Artykuy

Polsk bolczk jest niewielka liczba mediw, w tym liczcych si mediw oglnopolskich (por. liczb polskich i np. niemieckich gazet on-line na:http://www.onlinenewspapers.com/european-newspapers.htm ).

Aby medium stao si rozpoznawalne, konieczne jest osignicie pewnego poziomu efektw skali. Pojedynczy blog nigdy nie osignie skali gazety codziennej. Co innego, gdy grupa bloggerw zdecyduje si wsplnie stworzy nowe medium. W polskiej przestrzeni publicznej byo kilka- kilkanacie takich przypadkw, lecz wszystkie one wymagay znacznych inwestycji i ogromnej wiedzy fachowej z zakresu technologii informatycznych. A co Pastwo powiedz na systemy, ktre pozwalaj czsto bezpatnie, lub za bardzo niewielkimi opatami, tworzy automatycznie i codziennie gazety dostpne on-line?

Kryzys dosiga maych wydawcw prasy. Zmiany technologiczne nastpuj tak szybko, e wielu drobnych niezalenych wydawcw prasy ma problemy, zwaszcza gdy generuj zbyt malo kontentu by by atrakcyjnymi dla czytelnika graczami na rynku. Dotarcie do czytelnikw, wykorzystanie korzyci skali i zakresu jakie daj due, rozpoznawalne media. To wszystko wydaje si trudne do osignicia.

Dodatkowo problemem jest zawodno rynku. Na rynkach lokalnych, gdzie brak jest wyksztaconych rynkw reklamy, trudno jest zapewni lokalnej niezalenej prasie samowystarczalno finansow. Cae regiony funkcjonuj z rynkiem mediw o cechach krajw totalitarnych: istniej bowiem tylko okrelone tytuy finansowane przez aktualn administracj. Brak niezalenych mediw spycha cae regiony Polski w odmt totalitarnych reimw, w ktrych obywatele nie maj moliwoci przeciwstawienia si lokalnej administracji, nawet jeli ich argumenty s suszne, i maj jedynie moliwo gosowania nogami.

Trudne jest sfinansowanie take oglnopolskiej gazety codziennej. Nawet przy 30- 70 tys. czytelnikw dziennie, jakich gromadzi jeden z portali dla ktrego peniem funkcj gwnego ekonomisty, niemoliwe byo utrzymanie si z reklam internetowych.

atwo jest wystartowa z nowym, jednoczenie bardzo, bardzo minimalistycznym projektem. Mona wykorzysta technologie zautomatyzowanego skadu prasy dla dostarczania nowego medium na rynek lokalny lub oglnokrajowy. Mona wykorzysta efekt skali i da regionowi lub krajowi nowe pismo, majce by trybun opinii. Mona wspiera wolno sowa w regionie lub kraju korzystajc z nowych udogodnie dla spoecznych wydawcw .

Jak to zrobi? Oprogramowanie wielu portali automatycznego skadu prasy pozwala by kontent z Pastwa bloga czy blogw ktre uznaj Pastwo za wartociowe pojawia si w nowym, generowanym automatycznie czasopimie lokalnym dostpnym on-line. W tym celu zwykle trzeba uzyska zgod rde z ktrych treci chcemy korzysta. Blogi musz eksportowa peen post w formacie rss lub atom, czego na przykad nie oferuje swoim bloggerom portal Salon24.

Wykorzystanie kilku dodatkowych narzdzi, np. opcji email- do -postu, pozwala na stworzenie automatycznie aktualizowanej witryny- bloga z kolejnymi wydaniami gazety w formacie pdf. Inne oprogramowanie pozwala na stworzenie systemu do przegldania wyda gazety bez koniecznoci posiadania oprogramowania do odczytywania formatu pdf, bezporednio z poziomu przegldarki (tak opcj daje czciowo bezpatny serwis wydawniczyhttp://issuu.com/ ). Niewielkimi nakadami mona konkurowa z wydawniczymi (i w polskim przypadku- czsto politycznymi) tuzami.

Przynajmniej w jednym z serwisw, ktry ostatnio ogldaem, mona w prosty sposb generowa bezpatne i automatyczne gazety przesyane na adres email. Jeszcze nie przetestowaem wszystkich opcji i najprawdopodobniej wydania mojej gazety lokalnej powstaej z pracy kilku lokalnych bloggerw jednego z polskich regionw, podsyane na mj email, bd w sieci musia umieszcza rcznie. Nie jestem jednak informatykiem i sdz e tylko po prostu nie umiem wykorzysta wszystkich dostpnych narzdzi.

Przegld serwisw automatycznego skadu gazet z blogw i kanaw rss:

  • FiveFilters.org
  • Tabbloid.com
  • FeedJournal.com
  • Feedbooks.com
  • Zinepal.com

wghttp://fivefilters.org/pdf-newspaper/

Adam Fularz

Czytaj dalej

Z blogw

W poszukiwaniu elektoratu

Kiedy w grudniu ubiegego roku ruch polityczny Joanny-Kluzik Rostkowskiej przedstawi swoj deklaracj ideow, wida byo, e nie zaoyciele nie bardzo wiedzieli, w jakim kierunku ich formacja ma i. W materiale wwczas ogoszonym nagromadzono wiele sprzecznych deklaracji, sygnaw, przy duym poziomie oglnoci. Wszystko to sprawiao wraenie baaganu ideowego w nowej formacji, a moe ju wtedy rodzcego […] Czytaj dalej

Z blogw

Lud z warszawskiej kawiarni

Wydarzeniem politycznym weekendu nie bya adna konwencja partyjna, spotkanie z politykami zagranicznymi, czy nawet ewent dla wyborcw, ale kawiarniane spotkanie premiera z muzykami. Ex-muzykami tak naprawd, ktrzy lata wietnoci maj za sob, przed laty byli kontestatorami, na ile im si to opacao, rzecz jasna, a teraz robi za autorytety spoeczne i za celebrytw. No i, […] Czytaj dalej

Artykuy

Janusz Korwin-Mikke robi swoj now parti, „Ruch Wolnoci” (jej kongres zaplanowano na 16 kwietnia).

Troch szkoda e ma tak jednoznacznie anty- ekologiczne pogldy. Jest choby za rozbirk linii kolejowych czy tramwajowych, cho te byyby opacalne, szczeglnie w miastach, gdyby uytkownicy samochodw pokryli koszty zewntrzne czy koszty kongestii (w Londynie wjazd do centrum to ok. 40 PLN). Podejrzewam te e ma do ksenofobiczne stanowisko w kwestii imigracji do Polski. Oglnie polityk ma do egzotyczne, paleokonserwatywne pogldy, wydajce si lep kalk w tym rodowisku traktowanych z namaszczeniem Stanw Zjednoczonych.

Czytaj dalej

Artykuy

Kartel Polsat- TVN: wielomiliardowa afera korupcyjna?

System finansowania polityki w Polsce, niemale uniemoliwiajcy konkurencj nowopowstajcych partii z 4 najwikszymi finansowanymi dotacjami z pienidzy wszystkich podatnikw, tak naprawd zaprasza do korupcji. O tym, e w Polsce handluje si ustawami, wypomina Bank wiatowy, przypominali wolnorynkowi ekonomici. Ju za kwot 10 mln PLN mona uzyska akt prawny napdzajcy zyski konkretnej zorganizowanej grupie mafii gospodarczej. O funkcjonowaniu mafii w polskim parlamencie dowiedzielimy si zreszt na kanwie afery Rywina, przy czym stawka wynosia wwczas 60 mln PLN przechodzcych przez jedn z firm prywatnych.

Na tle najgoniejszej afery korupcyjnej po 1989 roku wietnie mona byo zobaczy funkcjonowanie mafii w sektorze mediw. W zamian za okrelone zmiany prawne grupa je organizujca zadaa zatrudnienia konkretnej osoby pilnujcej interesw tej zorganizowanej grupy przestpczej (mafii?) w owej stacji telewizyjnej (jak podaje opis tej afery zamieszczony w encyklopedii „Wikipedia”). By moe na tych samych zasadach: dziki transakcji ?legislacja za wpyw na media? funkcjonuje wikszo tego sektora w Polsce.

Na tym rynku dziej si bowiem rzeczy niesychane: korupcja ma wielomiliardowy charakter, jej skal szacowaem ongi na podstawie cennikowych wpyww z reklam na roczn kwot ok. 2,8 miliarda PLN dla TVN i 2,7 miliarda dla Polsatu. W przypadku braku rynkowej protekcji rzdu wpywy te byyby nawet ok. 10-krotnie nisze. Szacowaem e w cigu dwch ostatnich kadencji rzdu transfery finansowe do stacji uczestniczcych w kartelu (gospodarczy termin oznaczajcy zmow podmiotw gospodarczych) sigy kwoty 15 miliardw PLN (uwzgldniajc wpywy reklamowe po rabatach).


Jakie moliwoci wywierania wpywu na gwne media ma obecny rzd PO-PSL? Na rynku mediw- ma ogromne. Co powiecie Pastwo na deal: nadawanie rzadowej propagandy w zamian za ochron przed konkurencj? Nawet w biednych krajach rozwijajcych si istnieje kilkanacie nadawanych naziemnie prywatnych telewizji oglnokrajowych, tymczasem w Polsce oficjalnie przyznano tylko jedn oglnopolsk koncesj telewizyjn dla komercyjnej stacji prywatnej. TNV w 2004 roku dociera do 86 % powierzchni kraju. Istniej ponadto inni nieznaczni gracze na rynku stacji nadajcych naziemnie.

Problemem rynku telewizyjnego w Polsce jest, podobnie jak w Meksyku, opanowanie rynku przez oligarchw, i ewidentne dla obserwujcego rynek ekonomisty skorumpowanie wynikajce z tej szkodliwej dla konsumentw, a korzystnej dla beneficjentw kartelu sytuacji. Ide przywiecajc oligarchom jest utrzymanie monopolu na rynku nadawania naziemnego, podzielonym midzy Polsat i TVN. Nawet majca stanowi wyom w tym duopolu stacja TV4 naley w 90 % do Polsatu i w 9 % do TVN, mimo e rozliczne polskie media opisujce polski rynek telewizyjny prbuj przedstawi tego gracza jako niezaleny podmiot, zafaszowujc dane na temat jego wacicieli. Kolejnym kanaem owego ?niby niezalenego? gracza jest powstajca TV6.

W wielu krajach brak jest monopolu lub duopolu w sektorze telewizji komercyjnych. Przejcie na nadawanie cyfrowe umoliwio nadawanie naziemne 70, a nawet 120 kanaw oglnokrajowych (por. lista stacji nadawanych cyfrowo w Wlk. Brytanii:http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_digital_terrestrial_television_channels_(UK) ). Ba, nawet system analogowy umoliwia nadawanie 10-12 kanaw na obszarze caego kraju. W Polsce mona jedynie domniemywa, e w zamian za ustawodawstwo zapewniajce duopol na rynku oraz zablokowanie konkurencji owe dwa kanay realizuj okrelone postulaty grup politycznych.

Ale- to jest wielomiliardowa korupcja, a obserwatorzy rynku donosz o chmarach lobbystw walczcych o utrzymanie skorumpowanego systemu. Poprzez sztuczne i ewidentne tworzenie barier prawnych przed konkurencj stacje TVN i Polsat otrzymuj wielomiliardowe subwencje od rzdu. Wikszo klasy redniej, uciekajc przed zdominowanym przez gigantyczn korupcj rynkiem telewizji naziemnej w Polsce musiaa wyda znaczne sumy na zakup i instalacj anten satelitarnych czy zestaww do odbioru pakietw telewizji cyfrowej. Tymczasem w nieskorumpowanej jurysdykcji ludzie ci mieliby do dyspozycji na przykad 100 kanaw nadawanych drog naziemn.


Afera karteli telewizyjnych, afera multipleksowa to kolejna wielka afera korupcyjna polskiej polityki. To walka o miliardy wpyww reklamowych, jakie, dziki prawdopodobnej wielkiej korupcji, wpywaj do kas TVN-u i Polsat-u, a nie setki innych podmiotw, wypchnitych z polskiego rynku mechanizmem ? czeg jak nie praktyk o silnych znamionach korupcji.

Oto rozwijaj si imperia telewizyjne powstajce w ?szklarni pastwowych i rzdowych regulacji?, za inni nie maj dostpu do nadawania cyfrowego i obiecujcego rynku. Dlaczego ponad 100 innych polskich stacji telewizyjnych jest dyskryminowanych przez rzd PO- PSL, a Polsat i TVN otrzymay ok. 15 miliardw PLN dodatkowych wpyww dziki politycznej protekcji gospodarczej? Gdyby na rynku medialnym znie bariery ustawione przez rzd PO- PSL, grupy kapitaowe Polsatu i ITI (stacja TNV) straciyby wiele miliardw PLN wpyww, ba, moliwe e, w przypadku Polsatu, mogyby w ogle znikn z rynku.

Czytaj dalej

Z blogw

Zapiski zza Atantyku ? 27. marca

Polubieni mafii   ?Rodzina Soprano? to ulubiony serial Amerykanw. Gwni bohaterowie to mafioso, jego rodzina oraz tzw. buisness associates. Tony Soprano oraz jego kumple mimo cigot do morderstwa i przemocy wydawali si by przyjemnymi gomi. Przez siedem sezonw, Amerykanie ledzili losy ulubiecw, ktrzy z wprawa rzenika mordowali i bili swoich przyjaci i wrogw. Ameryka lubi […] Czytaj dalej