Artykuy

Sytuacja makroekonomiczna kraju nie napawa optymizmem, ba, nie jestem pewien, czy kraj nie jest bankrutem na miar Grecji, ktrej statystykami manipulowano. O podobnych manipulacjach mona mwi w Polsce. Wczoraj na portalu salon24 prezentowaem moje obliczenia na temat przyszych wydatkw emerytalnych, ktre s dugiem, bo dotychczasowe skadki emerytalne przejedzono w zbudowanym na zasadzie piramidy finansowej systemie zakadkowym (tzw. paygo). Ich zdyskontowana kwota do roku 2065 wynosia 8,8 bln PLN. Kwestionowaem poprawno wylicze zaprezentowanych na tablicy z wielkoci dugu przy stacji metra „Centrum” w Warszawie.
Ekonomista Jabonowski prbowa dowie, dlaczego ukryty dug polskiego budetu, oprcz owych jawnych 50 %, siga 180 proc. PKB. Jabonowski wyliczy systemy, w ktrych skumulowane jest zaduenie, przysze wydatki, na ktre nie odoono dzi rodkw finansowych. S to: ochrona zdrowia, system rentowy, w ktrym obniono skadk i nie ma zalenoci midzy wpaconymi skadkami a otrzymywanymi wiadczeniami. S to take: system rolniczy, sub mundurowych, zabezpieczenia spoecznego. Kwota zaduenia kraju wg jego wylicze to 3 biliony PLN.
rdo: „A Fiscal Outlook for Poland using Generational Accounts” – prezentacja Christopha Mullera i Janusza Jabonowskiego; on-line: http://www.scribd.com/doc/33258160/Fiscal-Outlook-for-Poland-using-Generational-Accounts

Czytaj dalej

Z blogw

Kiedy w 1991 roku wiceminister zdrowia Kazimierz Kapera publicznie stwierdzi, e homoseksualizm jest zboczeniem, a AIDS dotyka tylko dewiantw, wczesny premier Jan Krzysztof Bielecki odwoa go (ale polityk ten ponownie wrci do polityki za czasw AWS ? i znw popisa si podobn, kontrowersyjn opini?). Teraz, prawie 20 lat pniej, kiedy wiadomo spoeczna jest wiksza, a poszanowanie praw obywatelskich, w tym mniejszoci jest bardziej przestrzegane ? premier Donald Tusk kluczy, zwleka i podtrzymuje dyskusj o czym, co nie powinno by przedmiotem debaty. Bo problem nie polega tylko na tym, co minister Elbieta Radziszewska powiedziaa, ale jak rozumie swoje powinnoci, jako sekretarz stanu w rzdzie i jego penomocnik ds. rwnego traktowania.

Przypomnijmy ? ministerRadziszewska w wywiadzie dla katolickiego tygodnika ?Go Niedzielny? stwierdzia, e katolicka szkoa nie ma obowizku zatrudnienia nauczycielki-lesbijki. Powoaa si tu na ? uwaga ? dopiero co przygotowywane przez rzd zapisy nowej ustawy, majce by zgodne z unijnymi dyrektywami. W kilka dni pniej, w porannym programie stacji TVN Radziszewska bronia swojego stanowiska, e katolicka szkoa ma prawo zwolni nauczycielk lesbijk. Jej dyskutantem by Krzysztof miszek z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. Pani minister argumentujc swoje stanowisko dokonaa publicznego coming outu pana mieszka, stwierdzajc, e szkoa jego, jako zdeklarowanego geja mogaby nie zatrudni. Tylko, e pan mieszek (jak tysice innych homoseksualistw) nie ujawnia swojej orientacji seksualnej, a zarwno prawo europejskie, jak i polskie prawo zabraniaj zadawania o te sprawy pyta, traktujc to ju jako dyskryminacj.

Sprawa ma kilka aspektw. Elbieta Radziszewska, jako osoba prywatna, a nawet jako polityk, ma prawo do swoich pogldw, rwnie takich, jakie przedstawia ostatnimi dniami. Jednak jako urzdnik pastwowy, powoany do wspierania i promowania praw mniejszoci (walki z szeroko rozumian dyskryminacj) nie moe pozwala sobie na tego rodzaju opinie. Prba zawania prawa mniejszoci do dowolnego udziau w yciu spoecznym, jakim jest take nauczanie w szkole katolickiej, oraz argumentowanie poprzez podawanie przykadw aktywnoci gejowskiej, jest poniej standardw administracji rzdu ? a take kci si z prawami obywatelskim, i co najwaniejsze ? z liter polskiego prawa.

Radziszewska ma wielu obrocw ? poczwszy od hierarchw kocielnych, przez politykw opozycji (PiS) a nawet wasnej partii, nawet liberalni publicyci stanli w jej obronie jej wypowiedzi (dziennikarz ?Newsweeka?, Piotr Bratkowski). Powouj si oni na dyrektyw unijn, pozwalajc na swobodne ksztatowanie polityki zatrudnienia przez wyznaniowe orodki edukacyjne, a take prawa rodzicw do wyboru takich szk, ktre pozwol na edukacj ich dzieci zgodnie z ich wiatopogldem. Mona si z t argumentacj zgodzi ? ale z drugiej strony Minister Radziszewska formuujc swoj opini publicznie, powinna kierowa si zapisami prawa polskiego. W tym przypadku ? Konstytucji RP i kodeksu pracy, gdzie zapisy antydyskryminacyjne s wicej ni jednoznaczne. Jest ciekawe, e rodowiska, ktre broni Elbiety Radziszewskiej, powoujc si na regulacje unijne, do tej pory wielokro broniy zapisw polskiego prawa przed inwazj unijnej poprawnoci i regulacji prawnych?.

Radziszewska nie ma wielkich osigni na swoim stanowisku. Organizacje kobiece od dawna zarzucaj jej pasywno, brak walki o prawa mniejszoci, a take z dyskryminacj kobiet. Jednak jak si zajrzy na stron urzdu pani minister, to znajdziemy tam same sowa poparcia dla niej. Pani minister modelowo wykorzystuj dostpnie narzdzia medialne do swojej obrony. Tylko, e jej wypowiedzi nie dadz si obroni. Chyba, e obroni j sam premier Donald Tusk, dajc po raz kolejny dowd, jak daleko on i jego partia oddalili si od hase liberalizmu.

Azrael

Czytaj dalej

Z blogw

Znana bajka o mrwce i koniku polnym spisana przez La Fontaine ma prosty i zrozumiay przekaz ? jeli nie chcesz godowa zim, o zapasach na chude czasy pomyl wiosn. Tyle, e aby mc odkada, trzeba mie z czego.

Z najnowszego raportu firm Aviva i Deloitte wynika, e jeli Kowalski na staro nie chce klepa jeszcze wikszej biedy, co roku musi odkada przynajmniej 13,6 tys. z. Czyli ponad 1100 z miesicznie. Kwota niebagatelna, zwaszcza, e na pocztku tego roku rednie wynagrodzenie w Polsce w sektorze przedsibiorstw wynioso 3231 z brutto.

Ostatnie zawirowania wok rzdowych planw podwyki podatku VAT sprawiy, e Polacy coraz czciej myl o tym, co bdzie jutro. Ju wiadomo, e bdzie droej. Teraz wiem, e nie bdzie lepiej. Pojcie ?zotej jesieni? odchodzi do lamusa. Teraz czeka nas ?jesie ycia za par zotych?.
Eksperci s zgodni ? reforma, ktr przeszed polski system emerytalny stawia nas w nieco lepszej sytuacji ni mieszkacw innych krajw Unii Europejskiej. Ale nie jest to sytuacja idealna, za jedna reforma cudu gospodarczego nie czyni.

Jedynym rozsdnym rozwizaniem wydaje si maksymalne podniesienie wieku emerytalnego i aktywizacja zawodowa kobiet. Pytanie co na to rzd? Czy zamierza jako wykorzysta moliwoci koniunktury i cudu gospodarczego, o ktrych wci syszymy, czy te przemilczy ten problem?

Czytaj dalej

Z blogw

?Prezydent Komorowski i tak powinien j odwoa. Trzeba pamita, e jego poprzednik powoa do Kapituy Orderu Ora Biaego osoby jednostronne i wyranie zaangaowane. W ten sposb skompromitowa ide budowania apartyjnych, propastwowych instytucji (czemu wiele energii przez 10 lat powici Aleksander Kwaniewski). Szkoda, bo Prezydentowi Rzeczypospolitej takie instytucje bardzo s potrzebne; umacniaj pozycj gowy pastwa jako urzdu sucego wszystkim obywatelom.

Ustpienie Zofii Romaszewskiej wpisuje si w logik rodowisk pisowskich i narodowo-katolickich postrzegania pastwa jako miejsca podziau upw. W ten sposb ? dotyczy to take odmowy Jarosawa Kaczyskiego udziau w Radzie Bezpieczestwa Narodowego ? PiS strzela jednak sobie w kolano: daje Platformie pretekst do zawaszczenia kolejnych instytucji pastwa. Opozycja bdzie oczywicie moga sobie pokrzycze, ale poytek z tego dla nas, obywateli, aden.

Mona jedynie mie nadziej, e demonstracja Z. Romaszewskiej bdzie wskazaniem dla jej nastpcy, ktry po kolejnej zmianie w Paacu Prezydenckim zdobdzie si by moe na podobny krok i pozwoli nam unikn jakiej enujcej awantury. Chocia tyle.

Czytaj dalej

Z blogw

Za nami weekend, w ktrym stracilimy jedn z najwaniejszych planktonowych partii – Polsk Plus. Dlaczego musiaa zakoczy dziaalno? Dlaczego si nie udao? Postaram si to wytumaczy w pikarski sposb. Gdy Lech sprawia mi ostatnio tyle radoci, mimo e serce zostawiem DKS-owi Targwek.

Polska PlusPartia, jak druyna pikarska, musi mie optymalny skad i ludzi na kadym wanym stanowisku/pozycji. W Polsce Plus tak nie byo. Nie istnia „napad” tej partii. Klasyczne ustawienie ostatnich lat wymaga posiadania dwch napastnikw. W wiecie politycznym te pozycje zajmuj „PR-owcy” – jak Kurski, Palikot, Kopotek, Wenderlich oraz „przedstawiciele i znane twarze” – Baszczak, Gra, Piechociski, czy Kalita. Polska Plus takowych nie miaa, moe poza krtk chwil Ludwika Dorna. Nie moga wic atakowa innych partii i wbija si w wiadomo spoeczn.

Najsilniejsza w Polsce Plus bya pomoc. Mieli rodkowych cznikw – ekspertw i ideologw. To oni nadaj ton przekazu partii i tworz jej tre. By Dorn od wojskowoci, Polaczek od infrastruktury czy Ujazdowski od kultury. Wypracowywali stanowiska i inne materiay, ale nie byo napastnikw, ktrzy te tezy przekazywali opinii publicznej.

Brakowao skrzyde – bocznych pomocnikw. Polska Plus bya do obrzydzenia jednorodna i mda. „Mdry konserwatyzm” moe kusi, ale nic poza tym partia nie oferowaa. W PO s i liberaowie, i agodni konserwatyci, i przedstawiciele „modych”, i centrowcy. Dziki temu mona przej wicej piek i wyprowadza lepsze akcje. Ile mona atakowa rodkiem?

Tragedia bya w obronie – podstawie zespou. Ona pozwala atakowi i pomocy na dziaanie. Nie byo w ogle libero – wysunitego obrocy – ktry inicjowa kad akcj i dziaanie partii. Polsce Plus brakowao przywdcy. Z zewntrz partia wygldaa jak rzdzona kolegialnym kierownictwem, a „gdzie kucharek 6 tam…”.

Przywdcy, ktrego zreszt nie byo, nie wspomaga ostatni obroca – ktry zajmuje si sprawami kadrowymi i organizacyjnymi partii, przez co stanowi krgosup partii. Zabrako tak utalentowanych dziaaczy, jak Piskorski, czy Schetyna. Nie udao si stworzy zwartej i silnej struktury. Z takow mona przetrwa nawet w planktonowym rodowisku.

Partia sama pozbya si bocznych obrocw – czyli zaprzyjanionych partii i dziaaczy. Nie startowaa w wyborach, wic pozbya si szans na jakie trwalsze ukady. W planktonowym wiecie to bardzo wane. Byo par dobrych zagra: Libiccy i Dorn, ale to stanowczo za mao.

I w kocu bramkarz, kto, kto nas uratuje, gdy druyna nie da rady. Polsce Plus nie udao si stworzy, ani przekona do siebie adnych mediw, grup nacisku, lobby, czy innych apolitycznych organizacji, ktre same nie s w polityce, ale pomagaj partiom.

Zobacz: Nasi kandydaci na prezydentw miast i dosejmikw wojewdzkich.

Czytaj dalej

Artykuy

Katarzyna Munio, kandydatka na Prezydenta Warszawy wezwaa Hann Gronkiewicz-Waltz do wzicia urlopu na czas kampanii wyborczej. Przypomniaa jednoczenie sowa politykw Platformy sprzed 4 lat, ktrzy wzywali wczesnego prezydenta Marcinkiewicza do rezygnacji z penienia obowizkw wodarza miasta na czas kampanii.

Szefowa warszawskiej Platformy, Magorzata Kidawa-Boska mwia wwczas:”Warszawa nie moe by wykorzystywana do kampanii wyborczej, (…) to nieetyczne. W cywilizowanym wiecie osoba, ktra ma prowadzi kampani wyborcz, bierze urlop w swoim miejscu pracy, eby nie wykorzystywa urzdu do prowadzenia kampanii.? (wprost.pl, 26 lipca 2006). Wtrowa jej Jacek Kozowski wczesny szef sztabu Gronkiewicz-Waltz, dzi wojewoda mazowiecki: ?Nikt przytomny nie uwierzy w obudne zapewnienia, e kampani prezydenck mona prowadzi po godzinach.? (Gazeta Stoeczna, 21 wrzenia 2006). Ci sami politycy, wspierani dzielnie przez rzecznika prasowego urzdu miasta, dzi odegnuj si od wasnych sw, znajdujc prymitywne uzasadnienia. Pani pose wskazuje na rnice midzy prezydentem miasta a komisarzem, jednoczenie nie wskazujc na czym one polegaj. Jedyn jak de facto mona odnale to rny tryb powoania na fotel wodarza miasta. Dlatego jej zdaniem wwczas moga wzywa do wzicia urlopu przez Marcinkiewicza a wzywanie dzi to rzecz niepojta. Z kolei Kozowski zarzuca Katarzynie Munio demagogi i populizm w ogle nie odnoszc si do wasnych sw. W podobnym tonie wypowiada si rzecznik Andryszczyk, ktry podkrela w owiadczeniu dla prasy, e Pani Prezydent ?nie osieroci? miasta na prawie dwa miesice kampanii wyborczej. W tym czasie mgby przecie dosign Warszaw jaki kataklizm typu powd lub niespodziewane opady niegu a wwczas dzielna Hania rzuci si z opat do odnieania tudzie rzuca bdzie worki wypenione piaskiem na przeciekajce way.

Historia z urlopowaniem Hanny Gronkiewicz-Waltz tylko z pozoru wydawa si moe banalna. W rzeczywistoci pokazuje jak bardzo sowa politykw Platformy su realizacji jedynie biecej polityki i w gruncie rzeczy nie maj adnego znaczenia. Sprawa ?urlopu? bezwzgldnie obnaa sabo ich sw, ktrych warto jest dramatycznie maa. Czy mona im wic uwierzy kolejny raz, tym bardziej, e wikszo obietnic Gronkiewicz-Waltz pozostaje jedynie na papierze? Trwalszym ni kade ich sowo.

Sawomir Potapowicz

Czytaj dalej

Uncategorized

Zmarginalizowane środowiska polityczne w Polsce

Czasem odwiedzam różne środowiska i podziwiam je za wytrwałość w niemocy. Niemocy zmienienia czegokolwiek w polskiej rzeczywistości, ba, niemocy nawet w przebiciu się z argumentami. Pozostał im często tylko Internet. Oglądam sobie wysiłki polskich liberałów, socjaldemokratów czy zielonych. To co z tego, że w innych krajach ideologie takie dominują w politycznym mainstreamie, mogą być publicznie … Czytaj dalej

Z blogw

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

Jeli bym zosta kiedy wybrany przez wyborcw do parlamentu to pierwsz rzecz jak bym zrobi, byoby cignicie krzya. Tudzie dowieszenie symboli 20 innych wielkich religii wiata obok niego. Wlazbym tam z drabin sam. Nie rozumiem, jakim prawem w kraju gdzie w konstytucji pisze e wszyscy ludzie s rwni wobec prawa, wywysza si wyznanie dominujcej wikszoci, a reszt wyzna spycha w niebyt. We wspomnianym dokumencie w paragrafie 25 zapisano ?Kocioy i inne zwizki wyznaniowe s rwnouprawnione?.

Papier wiele zniesie, za w praktyce jestemy krajem papierowo deklarowanej separacji pastwa i Kocioa. Praktyka pokazuje co innego. Koci katolicki otrzymuje: rodki z Funduszu Kocielnego (78 mln w 2002 r.), dotacje na uczelnie katolickie (67,5 mln w 2002 r.), rodki na finansowanie nauki religii katolickiej w szkoach (560 mln w 2002 r.), wpaty rne od spek skarbu pastwa (ok. 4 mln w 2004 r.), dotacje i transfery nieruchomoci od samorzdw lokalnych. Transfery te zapisane s w budetach gmin mniej wicej tak. Na realizacj:

?zadania publicznego ? ksztatowanie postaw moralnych, poprzez organizowanie imprez, spotka i innych zaj promujcych zdrowy styl ycia, wolny od problemw alkoholowych i innych naogw. W ramach realizacji powyszego zadania Parafia zorganizowaa wyjazd dla 24 dzieci na obz do eby. rodki te zostay wykorzystane w 100 proc.? (za: Alicja Stypua, ?Ile kosztuje konkordat?).

Za same lekcje katechezy wg obecnych danych (Fundacja Helsiska informowaa o 29000 katechetw, partia RACJA szacowaa ich liczb na 42000) kwota subwencji waha si od 700 mln do ponad miliarda. Nie wspomniaem o pienidzach przechodzcych przez niekonstytucyjn i nielegaln komisj majtkow.

Skrajnym przykadem zwizkw pastwa i Kocioa jest witynia Opatrznoci Boej. Wg pierwotnej idei powstaej w krgach wolnomularskich (masoskich) w czasach Owiecenia, miaa by nie powicona konkretnemu wyznaniu i nazywaa si pierwotnie ?Najwyszej Opatrznoci?. Nawet w tekcie Konstytucji z 5 maja 1791 jest jakby nowoczeniej napisane ni tworz to obecni politycy. Ot sowa ?Bg? nie ma, za to uywa si wolnomularskiego, masoskiego pojcia ?Rzdca?:

?Aby za potomne wieki tem silniej czu mogy, i dzieo tak podane, pomimo najwikszej trudnoci i przeszkody za pomoc Najwyszego losami narodw Rzdcy, do skutku przywodzc, nie utrcilimy tej szczliwej dla ocalenia pory, uchwalamy, aby na t pamitk koci ex voto wszystkich stanw by wystawiony i Najwyszej Opatrznoci powicony”.

Ale po upadku Owiecenia w Polsce paeczk przejli politycy okrelonego wyznania i w projekt, finansowany z budetu za pienidze take niekatolikw, polega na subwencjonowaniu przez te mniejszoci budowy wityni nie ich wyznania, i to jeszcze o zmienionej nazwie. Subwencj 20 mln PLN zapisano z przeznaczeniem na muzealn przybudwk do waciwej wityni.

Koci Katolicki i katolicy maj mnstwo pienidzy. Kultura katolikw jest mocno subwencjonowana. Nie jestem zazdrosny. Ale to dotowanie wykrzywia ofert kultury. Innowiercy tacy jak my gdy robi swoj imprez to jest to w peni komercyjne przedsiwzicie i musi si opaca. Gdyby na rynku nie byo caej tej dofinansowywanej czci kultury, to po prostu byoby bardziej wida nasze plakaty imprezy, bo tych innych byoby duo mniej. Wicej ludzi syszaoby o nich, wicej przychodzio.

Gdyby byo tak e monaby byo prowadzi zajcia korespondencyjnie albo przez Internet dla np. maych rastuszkw, to te pewnie bymy takie co zorganizowali. Dzieci nawet takie po 13 lat zwykle sdz e rasta polega na paleniu marihuany. Nastolatki w wieku 13-17 lat pal jej tyle e zatruwaj si dwutlenkiem wgla z dymu i maj zaniki pamici krtkotrwaej.

Dzieci w wieku szkolnym pal z bongw (fajek wodnych, ktrych nabywcami s w wikszoci starsze dzieci) i nawet nikt im nie mwi e to takiej dawce THC mona mie problemy z koncentracj na nauce. One tego po prostu nie wiedz. O tym si przecie nie pisze w polskich mediach (cho gdzie indziej tak, polecam dzia ?cannabis? na stronie brytyjskiej BBC). Jak rzd lubi sobie hodowa dzieci- rolinki (bardzo sympatyczne co prawda) to brak dostpu do nauki i wiedzy wszelakiej bardzo rnym zabdzeniem sprzyja.

Nie prowadzi takich zaj z religii korespondencyjnie adna grupa wyznaniowa w Polsce. Kilka polskich gmin zatrudnia imamw do nauki mniejszoci muzumaskiej. I to wszystko dla innowierczych dzieci w Polsce, z informacji jakie zebraem. Uczniowie w szkoach maj do dyspozycji tylko religi katolick i nic wicej. Za student teologii na oficjalnie niekatolickiej uczelni nie maa pojcia nawet e jest taka wiara jak moja. Na ostatnim wykadzie dla studentw na temat subkultur przez ptorej godziny omawialimy tylko podstawy podstaw teozofii tego ruchu.

Koci katolicki ma media. Ma dwie stacje telewizyjne, kilka sieci radiowych z czstotliwociami w calutkim kraju. Innowiercy maj jedno radio ?Orthodoxia? w jednym wojewdztwie. Gdy w moim miecie chciaem kiedy zrobi innowiercz audycj w miejscowym publicznym radio, znajomi dideje odmwili mi tumaczc e szefem radia jest radykalny katolik z LPR i nie chc straci audycji.

W wielu krajach mwi si o konkurencji na rynku wyznaniowym ktra doprowadzia do renesansu duchowoci. Jest nawet caa ga nauki- ekonomika religii. W Brazylii protestanci swoim radiem protestanckim odebrali ogromne rzesze wyznawcw katolicyzmowi, trwale zmieniajc tamtejsze proporcje wyznaniowe. W Wielkiej Brytanii, gdzie jest mnstwo pirackich stacji radiowych prowadzonych przez rasta, moi tamtejsi kumple mwili na Boga ?Jah?.

W Polsce nigdy nie doszo do konkurencji o wiernego- ani w prasie, ani w mediach tradycyjnych. Jedynie w Internecie ci pojedynczy wierni rozproszeni po kraju, mog si chocia zjednoczy i zintegrowa w spoecznoci.

Literatura:

Pawe Borecki ?Historia pewnej wityni – historia pewnych idei? – Ars Regia http://arsregia.pl/?m=tekst&id=21&page=1

Czytaj dalej

Z blogw

Polska z perspektywy niekonserwatysty

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

Polska jest krajem konserwatywnym. Mona tego nawet nie zauwaa na co dzie, jeli si yje w rodowisku osb liberalnych. Czasem tylko wpada jaki ultraradyka z ?Lublyna? ze swoj podrn torb kompleksw i pochodzcej od nich nietolerancji. Ale- polskiego konserwatyzmu mona nie zauwaa, pki nie odwiedzimy postkatolickiego domostwa.

Ogldaj telewizj z kablwki zamiast z Internetu. Nie maj nawet Internetu podpitego pod ekran w salonie. Kobieta oglda opery mydlane w stylu ?M jak mio?. Ja ogldam w Internecie ?Dr House?, amerykaski serial o medycznym geniuszu produkowany dla konserwatywnej sieci Fox, a dla Polaka wydajcy si niewiadomo jak liberalny. Jest to najczciej ogldany program telewizyjny w 2008 roku. I to nie tyle ogldam, co odwiedzam liberalnych przyjaci, a ci racz goci takimi kskami do tego stopnia e ju mam za sob kilka odcinkw.

Telewizja tradycyjna, z ramwk jest telewizj konserwatywn z zasady. Dlaczego? Bo liberalna publiczno ju z takiej telewizji ucieka, to technologiczna przeszo. W Polsce nie ma telewizji liberalnej o staej ramwce. TVN 24 to telewizja wyborcw Platformy Obywatelskiej, pena konserwatywnych publicystw, konserwatywnych politykw.

To sobie tak tkwi i si nie zmienia. Propagacja, wymiana czegokolwiek midzy konserwatystami a innymi rodowiskami niemal nie istnieje. Czasem czytam konserwatywne obawy e mier klasycznej telewizji i klasycznych gazet zdezintegruje spoeczestwo. Ale ono ju si zdezintegrowao. Wycieczka w wiat konserwatystw jest dla mnie wycieczk do rwnolegej cywilizacji, do innego wiata. Szokujce gusty muzyczne, dziwne sposoby spdzania czasu wolnego (np. siedzenie na kanapie przed odbiornikiem nadajcym oper mydlan), inne jedzenie, i to kompletnie. Tu mao kto ma obsesj zdrowotno- odchudzajc.

A przede wszystkim- zupenie inne zasady i wyznanie. Postkatolicy podnosz gos na swoje dzieci w stylu psychorodzin, co dla mnie jest po prostu zem. Wychodz ze swoich obrzdw wyznaniowych i ju krzycz, s agresywni. Kurde ja jako w nerwy nie wpadam, przynajmniej nie mog sobie takiego ataku spazmw przypomnie. Dziwna jest ta rwnolega cywilizacja. Imprezy ktre wg konserwatystw maj by fajne, s nudne. Co ciekawego jest w piciu wdki lub wina? Ja wol i na baunsy, spali weed i baunsowa do densholi czy raggadangli.

Cz konserwy tacuje nawet do muzyki granej przez kapele na weselach. Ubieraj na masakr niewygodne ciuchy i buty, tak przestarzae e np. ubir mczyzny, garnitur, wywodzi si u nich z XVII wieku, jak wyczytaem na wystawie mody w Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie. Siedz przy stoach a czasem podryguj do najczciej megasmtnej nuty. Jak si schlej wd to dopiero si bawi, dzi mi opowiadano e na takim weselu ostatnio pan mody trzasn w tacu gow panny modej w kolumn na sali tanecznej i panna owa zmara.

Konserwatywni ludzie w Polsce posiadaj ogromne zasoby nienawici jeli kto wyglda inaczej. Nawet u siebie to odkryem, widzc na przystanku kobiet w wieku lat 40-tu czy 50-ciu, a ubran jak nastolatka. Ludzie maj takie osoby za nic-nie-robicych lekkoduchw. Komunici swego czasu mieli takie bajki o mrwkach i pasikoniku. Narodowi bolszewicy z pewnej rozgoni radiowej te nie s inni- ongi suchaem tamtejszej bajki o pszczkach. Pena psychedela i totalne poddanie wodzowi (krlowej), nieposuszni musz umrze.

Konserwatywni Polacy ju widz ?innego?, kolorowo ubranego choby, i natychmiast maj o nim zdanie, nie wiadomo, czy suszne, czy nie. Pamitacie ?Kolorowego Ptaka? Kosiskiego, drastycznie przedstawiajcego wiat uprzedze, okruciestwa i wynaturze wiejskiej opinii publicznej? Moi znajomi zauwaaj e chyba mam grub skr bo mao sobie robi z krytycznych opinii innych osb. Ja po prostu robi swoje i jestem do tego przekonany. Natomiast wybierajc si do cywilizacji postkatolickiej, obserwuj schiz. Schiz wygldania przez okno, mylenia ?co powiedz ssiedzi?.

Polscy konserwatyci, jak choby Jan Szomburg, gosz jakoby Polacy yli ?w wiecie autostereotypw?. Tymczasem mi, jako komu z mniejszoci, nie wolno powiedzie czego na temat ?konserwatywnej wikszoci?, bo owa ?konserwatywna wikszo? nie jest moj opini nijak zainteresowana. Takich opinii jak moja nie opublikuje si w polskiej prasie (bulwarowej), bo zdaje si e si nie podoba wydawcom. I tyle, pozamiatane. Polski konserwatyzm po prostu jest i trwa.

Czytaj dalej

Z blogw

Nie ogldam telewizji, zdanie o niej czerpic od innych widzw. Ostatnio mj rozmwca, odpowiadajcy za sprawy informatyczne w jednej z wielkich polskich organizacji modzieowych, opowiada e nic si w Polsce nie zmieni jeli za media robi Polsat, TVN, TVP. Twierdzi jakoby oglda te stacje i nie ma zudze.

Szczeglnie TVN jest dla niego przykadem manipulacji: twierdzi e stacja pozoruje debat spoeczn na uytek ?wracajcych pno po pracy, zmczonych cikopracujcych Polakw?, ktrym owa stacja jawi si jako wiarygodne rdo debaty politycznej w Polsce. Tymczasem jest to rdo wybircze, ocenzurowane, przedstawiajce jedne wtki debaty a inne pomijajce. Taka kompletnie zmanipulowana dyskusja, z cakowicie jednostronnym doborem tematw. Z ukadem agendy (poruszanych tematw) odzwierciedlajcej konserwatyzm jej wacicieli. Przecie uwikanych w rne grupy polityczne i w przeszoci, i w czasach dzisiejszych.

K., jeden z internautw na tablicy dyskusyjnej ?Wolne Konopie?, podczas dyskusji o cenzurze w tej konserwatywnej sieci, porwna TVN do amerykaskiej stacji Fox News, znanej z tendencyjnego dziennikarstwa, bdcego dla wielu kwintesencj manipulacji. Oto wypowied K: ?TVN to sualcza stacja tv, wic takie dziaanie w ogle mnie nie dziwi. Oni s jak amerykaski FOX News, w ktrym wszystko jest doskonale wyreyserowane. To taki serial stylizowany na prawdziwy serwis informacyjny – wielu nabiera si na to po dzi dzie.?

Wanie to pokolenie ludzi stano przed kamerami konserwatywnej stacji telewizyjnej podczas jej relacji na ywo spod paacu prezydenckiego. Skandowali ?Sadzi, pali, zalegalizowa?, wprowadzajc konsternacj na twarz konserwatywnego spikera. w informatyk, mj rozmwca, opowiada ze stacja TVN promuje gwnie Platform Obywatelsk. W poprzednich wyborach samorzdowych jej waciciele popierali kandydatk PO a wpacajc znaczne sumy na jej kampani wyborcz. W tych wyborach maj lepsz bro w walce o wyborcw: jest to lokalna stacja telewizyjna TVN Warszawa.

Jest to nie tyle medium, co grupa polityczna. Ilekro ostatnio widywaem TVN (w realu, bo telewizji jako takiej nie ogldam), stacja ta prowadzia np. wywiad z czowiekiem PO, ktrego pniej przedstawiano jako niezalenego eksperta. Nie mam jakich specjalnych zastrzee wobec wiedzy tego eksperta, ale po co robi z niego osob niezalen? On yje ze wsppracy z rzdem. Z rzdowych zlece i kontraktw.

Moliwe e ten konserwatyzm wychodzi nieco niezamierzenie. Stacja zgromadzia sobie okrelona konserwatywn widowni, za niekonserwatyci po prostu nie maj telewizorw. W wielu krgach nie jest to dzi mebel popularny. Telewizor wrcz wypada odnie do piwnicy, jako rozrywk dla pewnej czci spoeczestwa, z ktr ta postpowa pragnie nie mie wiele wsplnego.

Na polskim rynku telewizyjnym niestety nie ma wikszej konkurencji. Mimo e produkcja kontentu dla telewizji publicystycznej jest tania (ot- gadajce gowy), wci mamy tylko jeden popularny kana publicystyczny w Polsce. Za matecznik pluralistycznej dyskusji robi dzi sie Internet. Tam jest te wspczesna muzyka i kultura. Telewizja w Polsce jest dzi rozrywk dla wszelkich fanw popkultury.

Ostatnio jeden z salonowych dyskutantw zarzuci liberaom e efektem liberalizmu jest konsumpcjonizm. Tymczasem, gdy cakowicie wyczymy telewizj czy inne konserwatywne media, ten problem znika. Skd maj o nim wiedzie rozmaici liberaowie, z takich rozrywek nie korzystajcy? wiat wspczesny mwi o konsumpcji jedynie jzykiem reklam wielkoformatowych, zreszt tylko w Polsce nie uregulowano szkodliwego wpywu tego medium na estetyk miast i pikno krajobrazw.

Mj rozmwca informatyk twierdzi e w Polsce powinno przyzna si licencje na nadawanie i czstotliwoci dla innych grup wiatopogldowych ni konserwatyci. Inaczej na zawsze zostaniemy ?konserwatywnym przedmurzem Europy?, bastionem bronicym dnia wczorajszego. Istotnie, mediw dla osb inteligentnych w Polsce niemal nie ma.

Pytanie tylko, na ile polscy inteligenci s jeszcze Polakami. Ogldam profil w sieci spoecznociowej znajomego rastamana z Wrocawia. Wikszo jego znajomych to cudzoziemcy. Na imprezie sportowej jak jego grupa zmontowaa na weekend, wikszo stanowili cudzoziemcy. Po prostu przyjechali z Europy na warsztaty. Liberalny, wielokulturowy balonik porodku morza polskiego monokulturalizmu. Tych balonikw, pcherzykw jest wicej, ba, jest spora, zupenie rnorodna warstwa ludnoci. yje ona w Polsce, ale jakby poza jej mediami mainstreamowymi.

Grupy tego morza balonikw maj zdaje si swoje media- te rzadko uaktualniane strony, swoje kluby, wystpy, swoje sieci spoecznociowe ktre cakowicie zastpiy dawne media 1.0. Oddzielny wiat, rwnolega polska cywilizacja. Zupenie inne style ycia. My, jako grupa sportowa z zaciankowej Warszawy moglimy tylko popatrze, jak wyglda porzdnie prowadzona grupa sportowa. Nagle budzimy si w wiecie w ktrym organizacje s ju tak zorganizowane jak w Europie Zachodniej. Panuje porzdek, dbao o kady szczeg.

To kosztuje, to wymaga pracy. Zupenie innej organizacji ycia wrcz. Organizacje sportowe ktre dziaaj i s w miar dobre. Ktrych comiesiczne warsztaty s porozrzucane tak po Europie, ze lata si samolotami i nie jest to niczym dziwnym. To my jestemy dziwni. Okazuje si e tak fatalni e jako grupa powinnimy ogosi rozwizanie.

Polska ju jest do zachodnioeuropejskim krajem jeli idzie o ceny. W czasie weekendu we Wrocawiu wydaem 500 zotych, a kupowaem jedynie najpotrzebniejsze rzeczy, opaciem warsztaty, bilety kolejowe, plus trzy razy dobrze zjadem w barze wegetariaskim. ywno, napoje- ceny s ju wysze ni w wielu taszych krajach Unii. Przecie wiem ile kosztuje kawa czy obiad poza Polsk. Jest czsto taniej.

Tymczasem w Polsce jest fatalna, skrajnie fatalna jako usug pastwowych. Win za to ponosz owe media, tkwice w innej rzeczywistoci. Bardziej po prawdzie jest powiedzie, e win ponosi brak mediw. Bo przecie elity tego kraju nie korzystaj niemal z mediw polskojzycznych- te s dla okrelonych grup spoecznych. Dla elit s jakie sieci spoecznociowe i blogi. Kraj bez mediw wyglda jak Polska. W innych krajach elity maj opase gazety codzienne, w Polsce rynek mediw jest zdominowany przez middle-market tabloidy.

RasFufu

Czytaj dalej