Artykuy

Wybierz wiksze zo

Od jakiego czasu bombarduj mnie znajomi sugesti, by w tych wyborach zagosowa na Cthulhu. To bohater jednej z ksig fantastycznych, mieszkaniec ciemnych gbin, noszcy w sobie demoniczn przedwieczn mroczno.

Znany z powieci H.P. Lovecrafta dzi na rozlepianych po miecie plakatach wzywa do oddania gosu wanie na niego, Kapana Przedwiecznych. Cthulhu nawiedza picych, podsuwa im koszmarne wizje miast cyklopowych, tudzie podsuwa im swoj skromn person. Mona go przywoa w Wigili wita Zmarych. Oraz, jak sugeruje liczne grono, dopisujc go na karcie do gosowania z okazji wyborw- wybierajc midzy dwoma konserwatywnymi etatystami zawsze mamy te ten trzeci wybr.

wg http://wybierz-wieksze-zlo.pl/

Czytaj dalej

Artykuy

Polska demokracja na fundamencie berluskonizmu

Pisz te sowa bez jakiego ostatecznego przekonania co do ich susznoci. Postawi tez: telewizja, ten segment mediw jest winny bagnu w ktrym aktualnie w Polsce yjemy. To moliwe e najwaniejsze medium jest jednoczenie diabelnie upolitycznione. Wok nawet lokalnych telewizji kablowych s takie cyrki polityczne, a radni maj takie parcie na szko e nawet opacaj legalnie lokalne stacje, by te krciy relacje z Rady Miejskiej, jak w Zielonej Grze. Telewizja jest grzeczna i relacjonuje dziaania wadz. Jak za starej dobrej komuny. A teraz ju lokalna telewizja pada jak lokalna ekipa dorwaa ca regionaln lubusk TVP.

Regionalne anteny TVP swoj dworskoci wobec lokalnych oligarchii przypominaj nieco relacje biaoruskie. Obiektywno dziennikarska jest pojciem nieznanym, dziennikarze tematami wol si nie interesowa. Relacjonuj jakby ukada to sam oficer prowadzcy.

Nie moe by demokracji w kraju u ktrego podstaw ley berluskonizm. To mj przekaz na wiatowy Dzie Bez Telewizora. Ot telewizje lokalne s poprzekupowane, nie ma w nich zwykle niezalenoci dziennikarskiej, ba, bardzo czsto nie ma te samych stacji. Telewizj Kablow w Zielonej Grze zamknito. Kable docieray do zbyt maej liczby osb, by program telewizji kablowej si utrzyma. Za przydzia czstotliwoci nadawczych dla takich stacji jest zamknity, mimo e w miecie jest miejska stacja nadawcza sygnau telewizyjnego. Moe nadawa kilka programw, tylko zdaje si e wci jest pastwowa, albo podobnie. Nie wiem czy naley do Emitela, kontrolowanego przez rzd francuski.

Nic si nie dzieje z telewizj cyfrow, a milionom Polakw wciska si teleszmir bez moliwoci wyboru czegokolwiek niekomercyjnego, pozbawionego reklam. Ci ludzie nie zobacz porzdnego dziennikarstwa telewizyjnego, wypowiedzi ekspertw. W wikszoci serwuje im si rozrywk i popkultur trashu. Kolejny odcinek Dulskich. Kultowej familji Kiepskich.

Ludno kraju mogaby dosta wybr. Multipleksy kilkudziesiciu kanaw nadawanych naziemnie. Tylko e rzd co kombinuje. Nawet tam gdzie dziaa naziemna telewizja cyfrowa, jak w Zielonej Grze, dalej serwuje koncesjonowan przez siebie ofert. Co to za dziwny system, w ktrym nie dopuszcza si do wolnoci nadawania w eterze? W ktrym rzd oszukuje obywateli odbierajc tym biedniejszym moliwo wyboru innych ni rzdowa papka stacji. Ten rzd, rzd PO-PSL jest chyba tele-skorumpowany, bo innego wytumaczenia nie ma.

Czytaj dalej

Artykuy

Wizyt Bronisawa Komorowskiego w domu rodziny Barbary Blidy uwaam za gest pusty i wyjtkowo cyniczny. Komorowski mia setki moliwoci, aby odwiedzi Blidw jako marszaek sejmu ? nie uczyni tego ani razu. Takie deklaracje skadane w ferworze kampanii wyborczej nie s wiarygodne. Troch ta sytuacja przypomina los powodzian, ktrych jak opadnie woda i zgasn wiata kamer nikt ju nie odwiedza. Powany, szanujcy si polityk nie powinien instrumentalizowa ludzkich emocji dla celw wyborczych, a tym bardziej tych zwizanych z czyj mierci.

Zawsze w takich przypadkach przypomina mi si historia zamordowanego przez bandytw komendanta gwnego policji gen. Marka Papay. Te nad jego grobem paday pompatyczne sowa. Roni wielcy ludzie przysigali, skadali twarde zapewnienia ? dopadniemy tych mordercw, wyjanimy wszystkie kulisy tej sprawy, dowiemy si, kto da zlecenie. Co zrobili?! Nic nie zrobili, a o zabitym Marku Papale mao kto ju dzi pamita. Z Blid bdzie podobnie.

Marszaek Komorowski gra mierci Blidy. W tym kontekcie zachowuje si ? najdelikatniej mwic ? nieelegancko. Prof. Wadysaw Bartoszewski mgby oceni to jako przejaw nekrofilii. Co gorsza ? Komorowski uwaa najwyraniej, e ludzie s gupi i nie rozszyfruj jego cynicznych intencji. Tymczasem zachowanie Komorowskiego jest dla wszystkich czytelne.

Bartosz Arukowicz: ?To nie jest le, e Bronisaw Komorowski chcia porozmawia z mem Barbary Blidy; to nie jest le, e zjawia si w domu; to nie jest le, e chce wyjanienia tej sprawy. Powiem wicej: to dobrze! Ale prosz (Arukowicz zwrci si do posa PO Pawa Olszewskiego) nie mwi i nie prbowa wmawia telewidzom, e ta wizyta bya prywatna. Kiedy ja si umawiam z kim prywatnie, to nie cign ze sob trzydziestu kamer i stu dziennikarzy. Panie pole z rozsdkiem do tego wszystkiego, to jest kampania wyborcza, jest to pewien element kampanii wyborczej?.

Problem Barbary Blidy wystpuje obecnie w Polsce pod postaci pewnego rodzaju inercji wiadomociowej i jest tosamy z problemem prezydenta Lecha Kaczyskiego. ?De mortuis aut bene, aut nihil? (?o zmarych naley mwi dobrze, albo wcale?). I oczywicie politycy nie omieszkaj wykorzystywa faktu, e zmarli (szczeglnie Ci w tragicznych okolicznociach) bez wzgldu na swj dorobek ulgaj procesowi pozytywnej legendyzacji, funkcjonuj w wiadomoci spoecznej, albo jako tabu, albo na zasadzie mitu. Takie intencje przywiecay Jarosawowi Kaczyskiemu, gdy podejmowa decyzj o umieszczeniu zwok swojego brata na Wawelu i takie motywy kieruj Bronisawem Komorowskim, kiedy odwiedza dom rodziny Blidw. Przy grobie mona ?si ogrza? nie tylko od rozpalanych zniczy i lampek w dniu Wszystkich witych?

Jednake sprawa Barbary Blidy nie jest jednoznaczna. Oczywicie PiS-owscy notable wysyajc do domu sfrustrowanej kobiety funkcjonariuszy ABW w czarnych kominiarkach wykazali si wyjtkow nadgorliwoci, eby nie powiedzie oszoomstwem. Oczywicie te nikt przeciwko Blidzie nie dostarczy dowodw, a po jej mierci determinacja ich szukania ze zrozumiaych wzgldw radykalnie zmalaa. Ale towarzystwo w jakim si obracaa Barbara Blida byo co najmniej kontrowersyjne. W rozwinitych demokracjach zachodnich polityk posiadajcy podobne kontakty byby skoczony.

Dzi ?nad grobem? Barbary Blidy ?potok ez wylewa? SLD, a coraz chtniej przyczaj si rwnie do tego politycy Platformy. Nie mona jednak zapomina, e gdy Barbara Blida posiadaa za ycia problemy, to jej polityczni przyjaciele gremialnie si od niej odwrcili. Miaa wielkich zagorzaych wrogw przede wszystkim w swoim wasnym obozie. Kiedy jej partyjni koledzy usunli j nawet z list wyborczych do parlamentu, a teraz Ci sami ludzie ?plcz nad jej grobem?, bo jest ku temu odpowiednia koniunktura. enujce!

Sensowne jest pytanie o odpowiedzialno polityczn PiS w kontekcie mierci Barbary Blidy. Dobrze by byo wyjani wszystkie wtki tej skomplikowanej sprawy do koca. Sejmowa komisja ledcza pracuje ju do dugo, ale jak na razie adnych zarzutw nikomu nie postawia. Naley te pamita, e jest rodzajowa rnica pomidzy zabiciem kogo, a samobjstwem? Blidy nikt nie zabi, sama targna si na swoje ycie.

Sensowne jest te pytanie o odpowiedzialno polityczn w kontekcie bestialskiego zabjstwa Krzysztofa Olewnika za czasw rzdw SLD, a o tym jakby w mediach mwi si pod tym kontem o wiele mniej ni o odpowiedzialnoci politycznej Barbary Blidy.

I w jednym i w drugim przypadku do mierci tych osb moga przyczyni si postawa rzdzcych. Z jednej strony megalomania i nadgorliwo, z drugiej totalna niekompetencja i wysoki poziom fraternizacji z gangsterami.

Romano Manka-Wlodarczyk

Czytaj dalej

Z blogw

Plankton polityczny – kwestia nazwy

Pod jednym z artykuw swj dugi komentarz zamieci czytelnik „Dziaacz”: „Ceni t stronk za cel jaki spenia, cho nie podoba mi si ten szyderczy stosunek do mniejszych ugrupowa. Samo okrelenie „plankton” nasuwa ze skojarzenia…”

PlanktonTo jedna z kwestii, ktra czsto pojawia si w kontaktach z czytelnikami. Autor ciekawego bloga – Tokida.blox.pl – zoy mi nawet propozycj, eby wymyle inn nazw, bardziej neutraln. Nie zgodziem si z 3 powodw.

1. Blog funkcjonuje pod t nazw ju kilka adnych miesicy, dlatego troch bez sensu jest j zmienia. Nieciekawie byoby te pisa w tekstach inaczej, a nazwa byaby inna.

2. Plankton polityczny to jedyna nazwa na mniejsze partie, jaka obecnie funkcjonuje. Takie amace jzykowe jak „mniejsze partie”, „drugoligowe ugrupowania” czy „polityczny margines” nie s lepsze, a brzmi gorzej.

3. Nazwa nie jest pejoratywna, a za to oddaje sytuacje partii. Samodzielnie nie byy w stanie przekroczy progu w ostatnich wyborach. Tak samo jak plankton nie jest w stanie przeciwwstawi si nurtom i prdom morskim.

Tyle w tej kwestii.

Dalsza cz komentarza: Prosz nie pisa bzdur na temat Samoobrony, partia ma cigle wielu dziaaczy, przychodz nowi, a Pan wypisuje, e „na wieczorze byo wicej dziennikarzy”. Pisze to co opisyway media, e na wieczorze byo ok. 20 czonkw Samoobrony i tylu dziennikarzy. Moe troch przesadziem, ale jeli doliczy si do tego fotoreporterw to zapewne byo ich wicej.

Oraz: Prosz nie przekrela nas jako partii bo jeszcze nie raz Pana zaskoczymy. Przedtem Pan „nie wierzy” e zbierzemy podpisy z ktrymi nie mielimy problemw. Mam nadziej, e zaskoczycie, ale powiem wprost – nie wierz.

Plankton Polityczny

Czytaj dalej

Artykuy

Gafy i bdy

Walka o wyborcw kae kandydatom i na kompromisy i szuka porozumienia ze rodowiskami, do ktrych im i ich formacjom bardzo daleko. Czsto wykracza to poza taktyczne porozumienia, jest to czsto amanie sobie samemu krgosupa ideowego.

Obaj kandydaci, ktrzy pozostali w wycigu wyborczym chcieliby by by zaliczeni do prawicy, i to raczej tej konserwatywnej. Dla obu wsparcie Kocioa katolickiego jest wane, std spotkanie Bronisawa Komorowskiego z metropolit krakowskim, kardynaem Dziwiszem, std z drugiej strony otwarte popieranie przez Tadeusza Rydzyka i jego medialne hufce Jarosawa Kaczyskiego. Obaj jednak traktuj i wsparcie Kocioa katolickiego i zasady wiary do wybirczo. Podobnie zreszt, jak interes spoeczny.

W trakcie niedzielnej debaty Komorowski wyranie si opowiedzia za spraw dopuszczalnoci (i susznoci) stosowania metody zapodnienia pozaustrojowego in vitro, co na pewno nie jest zgodne z lini Komisji Episkopatu Polski, z kolei Jarosaw Kaczyski zdeklarowa si jako twardy katolik, ktrego wiara nie pozwala na zajcie w tej sprawie otwartego stanowiska. Szkoda, bo uchylanie si przed odpowiedzialnoci w tej sprawie to polityczne tchrzostwo.

Jest i druga strona wypowiedzi Kaczyskiego ? jak jego stanowisko w sprawie in vitro i przywizanie do katolicyzmu zamierza on poczy z chci wsppracy z lewic laick, a take z zapisami Konstytucji RP, szczeglnie art. 31 i 32. To do karkoomne.

Bronisaw Komorowski popenia (popenia?) duo gaf, przejzycze, troch miesznych, troch strasznych. Ale nie traktuje wyborcw (swoich i tych, ktrych chce pozyska) jak idiotw. A Jarosawa Kaczyski niestety tak, cho jego polityczny zakon wyznawcw zdaje si tego nie zauwaa.

Tu po ogoszeniu wynikw pierwszej rundy Kaczyski rozpocz umizgi do lewicy, elektoratu Grzegorza Napieralskiego. Tak, ma do tego prawo. Tylko, e robiono to w sposb urgajcy przyzwoitoci, mieszny i aosny (tekst o Jzefie Oleksym, jako lewicowym polityku rednio-starszego pokolenia?), tracc przy okazji wiarygodno. Sztabowcy Kaczyskiego tym jednym ruchem chcieli przerzuci PiS i prezesa na lew stron.

Ale gwd do tek akcji wbi szef frakcji PiS w Parlamencie Europejskim, Micha Kamiski, organizujc Kaczyskiemu spotkanie z szefem brytyjskich konserwatystw, obecnym premierem, Davidem Cameronem, ktry ?nie wprost? popar jego kandydowanie. Jak si okazuje, mona by jednoczenie ortodoksyjnym konserwatyst i lewicowym etatyst. Tak to tylko mona w PiS?

Co do lewicowoci Jarosawa Kaczyskiego i jego pozytywnej przemiany, jeden z lewicowych blogerw, Chevalier, przypomnia pewn szczer opini pana prezesa;

?Historia Polski, jak i kadego narodu nie jest idealna. Mielimy bohaterw, mielimy i hoot, to jest zupenie oczywiste. Po 1945 r. ta hoota moga triumfowa, socjalizm to by ustrj hooty, dla hooty, mona powiedzie.?

Nic, tylko powieli i rozesa wyborcom w formie ulotki?

Drugi szalony bd to ten popeniony w trakcie samej debaty, kiedy Kaczyski zapowiedzia, e kiedy zostanie wybrany prezydentem Polski, to o sprawach Polakw na Biaorusi bdzie rozmawia z Moskw. Jednym sowem zakada, e Misk jest i pozostanie w rosyjskiej strefie wpyww i naley wobec niego prowadzi polityk ?naciskow?.

Jak do tej pory polska dyplomacja (oficjalnie) uwaaa, e paszczyzn rozmw z reimem ukaszenki okrela nasze uczestnictwo w Unii Europejskiej. To jest oficjalna doktryna, z ktrej wysza midzy innymi formua Partnerstwa Wschodniego. A co do Moskwy? c, wiemy, e z silnym trzeba i mona rozmawia o wszystkim. Lecz dyplomatycznie, co w przypadku takiego tematu, jak interesy i problemy polskiej mniejszoci na Wschodzie, oznacza ? dyskretnie. Nie tylko jednak to byo niezrcznoci Jarosawa Kaczyskiego; Ot tymi kilkoma zdaniami zdezawuowa on ca polityk wschodni swojego brata, prezydenta Lecha Kaczyskiego, ktra polegaa na zastosowaniu formuy otaczania Rosji i wyrywania z pod jej kurateli caych pastw. A to oznacza sprzeniewierzenie si testamentowi brata?

Spin doctorzy, macherzy politycznego marketingu, Bielan, Kamiski, czy Kochan, mog robi wszystko, ustawia frontem swojego podopiecznego na wszystkie strony wiata, wobec wszystkich wyborcw, kaza mu robi polityczny szpagat, ale gdzie z pod tej PR-owskiej roboty zawsze wyjdzie polityk osadzony we wasnych, dogmatycznych i anachronicznych ideach. To wynika z jego dowiadczenia i jego ograniczonej do gier politycznych wiedzy o wiecie, wspczesnoci i spoeczestwie. Tym moe zdoby ten elektorat, ktry ma rwnie ograniczony horyzont postrzegania, ale nie spoeczestwo, ktre yje w XXI wieku, z oczami zwrconymi w przyszo.

Azrael

?????????

Materia opublikowano na portalu MojeOpinie.pl

Czytaj dalej

Artykuy

Napieralski nie popiera nikogo

21:39 Jest decyzja: „Startowaem w tej kampanii po to, by pokaza, e polityka moe by inna. Pokazywaem, co wane jest dla nas wszystkich: edukacja, zbudowanie przedszkoli i obkw, i to, eby da ludziom szczcie, myl tu o in vitro”. Po krtkim owiadczeniu Napieralski wyszed. Nie popar adnego z dwch kandydatw. Jego wyborcy maj we wasnym sumieniu rozpatrzy na kogo odda gos.

20:00: O godzinie 20 Grzegorz Napieralski mia ogosi swoj decyzj o ewentualnym poparciu dla ktrego z kandydatw w II turze. Wczeniej mia spotka si ze zwizkowcami z OPZZ, Parti Zieloni 2004 i Parti Kobiet. Te trzy organizacje nie popary nikogo. Zarzd SLD skania si do podobnego rozwizania i jest ono najbardziej prawdopodobne.

Bartosz Arukowicz z klubu Lewicy zapewnia, e SLD z pewnoci nie poprze Jarosawa Kaczyskiego. Jego zdaniem, gosowanie na symbol IV RP jest wykluczone.

Wikszo najbardziej znanych politykw lewej strony sceny politycznej wsparo Bronisawa Komorowskiego. Tomasz Nacz i Wodzimierz Cimoszewicz nie czekali nawet do II tury wyborw. Komorowski otrzyma rwnie wsparcie demokratw.pl, Unii Pracy i Demokratycznej Partii Lewicy. Do grona jego zwolennikw nale rwnie Aleksander Kwaniewski i Marek Borowski.

Przed II tur wyborw wsparcia kandydatowi PO udzieli Andrzej Olechowski i Stronnictwo Demokratyczne.

Dla SLD niepopieranie nikogo, zdaniem wikszoci komentatorw byoby najlepszym rozwizaniem. Pozwolioby budowa siln parti na lewo od PO i PIS, opierajc si na fundamencie 14 proc. poparcia Napieralskiego.

Czytaj dalej

Artykuy

Zieloni 2004: W II turze nie popieramy nikogo

Zieloni 2004 nie poparli ani Bronisawa Komorowskiego, ani Jarosawa Kaczyskiego w II turze wyborw prezydenckich. W I stawiali na Grzegorza Napieralskiego. Podobnej rady udzielili kandydatowi SLD. Poniej stanowisko partii:

„Analiza programw wyborczych wedug zielonych wskanikw przeprowadzona przed I tur pokazaa, e obu kandydatw wicej czy, ni dzieli. Wsplnym obszarem jest neoliberalna, konserwatywna praktyka polityczna oraz brak troski o bezpieczestwo spoeczne i ekologiczne przy cigym zwikszaniu i naduywaniu uprawnie pastwa w innych dziedzinach bezpieczestwa.

Obaj kandydaci, zarwno Bronisaw Komorowski, jak i Jarosaw Kaczyski, wykazuj si nisk wraliwoci ekologiczn, konserwatywnym podejciem do kwestii praw kobiet i anachroniczn wizj kultury.

Warunkiem autentycznej zmiany w polskiej polityce jest rozbetonowanie prawicowego monopolu. Nie mona ulega logice gosowania na mniejsze zo. Oddanie niewanego gosu jest take wiadomym wyborem politycznym, zwaszcza e obaj kandydaci prezentuj pogldy dalekie od zielonych ideaw i celw.

Zielony indeks, ktry dobitnie uwypukli brak rnic midzy konserwatywnymi wiatopogldowo kandydatami na prezydenta, jedynie potwierdza, e konieczne jest przeciwstawienie si nadchodzcej sytuacji politycznej, ktra bdzie miaa degradujcy wpyw na ycie spoeczne i ekologiczne. Zieloni 2004 zachcaj do obywatelskiej postawy podczas wyborw, ale jednoczenie podkrelaj, e nie bdzie nowoczesnego pastwa bez rzeczywistego rozdziau kocioa i pastwa, a ten mona osign tylko wtedy, gdy skoczymy z kocielnymi przywilejami finansowymi oraz religi w publicznych szkoach ? powiedziaa Magorzata Tkacz-Janik, przewodniczca Zielonych 2004. ? Zieloni wskazuj take, e dogmatyczne obnianie podatkw spowodowao zmniejszenie dochodw budetowych, co w kluczowym momencie niedawnego kryzysu uniemoliwio przygotowanie ekonomicznego pakietu pomocowego. Spoeczestwo znw zostao pozostawione same sobie. Komorowskiego i Kaczyskiego niewiele dzieli pod wzgldem kontynuowania dotychczasowej, neoliberalnej polityki ekonomicznej. Niedaleko pada Boni od Gilowskiej… Tymczasem polityka moe by inna. Pokazuj to gosy wyborcw i sylwetki politykw i polityczek w innych krajach modej demokracji w Unii Europejskiej. To powinien by take nasz kierunek ? polityka rwnociowa, wraliwa na czowieka, spoeczestwo oraz rodowisko ? dodaa Tkacz-Janik.

W Polsce ronie grupa wyborczy i wyborcw gosujcych ?za? a nie ?przeciw?. Dla tej grupy nowoczesna Polska to kraj liberalny wiatopogldowo i socjalny ekonomicznie, to alternatywa dla nadal dominujcej propozycji konserwatywnej wiatopogldowo i neoliberalnej gospodarczo PO i PiS. W czasach pogbiajcego si kryzysu klimatycznego, spoecznego i gospodarczego priorytetem musi by zapewnienie Polkom i Polakom bezpieczestwa socjalnego i ekologicznego – stwierdzi Dariusz Szwed, przewodniczcy Zielonych. Nasze ugrupowanie, podobnie jak to si ju dzieje w wielu krajach Europy, chce wzi na siebie wspodpowiedzialno za stworzenie takiej postpowej politycznej alternatywy. Wynik Grzegorza Napieralskiego w I turze jest dobrym pocztkiem dla wycignicia Polski w XXI wiek. Zielona gospodarka daje szanse na stworzenie setek tysicy nowych miejsc pracy, energooszczdne budownictwo spoeczne przybliy miliony Polek i Polakw do zamieszkania ?na swoim? a jednoczenie podniesie jako naszego ycia poprzez popraw stanu rodowiska i ochron klimatu. Bezpatna publiczna edukacja i suba zdrowia wysokiej jakoci wyrwna szanse rozwojowe wszystkich. Te kwestie musz znale swoje mocne polityczne zaplecze. Dlatego Zieloni podejmuj rozmowy na temat budowania obywatelskiej platformy dziaania na rzecz tych postulatw Polski postpowej. Dosy ju wybierania mniejszego za – wybieramy wiksze dobro – dobro publiczne ? konkludowa Szwed.”

Czytaj dalej

Artykuy

Klub poselski Lewica zapowiedzia wznowienie prac nad ustaw o zwizkach partnerski – informuje serwis internetowy tygodnika „Wprost”. Projekt powstaje przy udziale KPH. Ma on dopuszcza moliwo adopcji dzieci przez pary homoseksualne.

Lewica chce zoy projekt do marszaka na pocztku jesieni.

Najwaniejsze propozycje to prawo do dziedziczenia, wsplne rozliczanie podatkowe, prawo do pochwku i odwiedzin w szpitalach.

Czy projekt przejdzie? Nie udao si przeforsowa podobnych (cho mniej radykalnych szczeglnie w kwestii adopcji) rozwiza za rzdw SLD-UP. Wtedy caa opozycja bya przeciw, a rzd nie mia wikszoci.

Teraz bdzie jeszcze trudniej. Marszaek Komorowski z PO stwierdzi w debacie prezydenckiej „e obecne rozwizania s wystarczajce”. Jarosaw Kaczyski, prezes PIS uwaa, e zrwnanie zwizkw partnerskich z maestwami byoby „zamaniem prawa”. PSL jako tradycyjnie zwizana z elektoratem wiejskim partia nie zaryzykuje kroku niezrozumiaego dla jej wyborcw.

Niemniej jest to jaki pomys na zasygnalizowanie problemu i budowanie tosamoci lewicy kulturowej. Jeli projekt bdzie dobrze napisany, ma szans wrci za kilka lat w innym ukadzie parlamentarnym.

Czytaj dalej

Artykuy

Ostatnia prosta kampanii wyborczej jest tradycyjnie jej najgortszym okresem. Dowiadczenie poprzednich wyborw prezydenckich nauczyo nas, e jest to rwnie okres najbardziej krwawy. Pki co, kandydaci oszczdzili sobie i wyborcom hakw czepiajcych si bliszej i dalszej rodziny, skupiajc si na wzajemnym wytykaniu sobie braku kompetencji do objcia fotela gowy pastwa.

Jeszcze nie przebrzmiaa wpadka Jarosawa Kaczyskiego, ktry o Biaorusi chcia rozmawia z Kremlem, a Bronisaw Komorowski i jego sztab ju wytacza kolejne dziaa. Tym razem narzdziem tortur jest depesza PAP sprzed 4 lat, z ktrej wynika, e Jarosaw Kaczyski gotw by odpuci dotacje dla rolnikw w zamian za wspln armi Unii Europejskiej.

Trudno polemizowa z faktami. Kaczyski rzeczywicie nie tylko wygasza takie pogldy, ale nie ukrywa te marze o mocnym konserwatywnym bloku w Europie. Mona dyskutowa na temat zmian w wizerunku prezesa PiS, ale naiwnoci byoby podejrzewa, e zmieni pogldy polityczne. Nic te dziwnego, e podczas wizyty w Londynie spotka si z liderem brytyjskich konserwatystw, Davidem Cameronem.

Dziwi mnie tylko, e politycy Platformy tak zacicie pitnuj sojusz PiS z europejskimi konserwatystami. Akurat ta wsppraca ma do krtki sta. Jeszcze nieco ponad rok temu to wanie PO bya jednym z filarw unijnej frakcji konserwatywnej wsplnie z brytyjskimi konserwatystami.

Wsppraca ta kwita w najlepsze take w czasie, kiedy byem eurodeputowanym. Nie przypominam sobie, aby Platforma kiedykolwiek stawiaa swoim brytyjskim partnerom z Partii Konserwatywnej jakiekolwiek ultimatum. Zarwno w kwestii dopat dla rolnikw, jak i adnej innej.

Kandydat PO walczy o gosy rolnikw jak potrafi. Najwidoczniej zdaniem Bronisawa Komorowskiego i jego sztabowcw hipokryzja jest najlepszym orem.

Pawe Piskorski

Czytaj dalej

Artykuy

Wydaje si, e Bronisaw Komorowski na finiszu kampanii wyborczej osign przewag. Niedzielna debata jednak wizerunkowo mu pomoga. Poza tym cios z dopatami by chyba strukturalnie celny. Uderzy w najwiksze zaplecze spoeczne Jarosawa Kaczyskiego. Dla polskich rolnikw to wraliwy punkt. Tym bardziej, e Jarosaw Kaczyski nie kontratakuje, nie zgasza pozwu do sdu, a jego tumaczenie jest mao przekonujce.

Asymetria wartociowania metod

Co wolno PiS-owi, a co wolno PO? Wojciech Mazowiecki oceni w radiu TOK FM, e zagrywka Komorowskiego w sprawie dopat bya wietna. Ciekaw jestem niezmiernie opinii tego samego Mazowieckiego w sytuacji, gdyby podobny ?kwit? wycign Kaczyski. Mona sobie wyobrazi hipotetyczny scenariusz, w ktrym Kaczyski pod koniec debaty wyciga depesz prasow sprzed czterech lat, na temat jakiej kontrowersyjnej wypowiedzi Komorowskiego. Wwczas Mazowiecki powiedziaby, e zagrywka Kaczyskiego bya obrzydliwa.

A tymczasem kampanie negatywne (jakby tego nie wartociowa) zawsze byy obecne w polityce i zawsze bd. Nie PiS to rozpocz i nie PiS to zakoczy? W Ameryce, w rozwinitych krajach europy zachodniej, to ?chleb powszedni?. Nie wolno by naiwnym ? tam, gdzie w gr wchodz pienidze i zaszczyty zazwyczaj nie przebiera si w rodkach.

Bd PiS-u polega na czym innym? Partia Jarosawa Kaczyskiego niepotrzebnie rezygnuje z wasnej broni. ?Wywiesza bia flag?. Pozbawia si metod, ktre do tej pory okazyway si skuteczne, tylko dlatego, e tak chc przychylne dla PO media. Sukces w polityce jest zawsze wypadkow kwalifikacji moralnych i skutecznoci; niestety w wikszym stopniu skutecznoci.

Jaki Kaczyski?

Kto sobie zaoy, e gdy Kaczyski zrezygnuje z tego co byo jego najwikszym atutem: charyzmy, to dostatnie za to wyborcze punkty. Dzi mwi si, e Komorowski lepiej wypad w debacie telewizyjnej, bo mia wicej charyzmy, by bardziej ofensywny, mwi ze swad.

Kaczyskiego zepchnito do defensywy. Uczynili to jego wasni doradcy. ?Odarto? go z charyzmy. A tymczasem ywioem Kaczyskiego jest ofensywa. Innego Kaczyskiego publika ?nie trawi?. Tylko taki Kaczyski moe wygrywa polityczne polemiki, medialne debaty. Czy kto wyobraa sobie Brazyli, ktra broni dostpu do wasnej bramki, albo Wadimira Kliczko zepchnitego do bokserskiego naronika?? Kademu z czym do twarzy? Jednym z umiarem, innym z nieporadnoci, jeszcze innym z enigmatycznoci, a jeszcze innym z charyzm. Kaczyskiemu zawsze do twarzy byo tylko z charyzm. Koniec, kropka.

Nieszczcie Kaczyskiego polega na wyjtkowo niekorzystnym zbiegu dwch okolicznoci. Zmiana wizerunku zbiega si z progresj w sondaach. Powierzchowna analiza moe doprowadzi do bdnego wniosku, e progresja notowa jest wynikiem przeprowadzonego liftingu wizerunkowego. Spindoktorzy Kaczyskiego dostali wic do rki silny argument. Ale to wszystko s pozory. Prawda jest inna? Sondae pokazay jedynie to, co ju od dawna Kaczyski realnie mia. Tragedia smoleska sprawia, i postawy respondentw stay si bardziej asertywne. Jednak, gdyby hipotetycznie przyj, i tragedii smoleskiej w ogle nie byo, to Kaczyski te by dosta te same 36 proc., ktre otrzyma w pierwszej turze wyborw.

W polityce gra si Vabank

Kampania wyborcza znalaza si na finiszu. Kaczyski jeeli chce wygra musi zaatakowa. Nie ma nic do stracenia. Powinien zatem by ofensywny, atakowa. Prze do przodu. Polityk w telewizyjnej debacie musi by jak ?brzytwa?, punktowa rywala, sprowadza do parteru. Tymczasem w ostatniej debacie Kaczyski by jak ?brzytwa?, ale przytpiona? Za mao perswazyjny, za spity, za merytoryczny, za szczegowy. Aczkolwiek z drugiej strony wypowiada bardzo przemylane kwestie, adresowane do konkretnych elektoratw. Operowa na paszczynie sektorowej, ale wizerunkowo przegra.

Drugiej tury wyborw nie da si nigdy wygra tylko tymi samymi metodami, co pierwszej. Bo tam jest ju bezporednie odniesienie konkurujcych ze sob kandydatw, silniejsza polaryzacja, optyka plebiscytowa, intensywniejsze emocje. Trzeba wic mie inn narracj ? z jednej strony subteln, wytrawn; a z drugiej ostr, wyrazist, koncyliacyjn, ale i konfrontacyjn.

Wejcie w drug tur w innym stylu ni ten, ktry prezentowao si w pierwszej ju samo w sobie zawsze daje dodatkowe punkty? gdy dziaa efekt zaskoczenia, szoku. W roku 1995 Kwaniewski zmieni haso: ?wybierzmy przyszo? przeistoczy we ?wsplna polska?; a kampanijn dyskusj przenis z paszczyzny historycznej na wiatopogldow oraz merytoryczn. I dosta za to dodatkowe punkty, ktre by moe przesdziy o wyborczym zwycistwie.

Platforma Obywatelska na finiszu kampanii stosuje star i dobrze znan zasad, e najlepsz obron jest atak. Komorowski zaatakowa, cho z sonday wynikao, e posiada przewag. Ale przyjcie postawy ofensywnej, to najlepsza taktyka na utrzymanie tej przewagi, bo pozbawia przeciwnika walorw konstruktywnych i zmusza do destrukcji. Konfrontacyjne wystpienie Donalda Tuska podczas konwencji PO przypomniao ?starego? (jak mwi ironicznie politycy tej partii ?dobrego?) Kaczyskiego. Taki by cel tej operacji. Z kolei wycigniecie przez Komorowskiego ?kwitu? o dopatach trafio (uywajc jzyka bokserskiego) Kaczyskiego w ?splot soneczny?. I w boksie i w polityce po takim ciosie trudno si pozbiera.

Impas i inicjatywa

W polityce wygrywa ten, kto gra vabank. Zazwyczaj nie mona osign zwycistwa bez podjcia ryzyka. Jeeli Jarosaw Kaczyski traktuje swj start w wyborach prezydenckich na serio, to musi przeama impas i odebra Komorowskiemu inicjatyw. Komorowski jest w obozie rzdzcych i to jest jego najwiksza sabo. Istnieje wiele pl, na ktrych mona zepchn Platform do totalnej defensywy. Trzeba tylko umie narzuci swoj wasn ocen sytuacji, korzystn dla siebie narracj, sign po wygodn retoryk.

Wytumaczenia pasywnoci Kaczyskiego mog by dwa? Albo jest rzeczywicie nieporadny, da si zdominowa przez socjotechnicznych doradcw, nie posiada strategii na rozegranie tej kampanii, albo te przygotowa co mocnego na sam jej finisz, co spowoduje, e Komorowski ju do koca wyborw si nie pozbiera. Wybory przy wyrwnanej rywalizacji wygrywa ten, kto posiada inicjatyw w ostatnich dniach. Przeamanie impasu i przejcie inicjatywy przekada si zawsze na sondaowe punkty, gdy pojawia si ?efekt fali?. Jeeli Kaczyski nie wygra (i to w zdecydowany sposb) ostatniej debaty przed drug tur wyborw, to o zwycistwie nie ma co marzy.

Romano Manka-Wlodarczyk

Czytaj dalej