Artykuy

Polska krajem bez chadecji

Oto Polska jest krajem bez chadecji. Rozmaici chadecy krc si w naszych rodowiskach (liberalnych), publikuj swoje teksty w ktrych najwikszy zwizek wyznaniowy Rzeczpospolitej Polskiej po ?gazetowyborczemu? nazywaj ?Kocioem? (jakby by tylko ten jeden). Ma si wraenie, e ci ludzie si zagubili midzy ideologiami politycznymi. S chrzecijaskimi demokratami, a jednoczenie mierz ich nienajbardziej demokratyczne struktury ruchw konserwatywnych w rodzaju PiS-u czy Platformy Obywatelskiej.

Polsk polityk zreformowaby demokratyczny ruch centrowo-konserwatywny. Przypuszczalnie ju do reszty pogryby zjedzon ukadami i ukadzikami lewic oraz staby si powan alternatyw dla PO i PiS. Z tym e wewntrzpartyjna demokracja kosztuje, i nie sprawdza si jeli jest jej tylko troch, od czasu do czasu. Jeli ju, to demokracja w szerokim zakresie caego aparatu partyjnego.

Czytajc codzienn pras wschodnioniemieck znajduj informacje o postpach demokratyzacji tamtejszych chadekw. Ju nawet mianowanie kandydatw do wyborw nie jest domen aparatu partyjnego- w wielu koach i regionach o nominacjach i ukadzie list decyduje cay aktyw danej partii. Ogranicza si rol wewntrzpartyjnej biurokracji i partyjnych hierarchii na rzecz masowego zaangaowania czonkw.

Polskie partie zwykle nawet nie s zbudowane jak partie zachodnioeuropejskie. Nie ma w nich nawet grup roboczych, trudno wic mwi o rzeczywistej pracy. W RFN typowe due koo czy region ma oddzielne grupy robocze na kady z tematw w rodzaju infrastruktury, edukacji, gospodarki, ochrony zdrowia, rodowiska etc. W Polsce tego typu dziaania niektre znane mi partie zarzuciy, jeli wczeniej je podejmoway.

Ekonomici odnotowuj specyfik zoligarchizowanej polskiej polityki. Zauwaaj e prowadzc argumentacj za konkretnym rozwizaniem w Europie Zachodniej zwykle musieliby przekonywa do swoich argumentw najpierw np. rad jakiego koa partyjnego, pniej np. rady regionw i rad krajow. W Polsce za owe struktury czsto s dekoracjami, decyzje podejmuje kto inny. Polska polityka to w duej mierze starcie oligarchw.

Jednake to w procedurach demokratycznych drzemie energia zbiorowego dziaania, to tutaj maj szanse powsta najlepsze propozycje polityczne. Metod na przeamanie impasu w polskiej polityce jest w mojej ocenie stworzenie masowego ruchu o oddolnie demokratycznych podstawach.

Polska ma bogate, ju minione tradycje ruchw chadeckich, chrzecijasko- demokratycznych: na przykad na bazie ROAD oraz Forum Prawicy Demokratycznej powstaa Unia Demokratyczna kierowana przez Tadeusza Mazowieckiego, chyba najznamienitszego polskiego polityka chadeckiego. Ruch ten po zjednoczeniu z Kongresem Liberalno-Demokratycznym nosi nazw Unii Wolnoci. Formacja ta bya ruchem w znacznej czci chadeckim, cho niektrzy komentatorzy lokuj j take jako ruch proto-liberalny. Innym politykiem chadeckim by Zbigniew Religa, notabene ateista.

Polska dzi nie ma swojej partii chadeckiej. Czciowo jako chadecj postrzega siebie PSL, ale brak mi danych na temat demokratyzacji struktur wewntrznych tego ruchu. Partie chadeckie s umiarkowanie konserwatywne, na wzr dawnej Unii Wolnoci czy czci ruchu demokraci.pl. Jest to take ideologia ktra przyznaje ogromn wag idei praw obywatelskich i inicjatywie jednostek. Partia taka, jeliby powstaa, miaaby szans wypozycjonowania si pomidzy PO a politycznym centrum.

Przygarnicie na agend takiego ruchu programu reform gospodarczych, porzuconych przez PO, przycignoby gosy elektoratu osb lepiej wyksztaconych. Mimo e w Europie Zachodniej okres rozkwitu tych ruchw przemin, w Polsce prawdziwie demokratyczna partia chadecka byaby wielk szans na demokratyzacj polskiej polityki. W Polsce z jej zoligarchizowanymi 4 wielkimi partiami brakuje bowiem struktur demokratycznych w stylu zachodnioeuropejskim.

Adam Fularz/ liberalowie.com

Czytaj dalej

Artykuy

Jaka polska polityka po okresie dominacji PiS-u?

PiS ju najprawdopodobniej nie wrci do wadzy. Obserwuj z bocznej flanki notowania ruchu J. Kaczyskiego, rozam jego ruchu i wypczkowanie flanki umiarkowanej.

J. Kaczyski przesta by najwikszym po 1989 roku zagroeniem polskiej flanki wolnociowej, cho dalej jego ruch ma najwikszy ze wszystkich elektorat negatywny (44 % wg badania CBOS). Grona bya inwigilacja dziennikarzy, grone byy pokazowe sprawy wobec lekarza, dr. G., ktry, niezalenie od jego winy, nigdy nie powinien by osdzany podczas konferencji prasowej przez osoby nie majce uprawnie do rozsdzania.
PiS jak rzadko co innego skupi przeciwko sobie rodowiska innowiercze oraz rodowiska osb modych majcych liberalne pogldy. Moe nie jest to grupa a tak liczna, ale jest ona bardzo opiniotwrcza w swoich grupach rowieniczych. Przeciwko PiS obrcia si wiksza cz modej bohemy. Litani przewin mog duy, lecz idzie mi o co innego.
Zagroenie ze strony PiS mija. Ta formacja przestaje by ogniskow polskiej polityki, zagroeniem przed ktrym trzeba si broni. Po czyme jak nie strategi obronn bya postawa wielu opiniotwrczych gremiw? Osoby z PiS nie rozumiej e polityka ich ruchu bya zagroeniem dla nawet umiarkowanych grup innowiercw. Polska ju nie jest krajem jednorodnie katolickim, e s rodowiska wielokulturowe ktre na dodatek s duo bardziej opiniotwrcze ni odbierano je w PiS-ie.
PiS za jest parti monokulturow, monowyznaniow, nawet jeli prbuje zmieni swj wizerunek. Nie ma wielokulturowej kompetencji. W wiecie wielu rnych prawd, traktowanych przez innych z szacunkiem, porusza si jak so w skadzie porcelany, nawet nie zdajc sobie sprawy gdy kogo razi. Problemy PiS to s problemy w znacznej mierze kulturowe. Jej czonkowie, (pierwotnie napisaem ?wyznawcy?- i mimo e to okrelenie skreliem, ma ono jak swoj moc), s dla modych yjcych w multi-kulturowoci po prostu egzotyk.
Podgldam moich konserwatywnych znajomych w sieci spoecznociowej i tkwi oni w cakowicie polskiej kulturze, np. w piosenkach Kaczmarskiego, w wiecie kulturowym ktry wielu z nas opisaoby jako nudny i nieatrakcyjny. Nawet polska kultura si zmienia, czerpie z wielokulturowoci. Tutaj jednake mamy bolesno-tragiczny sos bogoojczyniany. PiS jest take, a moe przede wszystkim, dla wielu Polakw ruchem obcym kulturowo.
W skali polityki zachodnioeuropejskiej PiS byby parti wyznaniowych radykaw. Na polski rynek polityczny wszed/wrci dziki promocji w mediach katolickich: inne bramy wejcia na rynek polityczny w Polsce tak naprawd s zamknite. Komercyjne media mainstreamowe s w znacznej mierze pod kontrol grup powizanych towarzysko, a czasem kapitaowo z obecnym ukadem rzdzcym (jest to rodzaj ubogiego kompleksu medialno-paliwowo- politycznego). Dodatkowo s to tabloidy, moliwe e bardziej byyby zainteresowane politykiem z damskimi slipkami na gowie ni ewentualn now inicjatyw polityczn, tak nudn jak nudne s martyrologiczno-cierpitnicze enuncjacje panw o smutnym wyrazie twarzy.
PiS w jaki sposb jest parti smutn, powan, tragiczn. Ma bardziej trumienno- sakralny wizerunek ni Platforma Obywatelska, rwnie ponura i konserwatywna, ale dziki kulturowym kompetencjom jej przywdcw jednak sprzedajca si na ruch bardziej przyjazny wielokulturowoci. PiS musiaby dokona nowego otwarcia, moliwe e pod nowym przywdztwem, chyba e chce by parti radykaln, monokulturow, parti twardego elektoratu ultrakatolickiego.
Obecnie jest bardzo wysoce prawdopodobne e PiS ju nie wrci do wadzy. Ma cz politykw niebezpiecznych, jak np. pewnego absolwenta studium kaznodziejskiego, przez osoby z jego bliskiego towarzystwa opisywanego jako majcego silne zapdy antydemokratyczne i dyktatorskie.
Na polskiej scenie politycznej chyba przez jaki jeszcze okres bdzie istniao jakie 20- 30 % radykalnych katolikw o fundamentalistycznych pogldach. Jest to relatywnie stay elektorat lewicy ultrakatolickiej. Naley si do tego przyzwyczai i z tym y, jednoczenie robic swoje. Istniej ogromne rzesze wielkomiejskiego elektoratu, ktry nigdy nie wybiera si na wybory, masy modych ludzi ktrzy nawet nie wiedz czym jest PO lub PiS, ktrzy od lat yj poza mediami mainstreamowymi. To ta grupa winna by nowym wyzwaniem dla politykw, bo jest to grupa kompletnie antypolityczna, do polityki uprzedzona.
Problemem w Polsce pozostaje jednak rynek mediw. Bez jednej choby gazety codziennej kierowanej do rynku wysokiego trudno w ogle sdzi nawet e polska polityka bdzie moga ewoluowa, albo cho dotrze do grupy ktra polsk polityk w jej obecnym ksztacie pomiata niczym cier. Najlepsze polskie media to jak na razie przecitne media z uksztatowanych demokracji wykonane na 1/6, 1/5 ich jakoci. To stan tego rynku jest chyba najwikszym hamulcowym przemian politycznych w Polsce.
a.fularz/ Liberalowie.com 2010

Czytaj dalej

Artykuy

Jutro w Warszawie: Konferencja o imigracji

ZAPROSZENIE

W imieniu Fundacji Projekt: Polska, pierwszego liberalnego Think-Do-Tanku w Polsce, serdecznie zapraszamy na konferencj prasow dotyczc projektu ?Polska to jego dom ? problemy i potencja imigracji w Polsce?. Konferencja odbdzie si:

30 listopada (wtorek), o godz. 12:00

w Orodku Studiw Wschodnich przy ul. Koszykowej 6a

Spotkanie potrwa do godziny.

W ramach konferencji:

  • Prezentacja idei projektu
  • Premiera plakatu promujcego projekt
  • Omwienie problemw imigrantw w Polsce i szans wynikajcych zich obecnoci w kraju
  • Prezentacja postulatw ? jak uatwi ycie imigrantom? Jak wykorzysta ich potencja?


W konferencji wezm udzia m.in.:

  • Ksenia Naranovich zFundacji Rozwoju ?Oprcz Granic? ? specjalistka zzakresu imigracji
  • Vadim Lashchinin – Rosjanin, przedsibiorca, prowadzi firm obsugujc cudzoziemcw, rozpoczynajcych w Polsce dziaalno gospodarcz,

a take przedstawiciele innych organizacji pozarzdowych.

Kontakt:


Kalina Lewandowska ?klewandowska@projektpolska.pl ; +48883990086

***
Fundacja Projekt: Polska to pierwszy liberalny interdyscyplinarny Think-Do-Tank w Polsce. Fundacja dziaa na rzecz Polski otwartej, gotowej do podjcia wyzwania szybkiej modernizacji. Wicej nahttp://www.projektpolska.pl
Projekt ?Polska to jego dom? ma za zadanie zwrci uwag na trudnoci zjakimi spotykaj si przybywajcy do Polski cudzoziemcy, a przez to by jednym zczynnikw doprowadzajcych do uczynienia Polski bardziej otwartym dla nich miejscem. ?Ma te podkreli znaczenie i potencja imigracji.

Czytaj dalej

transport

Warszawa- 3 razy tyle samochodów na mieszkańca co w Berlinie?

Gdy cytowałem dane o stanie motoryzacji w Warszawie (1189 samochodów osobowych na 1000 mieszkańców), zarzucono mi kłamstwo. Ale liczba ta wymieniana jest co najmniej w kilku niezależnych od siebie źródłach, m.in. w raporcie NIK, poświęconym drogom w dużych miastach, por. http://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-drogach-w-duzych-miastach.htmlPoniżej- budząca kontrowersje tabelka z raportu NIK. Czytaj dalej

Artykuy

Do chru oskarycieli doczy take Janusz Korwin- Mikke. Podczas wystapienia w kanale Superstacja (25.11.2010) politykopowiada o tym jak w jednej z komisji wyborczej 3 wyborcw twierdzio, e oddao na polityka swj gos, podczas gdy wrdwynikw wyborczych zaprezentowano informacj jakoby kandydat otrzyma zero gosw. Polityk sdzi e pracownik komisjiwyborczej do kart do gosowania dopisywa dodatkowy krzyyk i uniewania je.

Inn taktyk faszerstw wyborczych przedstawi europose PiS Janusz Wojciechowski. Wg polityka pracujcy w komisjach mielizastpowa gosy oddane na PiS czystymi, niewypenionymi kartami wyborczymi. Danych do krytyki dostarczy europosowipolitolog Jarosaw Flis, krytycznie nastawiony do idei masowych faszerstw wyborczych. Dotar on do danych wg ktrych blisko2 mln glosw niewanych miaoby si skada w 72 procentach z kart czystych i w 28 procent z kart le skrelonych. Polityk na amach tabloidu Fakt zwraca uwag e wg „exit pools” PiS miao 27 procent poparcia, za PSL: 13 procent. Po wyjciu kart zurn okazao si e PiS otrzyma 3- 4 % gosw mniej (23 procent dla PiS i 16 procent dla PSL).

W przeprowadzonej przeztabloid ankiecie 63 % spord 2563 ankietowanych byo przekonanych o sfaszowaniu wynikw wyborw.Wojciechowski na swoim blogu podaje przykad okrgu pockiego, gdzie PSL nagle osign wynik kilkakrotnie wyszy ni wlatach poprzednich. Wg polityka z wyniku 19,82 % w 2007 roku i 10,69 % w 2009 roku wzbi si w wyborach samorzdowych naponad 48 %. A co 5-ty wyborca odda w tym regionie gos niewany w wyborach do sejmiku, podczas gdy w wyborach do Sejmu w2007 roku oddano tylko 2 % gosw niewanych.

Istnieje kolejna moliwo masowego faszowania wyborw- jest ni dopisywanie gosw poprzez podpisywanie si za nieobecnychwyborcw. S to faszerstwa trudne do wykrycia, niemniej cz krytykw zwracaa uwag na niespodziewanie wysok frekwencjwyborcz w wyborach samorzdowych 2010. Istniej okrgi gdzie pojawio si wicej kart do gosowania ni wydaa ich komisja(Poczesna, Bruksela, Warka, owicz).

Krytycy na blogach w sieci Internet, np. blogger Rafix, przytaczaj dane o znacznej liczbie gosw niewanych oddanych pozawielkimi miastami. Internauta opowiada o historii z Maopolski, gdzie, aby zmieni wadze, priorytetem byo zabezpieczeniekomisji wyborczej przed faszerstwem, do ktrego wg podejrze dochodzio na drugiej zmianie pracujcej do zamknicia lokaluwyborczego. Dopiero wprowadzenie mw zaufania umoliwilo zmiany polityczne.

Jak zauwaaj internauci, w polskim prawodawstwie nie uwzgldniono jednake moliwoci udziau w wyborach mw zaufania powoywanych przez organizacjeapolityczne, takie jak np. Transparency International albo inne, lokalne organizacje chcce dopilnowania przestrzegania reguwyborczych. Internauci podaj przykady z polskiej prowincji, gdzie od 40 lat za przeprowadzanie wyborw odpowiada jedna i tasama osoba. Twierdz, e faszowanie wynikw wyborczych jest moliwe.

Do tego samego wniosku odszed Izydor Wysocki ze wsi Turwka. Jak donosi TVP, obywatel razem z on przyby w niedziel nawybory okoo godziny czternastej. Dostrzeg jednego z czonkw komisji stojcego przy urnie wyborczej. „- Nikogo przy stolenie byo, sala bya pusta, a on sta przy urnie i wtyka te kartki.” Izydor Wysocki wezwa policj, raco naruszonoprocedury, jednake wyborw w tym okrgu nie uniewaniono. Wedle owiadczenia przeoonego, „czonek komisji uciska je[gosy] w urnie”. W lokalu bya w momencie wejcia p. Wysockiego jedynie jedna osoba, co stanowi zamanie regulaminu. Pozostae miay stemplowa karty w innym pomieszczeniu.

Jednoczenie policja prowadzi postpowanie wyjaniajce, ale najprawdopodobniej przeciwko obywatelowi Wysockiemu. „Policjanciprowadz postpowanie w sprawie naruszenia porzdku publicznego przez jednego z wyborcw”- donosi TVP Biaystok.Gazeta Wspczesna donosi e mczynie postawionio zarzut awanturowania si w lokalu wyborczym. „W lokalu by tylko jeden zczonkw komisji, ktry na dodatek sta przy urnie i grzeba w niej linijk”- opowiadaa „Gazecie Wspczesnej” ElbietaWysocka, ona p. Izydora.

Do kupienia ok. poowy gosw miao doj w Wabrzychu, miecie w czci zamienionym w slumsy, zaludnionym przez skrajniespauperyzowan ludno, w radykalnych przypadkach nielegalnie zamieszkujc pustostany. O procederze masowego kupna goswdonosi Tv Twoja. Za rwnowarto ok. 30- 40 PLN wyborcy mieli gosowa na okrelonych kandydatw. Proceder mieli organizowasami kandydaci poprzez porednikw. Podobne procedery zanotowano te w Grjcu. Jak podaje portal echodnia.eu, zatrzymano tesyna przewodniczcego rady miasta z omioma ju wypenionymi kartami do gosowania. W owiczu doszo do zrywania plakatwwyborczych przez przeciwnikw politycznych, jak te do kradziey i powielenia kart wyborczych. Mimo przypadku kradziey kart, zgoszonego policji, wyborw nie mona powtrzy bo nikt nie wnis protestu wyborczego (przynajmniej do chwili zamknicia numeru piszcej o tym gazety). Take tu doszo do kupowania gosw.

W Pocku gosami handlowano za 20 PLN- na tzw. sodkich ulicach (nazwa spauperyzowanego osiedla) mona byo oberwowa grupkiludnoci czekajce na oferty kupna ich gosw. Czytelnicy prasy codziennej dokumentowali fotograficznie momenty przekazywaniapienidzy i przekazali je miejscowej prasie. Skala procederu miaa by ogromna. Wzorem woskiej mafii do lokalu wyborczego zgosujcymi wchodzi albo „przewodnik”, albo otrzymywali oni juwypenione karty wyborcze- przy czym z lokalu wyborczegomusieli wynie karty puste. Zdezorientowani szefowie komisji wyborczych kontaktowali si z sdzi miejscowego sduprzewodniczcemu miejskiej komisji wyborczej, donoszc o obecnoci dodatkowych osb sprawiajcych wraenie kontrolowaniaoddawania gosw, niemniej, poza zatrzymaniem jednej z osb, sprawy nie wyjaniono.

Podobna sytuacja miaa miejsce w Lubiszynie, w woj. lubuskim, gdzie wyborcom oferowano alkohol. Do faszerstw wyborczych doszo take w Proszowicach. adnego gosu nie otrzyma np. kandydat PO ktry mia gosowa sam nasiebie. Faszerstw miano te dokona na niekorzy SLD w pobliskim Niegardowie. Oskarenie o race zamanie procedur ifaszowanie wynikw pojawio si take w Niemodlinie, gdzie midzy kandydatami na burmistrza rozstrzygajce okazay si 3gosy.

W Podszklu na Podhalu wydano 259 kart wyborczych, ale na 47 z nich znalazy si po dwa krzyyki. Tak si skada, epodwjne krzyyki znalazy si akurat na kartach z gosami oddanymi na Wiktora Ziko, ktry zdziwi si mniejsz okilkadziesit liczb gosw w okrgu z ktrego w przeszoci oddawano na niego ponad 100 gosw. Teresa Niedospa,przewodniczca Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Podszklu twierdzi e odkd pracuje przy wyborach, taka sytuacja wystpiapo raz pierwszy, nie moga jednake nadzorowa wszystkich pracownikw komisji. „Gdy jechaam z podliczonymi gosami doCzarnego Dunajca, sama byam tym zdziwiona, ale nie mogam przecie kadego czonka komisji dopilnowa i kademu cay czas patrze na rce. Osobicie liczyam tylko karty do powiatu.”- tumaczya „Tygodnikowi Podhalaskiemu”. Jak donosi tygodnik:”W innch lokalach wyborczych na Podhalu odsetek niewanych gosw nie przekracza kilku procent, w Podszklu byo to niemal 19%”.

W wielu regionach kraju odsetek gosw niewanych osign w wyborach do sejmikw niemal 20 %, jedynie w wielkich miastachwynis kilka procent. W skali kraju co smy wyborca w gosowaniu do sejmikw wojewdzkich, gdzie koncentruj si inwestycjeze rodkw unijnych, nie by w stanie tak odda gosu, aby jego wola zostaa uznana za wan. Krytycy teorii o faszowaniu wynikw wyborw mwili i wyborcy nie byli w stanie wskaza swoich kandydatw i dlatego oddawali karty puste. Czy moliwe s masowe faszerstwa wyborcze na skal ok. 10- 12 % gosw? Wg Wojciechowskiego: „w sejmikach, s niemal wszystkie spywajce do gmin pienidze, zwaszcza te unijne i te z funduszu ochrony rodowiska. Wjtowie cauj marszakw wojewdztwa po rkach, bo jak nie dostan pienidzy, to ich nie ma. A marszakowie daj, komu chc, wedle uznania.”

Wybory w Polsce trudno uzna demokratycznymi z racji choby systemu finansowania polityki (cztery wielkie partie mog je finansowa skronie z dotacji budetowej wynoszcej od kilku do 30-40 mln PLN rocznie, kandydaci niezaleni finansuj si sami). Trudno je nazwa demokratycznymi take z winy do odmiennej od krajw o uksztatowanej demokracji struktury mediw. W Polsce brakuje niemal cakowicie mediw kierowanych do tzw. rynku wysokiego. Ten model biznesowy jest nieobecny, co niemale przekrela szanse wyborcze kandydatw chccych prowadzi kampanie wyborcze w sposb rozwlekej argumentacji pisemnej, jak w Europie Zachodniej. Dodatkowo specyfik polskiego rynku mediw s, w tak znacznej skali rzadkie na rynku zachodnioeuropejskim, cise powizania gwnych partii z mediami.

Jak scharakteryzowa t sytuacj polityk z mniejszej partii kandydujcy na urzd prezydenta stolicy kraju: ?Media s totalnie nieobiektywne. Dzisiaj jest tak e kady musi mie swoj gazet, swoje radio, swoj telewizj. Kto kiedy zacz i nastpnie inni si spozycjonowali na zasadzie przeciwwagi. Nie ma kanau eby wej jeeli kto ma ciekawy projekt. Wiadomo e Plaftorma mwi przez TVN i wiadomo ze to jest jej stacja. PiS mwi przez Gazet Polsk i Rzeczpospolit, SLD mwi przez stacje lokalne….” -(wypowied K. Munio).

Sytuacja jest do tego stopnia radykalna e w Zielonej Grze krytycy nie mieli moliwoci zareagowania w mediach na demonta systemu miejskiego transportu szynowego. Byy menader propagujcej rozbirk systemu przedwojennej kolei podmiejskiej gazety codziennej by jednoczenie prezydentem miasta. Miejscowy dodatek Gazety Wyborczej nierzadko radykalnie broni polityki swojego ex-redakcyjnego kolegi, wielokrotnie nie dopuszczajc na amy gosw krytycznych.

W Zielonej Grze kandydat na prezydenta wystawiony przez parti polityczn uzyska najwiksze poparcie w skali kraju (64.87 %). Rynek mediw w tym miecie to dwie gazety codzienne z jednej opcji politycznej. Wpywy w mediach czsto oznaczaj sukces wyborczy, dlatego wielu kandydatw musiao przed wyborami zamieni si w jednorazowych przedsibiorcw medialnych, rozdajc potencjalnym wyborcom wasne publikacje prasowe.

afularz, Merkuriusz Polski

Czytaj dalej

Artykuy

Polska czwarta wadza jest w kryzysie, splota si bowiem czsto nierozerwalnie z trzeci wadz. Media w Polsce niekiedy nawet od pozycji wspierania okrelonych ruchw posuwaj si do organizowania caych kampanii wyborczych politykom ktrzy moliwe e bez ich pomocy nie byliby w stanie nawet zbudowa atrakcyjnego programu wyborczego.

Jeli wierzy raportowi badajcej ustroje na wiecie organizacji Freedom House, najwiksze polskie media s tub obecnego rzdu. Opisujcy w raport Jerzy Konopka pisze e jako negatywny aspekt autorzy okrelaj ograniczenie dziaalnoci mediw publicznych na rzecz prywatnych oraz zaangaowanie po stronie partii rzdzcej dwch koncernw medialnych- Agora i ITI, w skad ktrych wchodz TVN, TVN24 i „Gazeta Wyborcza”. Polska demokracja jest w regresie, jak sugeruje spadajca pozycja kraju w rankingach.

Jak donosi raport: ?Stronniczo polskich mediw pozostawiaa bardzo mao miejsca dla niezalenej i rzetelnej informacji [?] w trakcie jak i po kampanii PO otrzymywao entuzjastyczne wparcie od dwch mediw prywatnych ITI i Agora posiadajcych jedne z najpopularniejszych mediw TVN, TVN24, i Gazet Wyborcz [?] Nie jest pewne czy prywatne media byyby tak arliwe w swoim popieraniu PO jeli nie otrzymayby obietnicy odebrania dla siebie podatku na media publiczne, jednego z gwnych rde finansowania nadawcw publicznych, gwnego konkurenta mediw prywatnych [?] Projekt praw dotyczcych mediw przygotowany zosta w Sejmie pod przewodnictwem posanki ledziskiej ? Katarasiskiej (PO) ktra w tym samym czasie bya formalnie zatrudniona w Gazecie Wyborczej?

Ruch Liberaowie chciaby podkreli e jako demokracji zaley przede wszystkim od wolnoci sowa, tymczasem w Polsce s obszary gdzie dochodzi do drastycznych przykadw mariau i kooperacji wiata mediw ze wiatem polityki. Radykalnym w skali kontynentu przykadem jest Zielona Gra, gdzie menader miejscowej gazety codziennej zdoby urzd prezydenta miasta. Poza gazet codzienn w ktrej pracowa, w miecie wydawany jest inny periodyk codzienny, tabloid niskiego rynku, take z tej samej opcji ideologicznej. Gazety te tkwi w ideologii postkomunistycznej, uywaj manipulacji i cenzury jako utensyliw dziennikarstwa politycznego.

W Zielonej Grze doszo do rzeczy wyjtkowej w skali Polski. To tutaj kandydat na prezydenta wystawiony przez parti polityczn uzyska najwikszy odsetek gosw w skali kraju. Jednoczenie zdaniem krytykw niekoniecznie musi to by zasug kandydata, ile sytuacji na rynku medialnym, na ktrym brak jest innych ni dwa tytuy postkomunistyczne drukowanych gazet codziennych.

W Zielonej Grze krytycy mog publikowa we wasnych czasopismach internetowych o niewielkim zasigu. Gdy postkomunistyczny prezydent podj decyzj o likwidacji sieci szynowego transportu miejskiego (light rail) w tym miecie, Gazeta Wyborcza przeprowadzia jednostronn kampani na rzecz demontau torowiska pod cig pieszo-rowerowy i kilkunastokrotnie odmwia opublikowania gosw krytykw tej bardzo kontrowersyjnej w europejskim kontekcie decyzji.

W ocenie ruchu Liberaowie sytuacja w ktrej krytykw likwidacji systemu miejskiego transportu szynowego nie dopuszcza si do gosu jest unikaln w skali wiata i sugeruje skal problemu w Polsce. W woj. lubuskim, zamieszkaym przez milion osb regionie Polski, poza dwoma gazetami z jednej opcji politycznej (postkomunistycznej), brak jest innych codziennych mediw drukowanych o podobnym zasigu.

opr. af, Liberalowie.com

Czytaj dalej