Artykuy

Sytuacja makroekonomiczna kraju nie napawa optymizmem, ba, nie jestem pewien, czy kraj nie jest bankrutem na miar Grecji, ktrej statystykami manipulowano. O podobnych manipulacjach mona mwi w Polsce. Wczoraj na portalu salon24 prezentowaem moje obliczenia na temat przyszych wydatkw emerytalnych, ktre s dugiem, bo dotychczasowe skadki emerytalne przejedzono w zbudowanym na zasadzie piramidy finansowej systemie zakadkowym (tzw. paygo). Ich zdyskontowana kwota do roku 2065 wynosia 8,8 bln PLN. Kwestionowaem poprawno wylicze zaprezentowanych na tablicy z wielkoci dugu przy stacji metra „Centrum” w Warszawie.
Ekonomista Jabonowski prbowa dowie, dlaczego ukryty dug polskiego budetu, oprcz owych jawnych 50 %, siga 180 proc. PKB. Jabonowski wyliczy systemy, w ktrych skumulowane jest zaduenie, przysze wydatki, na ktre nie odoono dzi rodkw finansowych. S to: ochrona zdrowia, system rentowy, w ktrym obniono skadk i nie ma zalenoci midzy wpaconymi skadkami a otrzymywanymi wiadczeniami. S to take: system rolniczy, sub mundurowych, zabezpieczenia spoecznego. Kwota zaduenia kraju wg jego wylicze to 3 biliony PLN.
rdo: „A Fiscal Outlook for Poland using Generational Accounts” – prezentacja Christopha Mullera i Janusza Jabonowskiego; on-line: http://www.scribd.com/doc/33258160/Fiscal-Outlook-for-Poland-using-Generational-Accounts

Czytaj dalej

Z blogw

Kiedy w 1991 roku wiceminister zdrowia Kazimierz Kapera publicznie stwierdzi, e homoseksualizm jest zboczeniem, a AIDS dotyka tylko dewiantw, wczesny premier Jan Krzysztof Bielecki odwoa go (ale polityk ten ponownie wrci do polityki za czasw AWS ? i znw popisa si podobn, kontrowersyjn opini?). Teraz, prawie 20 lat pniej, kiedy wiadomo spoeczna jest wiksza, a poszanowanie praw obywatelskich, w tym mniejszoci jest bardziej przestrzegane ? premier Donald Tusk kluczy, zwleka i podtrzymuje dyskusj o czym, co nie powinno by przedmiotem debaty. Bo problem nie polega tylko na tym, co minister Elbieta Radziszewska powiedziaa, ale jak rozumie swoje powinnoci, jako sekretarz stanu w rzdzie i jego penomocnik ds. rwnego traktowania.

Przypomnijmy ? ministerRadziszewska w wywiadzie dla katolickiego tygodnika ?Go Niedzielny? stwierdzia, e katolicka szkoa nie ma obowizku zatrudnienia nauczycielki-lesbijki. Powoaa si tu na ? uwaga ? dopiero co przygotowywane przez rzd zapisy nowej ustawy, majce by zgodne z unijnymi dyrektywami. W kilka dni pniej, w porannym programie stacji TVN Radziszewska bronia swojego stanowiska, e katolicka szkoa ma prawo zwolni nauczycielk lesbijk. Jej dyskutantem by Krzysztof miszek z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. Pani minister argumentujc swoje stanowisko dokonaa publicznego coming outu pana mieszka, stwierdzajc, e szkoa jego, jako zdeklarowanego geja mogaby nie zatrudni. Tylko, e pan mieszek (jak tysice innych homoseksualistw) nie ujawnia swojej orientacji seksualnej, a zarwno prawo europejskie, jak i polskie prawo zabraniaj zadawania o te sprawy pyta, traktujc to ju jako dyskryminacj.

Sprawa ma kilka aspektw. Elbieta Radziszewska, jako osoba prywatna, a nawet jako polityk, ma prawo do swoich pogldw, rwnie takich, jakie przedstawia ostatnimi dniami. Jednak jako urzdnik pastwowy, powoany do wspierania i promowania praw mniejszoci (walki z szeroko rozumian dyskryminacj) nie moe pozwala sobie na tego rodzaju opinie. Prba zawania prawa mniejszoci do dowolnego udziau w yciu spoecznym, jakim jest take nauczanie w szkole katolickiej, oraz argumentowanie poprzez podawanie przykadw aktywnoci gejowskiej, jest poniej standardw administracji rzdu ? a take kci si z prawami obywatelskim, i co najwaniejsze ? z liter polskiego prawa.

Radziszewska ma wielu obrocw ? poczwszy od hierarchw kocielnych, przez politykw opozycji (PiS) a nawet wasnej partii, nawet liberalni publicyci stanli w jej obronie jej wypowiedzi (dziennikarz ?Newsweeka?, Piotr Bratkowski). Powouj si oni na dyrektyw unijn, pozwalajc na swobodne ksztatowanie polityki zatrudnienia przez wyznaniowe orodki edukacyjne, a take prawa rodzicw do wyboru takich szk, ktre pozwol na edukacj ich dzieci zgodnie z ich wiatopogldem. Mona si z t argumentacj zgodzi ? ale z drugiej strony Minister Radziszewska formuujc swoj opini publicznie, powinna kierowa si zapisami prawa polskiego. W tym przypadku ? Konstytucji RP i kodeksu pracy, gdzie zapisy antydyskryminacyjne s wicej ni jednoznaczne. Jest ciekawe, e rodowiska, ktre broni Elbiety Radziszewskiej, powoujc si na regulacje unijne, do tej pory wielokro broniy zapisw polskiego prawa przed inwazj unijnej poprawnoci i regulacji prawnych?.

Radziszewska nie ma wielkich osigni na swoim stanowisku. Organizacje kobiece od dawna zarzucaj jej pasywno, brak walki o prawa mniejszoci, a take z dyskryminacj kobiet. Jednak jak si zajrzy na stron urzdu pani minister, to znajdziemy tam same sowa poparcia dla niej. Pani minister modelowo wykorzystuj dostpnie narzdzia medialne do swojej obrony. Tylko, e jej wypowiedzi nie dadz si obroni. Chyba, e obroni j sam premier Donald Tusk, dajc po raz kolejny dowd, jak daleko on i jego partia oddalili si od hase liberalizmu.

Azrael

Czytaj dalej

Z blogw

Znana bajka o mrwce i koniku polnym spisana przez La Fontaine ma prosty i zrozumiay przekaz ? jeli nie chcesz godowa zim, o zapasach na chude czasy pomyl wiosn. Tyle, e aby mc odkada, trzeba mie z czego.

Z najnowszego raportu firm Aviva i Deloitte wynika, e jeli Kowalski na staro nie chce klepa jeszcze wikszej biedy, co roku musi odkada przynajmniej 13,6 tys. z. Czyli ponad 1100 z miesicznie. Kwota niebagatelna, zwaszcza, e na pocztku tego roku rednie wynagrodzenie w Polsce w sektorze przedsibiorstw wynioso 3231 z brutto.

Ostatnie zawirowania wok rzdowych planw podwyki podatku VAT sprawiy, e Polacy coraz czciej myl o tym, co bdzie jutro. Ju wiadomo, e bdzie droej. Teraz wiem, e nie bdzie lepiej. Pojcie ?zotej jesieni? odchodzi do lamusa. Teraz czeka nas ?jesie ycia za par zotych?.
Eksperci s zgodni ? reforma, ktr przeszed polski system emerytalny stawia nas w nieco lepszej sytuacji ni mieszkacw innych krajw Unii Europejskiej. Ale nie jest to sytuacja idealna, za jedna reforma cudu gospodarczego nie czyni.

Jedynym rozsdnym rozwizaniem wydaje si maksymalne podniesienie wieku emerytalnego i aktywizacja zawodowa kobiet. Pytanie co na to rzd? Czy zamierza jako wykorzysta moliwoci koniunktury i cudu gospodarczego, o ktrych wci syszymy, czy te przemilczy ten problem?

Czytaj dalej

Z blogw

?Prezydent Komorowski i tak powinien j odwoa. Trzeba pamita, e jego poprzednik powoa do Kapituy Orderu Ora Biaego osoby jednostronne i wyranie zaangaowane. W ten sposb skompromitowa ide budowania apartyjnych, propastwowych instytucji (czemu wiele energii przez 10 lat powici Aleksander Kwaniewski). Szkoda, bo Prezydentowi Rzeczypospolitej takie instytucje bardzo s potrzebne; umacniaj pozycj gowy pastwa jako urzdu sucego wszystkim obywatelom.

Ustpienie Zofii Romaszewskiej wpisuje si w logik rodowisk pisowskich i narodowo-katolickich postrzegania pastwa jako miejsca podziau upw. W ten sposb ? dotyczy to take odmowy Jarosawa Kaczyskiego udziau w Radzie Bezpieczestwa Narodowego ? PiS strzela jednak sobie w kolano: daje Platformie pretekst do zawaszczenia kolejnych instytucji pastwa. Opozycja bdzie oczywicie moga sobie pokrzycze, ale poytek z tego dla nas, obywateli, aden.

Mona jedynie mie nadziej, e demonstracja Z. Romaszewskiej bdzie wskazaniem dla jej nastpcy, ktry po kolejnej zmianie w Paacu Prezydenckim zdobdzie si by moe na podobny krok i pozwoli nam unikn jakiej enujcej awantury. Chocia tyle.

Czytaj dalej

Z blogw

Za nami weekend, w ktrym stracilimy jedn z najwaniejszych planktonowych partii – Polsk Plus. Dlaczego musiaa zakoczy dziaalno? Dlaczego si nie udao? Postaram si to wytumaczy w pikarski sposb. Gdy Lech sprawia mi ostatnio tyle radoci, mimo e serce zostawiem DKS-owi Targwek.

Polska PlusPartia, jak druyna pikarska, musi mie optymalny skad i ludzi na kadym wanym stanowisku/pozycji. W Polsce Plus tak nie byo. Nie istnia „napad” tej partii. Klasyczne ustawienie ostatnich lat wymaga posiadania dwch napastnikw. W wiecie politycznym te pozycje zajmuj „PR-owcy” – jak Kurski, Palikot, Kopotek, Wenderlich oraz „przedstawiciele i znane twarze” – Baszczak, Gra, Piechociski, czy Kalita. Polska Plus takowych nie miaa, moe poza krtk chwil Ludwika Dorna. Nie moga wic atakowa innych partii i wbija si w wiadomo spoeczn.

Najsilniejsza w Polsce Plus bya pomoc. Mieli rodkowych cznikw – ekspertw i ideologw. To oni nadaj ton przekazu partii i tworz jej tre. By Dorn od wojskowoci, Polaczek od infrastruktury czy Ujazdowski od kultury. Wypracowywali stanowiska i inne materiay, ale nie byo napastnikw, ktrzy te tezy przekazywali opinii publicznej.

Brakowao skrzyde – bocznych pomocnikw. Polska Plus bya do obrzydzenia jednorodna i mda. „Mdry konserwatyzm” moe kusi, ale nic poza tym partia nie oferowaa. W PO s i liberaowie, i agodni konserwatyci, i przedstawiciele „modych”, i centrowcy. Dziki temu mona przej wicej piek i wyprowadza lepsze akcje. Ile mona atakowa rodkiem?

Tragedia bya w obronie – podstawie zespou. Ona pozwala atakowi i pomocy na dziaanie. Nie byo w ogle libero – wysunitego obrocy – ktry inicjowa kad akcj i dziaanie partii. Polsce Plus brakowao przywdcy. Z zewntrz partia wygldaa jak rzdzona kolegialnym kierownictwem, a „gdzie kucharek 6 tam…”.

Przywdcy, ktrego zreszt nie byo, nie wspomaga ostatni obroca – ktry zajmuje si sprawami kadrowymi i organizacyjnymi partii, przez co stanowi krgosup partii. Zabrako tak utalentowanych dziaaczy, jak Piskorski, czy Schetyna. Nie udao si stworzy zwartej i silnej struktury. Z takow mona przetrwa nawet w planktonowym rodowisku.

Partia sama pozbya si bocznych obrocw – czyli zaprzyjanionych partii i dziaaczy. Nie startowaa w wyborach, wic pozbya si szans na jakie trwalsze ukady. W planktonowym wiecie to bardzo wane. Byo par dobrych zagra: Libiccy i Dorn, ale to stanowczo za mao.

I w kocu bramkarz, kto, kto nas uratuje, gdy druyna nie da rady. Polsce Plus nie udao si stworzy, ani przekona do siebie adnych mediw, grup nacisku, lobby, czy innych apolitycznych organizacji, ktre same nie s w polityce, ale pomagaj partiom.

Zobacz: Nasi kandydaci na prezydentw miast i dosejmikw wojewdzkich.

Czytaj dalej

Artykuy

Katarzyna Munio, kandydatka na Prezydenta Warszawy wezwaa Hann Gronkiewicz-Waltz do wzicia urlopu na czas kampanii wyborczej. Przypomniaa jednoczenie sowa politykw Platformy sprzed 4 lat, ktrzy wzywali wczesnego prezydenta Marcinkiewicza do rezygnacji z penienia obowizkw wodarza miasta na czas kampanii.

Szefowa warszawskiej Platformy, Magorzata Kidawa-Boska mwia wwczas:”Warszawa nie moe by wykorzystywana do kampanii wyborczej, (…) to nieetyczne. W cywilizowanym wiecie osoba, ktra ma prowadzi kampani wyborcz, bierze urlop w swoim miejscu pracy, eby nie wykorzystywa urzdu do prowadzenia kampanii.? (wprost.pl, 26 lipca 2006). Wtrowa jej Jacek Kozowski wczesny szef sztabu Gronkiewicz-Waltz, dzi wojewoda mazowiecki: ?Nikt przytomny nie uwierzy w obudne zapewnienia, e kampani prezydenck mona prowadzi po godzinach.? (Gazeta Stoeczna, 21 wrzenia 2006). Ci sami politycy, wspierani dzielnie przez rzecznika prasowego urzdu miasta, dzi odegnuj si od wasnych sw, znajdujc prymitywne uzasadnienia. Pani pose wskazuje na rnice midzy prezydentem miasta a komisarzem, jednoczenie nie wskazujc na czym one polegaj. Jedyn jak de facto mona odnale to rny tryb powoania na fotel wodarza miasta. Dlatego jej zdaniem wwczas moga wzywa do wzicia urlopu przez Marcinkiewicza a wzywanie dzi to rzecz niepojta. Z kolei Kozowski zarzuca Katarzynie Munio demagogi i populizm w ogle nie odnoszc si do wasnych sw. W podobnym tonie wypowiada si rzecznik Andryszczyk, ktry podkrela w owiadczeniu dla prasy, e Pani Prezydent ?nie osieroci? miasta na prawie dwa miesice kampanii wyborczej. W tym czasie mgby przecie dosign Warszaw jaki kataklizm typu powd lub niespodziewane opady niegu a wwczas dzielna Hania rzuci si z opat do odnieania tudzie rzuca bdzie worki wypenione piaskiem na przeciekajce way.

Historia z urlopowaniem Hanny Gronkiewicz-Waltz tylko z pozoru wydawa si moe banalna. W rzeczywistoci pokazuje jak bardzo sowa politykw Platformy su realizacji jedynie biecej polityki i w gruncie rzeczy nie maj adnego znaczenia. Sprawa ?urlopu? bezwzgldnie obnaa sabo ich sw, ktrych warto jest dramatycznie maa. Czy mona im wic uwierzy kolejny raz, tym bardziej, e wikszo obietnic Gronkiewicz-Waltz pozostaje jedynie na papierze? Trwalszym ni kade ich sowo.

Sawomir Potapowicz

Czytaj dalej

Uncategorized

Zmarginalizowane środowiska polityczne w Polsce

Czasem odwiedzam różne środowiska i podziwiam je za wytrwałość w niemocy. Niemocy zmienienia czegokolwiek w polskiej rzeczywistości, ba, niemocy nawet w przebiciu się z argumentami. Pozostał im często tylko Internet. Oglądam sobie wysiłki polskich liberałów, socjaldemokratów czy zielonych. To co z tego, że w innych krajach ideologie takie dominują w politycznym mainstreamie, mogą być publicznie … Czytaj dalej