Artykuy

John Adams swoj oper „mier Klinghoffera” utrafi w sedno bezecestw dziejcych si na Bliskim Wschodzie. Lata pielgnowanych blizn zmiecionych pod dywan. A to wszystko wybucha. I koczy si na zwykych ludziach, ofiarach cywilnych. Na tobie i na mnie.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=-jw33u9qAsE%26hl=en%26fs=1%26rel=0%5D

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=PSTusH-Uwog%26hl=en%26fs=1%26rel=0%5D

Wasze wakacje te si tak mog skoczy. I to na caym wiecie. Bo miejscami rzdzi bezprawie. Przypiecztowane karabinem. Reim Mubaraka jest wanie taki. I to si wlecze od epoki Hitlera, a moe jeszcze i wczeniej.

Czytaj dalej

Raporty specjalne

Egipt na rozdroach

Autorytarny reim Hosniego Mubaraka w Egipcie chwieje si w posadach. Zdaniem wielu obserwatorw na naszych oczach masowo protestujcy Egipcjanie zmieniaj bieg historii w swoim kraju. wiatowe media z yczliwoci obserwuj walk obywateli Egiptu o wolno i demokracj. Nam w Polsce obrazki z ulic Kairu do zudzenia przypomina mog to, czego sami dowiadczalimy w 1989 roku. Sympatia opinii publicznej ? co naturalne ? znajduje si po stornie sabszych, walczcych o wolno z autorytarn wadz.

W przypadku Egiptu sprawa jest jednak znacznie bardziej skomplikowana. Osobicie nie podzielam optymizmu i radoci, jaki udzieli si wielu w zwizku z wydarzeniami w Egipcie. Reim Mubaraka by bez wtpienia autorytarny, prawa czowieka powszechnie amane a opozycjonici wsadzani do wizie. Jednak alternatywa dla jego rzdw wcale nie musi by lepsza.

var uri = ‚http://imppl.tradedoubler.com/imp?type(js)pool(416969)a(1600512)’ + new String (Math.random()).substring (2, 11);
document.write(”);

Warto zda sobie spraw z tego, e egipsk ulic, a co waniejsze ? take meczetami, rzdzi Bractwo Muzumaskie ? skrajna i radykalna organizacja, ktrej celem w najmniejszym stopniu nie jest ustanowienie w Egipcie demokratycznego pastwa i pluralistycznego spoeczestwa. Historia zna zreszt wiele podobnych przypadkw. eby nie szuka daleko wystarczy przywoa rewolucj irask z 1979 roku, ktra autorytarny reim perskiego szacha zastpia totalitarnym reimem ajatollahw ? antyzachodnim i depczcym wszelkie prawa czowieka.

Podobnego scenariusza obawiam si niestety w Egipcie. Islamistom demokracja potrzeba jest jedynie do przejcia wadzy. Nie s natomiast w ogle zainteresowani funkcjonowaniem w ramach demokratycznego pastwa i pluralistycznego spoeczestwa. Egipt ma swoj na prawd demokratyczn opozycj. Poznaem egipskich demokratw i liberaw jeszcze podczas mojej pracy w Parlamencie Europejskim. To politycy dojrzali i odpowiedzialni, wyznajcy podobne do naszych przekonania i wartoci. S jednak znacznie sabsi i mniej liczni ni radykalne ruchy muzumaskie.

Przejcie wadzy w Egipcie przez islamistw oznacza bdzie nie tylko koniec marze o zainstalowaniu tam ustroju prawdziwie demokratycznego, ale take bardzo zdestabilizuje sytuacj na caym Bliskim Wschodzie. Warto, aby pamitali o tym wszyscy ci, ktrzy z satysfakcj wypowiadaj si o ?wolnociowym zrywie? Egipcjan.


Pawe Piskorski – przewodniczcy SD, byy europose z frakcji ALDE

Czytaj dalej

Z blogw

S takie wydarzenia i miejsca, gdzie trzeba by, niekoniecznie co si tam zaatwi, niekoniecznie ma to bezporednie przeoenie na interesy, jednak absencja jest bdem i moe przynie negatywne skutki dla nieobecnego. Takim miejscem jest wiatowe Forum Gospodarcze w Davos. Szefowie pastw i ministrowie gospodarki nie musz zaatwia tam interesw ? cho zdarza si do dosy czsto, jednak wzajemne kontakty oraz (przede wszystkim) nieformalne spotkania przekadaj si na wzajemne dalsze relacje i skutkuj rozwojem wzajemnych kontaktw i interesw. Nie bez znaczenia jest rwnie fakt, e w trakcie spotka kuluarowych, szefowie pastw bdc na luzie, czsto nawizuj osobiste przyjanie i sympatie (antypatie rwnie, no ale to zaley od klasy i umiejtnoci interpersonalnych danej osoby), co pniej procentuje przy spotkaniach oficjalnych.

Zdecydowanym jednak polem dziaania szczytu w Davos s kontakty na niszym szczeblu, to tam (midzy innymi) ministrowie oraz najwiksi gracze biznesu kreuj kierunki rozwoju swoich krajw. Oczywicie nie podpisuje si umw, raczej nie prowadzi si negocjacji ale rozpoczyna si dziaania, ktra ? czasem za kilka lat, stan si istotnym elementem gospodarki danego kraju, regionu, a nawet wiata. Bez silnego wsparcia gowy pastwa taka delegacja zawsze bdzie zmarginalizowana (chyba e pochodzi a kraju, z ktrym wszyscy musz si liczy ? USA, Chiny, Rosja itd.).

var uri = ‚http://imppl.tradedoubler.com/imp?type(js)g(19344702)a(1600512)’ + new String (Math.random()).substring (2, 11);
document.write(”);

Wszyscy pamitamy ktnie midzy p. Prezydentem, a premierem Tuskiem o to kto bdzie reprezentowa Polsk na poszczeglnych imprezach. Ten spr toczy si o presti (osb kccych si) oraz o miejsce urzdw prezydenta i premiera na polskiej scenie politycznej. Jednak jednoczenie podnosi rang naszej delegacji, nawet jeeli by czasami postrzegany jako mieszny.

Obecnie prezydencki minister Sawomir Nowak stwierdza, e Davos to nudna impreza, ktr w tym roku sobie odpuszcza i nie bdzie si ni zajmowa. Oczywicie dla stosunkowo modego czowieka jakim jest minister (ma 37 lat) moe tam by nudno ? jacy gocie siedz przy lampce wina czy koniaku i gadaj o jakich ekonomicznych, zupenie dla ministra niezrozumiaych sprawach i do tego jeszcze nikt (no prawie nikt) nie zna jzyka polskiego i trzeba si wysila na konwersacje w jzykach obcych. Panienki w wieku raczej niepoborowym, w pik nie ma gdzie pogra ? nuda. Pewnie dlatego prezydent Komorowski jako czowiek ju bardziej stateczny jednak do Davos si wybra ? moe nie bdzie si zbytnio nudzi.

Jeeli pan minister Sawomir Nowak uznaje szczyt wiatowy w Davos z nudn imprez niech zostanie alterglobalist, wwczas na pewno nie bdzie si nudzi w tym szwajcarskim miasteczku. (niestety to nie ja wymyliem t propozycj lecz dziennikarz z Radia Gdask ). Zreszta uznajc jego bliskie kontakty i wspprac z premierem, moe wyjani co si zmienio, e impreza, o pobyt na ktrej toczyy si kotnie dzi jest ju nudna i mao istotna.

W kadym razie suchajc wypowiedzi pana Nowaka ? na rne tematy i przyjmujc za dobr monet jego deklarowan ch powrotu do Sejmu, naley chyba stwierdzi (w kontekcie nadchodzcych wyborw) ? temu panu ju dzikujemy.

Czytaj dalej

Z blogw

W Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej znajomoci ze studiw s kapitaem na cae ycie. Przynaleno do konkretnej korporacji, bractwa studenckiego, moe automatycznie otworzy ciek kariery. Studenci Oxfordu, Cambridge, czy francuskiej ENA (cho to troch inna szkoa ? uczelnia ksztacca korpus suby cywilnej) popieraj si i cign po szczeblach kariery, niezalenie od przynalenoci partyjnej.

var uri = ‚http://imppl.tradedoubler.com/imp?type(js)pool(317244)a(1600512)’ + new String (Math.random()).substring (2, 11);
document.write(”);

W czasach PRL tak rol odgryway organizacje studenckie, ZSP, SZSP, czy ZSMP (cho ona na uczelniach miaa pozycj sab). Uczestnikw tych formacji rzadko czya polityka, ideologia, czciej dobra zabawa, wyjazdy zagraniczne i interesy w spdzielniach studenckich. I te znajomoci i ukady pozostay do dzi, wystarczy spojrze na Stowarzyszenie ?Ordynacka?, odzyskujce dla siebie (i przy okazji lewicy) media publiczne. Czy w NZS te tak byo? Oczywicie, e tak. Bo tak jest wszdzie i zawsze ? jeeli moesz komu pomc, a masz wybr ? pomoesz najpierw ?swojemu?. To jest kumoterstwo, ktre czasem przybiera form nepotyzmu.

SLD wykryo i przedstawio dzi na konferencji prasowej ?ukad? zalenoci, skupiajcy okoo 40 osb, powizanych bliej, lub dalej, z ministrem Cezarym Grabarczykiem i Hann Zdanowsk, obecn prezydent odzi, a pracujcych w spkach kolejowych i pocztowych. To znajomi i rodziny ministra, a take ich znajomi. czy ich gwnie to, e s absolwentami dzkich uczelni ? i jako powizani s z Platform Obywatelsk. Naganny proceder? Zapewne znajd si na przedstawionej przez posa Wiesawa Szczepaskiego licie takie osoby , ktre zostay czonkami zarzdw i rad nadzorczych spek niezgodnie z uprawnieniami. Jeeli Szczepaski to wskae ? bdzie mia racj i chwaa mu. Gdyby nie to, e gdyby tak wrci do zotych lat lewicy, 2001 ? 2005, to tego rodzaju przykady poszyby nie w dziesitki, ale w setki mniejszych i wikszych ukadw.

adna demokracja i adne rzdy nie s wolne od tego rodzaju patologii. To jest nieuniknione i nie ma tu znaczenia, e Polska jest dopiero na pocztku drogi demokratycznej. Za czasw rzdw Jarosawa Kaczyskiego tego rodzaju ukady te funkcjonoway i nie chodzi tylko o synekury, jakie ?wyrba? Andrzej Lepper dla swojej watahy z biao-czerwonymi krawatami. Sam opisywaem ukad, ?szar sie powiza?, jak to lubi okrela Jarosaw Kaczyski, oplatajc spki paliwowe i energetyczne, a powizane z Antonim Macierewiczem i Piotrem Naimskim. Oczywicie ? spki skarbu pastwa, bo ukad korporacji i kumoterstwo eruje wanie na nich? A o PSL, ktra jest polityczn spk rodzinno-klanowo-biznesow napisano ju wiele? Waldemar Pawlak w jednym z wywiadw dla radia publicznego powiedzia szczerze, e on nie widzi nic zdronego w zatrudnianiu dzieci, on i pociotkw w firmach zarzdzanych przez funkcjonariuszy partyjnych.

Nie od dzi wiadomo, e najlepsz rekomendacj fachowoci w Warszawie, pod rzdami Hanny Gronkiewicza Waltz, jest partyjna legitymacja. I Ratusz i kluczowe funkcje w dzielnicach s opanowane przez dziaaczy partyjnych. Dalej mamy do czynienia z krzyowym nepotyzmem. Pan A zatrudnia Kasi, crk Pani B w kuratorium, za to Pani B zatrudnia syna tego pierwszego w swojej dzielnicy jako starszego specjalist do spraw zbdnych? proste, jak konstrukcja cepa bojowego. A ile synekur mona znale w rnego rodzaju radach nadzorczych, spkach komunalnych, owiacie? Multum, tylko trzeba si umie zakrci.

W Polsce nie ma etosu pracy urzdnika pastwowego. Kada partia, po przejciu wadzy, traktuje pastwo, administracj, spki Skarbu Pastwa jako up polityczno ? biznesowy. Kada bez wyjtku. adna ekipa polityczna nie wypracowaa jasnych kryteriw nominacji kadrowych, systemw awansw i dziaania w szeroko rozumianej subie pastwowej. Powoduje to, e co, co w normalnych krajach demokracji jest korupcj polityczn ? w Polsce jest norm. Byy takie prby, poprzez stworzenie systemu szkole pracownikw administracji pastwa ? ale zostay one zniweczone i do tej pory nie odbudowane. Warto pamita, e to za czasw rzdw Prawa i Sprawiedliwoci zlikwidowano Korpus Suby Cywilnej, zastpujc go tzw. Pastwowym Zasobem Kadrowym, ktremu miay podlega wszystkie stanowiska administracji szczebla centralnego i wikszo kluczowych stanowisk administracji regionalnej.

Rak nepotyzmu, kumoterstwa, praktyk handu politycznego stanowiskami ? a co za tym idzie korupcji ? jest obecny na ciele polskiego ycia spoecznego dalej. adna sia polityczna nie wzia si powanie za porzdkowanie tej sfery ycia publicznego. To grozi tym, e jak zwykle, kiedy wahadeko polityczne si kiedy odwrci ? nastpna ekipa znw rzuci si na upy.

Ale na to jest waciwie tylko jeden ratunek, jedno lekarstwo, radykalna terapia. To prywatyzacja?

Azrael

Czytaj dalej

Raporty specjalne

Liberalna Modzie Europejska – LYMEC, w ktrej skad wchodzi Projekt:Polska, wolnociowy think-do-tank, wystosowaa list w ktrym wraz z Liberaln Modzie Biaorusi informuje o przeladowaniach opozycji i wzywa do protestw 31 stycznia (poniedziaek).

LYMEC informuje, e wrd ponad 50 tys. protestujcych przeciw reimowi ukaszenki po wyborach aresztowano 600 osb na 10 do 15 dni, a siedmiu z 9 opozycyjnych kandydatw na prezydenta jest zagroonych pozbawieniem wolnoci na okres do 15 lat.

W licie czytamy rwnie o innych represjach wobec dziennikarzy, dziaaczy na rzecz praw czowieka – konfiskatach sprztu komputerowego, przeszukiwaniu domw, relegowaniu studentw z uczelni i zwolnieniach z pracy.

Propaganda ukaszenki oskara o inspiracj demokracji polskie i niemieckie suby specjalne.

Wedug oficjalnych wynikw ukaszenko uzyska ponad 80 proc. poparcia. Obserwatorzy OBWE nie uznali wyborw za wolne.

W poniedziaek, 31 stycznia ministrowie spraw zagranicznych krajw Unii Europejskiej na spotkaniu Rady UEmaj podj decyzj o reakcji na ostatnie wydarzenia na Biaorusi i podj rodki majce na celu uderzenie w dyktatur i wsparcie ludnoci biaoruskiej.

Dlatego te LYMEC i Liberalna Modzie Biaorusi prosi o wsparcie Biaorusinw, tych, ktrzy podzielaj demokratyczne wartoci do wyraenia solidarnoci z winiami politycznymi na Biaorusi, poprzez zorganizowanie ulicznych demonstracji na przeciwko krajowych siedzib ministrw spraw zagranicznych i ambasad biaoruskich w poniedziakowy poranek.

Pena tre listu:Appeal from Belarus

Dear Liberal Friends,

We am sure most of you are aware of the sad events that took place in Belarus during the recent presidential elections on December 19, 2010. On that day after the polling stations closed more than 50 000 people led by the opposition leaders went out in the main street of the capital to express their protest against the Lukashenko regime. This resulted in provocations by KGB and a violent crackdown on the peaceful demonstrators by the special police unit. More than 600 people were detained and then served 10-15 days of administrative arrest. Ex-candidates were also severely beaten and detained and now 7 of 9 of them together with other members of their teams and prominent opposition activists (more than 30 people) are under a criminal investigation which can lead up to 15 years of imprisonment.

After the election day opposition activists, human rights defenders, journalists and people who came to the demonstration have been continuously persecuted and detained and their offices and homes searched and computers, laptops, hard disks, as well as printed materials are confiscated.

Students are being expelled from universities and people who work at state enterprises are losing their jobs just because they want to live in a free and democratic country.

A heavy propaganda by the state media and Alexander Lukashenko himself declare that the regime saved the country from a revolution prepared by the German and Polish secret services.

The incumbent won elections with official results of 80% which is obviously a fraudulent number. OSCE/ODIHR election observers did not recognize the elections to be free and fair and observed a number of severe violations, as well as opposition activists, human rights defenders and other civil society observers did.

The USA and the EU do not recognize the elections to be democratic and thus they do not recognize Alexander Lukashenko as the legitimate leader of Belarus. EU member states condemned the violence and severe oppression of the opposition in Belarus and urged for the release of the political prisoners and new elections. Poland and Sweden have imposed travel ban on more than 100 officials who have been involved in the violation of basic human rights and freedoms of the Belarusian people.

The European Parliament and the Parliamentary Assembly of the Council of Europe have adopted resolutions on the situation in Belarus in which they are calling not only for the visa ban for government officials, but also for the economic sanctions against the authoritarian regime and in which they express their full support to the civil society of Belarus.

On Monday, January 31st, Ministers for Foreign Affairs of the EU Member-States at the EU Council meeting will make a decision on the European Union?s reaction on the recent events in Belarus and adopt measures that will be taken by the Union to respond to the dictator and to support Belarus people.

In this regard we urge LYMEC member organizations on an ad-hoc basis to support the people of Belarus who share the democratic values and to express solidarity and support to the political prisoners in Belarus by organizing a street action in front of the ministries of foreign affairs or Belarusian embassies in your countries in the morning of Monday, 31st January.

Please, we need your support!!!

LYMEC & Young Liberals of Belarus

European Liberal Youth – LYMEC is the youth organisation of the European Liberal Democrat and Reform (ELDR) Party.

LYMEC Secretariat

c/o ELDR Party, Rue Montoyer 31/7, B-1000 Brussels, Belgium

Tel: +32 2 237 0146

Fax: +32 2 231 1907

Email: office@lymec.eu

Website: http://www.lymec.eu

Member organizations: Joventut Liberal d’Andorra – JLA (Andorra), Junge Liberale – JuLi (Austria), Gramadyanski Forum / Civil Forum -CF (Belarus), Fdration des Etudiants Libraux – FEL (Belgium), Jeunes du MR – JMR (Belgium), Liberaal Vlaams Studenten – LVSV (Belgium), Jong-VLD (Belgium), Mladi Liberali Bosna i Herzegovina (Bosnia i Herzegovina), Liberal Youth Assembly – LYA (Bulgaria), Youth Movement for Rights and Freedom -YMRF (Bulgaria), Joventut Nacionalista de Catalunya-JNC (Catalonia), Young Croatian Liberals – HSLS (Croatia), Croatian People’s Party Youth (Croatia), Istrian Democratic Youth (Croatia), Liberalna Studentska Asocijacija-LSA (Croatia), Danmarks Liberale Studerende – DLS (Denmark), Radikal Ungdom anno 1994 -RU (Denmark), Venstres Ungdom – VU (Denmark), Eesti Noorte Reformiklubi -ENR (Estonia), Keskerakonna Noortekogu – YAECP (Estonia), Keskustan Opiskelijaliitto -KOL (Finland), Suomen Keskustanuor et – FCY (Finland), Svensk Ungdom -SU (Finland), Verband Liberaler Hochschulgruppen -LHG (Germany), Junge Liberale -JuLis (Germany), Gibraltar Liberal Youth – GLY (Gibraltar), New Generation (Hungary), Young Progressive Democrats -YPD (Ireland), Giovent? liberale italiana – GLI (Italy), Giovani dell’ Italia dei Valori (Italy), Liberalt e Rinj t Kosovs -LRK (Kosova), Lietuvos Liberalus Jaunimas -LLJ (Lithuania), Liberal Centre Youth – JLC (Lithuania), Jeunesse Dmocrate et Librale du Luxembourg -JDL (Luxembourg), Liberalno Demokratska Mladina -LiDeM (Macedonia), Liberal Party Youth Organization,(Moldova) Youth of Alianta Moldova Noastra (Moldova), Jonge Democraten -JD (The Netherlands), Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie -JOVD (The Netherlands), Norges Unge Venstre -NUV (Norway), Projekt Polska -PP (Poland), Cluburile Studentesti Liberale – CSL (Romania), Tineretul National Liberal -TNL (Romania), Mlada Liberalna Demokracija -MLD (Slovenia), Zares Aktivni (Slovenia) Mladi Liberali (Slovakia), Jungfreisinnige Schweiz -JFS (Switzerland), Centerstudenter – CS (Sweden), Centerpartiets Ungdomsforbund – CUF (Sweden), Liberala Ungdomsfrbundet -LUF (Sweden), Liberal Youth -LY (UK), Young Alliance -YA (UK-Northern Ireland).

Czytaj dalej

Raporty specjalne

Po nauczce Egipcjan powinnimy pozby si lobby amerykaskiego z polskiej polityki. Wzywam rzd do natychmiastowego wycofania si z wspierania amerykaskich operacji wojskowych. Stany Zjednoczone okazay si nie wspiera demokratycznych de ludnoci, co zreszt nie jest novum, ale tym razem okazao si z ca wyrazistoci.

Minister Radosaw Sikorski jest chyba najbardziej proamerykaskim politykiem w Polsce. Sytuacja w ktrej taki sojusznik jak Stany Zjednoczone utrzymuje, jak woa egipska ulica, ?amerykaskich agentw? na swoim tronie, jest chyba czystym wyrazem tego jak bardzo Waszyngton przejmuje si lokaln ludnoci na terenach ktre zdarza mu si kontrolowa. Czy w Egipcie przejm wadze radykaowie? A jeli to USA wspieray radykalnie antydemokratycznego satrap? Lokalna ludno chce demokracji parlamentarnej, ?amerykascy agenci? strzelaj do protestujcych nawet z ostrej amunicji. To wystarczajca nauczka dla Polski.

Jeli Warszawa jest zawadnita przez interesy USA, to Radosaw Sikorski jest politykiem ktrego w pierwszej linii naley podejrzewa o wspieranie interesw gospodarczych USA. Po antydemokratycznej zdradzie USA musimy w pierwszej linii pozby si z polskich wadz tych politykw, ktrzy po prostu mog realizowa agend obcego pastwa. A jeli Polska bya o tyle uyteczna dla Waszyngtonu by by amerykaskim koniem trojaskim w europejskiej polityce?

Jeli zamiast szerzenia demokracji rwnie Europa sprzedaje wspieranie skorumpowanych reimw, to powinnimy zacz robi porzdki najpierw u nas. Stany Zjednoczone zdradziy wartoci na ktrych stoi nasza cywilizacja. Nie ma dla tego kraju miejsca w polskiej polityce.

Czytaj dalej

Raporty specjalne

Polityka Obamy to odbieranie narodom prawa do samostanowienia. Amerykaski kowboj pokazuje swoje egoistyczne interesy, wspierajc despot ju 30 lat przyklejonego do prezydenckiego stoka. Amerykascy demokraci okazali si konserwatystami w wersji lajt, rodzajem polskiej Platformy Obywatelskiej. Ameryka musi si zmieni, by przesta by kolejnym kolonizatorem wiata.

Malowanie Egiptu w barwy radykalnego islamu nic nie da. Wydaje si wrcz e amerykascy kowboje dziercy stery w Biaym Domu powinni zosta, dla dobrobytu wiatowego, wykopani zarwno z polityki bliskowschodniej, jak i na caym wiecie.

Ludno w Egipice chce demokracji. Na ulicach nie sycha nawoywania do radykalizmu. Nawet ci nawoujcy Allah Akbar? s w mniejszoci wobec tych woajcych ?Muzumanie, Chrzecinanie, wszyscy jestemy Egipcjanami?.

Ja donosi Ashraf z Nowego Jorku przepytywany dla BBC: ?Mubarak systematycznie niszczy kady aspekt ycia w Egipcie, zmarnotrawi wszystkie zasoby kraju, ingnorujc kade yczenie miejscowej ludnoci. Wszyscy wiedz e jest marionetk Zachodu. To wanie oni trzymaj go u wadzy. Dzi, ostatnie sowo naley do biednych, godnych i wyczerpanych mas. adna zachodnia sia nie moe zatrzyma tej lawiny. On musi odejc i on odejdzie. Co waniejsze, ktokolwiek po nim nastpi bdzie musia podda si woli ludu Egiptu i nikomu innemu.?

Mubarak has systematically destroyed every aspect of life in Egypt, squandering all the countries resources over three decades, ignoring every wish of the people of Egypt. Everyone knows he is the west’s puppet. They are the ones who kept him in power. Today, the final word is to the poor, hungry and haggard masses. No western power can stop the avalanche. He must go and go he will. More importantly, whoever comes next will have to abide by the will of the people of Egypt not anyone else.”
(wg http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/9380534.stm
)

W polskiej polityce take musimy si rozprawi z ?opcj waszyngtosk?. Stany Zjednoczone okazay si wiatowym chamem, zawiody nadzieje opinii publicznej wiata. Okazay si jak zawsze dba o swj wasny interes, jak wida witalnie sprzeczny z interesem ludnoci Egiptu. Czy w Polsce moliwa jest podobna rewolucja? Czy take tutaj polityka amerykaska odgrywa zbyt wielk rol? A jeli tak?

Adam Fularz dla Merkuriusz Polski

Czytaj dalej