Artykuy

Pani Kopacz! Czy taka „Chlornia” i „Jarnia” jest zdrowa?

List otwarty Ruchu Liberaowie

do Pani Ewa Kopacz, Posanki na Sejm RP, Ministra Zdrowia

Pani Droga!

Moi koledzy zamierzaj „chlorowa”- zdaje si e pi alkohol na sylwestra. A ja przekonuj ich by po niemieckiej stronie granicy (mieszkaj nieopodal granicy niemieckiej) zrobili sobie plantacj marihuany, oczywicie tak prawnie dozwolon (jest jaki limit miejscowego landu okrelajcy liczb krzakw na osob) i przestali si zatruwa alkoholem (ich haso jakie opublikowali dzi- zamieszczam poniej).

nie ubagalnie, zblia si wielki CHLORRRRRR!!!

W wielu krajach, w tym Holandii, marihuana jest zakazana de jure, ale – de facto- tolerowana, znoszona. Posiadanie i konsumpcja marihuany w RFN nie jest karalne per se, ale: (1) zakazane jest posiadanie iloci wikszej ni jak w tabelce, (2) lokalne wadze istotnie kontroluj w „podejrzanych” przypadkach na festiwalach, „kto ile ma”, (3) karalne jest konsumowanie nawet znikomych iloci w okrelonych miejscach (np. placwki wychowawcze) i wwczas osoba ta podlega karze, (4) o tych 15 gramach bymy powiedzieli, e s to landy „liberalne”. 15 gram to spory worek. W Holandii jest to miejscami nawet 30 gram.

Bundeslnder? Grammanzahl?
Baden-Wrttemberg (6)
Bayern 6
Berlin 15
Brandenburg 6
Bremen 15
Hamburg 6
Hessen 6
Mecklenburg-Vorpommern 5
Niedersachsen 15
Nordrhein-Westfalen 6
Rheinland-Pfalz 6
Saarland 6
Sachsen 6
Sachsen-Anhalt 6
Schleswig-Holstein 6
Thringen 6

wedug http://de.wikipedia.org/wiki/Geringe_Menge

Jest do przykre e w Polsce ludzie „chloruj” alkohol, bo nielegalnie produkowana marihuana w Polsce jest chyba po prostu nieco za droga, i niekiedy kopot j kupi. Szczyci si Pani rzekom wiedz medyczn, ale nie wiem czy kiedy porwnywaa Pani wpyw na swoje ciao alkoholu i marihuany? Take dane z bada medycznych s alarmujce jeli chodzi o alkohol, w porwnaniu z marihuan. A nie wiem te czy syszaa Pani e niektre osoby potrafi pali papierosy gdy skoczy si im marihuana? Tutaj take porwnanie skutkw zdrowotnych jest do jednoznaczne i do znane, cho moe nie Pani.

Chc eby w Polsce ludzie, jeli maj konsumowa jakie „Rauschmittel”, substancje odurzajce, to mogli wybra take te mniej szkodliwe zdrowotnie. Zwracam uwag e niektre take s po prostu potrzebne- wczoraj do 10 w nocy pywaem w basenie, przetrenowaem si i potem miaem zakwasy. Marihuana pozwoliaby mi zasn, ale niestety, nie miaem pod rk. Nie wyspaem si, mam zakwasy.

Stawia si Pani jako besserwisser, ale jednoczenie mam wraenie e yje Pani innym stylem ycia ni konsumenci marihuany. Jeli nie ma marihuany, to ludzie pij alkohol, pal papierosy! Ostatnio wszedem do klubu (nieco nieoficjalnego) o sodkiej nazwie „Jarnia” (tak, od „jarania”- palenia dointw), ale ku mojemu zdruzgotaniu- caa ta ekipa zaja si twardymi dragami, czym biaym usypanym w cieki co wcigali nosem, niestety, nie jestem pewien co to byo. Czy taka „Jarnia” jest zdrowa? A moe to ju „palnia”, bo jaranie- porzucono?

Znane s wyniki bada, znane s szkodliwoci rnych substancji. Duo bardziej odpowiada mi sytuacja Europy Zachodniej, sytuacja tolerowania pewnych substancji, ni traktowanie czci narkotykw z uprzedzeniem, i tolerowanie legalnych narkotykw (alkohol, papierosy), mimo ich wikszej szkodliwoci. Pragn przypomnie e w Polsce s te grupy i rozmaite mniejszoci ktre nie konsumuj alkoholu. W wielu przypadkach tym ludziom wygodniej yje si ju kilkadziesit kilometrw dalej od miejsca skd pisz te sowa.

Pozwoli Pani e zatroszcz si niniejszym apelem o zdrowie publiczne ludnoci tego kraju, bo mam wraenie e Pani nie jest w stanie podj jakichkolwiek sensownych decyzji.

/-/

Liberalowie.com

Czytaj dalej

Artykuy

Pan Krzysztof Leski polemizujc pod moim tekstem o kolei napisa nastpujco: ? (?) atwo napisa, e PO spapraa kolej, ale gdy kto napisze co bardziej konkretnego – chtnych do dyskusji brak. Zwaszcza gdy okazuje si, e SLD-owski prezes przetrwa tyle lat.?

A ja wysun inn tez: nie jest ju istotne, kto rzdzi Polskimi Kolejami Pastwowymi. Moe to by nawet i sawetny Prosiaczek, ywicy si owsem z patkami zota ko- senator cesarza Kaliguli. Wane, by otwarto rynek kolejowy, zniesiono regulacje dawice rozwj komercyjnych pocze przewonikw. Ukadanie rozkadu jazdy skoczyo si sporem przewonikw- bo rozkady ukada nie niezaleny podmiot, ale spka kapitaowo powizana z najsilniejszym przewonikiem dalekobienym.

PKP? Wyobramy sobie gdybymy wszystkie autobusy dalekobiene znacjonalizowali, i wrzucili do jednego worka o nazwie Narodowe Linie Autobusowe. Czy taka zmiana odbyaby si z korzyci dla pasaerw? Czy na liniach gdzie teraz paci si kilkanacie PLN za dystans 200 km, ceny nie wzrosyby? By moe zunifikowaoby jako, ale cz pasaerw godzi si na tasz podr w gorszych warunkach. Czy wreszcie taki podmiot jako spka pastwowa byby wydajnie zarzdzany?

Na rynku istnieje take efekt ekonomiczny znany jako diseconomies of scale: niekorzyci skali. Wiksze firmy produkuj dobra wyszym kosztem jednostkowym niby wyprodukowa je szereg mniejszych podmiotw. Przykadem mog by rynki kolejowe RFN czy Japonii. Dopiero rozbicie kolei japoskich na szereg mniejszych spek (nastpnie sprywatyzowanych) uratowao sytuacj tej brany.

Na radykalne reformy wJaponii zdecydowano si, poniewa od dawna istniaa tam znaczna grupa kolei prywatnych, ktre na rynku w obszarach zurbanizowanych na ktrym kolej pastwowa generowaa straty, przynosiy rednio 22 % zysku. witej pamici Japoskie Koleje Pastwowe JNR pozostawiy po sobie w 1987 roku dug w wysokoci 27 bilionw jenw, ktry w cigu dekady urs do 30 bilionw jenw (ok. 1 bln PLN). Dug PKP w chwili obecnej to okoo 6 miliardw PLN.

W Niemczech po deregulacji rynku kolej pastwowa tracia gwnie linie lokalne, na ktrych nowi operatorzy doprowadzili nierzadko do kilkusetprocentowych wzrostw liczby podrnych. Deregulacja rynku spowodowaa otwarcie linii ktre ongi skazywano na wymarcie. Niekiedy sama kolej pastwowa musiaa zdecentralizowa swoj struktur, by przey na decentralizujcym si rynku, gdzie zabierano jej kolejne jego fragmenty. Przykadem udanej struktury ktra wyonia si z kolei pastwowej w RFN, jest kolej UBB.

UBB, Uznamska Kolej Kpieliskowa, ktra zbudowaa now lini do winoujcia na terytorium Polski i w sezonie prowadzi ruch co 30 minut, to wietny przykad zmartwychwstania linii ktre kiedy cechowa niski poziom konkurencyjnoci. Okazao si e po zrealizowaniu szeregu inwestycji i przy odpowiednim kierownictwie moliwe jest stworzenie kolei konkurencyjnej z indywidualnym transportem samochodowym, ba, a nawet objcie tym systemem jednego polskiego miasta.

Jeli miabym szans tumaczy polskim politykom przyczyny poraki reformy transportu szynowego pasaerw w Polsce, to zaczbym wyjania podstawy mikroekonomii. Niektre sektory s dlatego w tyle za innymi, bo jest w nich za mao innowacji, za mao ?napywu wieej krwi?. Kolej jest wietnym przykadem takiego ?zabetonowanego? sektora.

Z jednej strony granicy odbywa si niebywaa rewolucja technologiczna, a kolej okazaa si by wietn alternatyw dla samochodu szczeglnie w zurbanizowanych regionach. Ale nawet poza tymi zurbanizowanymi regionami jest w stanie zapewni tak wysok szybko handlow (wraz z postojami) i tak wysok czstotliwo podrowania, e rozkad jazdy moemy pozostawi w domu, jeli poruszamy si gwnymi liniami.

Z drugiej strony ?kolejowej? granicy mamy strzpy oferty przewozowej, kilkakrotnie nisz czstotliwo kursowania, monopole zamiast wolnego rynku. Nowe technologie, jeli wdroono, to ?pod przymusem?, jak autobusy szynowe, kupowane przez samorzdy, nie przez przewonikw realizujcych usugi. Oferta si rozpada nawet tam gdzie byo najlepiej: trjmiejska Szybka Kolej Miejska kursuje przez wikszo dnia poza szczytem ju tylko co 15 minut.

Jeli mamy gdzie zaprowadzi polskie koleje, to tylko ju przetart drog. A jest to droga nie nawet dziesitek, ale 100-200 przewonikw pasaerskich na sieci, jeli chcielibymy osign taki efekt jaki osignito w RFN. Do tego postuluj przywrcenie systemu obowizkowych przetargw na wykonywanie przewozw pasaerskich kolej, ktry rzd PO- PSL znis w Polsce.

A co zrobi z PKP Intercity? Wzi wzr z Brytyjczykw i ich reform, wbrew pozorom bardzo ostronych i dajcych si atwo odwrci przy niepowodzeniu. Naley stworzy firm ktra leasinguje tabor kolejowy przewonikom (a najlepiej dwa-trzy takie podmioty, jak w Wlk. Brytanii). Nastpnie- podzieli dalekobieny rynek kolejowy na szereg franczyz. Kada franczyza obejmowaaby szereg relacji, dostosowanych technicznie do ich wykonania przez jednego przewonika (domknicie obiegw taboru). Sdz e PKP Intercity monaby podzieli na 5-9 franczyz.

Nastpnie, drog aukcji te franszyzy oferowaoby chtnym operatorom w zamian za okrelon dotacj. Rzd wszak wypaca do znaczne dotacje tej firmie, podpisa nawet z ni kontrakt 10-letni na 2,8 mld PLN. Rzd dopaca, jak zauwaaj krytycy, do realizacji dochodowych i komercyjnych usug, jakimi s przewozy pasaerw na gwnych liniach.

Jak wyczytuj w rzdowych strategiach i dokumentach, rzd chce wizualnego symbolu zmiany na polskim rynku kolejowym. Chce nowoczesnych, opywowych pocigw, polskich pendolino. Ale przecie moe wystarczy by prywatni przewonicy, raz wpuszczeni na rynek, pocigali z Europy uywany tabor kolejowy? Aby to stao si moliwe, trzeba rozbi kolejny bastion o nazwie UTK.

Ju 11 lat temu na polskie tory wjechay moliwe e najnowoczeniejsze pocigi spalinowe jakie kiedykolwiek kursoway po polskich torach. Te opywowe skady ekspresowe, pdzce 160 km/h komunalny przewonik Lubuska Kolej Regionalna naby po jakich miesznie niskich kosztach z Danii. Z racji niemonoci konkurowania z PKP przewonik musia zamkn podwoje. Co takiego jak cignicie uywanego, a nowoczesnego taboru dzi ju nie jest tak proste i atwe, z racji kolejnego bastionu starego reimu- urzdu o nazwie UTK.

Czy co si zmieni na polskich kolejach? miem wtpi. Wiele wpywowych osb wci myli kategori PKP. Zmiemy to mylenie, a zmienimy te polski rynek kolejowy.

zilustrowano zdjciami kolei UBB, cc wikimedia

Czytaj dalej

Uncategorized

D – spot

W czasie ostatniej kampanii wyborczej jednym z najciekawszych okrgw w Toruniu, by okrg nr 4. Jednak trudno znale w internecie spoty kandydatw z tego regionu. Chlubnym wyjtkiem jest tu ukasz enski – kandydat Platformy Obywatelskiej do Rady Miasta Torunia.

http://www.youtube.com/watch?v=b1mhSYxrq8A&feature=player_embedded

Ju na pierwszy rzut oka wida i nie jest to profesjonalny spot reklamowy i nie wydano na niego wielkich pienidzy. Film jest krcony z tzw. „rki”. Brakuje w nim dynamizmu. Kandydat si nie porusza, a gdy to zrobi to w poczeniu z muzyk lecc w tle, wyglda jak by szed po wybiegu. Miasto wyglda na zaspae i odstawione na boczny tor, a kandydat razem z nim.

Po pierwszym przesuchaniu wyranie wida, e spot jest za dugi. Trwa 3 minuty 15 sekund. Dzi nie produkuje si tak dugich spotw reklamowych, dlatego e trudno jest po minucie zainteresowa widza do ogldania dalej. Powinno si stawia na symbole, ktre bdzie w stanie zapamita widz. Najprociej byo by podzieli film i nazwa kad cz np. „ukasz enski- Mokre”.

Wizerunek kandydata zajmuje ponad 82%(165 ze 195 sekund) caego spotu. Po pewnym czasie ta posta zdaje si by mczca. Gos ukasza zajmuje natomiast blisko 80% dugoci materiau. Niestety jest to jedyny gos syszalny w filmie. W czasie trwania spotu, moga wystpi inna osoba,najlepiej o jakim autorytecie w regionie. Oznaczao by to, i nie jest to zdanie tylko kandydata lecz caej spoecznoci. Idealnym miejscem jest moment wypowiadania sw: ” ssiedzi wiedz, e warto na mnie stawia. Wiedz, e bd najlepszym radnym. Waszym radnym!”

Kandydat ubra si do klipu tak by wyglda identycznie jak na m.in. ulotkach. Miao to sprawi aby kojarzono dobrze ubran osob w garnitur z ukaszem enskim. Lecz w efekcie poczenia ciemnego garnituru, czarnego krawatu z rozwietlonymi i kolorowymi ulicami, dosy sabo. kojarzy si to negatywnie, a kandydat jest uosobieniem czarnego charakteru. Taki wizerunek szkodzi szczeglnie osobie modej(kandydat ma 20 lat) i kierujcej swoje sowa do modych.

wietnym pomysem jest pokazanie wielu rozpoznawalnych miejsc w okrgu. Bloki Rubinkowa, fontanna na Mokrem w poczeniu z opowieciami o sobie i swoim programie sprawiaj, e „on jest swj”. Kandydat pochodzi z okrgu, zna jego mieszkacw i ich problemy.

Spot nie rzuca na kolana. Ale jego najwikszym atutem jest to, i istnieje. W tym roku w wyborach do Rad Miejskich spoty nie stanowiy prawieadnego znaczenia. Jednak za 4 lata moe to by gwny rodek dotarcia do wyborcy. Gdy konkurenci bd si zastanawia nad tym jak taki klip zrobi ukasz enski bdzie korzysta z wasnych bdw. Nawizujc do Marksa: jest baza, potrzeba jeszcze nadbudowy!

Pawe Gniota

gniota.salon24,pl

Czytaj dalej

Artykuy

12 dni witecznych w cigu roku – zarwno obchodzone powszechnie Wielkanoc, Boe Narodzenie, jak i te o ktrych istnieniu mao kto ma pojcie (wito Wniebowzicia Najwitszej Marii Panny i Zielone witki) jest objtych zakazem handlu. Wprowadzona pod koniec 2007 roku i przeforsowana przez narodowo-socjalny rzd PIS-LPR i Samoobrony ustawa skutecznie paraliuje ycie milionom osb, jest przejawem klerykalizacji Pastwa i atakiem na wolno gospodarcz. Teraz do tzw. „dni wolnych od zakupw” dochodzi wito Trzech Krli”.

var uri = ‚http://imppl.tradedoubler.com/imp?type(img)g(17869934)a(1600512)’ + new String (Math.random()).substring (2, 11);
document.write(‚‚);

Przepisy miay stanowi swego rodzaju ulg dla pracownikw najemnych wielkich sieci handlowych, ich wprowdzenie argumentowano tez, e wita to czas przeznaczony na odpoczynek, spdzenie go z rodzin, zadum i oderwanie od szarej codziennoci. Jednak tylko pozornie oni byli ich beneficjantami. Prasa donosia o 27 tysicach zwolnionych pracownikw z tytuu nowych przepisw. Byo rwnie sycha gosy, e przepisy dotkn mae sklepy, poniewa wielkie sieci stosujce zmianowy system handlu, obejd ustaw.

Z perspektywy konsumentw przepisy z 2007 roku rwnie s naruszeniem prawa. W osiedlowym sklepie mona dosta artykuy pierwszej potrzeby: rodki przeciwblowe, papierosy, wod, pieczywo – jednak ustawodawca stwierdzi, e mona obligatoryjnym przepisem pozwoli na kolejne ograniczenie wolnoci.

Ustawa wesza w ycie 3 lata temu. Czy to nie najlepszy czas na weryfikacj prawa, analiz kosztw spoecznych i gospodarczych? Czy rzeczywicie bilans wypada na plus?

Czytaj dalej

Artykuy

We wtorek (dzi) w godzinach 18:00 – 19:00 zapraszamy na akcj solidarnoci z uwizionymi aktywistami biaoruskimi. Od tygodnia na Biaorusi funkcjonariusze sub bezpieczestwa przeszukuj mieszkania osb aktywnych politycznie, nie dopuszczaj adwokatw do spotkania z jednym z kandydatw. Jeli chcesz wyrazi swoje poparcie. przyjd zaprotestowa razem z nami.

Miejsce: Ambasada Biaorusi, Wiertnicza 58

??????? ?????????? ???????? ? ????????! ?? ?????????? ???? ??????????! ????????? ?? ????? ???????? ? ????????????!

???????????? 28 ?????? a 18-00 ??? ????????? ?? ? ??????? ?? ?????? Wiertniczej 58.

Wydarzenie na Facebooku

[googlemaps https://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=pl&geocode=&q=wiertnicza+58,+warszawa&ie=UTF8&hq=&hnear=Wiertnicza+58,+Warszawa,+Mazowieckie,+Polska&ll=52.171767,21.081871&spn=0.007843,0.020299&z=14&output=embed&w=425&h=350%5D

Czytaj dalej

Z blogw

Widmo totalitaryzmu

Widmo kry po Polsce ? widmo totalitaryzmu. Tak przynajmniej, nawizujc do klasyka marksowskiego z XIX wieku, twierdzi wielu prawicowo-narodowych komentatorw, a take cz z tych z lewej strony sceny politycznej.

var uri = ‚http://imppl.tradedoubler.com/imp?type(js)g(17975104)a(1600512)’ + new String (Math.random()).substring (2, 11);
document.write(”);

To widmo ma oczywicie unoszce si na nieboskonie oblicze Donalda Tuska, stojcego na czele monopartii Platformy Obywatelskiej, a ideologi tej formacji ma by? naddatek demokratycznej wadzy, jak PO zdobyo. Platforma wedug wieszczcych powinna pozby si czci, a moe i wikszoci wadzy, scedowa j na tych, ktrym si ona naley bardziej. Mandatem do jej przejcia ma by katastrofa smoleska, ktra w ?oczywisty? sposb obcia rzd Donalda Tuska. Partia, ktra ma w polskim Sejmie 40% mandatw, jest postrzegana jako zagroenie polskiej demokracji. I wszystko to pomimo tego, e cho od roku 2007 Platforma Obywatelska wygraa czterokrotnie (cznie z wyborami prezydenckimi), to jak do tej pory ani razu tak, aby zdominowa scen polityczna.

Zwolennicy teorii totalitaryzmu Platformy Obywatelskiej zwracaj uwag na to, e jej wadza pozbawiona jest kontroli. To do miae stwierdzenie, jeeli wemiemy pod uwag, e nigdzie, i na szczeblu centralnym, jak i na regionalnym, PO nie sprawuje rzdw samodzielnie. S to z reguy koalicje, z Polskim Stronnictwem Ludowym, SLD, nawet z Prawem i Sprawiedliwoci, czy z komitetami lokalnych dziaaczy politycznych i samorzdowych. To jest ta wanie kontrola, zarwno wewntrzna, jak i zewntrzna. A poza tym najlepsz kontrol i weryfikacj obywatelsk w demokracji s wybory. Demokratyczne, otwarte i jak do tej pory nikt ich wynikw nie kwestionowa.

Moe jednak Platforma Obywatelska rzeczywicie ma za duo, e wiele instytucji i agend jest przez ni kontrolowanych?

Platforma rzdzi. Ale nie rzdzi sama, ale w koalicji z ludowcami Waldemara Pawlaka. e to partia duo mniejsza? Tak, oczywicie, ale bez niej rzd mniejszociowy i mniejszo sejmowa nie miaaby adnych szans na prowadzenie skutecznego zarzdzania pastwem. Z racji wikszoci PO obsadzia stanowiska marszaka Sejmu i Senatu. Zgodnie z obyczajem parlamentarnym. Bronisaw Komorowski zosta wybrany na urzd Prezydenta RP, w trybie wyborw w dwch turach, po cikiej walce. Demokratycznej walce. Obserwatorzy zgodnie twierdz, e byo mu trudniej wygra z Jarosawem Kaczyskim, ni gdyby na jego drodze sta tragicznie zmary jego brat, urzdujcy do 10 kwietnia Lech Kaczyski.

Rzd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego w sposb naturalny sprawuje nadzr nad wszystkimi instytucjami i agendami rzdowymi. Take nad przedsibiorstwami strategicznymi dla pastwa i jego gospodarki, takimi jak spki surowcowe, KGHM, PGNiG, Orlen, czy firmy infrastrukturalne, cho pewnie w niektrych chtnie pozbyto by si udziaw pastwa. Rwnie po to, aby rzdzca koalicja nie bya krytykowana za polityczne kupczenie stanowiskami. Nominanci PO s rwnie w innych instytucjach, takich KRRiT, czy UKE. By moe powinno si odda cz stanowisk w tego rodzaju instytucjach szeroko rozumianej opozycji, a moe po prostu wyczy je spod kurateli pastwa. Tylko dlaczego krytycy Platformy Obywatelskiej nie naciskali w podobny sposb na zmiany, kiedy rzdzia opozycja ktra miaa po roku 2005 pozycj rwn obecnej wadzy? I warto przypomnie, e to jednak za czasw PO jeden z najpowaniejszych instrumentw oddziaywania aparatu sprawiedliwoci, prokuratura, uzyskaa pen niezaleno od ministra sprawiedliwoci.

Pono totalitaryzm monopartii Donalda Tuska jest wzmacniany przez media. Oczywicie ? wikszo mediw, poniewa to tak adnie brzmi. Tylko, e ta wikszo mediw, prywatnych, nie otrzymaa adnych koncesji ze strony Platformy Obywatelskiej. Nie jest powizana kapitaowo, ani biznesowo z PO. To s wolne, pluralistyczne media, z niezalenym kapitaem, nie poddajce si adnej kontroli ani manipulacji, cakowicie transparentne biznesowo, w wielu przypadkach notowane na giedzie. I czy tylko sprzyjaj Platformie Obywatelskiej? Wystarczy poczyta krytyczne materiay Jacka akowskiego z ?Polityki?, dotyczce spraw spoecznych i socjalnych, czy rwnie krytyczne materiay Witolda Gadomskiego z ?Gazety Wyborczej?, dotyczce spraw gospodarczych, czy uwagi innych autorw na temat obskurantyzmu wiatopogldowego PO, eby zobaczy, e krytyka jest w tych mediach obecna. I z lewa, i z prawa, dotyczca braku liberalizmu gospodarczego i spoecznego PO. Natomiast po stronie najtwardszych krytykw rzdw PO stoi dziennik ?Rzeczpospolita?, w ktrej Skarb Pastwa ma 49%. A najbardziej zajadym i brutalnym krytykiem Donalda Tuska i PO jest tygodnik ?Gazeta Polska?, w wydawnictwie ktrego udziay ma spka powizana wprost z najwiksz parti opozycyjn?


Oczywicie Platforma Obywatelska jest oskarana o przejcie mediw publicznych, TVP i Polskiego Radia. Ju trzy lata po wygranych wyborach parlamentarnych?A do tego KRRiT pozwolia na otwarte konkursy do rad nadzorczych, w wyniku ktrych za kilka miesicy powstan niezalene zarzdy radia i telewizji publicznych. Likwidacja przechyu pro-pisowskiego, jaki panowa w niektrych stacjach (PR III), czy programach (redakcja ?Wiadomoci? TVP1) automatycznie zwana jest rugami politycznymi. Ci bez demencji (politycznej) pamitaj jednak zmiany w Polskim Radio w roku 2006, rzdy w TVP Bronisawa Wildsteina, klas programw Anity Gargas, czy ingerencje w materiay dziennikarskie synnej Patrycji Koteckiej?

Niektrzy przytomnie zwracaj uwag na to, e obecny system rzdw i demokracji polskiej nie rozpocz si od dnia wygranych przez PO wyborw do Sejmu i Senatu w roku 2007, ale ma swoj genez duo wczeniej, kiedy opracowano ordynacj wyborcz, zabezpieczajc Sejm przed rozdrobnieniem politycznym i kiedy opracowano system finansowania partii politycznych, z budetu pastwa. W tym ostatnim dziele swj udzia mia take zaarty krytyk rzdw i jedynowadztwa PO, Ludwik Dorn. Tak, system finansowania rzeczywicie zamkn scen polityczn, szczeglnie na szczeblu centralnym, ale sprzyja on rwnie tej partii, wok ktrej orbituj najzagorzalsi krytycy PO.

Najpowaniejsi oskarycie Platformy Obywatelskiej o zapdy totalitarne wywodz si z krgw sierot po tak zwanym POPiS-ie, jak choby Igor Janke, autor artykuu ?Rozbestwiona Platforma? (?Rz?, 22 grudnia 2010 r.). Ta idea POPiS w widzeniu jej zwolennikw tak naprawd miaa zamkn scen polityczn do dwch formacji partyjnych, obu prawicowych. Jedna prawica miaa mie odcie liberalny, druga natomiast narodowo-konserwatywny. Dla lewicy miejsca w tym ukadzie nie byo. Okazao si, e obie partie, PO i PiS nie s odpowiednio liberalne i konserwatywne, tak jakby chciay by oceniane. I na szczcie w roku 2005 nie doszo do tego mariau politycznego, z powodu ambicji szefw obu formacji. Wcale nie wykluczone, e dzi bymy funkcjonowali w systemie politycznym, opartym o ukad dominacji dwch partii. Oczywicie, nie mona by tego byo nazwa w adnym wypadku mikkim totalitaryzmem, cho pewnie obie reprezentowayby w parlamencie nie wicej ni 40% wyborcw.

Janke jest jednym z piewcw teorii mikkiego totalitaryzmu, zabarwionego hasem ?pastwo le dziaa?. To grupa ludzi, wcale ju pokana, ktra niczym Smerf Maruda twierdzi, e nic w pastwie nie dziaa dobrze. Katastrofa pod Smoleskiem bya wynikiem le dziaajcego pastwa, powodzie letnie tako, rozregulowany rozkad jazdy PKP w grudniu. Ta sama grupa wieszczy rych zapa finansw pastwa, ochrony zdrowia, edukacji, etc., I czeka, ju od kilku lat, troch jak na Godota? a pastwo dziaa, nawet w trudne tygodnie po katastrofie smoleskiej dao sobie rad, ani przez moment nie bdc zagroone wewntrznie, czy zewntrznie. Nie wszystko jej rowe, nie wszystko funkcjonuje tak jak powinno, ale, jak twierdzi Andrzej Olechowski, PO zdao egzamin z zarzdzania pastwem. Co najwaniejsze jednak, Igor Janke nie bierze pod uwag w ogle tego, jak na siln pozycje PO na scenie politycznej wpywa bardzo kiepska opozycja polityczna.

Janke porwnuje PO do meksykaskiej Partii Rewolucyjno-Instytucjonalnej, rzdzcej Meksykiem przez dziesitki lat, w trybie wtpliwej demokracji. To porwnanie jest bardzo efektowne, szkoda jednak e redaktor ?Rzeczpospolitej? nie popatrzy, jaki tak naprawd w Meksyku by system rzdw (bardzo silny prezydent), jakie uwarunkowania zewntrzne. No i jaki czas. Polska jest zupenie w innym miejscu, czasie i przestrzeni geopolitycznej, aby snu takie porwnania. Igor Janke jest przeraony, porwnujc sytuacj PRI i polskiej PO ? ja mog si przerazi, jak dziennikarz opiniotwrczego medium moe szuka tak dalekich, ale i pytkich konotacji.

Platformie Obywatelskiej daleko jest do doskonaoci, jej rzdy obarczone s inercj i brakiem odwagi reformatorskiej, dotyczy to wielu sfer ycia spoecznego. By moe to zaway na przyszoci Polski. By moe ponosimy, jak cao spoeczestwa z tego powodu straty. Obywatele jednak sdz co innego, majc do PO zaufanie, jakiego w ostatniej dekadzie nie miaa adna partia. Wynik 54% poparcia w jednym z ostatnich sonday poparcia, uzyskany w otwartym badaniu wskazuje na zaufanie spoeczne. Zaufanie do rzdzcej partii i jej rzdu. Nie przymuszone zaufanie totalitarnymi zabiegami?

Azrael

Czytaj dalej

Raporty specjalne

Problem Biaorusi

Temat Biaorusi i satrapy ukaszenki dalej nie schodzi z am prasy, programw stacji informacyjnych. W krajowych komentarzach oznacza to oczywicie polski punkt widzenia i spojrzenie na to si stao w wieczr wyborczy w Misku i dni nastpne jak na gwat na demokracji. To do pytkie spojrzenie, poniewa na Biaorusi demokracji w sensie zachodnim dugo jeszcze nie bdzie, co wicej ? wikszo Biaorusinw jak si wydaje, jej nie chce za bardzo.

Polski minister spraw zagranicznych , Radosaw Sikorski zostaa gremialnie skrytykowany, a wrcz wymiany za listopadow podr do Miska (razem z ministrem niemieckim, Guido Westerwelle). Zarzucono im naiwno i niedostatek znajomoci realiw biaoruskich, a wrcz zdrad interesw demokratycznej opozycji biaoruskiej. To bdna, trywialna ocena. Sikorski pojawi si na Biaorusi po to, aby robi polityk, polityk unijn ? ale jednoczenie polityk antyrosyjsk. I to ostatnie byo naiwnoci, w dodatku podwjn.

var uri = ‚http://imppl.tradedoubler.com/imp?type(js)g(17835624)a(1600512)’ + new String (Math.random()).substring (2, 11);
document.write(”);

Komentatorzy rzadko bior pod uwag to, e postsowiecka Biaoru ma byt pastwowy krtki i uwaana jest w przez Rosj za swoj stref wpyww, podobnie jak Gruzja, Modowa, czy Ukraina. Kraj tranzytowy surowcw, rynek zbytu (obustronny), ludno tak naprawd rosyjskojzyczna. Oddanie wpyww na Biaorusi przez Rosj byoby wielk naiwnoci. Podwjn w kontekcie planowanego zacienienia kontaktw Rosji z Uni Europejsk i NATO ? przy aprobacie Stanw Zjednoczonych. Biaoru jest pastwem wanym dla obu stron ? Unii Europejskiej i Rosji. I ukaszenk mona obali tylko w porozumieniu z Kremlem?

Aleksandr ukaszenka to doskonale wie. I wie, e wikszym zagroeniem dla niego jest decyzja Wadimira Putina o jego obaleniu, ni sankcje Unii Europejskiej. Dlatego w ostatnich latach nawiza kontakty z Hugo Chavezem, jego bardziej populistycznym i kolorowym odpowiednikiem w Wenezueli, dlatego w Misku pojawili si inwestorzy z Chin. Doskonale radzi sobie z opozycj w kraju, ktra nie ma wyrazistego i jednego przedstawiciela.

Rozruchy i aresztowania po niedzielnych wyborach, brutalna, bezwzgldna reakcja si specjalnych, to by sygna ukaszenki w wielu kierunkach. Po pierwsze w stron Rosji, e atwo skry nie sprzeda, po drugie ? w stron wewntrznej opozycji (ale nie tej demokratycznej, ale wrd ?przyjaci? z resortw siowych), e jego sia jest dalej znaczna, no i w kierunku Unii Europejskiej, e nie jest ona graczem rozgrywajcym w jego kraju. ukaszenka jest grony i tak naprawd nie wiadomo, na ile nieobliczalny. Moe to doprowadzi w przyszoci do rozlewu krwi.

Andrzeja Talaga, komentator zagraniczny ?Dziennika Gazety Prawnej? sugeruje, e naleaoby ukaszenk obali przy pomocy rk wasnych zwolennikw. To grony pomys. Lepszym rozwizaniem byoby zaoferowanie mu wyjazdu i spokojnego ycia u boku przyjaciela Chaveza, a moe na Kubie, za ?ciko zarobione? pienidze. Ma on pono na kontach nawet 9 mld USD.

Patrzenie na rozwizanie problemw na Biaorusi w kategoriach zaprowadzenia tam porzdku demokratycznego jest uzasadnione, ale oczywicie naiwne. ukaszenk naley traktowa jako dyktatora i problemy z nim rozwizywa tak, jak si to robi z dyktatorami. To oczywicie nie rozwizuje wszystkich sprawa, a szczeglnie pozycji geopolitycznej Biaorusi. Ale mona przypuszcza, e bdzie ona podobna do tej, w jakiej w obecnej chwili Ukraina, pod rzdami Janukowycza.

Na koniec polska dygresja; Polska polityka ?eksportu demokracji? na Wschd i otaczania Rosji wianuszkiem pastw demokratycznych, realizowana przez Lecha Kaczyskiego, zwana polityk jagiellosk, umara, zreszt wczeniej, ni sam prezydent. Pogrzebali j wielcy przyjaciele Kaczyskiego, Wiktor Juszczenko i Michai Saakaszwili. Naiwny polski prometeizm zreszt w zderzeniu z realizmem biznesowym Niemcw, Rosjan i wreszcie Amerykanw nigdy wielkich szans nie mia?

Azrael

Czytaj dalej

Z blogw

Ci Rosjanie to Czechow i Gogol. W Sydnejskim Teatrze Dramatycznym: Wujaszek Wania; w bardziej awangardowym Teatrze Belvoir: Pamitnik wariata. Oba przedstawienia z niezwykymi rolami najlepszych aktorow, jakich ma Australia. Oba ka zada pytanie, czy mona Rosjan ?odrosjani? tak, by nada im wymiar cakowicie ponadczasowy, niekontekstualny i uniwersalny.

W Wujaszku Wani brylowaa przede wszystkim Kate Blanchett ? troch z innego wiata, nie z nudnej rosyjskiej prowincji ale moe z jakich amerykaskich suburbii, jako nudzca si ale pogodzona ju ze swoim yciem ona profesora Sjerebrjakowa. Niby maa rola, ale Blanchett zawsze na scenie w centrum uwagi, zawsze o jeden diapazon za wysoko. Cae zreszt przedstawienie ? takie nie-rosyjskie, z gestami i gosem dzisiejszej, bardziej ekstrawertycznej kultury. Mao w tym melancholii, alu, wyciszenia, jakie kojarzyem zazwyczaj z Czechowem. Moe teraz tak trzeba Czechowa grac, w kadym razie dla widowni nie-sowiaskiej, ale czy to jest jeszcze Czechow?

var uri = ‚http://imppl.tradedoubler.com/imp?type(js)pool(425206)a(1600512)’ + new String (Math.random()).substring (2, 11);
document.write(”);

W ?Pamitniku wariata? w tytuowej roli (wariata, nie pamitnika) Geoffrey Rush. Niezwyka anatomia dezintegrujcej si osobowoci, od sztampowego cho zdziwaczaego sw samotnoci czynownika dziewitego stopnia w urzdzie w St Petersburgu, a po udrczone czowieczestwo, w ktrym zostaje waciwie ju samo ciao. Tylko Rush (sam chyba nie cakiem normalny, no ale kto z nas jest normalny, poza rzecz jasna podmiotem lirycznym?) mg chyba w Australii pokaza tak rozdzierajco szalestwo. Znw ? prawie bez kontekstu, bez Petersburga, bez Rosji – tylko pokoik na poddaszu, a potem ju dom dla psychicznie chorych. I znw pytanie: czy to jest jeszcze Gogol? Moe tak, ale troch inny ni ten, ktry ? w moim przekonaniu, pewno naznaczonym prowincjonalnym pitnem ? poza Rosj nie mg zaistnie.

*

Pora na yczenia. Przyjaci pozdrawiam, nieprzyjacioom wybaczam i prosz o wybaczenie. Wszystkim polecam posuchanie naszych modszych braci w t wigilijn noc, bo nawet jeli nie zawsze s tak mdrzy jak my (a czsto s), to na pewno s mniej zapalczywi i zapiekli. Mj pies akurat do najmdrzejszych nie naley, ale to dlatego, e jest bardzo pikny (jak kady buldog francuski) i o tym troch za dobrze wie. Ale nawet z nim chtnie porozmawiam. Wesoych (mimo wszystko!) wit!

Czytaj dalej

Raporty specjalne

Podczas pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych popieraem now polityk wobec Biaorusi, jak wdraa Radosaw Sikorski. Strategicznym interesem Polski ? i to najbardziej strategicznym ze strategicznych ? jest bowiem wycignicie Biaorusi ze strefy wpyww Moskwy, przycignicie jej do Europy i w kocu przyjcie do Unii Europejskiej. W perspektywie okoo 20 lat jest to jak najbardziej realne.

var uri = ‚http://imppl.tradedoubler.com/imp?type(js)pool(425206)a(1600512)’ + new String (Math.random()).substring (2, 11);
document.write(”);

Gospodarka i spoeczestwo biaoruskie jest lepiej przygotowane do tej drogi, ni nam si wydaje. Przy dobrym zbiegu wielu okolicznoci pastwo to mogoby zosta przyjte do Unii razem z Ukrain. Zmienioby to nasze pooenie geostrategiczne zasadniczo.
Oczywicie, Biaoru bdzie musiaa speni wszystkie, co do joty, warunki czonkostwa. A system demokratyczny jest pierwszym z nich. Procesy demokratyczne u naszego wschodniego ssiada mog jednak nastpi zdumiewajco szybko. Mog by wywoane oddolnie, bd odgrnie. Dlatego uwaaem (i nadal uwaam), e trzeba rozmawia z ukaszenk. Trzeba pokazywa mu korzyci pynce z przyblienia i ostatecznie czonkostwa w UE. I uwiadamia, e naruszanie standardw demokracji oddala Biaoru od tych korzyci.
Byo wiadomo, e droga ku realizacji tego scenariusza bdzie krta i wyboista. Po zaskakujcym dopuszczeniu do udziau w wyborach opozycyjnych kandydatw, pewnych przejawach wolnoci mediw, mamy teraz ograniczenie prawa do zgromadze i winiw politycznych. Wierz, e to tylko jeden ? cho bolesny – ze wspomnianych zakrtw/wybojw. I e warto dalej z Miskiem rozmawia, Biaoru przyciga.

Czytaj dalej