komorowski jest Marszakiem Sejmu, wybranego w demokratycznych wyborach. W wyniku tragicznego wypadku pod Smoleskiem, Konstytucja RP delegowaa go do penienia funkcji Prezydenta RP, dajc mu pene prerogatywy do penienia tej funkcji, do czasu wybrania w wyborach nastpnego prezydenta. Wybory bd miay charakter powszechny, ale kandydat bdzie nis ze sob konkretny program polityczny. Poprzednik Komorowskiego na urzdzie, Lech Kaczyski, w ramach swoich uprawnie dziaa dla pastwa, ale realizujc rwnie konkretny program politycznej formacji, z ktr si utosamia.

Bronisaw Komorowski jest zwizany w swojej dziaalnoci Konstytucj, a dodatkowo ? zobowizaniem Sejmu. Jako pose gosowa za zmian ustawy o Instytucie Pamici Narodowej, w zwizku z tym nie ma adnych podstaw ku temu, aby jako penicy obowizki prezydenta w tej sprawie podj inn decyzj, ni zoenie podpisu zatwierdzajcego now ustaw. Komorowski nie jest ani formalnym, ani politycznym spadkobierc swojego poprzednika, nie wie go adne, w tym rwnie moralne zobowizanie realizacji woli Lecha Kaczyskiego. Testament zmarego prezydenta moe by obowizujcy dla jego brata, jeeli tak uwaa, ale nie dla funkcjonujcego w ramach swoich uprawnie Bronisawa Komorowskiego.

Przecinajc spekulacje dotyczce odesania ustawy do Trybunau Konstytucyjnego, Komorowski zapobieg dziaaniu zwolennikw utrzymania politycznego status quo w Kolegium IPN i jego zarzdzie. Pani doktor Barbara Fedyszak-Radziejowska i zwizany z ni ukad czonkw Kolegium IPN, mocno kojarzony polityczne z PiS i jej byymi przystawkami, usiowa metod faktw dokonanych wybra nowego prezesa Instytutu, liczc, e Komorowski nie podejmie dziaa, majcych mu szkodzi, jako kandydatowi. Tylko, e Kolegium, dziaajc wyprzedzajco, tak naprawd dao Komorowskiemu dodatkowy argument do podpisania ustawy.

Bronisaw Komorowski nie jest zastpc, ani politycznym zakadnikiem Lecha Kaczyskiego, w swoich decyzjach powinien by autonomiczny. IPN w wyniku mierci swojego szefa, Janusza Kurtyki, nie zosta sparaliowany, dziaa dalej i jest niezaleny. A decyzja marszaka i maa nowela, przegosowana w Sejmie wczoraj przecia polityczn prb wywoania konfliktu. Sejm bdzie mia otwart do powoania nowego ciaa zarzdczego Instytutem, jego Rady.

Azrael

?????????-

Felieton opublikowany na portaluWprost.pl


Czytaj dalej

Artykuy

Staram si postpowa wg zasad mojego wyznania i nie cenzuruj nie pasujcych mi opinii. Sdz e szkodzi to prawie do wolnoci innych osb. Nawet jeli te s na tyle nieuprzejme, by nie przejmowa si czyim prawem do prywatnoci (bloga prowadz pod nickiem, i szanuj prywatno innych bloggerw).

// <![CDATA[
var uri = 'http://imppl.tradedoubler.com/imp?type(js)pool(387287)a(1600512)&#039; + new String (Math.random()).substring (2, 11);
document.write('’);
// ]]>

Panowie z Teologii Politycznej do sprawy wolnoci wypowiedzi podeszli w sposb bardziej totalny. Zapewne ich etyk jest nie ta judeochrzecijaska, lecz ta postchrzecijaska, jezuicka. Rozumiem ich szczytny cel walki o wadz, i odnosz wraenie e w cel uwica rodki, takie jak skasowanie , czyli ocenzurowanie na ich blogu mojej odpowiedzi na list pani Ewy Stankiewicz, ktra w mojej ocenie zmanipulowaa swj dokument ?Solidarni 2010?, cenzurujc krytyczne gosy.

Kosmiczne siy sprawiy e i mnie zagadna owa ?dziennikarz? z ?telewizji publicznej?. Przechodzc o 1:30 w nocy ta ulic, udzieliem dugiej wypowiedzi do jej kamery. Wypominaem zmaremu prezydentowi jego etatystyczny stosunek do gospodarki, w mojej ocenie szkodzcy przedsibiorcom i przez to ludnoci tego kraju. Wypominaem polityk zagraniczn, w mojej ocenie bdc histerycznym odreagowaniem kompleksw niskiej samooceny Polaka-patrioty z uyciem wojennej martyrologii.

Wypominaem w mojej wypowiedzi nawet to e w prezydent wypomina zbrodnie historyczne innym, a samemu nie rozliczy si z historii wasnego kraju, majcego polskie obozy koncentracyjne, jak ten, prawdziwie nasz, w Berezie Kartuskiej, zorganizowany przez zapatrzony w hitleryzm polski reim. Owa ?dziennikarz? po wysuchaniu opinii udzielia mi reprymendy, zarzucajc mylozbrodni. I jak czytam, zakwalifikowaa mnie do pod-Polakw, Untermenschw, ktrych opinie w ramach eugeniki pogldw mona ocenzurowa.

List otwarty pani Stankiewicz jest peen, ironicznych zapewne, frazesw. Pani Stankiewicz moj wypowied dla jej filmu, wielowtkow i cytujc krytyk prezydenta z czasopisma ?The Economist?, wycia. A tymczasem pisze: ?Nie chc podsyca ktni, chciaabym, eby w Polsce byo miejsce dla rnych pogldw, i eby za wyraanie uczu, przekona i systemu wartoci nikt nie by naraony na inwektywy.? Owszem, po wysuchaniu mojej wypowiedzi mi ich oszczdzia, twierdzc e nie chce mnie obraa, mwic co myli.

Piknych zda w jej licie jest wicej: ?Znw: cay przekrj spoeczny! Modzi, starzy, wyksztaceni, artyci, rolnicy. Rzetelne media s gwarantem autentycznej demokracji, silnego i dobrego pastwa. Jeli ludzie czuj dyskomfort w tak wielkiej skali ? to zamiast si na nich obraa, moe warto zrewidowa swoj postaw. I dostrzec warto w odmiennym zdaniu, w braku cenzury, take tej mentalnej.?

W tym ?caym przekroju spoecznym? nie znalazo si miejsce dla Ras Fufu wracajcego akurat z imprezy z zagranicznymi politykami. Fufu cytujcego tej dla filmu dokumentalnego tej pani opini najbardziej opiniotwrczego tygodnika na tej planecie. I mwicego to, co wyczyta i wysucha od setek swoich znajomych, z ktrymi w tamtych dniach spdza wieczory w klubach debatujc o aktualnej sytuacji.

Pani Ewie Stankiewicz oraz panom z Teologii Politycznej ycz udanej wycieczki po wadz i dobra doczesne. Wczoraj graem w tak gr- rzuca si na ziemi zmity skrawek papieru i nastpnie walczy z przeciwnikiem o to, kto schwyci go ustami. Z moim kumplem walka mi nie wychodzia- pchalimy si po ziemi zamiast walczy. W naszej walce wygrywaa nie lepsza technika walki, ale sia. Gr szybko porzucilimy- bya przewidywalna. Cho innym si udao mie z tego przyjemno- grali bardziej wg zasad.

Panom z Teologii Politycznej nie idzie nawet o rzd dusz, co o wadz totaln. To taka Teologia Doczesna, z jake doczesnymi, zasadami.

Czytaj dalej