Artykuy

Skoczya si Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej, ktra ostatecznie zatwierdzia listy partii Donalda Tuska do Sejmu i Senatu. Przed podjciem decyzji przez ciao kolegialne zoone z ponad 100 dziaaczy z caej Polski, Tusk zachwala projekt polityczny PO jako miejsce gdzie odnajdzie si kady Polak. Dominowa jzyk sukcesu, zapowiadajcy kontynuacj stylu i treci obecnych rzdw. Tusk nawizywa do dramatu w Norwegii, ostrzegajc przed radykalizmami politycznymi, zachwala rwnie prokobiece dziaania swojej partii: jego zdaniem zaoenia ustawy kwotowej (gwarantujcej 35 proc. miejsc na listach kobietom) zostay spenione z nawizk.

PO dla kadego

Tusk zapowiedzia, e PO jest parti, w ktrej odnajdzie si kady polityk, ktry nie proponuje radykalnych rozwiza i chce wesprze realizowany przez 4 lata projekt polityczny. Std obecno na listach b. politykw PIS i PJN – Jana Filipa Libickiego i Jakuba Tomczaka. Mimo wszystko dziwi ona, kiedy premier mwi o umiarze i powstrzymaniu si od ekstremizmw. Ekspisowcy propaguj jawnie homofobiczne pogldy, popieraj kar mierci i wywodz si z prawego skrzyda Prawa i Sprawiedliwoci. To pierwsze oszustwo. Ich obecno to po prostu efekt transakcji wizanej, jak zawarto z Joann Kluzik-Rostkowsk. Tusk wzi poznaskich politykw niejako w pakiecie. Z drugiej strony Platforma otworzya si na cz SDPL-u, popierajc m.in. wyrzuconego z formacji zaoonej przez Marka Borowskiego, Wojciech Filemonowicza i dajc poparcie Izabeli Sierakowskiej, ktra zasyna kilka lat temu tward obron dorobku Polski ludowej i forsowaniem najbardziej restrykcyjnego prawa antynarkotykowego w Europie. To strategia obliczona na poszerzenie lewego skrzyda partii. Jedynki na listach PO w zalenoci od ukadu si w regionach otrzymywali politycy zwizani z walczcymi o pienidze i wadze koteriami Grzegorza Schetyny i Cezarego Grabarczyka. Oczywicie podziay frakcyjne nie maj charakteru ideologicznego. Std kuriozalne jedynki dla posanki Gsior-Marek w Lublinie czy szerzej nieznanego powinowatego kardynaa Dziwisza, Ireneusza Rasia. Obie osoby zasyny silnymi zwizkami z kocioem i wsparciem dla radykalnego projektu prawa antyaborcyjnego.

Rezygnacja z programu

Platforma Obywatelska zupenie zrezygnowaa z kreowania jakiegokolwiek pomysu politycznego. Oficjalny przekaz partii przypomina ywo lansowany przez Dmitrija Miedwiediewa w Rosji „program modernizacji”. Nie wiadomo co si za nic dokadnie kryje. Tusk zapowiada walk o pierwsze miejsce w Europie – nie definiuje natomiast jakimi rodkami politycznymi i gospodarczymi chce osign ten cel. Znamienne, e jedynym wskanikiem ekonomicznym, jakiego uywali politycy Platformy przy przedstawianiu sukcesu by wzrost PKB, pomijali jednoczenie inne miarodajne badania jak ranking robienia biznesu, zestawienia informujce o kondycji demokracji czy stopniu korupcji, jak i wskaniki ekonomiczne – HDI i Wspczynnik Giniego, informujcy o rozwarstwieniu spoecznym. Mona spokojnie zaoy, e zwycistwo Platformy oznacza kolejne 4 lata, mniej lub bardziej udanego reagowania na kolejne problemy. Jednym sowem brakuje wizji. Fakt sigania po politykw z prawa i lewa, pokazuje, e rzd jest wypalony.

Bez demokratw

O tym, e Platforma zapraszaa na swoje listy osoby z klucza interesw, a nie zbienoci programowej wiadczy brak politykw Partii Demokratycznej – wydawaoby si naturalnego partnera PO. Jedno miejsce w rodku listy w odzi pokazuje, e miejscem jakie przewidzieli dla najbliszej sobie formacji politycznej jest stopniowe dogorywanie. PO nie zaprosia na swoje listy ani Janusza Onyszkiewicza, ani Brygidy Kuniak ani Andrzeja Wielowieyskiego. Nie wspara rwnie w wyborach do senatu politykw SD – Bogdana Lisa i Mariana Filara, wystawiajc przeciwko nim kontrkandydatw. PD nie udao si te wynegocjowa jakiejkolwiek formy koalicji czy porozumienia przedwyborczego.

W sobot listy lewicy

Ju w ten weekend poznamy listy SLD, na ktrych (jak wszystko na to wskazuje) znajd si rwnie politycy Zielonych 2004, Partii Kobiet i Unii Pracy. Jeeli SLD dokona trafnych wyborw personalnych , bdzie moga przedstawi rozsdn alternatyw. Warunkiem tego jest przedstawienie wyrazistych list, jasnego przekazu programowego i poszanowanie koalicjantw, ktrzy dla lewicy mog by du wartoci dodan i szans na poszerzenie bazy wyborczej. Wedug ostatnich bada najwiksze rozczarowanie rzdami PO zdradza elektorat lewicowy – SLD ma niepowtarzaln szans wykorzysta t okazj.

Komplet nazwisk kandydatw PO

Czytaj dalej

Artykuy

III Manifestacja Przeciwko Bezprawiu ZUS – w czwartek pod Sejmem, Warszawa

III Manifestacja Przeciwko Bezprawiu ZUS

28.07.2011 r. przed Sejmem od g. 11.00

„Jak ZUS tworzy NOWY PROBLEM SPOECZNY” – Przedsibiorcy – Praca Nakadcza – ZUS – Kopoty

Drodzy Pastwo,

Skd taki dramatyczny tytu?

Jeeli wemiemy pod uwag fakt, e sprawa moe dotyczy od kilkudziesiciu do kilkuset tysicy polskich obywateli, ktrzy mog straci kilkanacie, kilkadziesit tysicy zotych ? to obraz wyania si zaiste dramatyczny.

{ads1}

Dlatego oczekujemy od Pastwa zainteresowania t spraw, zajcia w stosunku do niej konkretnego stanowiska i interwencji, aby ?wielka gra? nieszczcia, poczucia niesprawiedliwoci jak i krzywdy spoecznej nie runa na nasz kraj.

Obywatele Rzeczpospolitej, ktrzy przyczyniaj si walnie do tego, aby powstao co, co pniej nazywamy Budetem Pastwa oczekuj od Pastwa bardzo prostej sprawy, aby prawo byo prawem w tym kraju.

O co dokadnie chodzi?

Wyobramy sobie, e mamy rok 2006, Pan Jan Kowalski prowadzi drobn dziaalno gospodarcz, posiada kiosk z pras, papierosami i bg wie, z czym jeszcze. Interes idzie topornie bywaj miesice, e po zapaceniu podatkw (Pan Jan jest bardzo sumienny i uczciwy i po prostu je paci), skadek do ZUS oraz innych kosztw na ycie zostaje niewiele. Pan Jan szuka sposobu, aby dorobi lub jako w uczciwy sposb obniy koszty dziaalnoci. Kto mu podpowiada, e moe zacz wykonywa wieczorami prac chaupnicz na umow o prac nakadcz. Podpisujc tak umow z jedn z wielu firm zlecajcych proste prace chaupnicze (od skrcania dugopisw do kompletowania i wysyania seryjnej korespondencji reklamowej) Pan Jan dowiaduje si, e przy tej okazji zachodzi zbieg tytuw ubezpiecze i zgodnie z prawem Pan Jan ma prawo wyboru, z ktrego tytuu (z umowy o prac nakadcz czy dziaalnoci gospodarczej) chce opaca skadki m.in. na ubezpieczenie spoeczne do ZUS. Poniewa przepisy prawa nie okrelay od jakiej minimalnej podstawy naley oblicza w przypadku umowy o prac nakadcz, skadki do ZUS, Pan Jan zostaje poinformowany, e teoretycznie moe odprowadza skadki od podstawy 1 z, pracodawca jedynie ma mu umoliwi zarobienie minimum 50% najniszego wynagrodzenia.

Pan Jan jednak jest bardzo ostrony i prosi o wskazanie podstawy prawnej tej moliwoci. Na co pracodawca wyjmuje kopi pisma z kancelarii prawnej, kopi odpowiedzi z centrali ZUS w Warszawie oraz pismo czonka zarzdu ZUS.

Wszystkie one jednoznacznie potwierdzaj tez o takiej moliwoci. Moliwoci ewentualnego opacania skadek do ZUS (z wyczeniem skadek na ubezpieczenie zdrowotne) z bardzo niskich podstaw, gdyby np. Panu Janowi nie udao si wykona odpowiednio duo zleconej pracy chaupniczej. Pan Jan rwnie, osobicie pyta niejak Pani Jadzi z ZUS-u: „Czy zasady, o ktrych mwi pracodawca, a dotyczce umowy o prac nakadcz obowizuj i s respektowane przez ZUS?” i dosta odpowied twierdzc: tak, s respektowane. Wic Pan Jan, ju spokojny i przekonany, podpisuje umow o prac nakadcz i zabiera si do roboty. Poniewa w tzw. midzyczasie jego ona lduje w szpitalu Pan Jan ma wicej obowizkw ni zwykle, wic na prac chaupnicz nie starcza ju czasu. Wykonuje jej dziennie coraz mniej. Jednak pracodawca zatrudnia tysice takich osb i nie widzi potrzeby zwalniania czy te raczej rozwizania umowy z Panem Janem. W caej masie nakadcobiorcw i tak nawet praca wykonywana z mniejszym zaangaowaniem jest dla niego opacalna. Mijaj lata.

W 2009 roku ustawodawca postanowi ukrci moliwo odprowadzania skadek z niskich podstaw w obliczu umowy o prac nakadcz.

I od tego czasu zaczyna si historia ?koszmaru? dla wielu przedsibiorcw, ktrzy podobnie jak Pan Jan jednoczenie wykonywali prac chaupnicz w oparciu o umow o prac nakadcz oraz prowadzili wasny biznes, jako pozarolnicz dziaalno gospodarcz ? podobno jest ich nawet ok. 500 ty.

Koszmar zaczyna si przewanie tak? Jest rok 2010, stycze, przemarznity Pan Jan wraca ze swego kiosku do dwupokojowego, wychodzonego mieszkania gdzie wci czuje zapach wody toaletowej, ktry przypomina mu jego zmar przed rokiem on, jakby wci krztaa si po kuchni przygotowujc mu skromn kolacj. Zawsze bya umiechnita, co by si nie dziao zachowywaa pogod ducha?, ale ju jej nie ma. Pan Jan z niedowierzaniem przeglda korespondencj z ZUS, ktr wrczya mu przed poudniem listonoszka. Kiedy czyta j po raz pierwszy ? niewiele z tego zrozumia. Wrci do tej lektury dopiero teraz. Zrozumia tyle, e ZUS po tylu latach sprawdza czy aby Pan Jan by prawidowo ubezpieczony, przecie ju to musieli sprawdza przy zgaszaniu?? A moe patnik, czyli pracodawca Pana Jana czego nie dopilnowa, nie zoy jakich zgosze?? Pan Jan stara si w uczciwy jak zwykle sposb odpowiedzie na 12 pyta, jakie zadaje ZUS w owym pimie (standard dla tych 500 ty. przedsibiorcw). Mija moe miesic. Do kiosku Pana Jana podchodzi listonoszka i wrcza list polecony z ZUS. Pan Jan oniemia czytajc, e zosta wyczony z ubezpieczenia spoecznego za cay okres, kiedy mia podpisan umow o prac nakadcz. W uzasadnieniu ZUS pisze, e umowa zawarta z pracodawc bya fikcyjna i suya tylko i wycznie do ominicia przepisw prawa (prawa, ktre na to pozwalao ? sic!) a take opacania skadek ZUS-owskich w obnionej kwocie, co kci si z zasadami wspycia spoecznego. Tego Panu Janowi byo za wiele. Wtedy to byo dozwolone prawem a teraz po latach nagle ZUS ma inn interpretacj tamtych wyborw przedsibiorcw. Kto kogo wprowadza/wprowadza w bd. Natychmiast napisa odwoanie od tej decyzji, zgodnie ze wskazaniem ZUS do Sdu Okrgowego, gdzie w niedugim czasie sromotnie przegra walk o swoje dobre imi i sporo pienidzy albowiem ma zapaci zalege skadki wraz z odsetkami w wysokoci ok. kilkadziesit tysicy z (niektrzy przedsibiorcy maj, podobno, do zapaty nawet po 50 000 z), co dla niego oznacza jedno ? popadnicie w totalne ubstwo. Sd uy dokadnie tej samej retoryki, co ZUS. I tak samo byo w Sdzie Apelacyjnym (wg danych podanych przez Pani min. Fedak , w 2009 r. zapado 98,81% wyrokw oddalajcych odwoanie od decyzji ZUS ? co samo w sobie wyglda niezwykle ? czyby w Polsce setki tysicy drobnych przedsibiorcw byo ?niecnymi kombinatorami? czy jednak co nie tak jest z systemem).

Warto wiedzie, e to swoiste „polowanie na czarownice” prowadzone przez ZUS dotyczy rwnie osb ze zbiegiem tytuw ubezpieczenia ze wzgldu na prowadzon dziaalno gospodarcz i wykonywaniem umowy – zlecenia, take tzw. „zawieszeniowcw” czyli osb zawieszajcych okresowo swoj dziaalno ze wzgldu na jej sezonowo (w pewnym okresie roku musieliby dopaca do interesu) oraz synnej sprawy z matkami, ktre prowadziy dziaalno gospodarcz, a jednoczenie korzystay z urlopw macierzyskich i wychowawczych.

Co ciekawe gdzie znalaz wyjtkowe orzecznictwo w formie Uchway Sdu Najwyszego dotyczce granic dziaania ZUS:

Uchwaa SN w skadzie 7 Sdziw z 21.04.2010 r. II UZP 1/10 (Fragment ze tr 16/17 dotyczcy granic dziaania ZUS)

Po stronie osoby prowadzcej pozarolnicz dziaalno istnieje zatem uprawnienie do zadeklarowania w granicach zakrelonych ustaw dowolnej kwoty jako podstawy wymiaru skadek na ubezpieczenia spoeczne, wobec czego sposb w jaki realizuje to uprawnienie zaley wycznie od jej decyzji. Ingerencja w t sfer jakiegokolwiek innego podmiotu jest wic niedopuszczalna, chyba e ma wyrane umocowanie w przepisach. Kompetencji Zakadu Ubezpiecze Spoecznych do dokonywania ocen w zakresie sposobu wykonywania przez ubezpieczonego jego prawa nie mona si zatem ani domyla, ani wywodzi ich wycznie, jak proponuje zwyky skad Sdu Najwyszego, „kardynalnych wartoci i zasad obowizujcego systemu ubezpiecze spoecznych”. Jak wskazano wyej, do stosunku ubezpieczenia spoecznego nie stosuje si przepisw prawa cywilnego, wobec czego kwestionowanie przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych zadeklarowanej w granicach przewidzianych ustaw przez osob prowadzc pozarolnicz dziaalno podstawy wymiaru skadek z powoaniem si na art. 58 k.c., czy art. 5 k.c. nie jest moliwe. Uprawnie tego organu do takiego zachowania nie mona doszuka si rwnie w przepisach prawa ubezpiecze spoecznych, w tym w przywoanych przez zwyky skad Sdu Najwyszego art. 83 ust. 1 i 2 w zwizku z art. 41 ust. 12 i 13, art. 68 ust. 1 oraz art. 86 ust. 1 i 2 ustawy systemowej. Z art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy wynika, i Zakad wydaje decyzje w zakresie ustalania wymiaru skadek i ich poboru (od ktrej przysuguje odwoanie do Sdu r11; art. 83 ust. 2), co jest naturaln konsekwencj tego, i do zakresu dziaania tego 17 organu naley wymierzanie i pobieranie skadek na ubezpieczenia spoeczne (art. 68 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy). Pod pojciem wymierzania skadek nie kryje si nic innego, jak tylko okrelenie wysokoci tych skadek wedug wynikajcej z ustawy stopy procentowej (art. 22 ustawy systemowej) od podstawy wymiaru ustalonej zgodnie z obowizujcymi przepisami (art. 18; 21 ustawy). W tym samym zakresie Zakadowi przysuguj przewidziane w art. 86 ust. 1 i art. 86 ust. 2 pkt 2 ustawy uprawnienia do kontroli prawidowoci i rzetelnoci obliczania, potrcania i opacania skadek przez ich patnikw. Organ ten moe zatem sprawdzi, czy patnik wyliczy skadk prawidowo, tzn. czy zastosowa waciw stop procentow do przychodu stanowicego w myl przepisw ustawy podstaw wymiaru skadek w okrelonej sytuacji faktycznej, potrci te skadki i je opaci. Podstaw dla ewentualnych kontroli i decyzji jest przedstawienie przez patnika imiennych raportw miesicznych, zgodnie z art. 41 ustawy systemowej, ktry w ust. 13 przewiduje moliwo kwestionowania przez ZUS podanych mu informacji oraz ich zmiany. Wyraone tym przepisem uprawnienie Zakadu nie moe wykracza poza przewidziane dla tego organu kompetencje kontrolne, ktre jak wskazano wyej, odnosz si wycznie do kwestii zgodnoci z przepisami ustawy systemowej czynnoci patnikw w postaci obliczania, potrcania i opacania skadek. Przepis art. 41 ust. 13 ustawy systemowej moe by, zatem podstaw do dokonywania korekt w imiennych raportach miesicznych wtedy, gdy zawarte w nim informacje nie odpowiadaj rzeczywistemu stanowi rzeczy, ewentualnie, jeeli s niezgodne z obowizujcymi przepisami. Nie mona go natomiast postrzega, jako dajcego moliwo ingerowania w wysoko deklarowanej przez ubezpieczonego podstawy wymiaru skadek, jeeli mieci si ona w granicach ustawowych. Niedopuszczalna jest w tym wzgldzie wykadnia rozszerzajca, zwaszcza, e z treci art. 83 i 86 ustawy systemowej wynika jasno, i kompetencje ZUS ograniczaj si do kontroli i wydawania decyzji odnonie do naliczania i odprowadzania skadek pod ktem rzetelnoci i prawidowoci. Nie sposb std wyinterpretowa prawa do samodzielnej (choby nawet i pod kontrol sdow) ingerencji Zakadu w tre deklaracji ubezpieczonego, co do wysokoci podstawy wymiaru skadek, ktra mieci si w granicach ustawowych.”

Hmmm… Zamysli si… „W jakim ja kraju mieszkam…? Co jest prawem a co jest bezprawiem…?”

Zdesperowany Pan Jan jeszcze raz wystosowa pismo do ZUS-u o zajcie jednoznacznego stanowiska w temacie podstaw do opacania skadek z tytuu wykonywania pracy nakadczej, a konkretnie zada pytanie „Czy opacanie skadek na ubezpieczenie spoeczne z podstawy wymiaru nieodpowiadajcej 50% najniszego wynagrodzenia jest podstaw do kwestionowania zasadnoci podlegania ubezpieczeniom z tego tytuu?”

Zdumiaa go odpowied, jak otrzyma:

„Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych z dnia 13 padziernika 1998 r. ( Dz.U. z 2009 r. , Nr 205.poz 1583 ze zm.) w brzmieniu obowizujcym do 28.02.2009 r. osoba prowadzca dziaalno gospodarcz, ktra jednoczenie wykonuje umow o prace nakadcz podlega obowizkowym ubezpieczeniom spoecznym z tytuu , ktry powsta najwczeniej. Moe ona jednak dobrowolnie by objta ubezpieczeniami z drugiego tytuu lub zmieni tytu ubezpiecze.

Do dnia 28.02.2009 r. przy takim zbiegu tytuw do ubezpiecze ustawa o systemie ubezpiecze spoecznych nie ustalaa minimalnej podstawy wymiaru skadek z tytuu umowy o prac nakadcz, ktra umoliwiaaby wybr tego tytuu ubezpieczenia. Wysoko przychodu uzyskiwanego z tytuu pracy nakadczej nie miaa, zatem wpywu na ustalenie podlegania ubezpieczeniom spoecznym dla osb, ktre jednoczenie prowadziy dziaalno gospodarcz. Fakt opacania skadek z tytuu pracy nakadczej od podstawy wymiaru nieodpowiadajcej 50 % najniszego wynagrodzenia nie stanowi podstawy do kwestionowania zasadnoci podlegania ubezpieczeniom z tego tytuu.

Zaamanemu Panu Janowi kto podpowiedzia, e w takiej samej niedoli znajduje si kilka, kilkadziesit a moe nawet kilkaset tysicy przedsibiorcw i e maj swoje forum w internecie, zaoyli wasne zwizki zawodowe, organizuj manifestacje i pisz do politykw oczekujc z ich strony pomocy.

W zwizku z powyej przykadowo opisan sytuacj jednego z setek tysicy obywateli dotknitych ?Skaz Syndromu Pracy Nakadczej?, jeszcze raz zwracamy si z oczekiwaniem na pomoc medialn w spowodowaniu, na drodze legislacyjnej, zaniechania przez ZUS wydawania decyzji wyczajcych ubezpieczonych z ubezpieczenia spoecznego tylko, dlatego, e posiadali ten tytu z umowy o prac nakadcz czy te z umowy ? zlecenia.

Osobicie jestem jedn z takich osb z poczuciem pokrzywdzenia i po prostu oszukania przez organy pastwa.

Wojciech Zatorski

Pomocne linki:

http://www.zlikwidujzus.com/forum/viewthread.php?forum_id=4&thread_id=334&rowstart=0

http://www.ozzp-rp.pl/

http://www.facebook.com/event.php?eid=204604066229210

http://www.youtube.com/watch?v=ff7FDvkwQwU

Czytaj dalej

Artykuy

KIM JESTEMY I O CO WALCZYMY

KIM JESTEMY

? Jestemy przedsibiorcami prowadzcymi jednoosobow dziaalno gospodarcz.

2 miliony 863 tysice – tyle jest zarejestrowanych osb prowadzcych jednoosobow dziaalno gospodarcz;

stanowi to 83 % wszystkich aktywnych podmiotw gospodarczych dziaajcych na rynku polskim, a w sektorze maych i rednich przedsibiorstw stanowi 94 % wszystkich przedsibiorstw

? Przed 1 marca 2009 dodatkowo wykonywalimy prac nakadcz

Jest nas 500 tysiecy – majc prawo wyboru tytuu do opacania skadek ZUS wybralimy prac nakadcz i osigane z niej dochody jako podstaw do opacania obowizkowych skadek na ubezpieczenia spoeczne

ZUS przez wiele lat nie kwestionowa wysokoci skadek i tytuu do ich opacania ? posiadamy oficjalne (pisemne) interpretacje ZUS dotyczce legalnoci i prawidowoci takiego postpowania;

Ustawowa zmiana prawa (zmieniajca zasady wyboru tytuu ubezpieczenia) nastpia z dniem 1 marca 2009 roku

? Od jesieni 2008 roku ZUS rozpocz dziaania kwestionujce legalno pacenia przez nas skadek

Efektem bezprawnie podjtych przez ZUS dziaa jest naliczenie skadek na ubezpieczenie spoeczne z tytuu prowadzenia dziaalnoci gospodarczej wraz z odsetkami za zwok za okres wykonywania pracy nakadczej;

O CO WALCZYMY

? Aby prawo nigdy nie dziaao wstecz

? Aby Sdy suyy obronie obywateli i praworzdnoci a nie stay si organem ucisku i bezprawia

? Aby prawo znaczyo zawsze to samo a jego interpretacja nie zaleaa od doranych potrzeb politycznych

? Aby Sdy nie dyskryminoway drobnych przedsibiorcw

? Aby drobni przedsibiorcy prowadzc dziaalno gospodarcz nie byli zaskakiwani zmianami w interpretacji prawa

DAMY

? Umorzenia z urzdu postpowa wszcztych przez ZUS kwestionujcy wybrany przez nas tytu do opacania skadek na ubezpieczenie spoeczne;

? Uniewanienia z urzdu decyzji ZUS o nie podleganiu ubezpieczeniom spoecznym z tytuu wykonywania umw- zlecenia, pracy nakadczej, umowy o prac (przy rwnoczenie prowadzonej dziaalnoci gospodarczej);

? Umorzenia zobowiza – wyliczonych przez ZUS – wynikajcych z decyzji o podleganiu obowizkowym ubezpieczeniom spoecznym z tytuu prowadzenia dziaalnoci gospodarczej przed 1 marca 2009 roku (kwestionujcych wykonywanie pracy nakadczej);

? Umorzenia zobowiza – wyliczonych przez ZUS – wynikajcych z decyzji o podleganiu obowizkowym ubezpieczeniom spoecznym w czasie zawieszenia dziaalnoci gospodarczej przed dniem 20 wrzenia 2008r.

? Umorzenia nalenoci na ubezpieczenia spoeczne od kobiet prowadzcych dziaalno gospodarcz i jednoczenie zatrudnionych na umowy o prac, a przebywajcych na urlopach macierzyskich oraz wychowawczych, ktre nie skorzystay z abolicji z braku informacji od ZUS o takiej moliwoci.

Czytaj dalej

Uncategorized

Zesp Pana Janke robi co moe aby pokaza Polakw jako nard debili. Moe to jaka pita kolumna majca omieszy Polsk na arenie midzynarodowej? Mwi, e to Miosz by „polakoerc”. A jak nazwa kogo kto na prowadzonym przez siebie serwisie spoecznociowym promuje i umieszcza na gwnych miejscach takie notki. Nazywanie tych ludzi debilami rzeczywicie jest niesprawiedliwe poniewa oni nie staraj si by mdrzy. To inna konkurencja dla nich, to tak jakby skoczkowi wzwy mierzy czas w jakim dobieg do poprzeczki, z t rnic, e to w jakiej konkurencji si staruje w sporcie jest raczej neutralne moralnie, w yciu ju nie. Nawet jeli nikt nie wyznaje zasad moralnych to nie zmienia to faktu, e te prawa moralne s. Tak jak matematyka istnieje niezalenie od tego, e ludzie nie umiej czy nie chc liczy. Ja jako yciowy optymista wierz, e faszyci ze strony gwnej potrafi dochodzi do prawdy jednak „opaca” im si tego nie robi, podobnie jak cinkciarzowi opaca si wierzy, e jego pienidze nie s faszywe bo bardziej wiarygodnie wtedy wyglda. Mam pytanie do adminw. Czy Hitlera mona nazwa faszyst? A kogo kto po przyoeniu jego pogldw (za pomoc na przykad testu) do skali F (naukowo opracowanej) zajmuje na tej skali czoowe miejsca? Faszysta to nie obraza tylko nazwa osoby, ktra wyznaje pogldy faszystowskie, niezalenie od tego czy lubi Hitlera czy nie, podobnie jak socjalist nazywamy kogo kto wyznaje pogldy socjalistyczne niezalenie od tego czy lubi SLD lub czy nalea do PZPR (tak samo jest z komunist).

Pisz to poniewa jawnie opowiada si Pan (czy pana zesp) po stronie tego zamachowca chocia prawdopodobnie potpia pan metody jakich uy (chocia jak to si mwi nigdy nie wiadomo co w czowieku siedzi). Jak nazw tego zamachowca faszyst to te zostan zablokowany? Czytaj dalej

Uncategorized

„To wasz ostatni bunt”

Komentarz do notki Ernesta Makiawelskiego na Salon24.pl: ernest.makiawelski.salon24.pl/326564,rzez-dzieci-w-norwegii

Ciekawe co autor tego jake inteligentnego wpisu, postulujcy nauk Norwegw strzelania i dania im wicej broni powie po tym jak okazao si, e napastnik jest rodowitym Norwegiem. Zwykle takie sytuacje powoduj debat o ograniczeniu dostpu do broni ale dla takich osb jak Ernest Makiawelski jest to argument za poszerzeniem tego dostpu. Przecie gdyby dostp do broni by cakowicie zakazany, ten mczyzna by jej nie mia najprawdopodobniej i do ataku by nie doszo. Poza tym E.M. pisze, e w innych bardziej religijnych i tradycyjnych krajach mczyni reaguj na takie wydarzenia zabiciem napastnika, tak jak Pan Bg przykaza. Z tego co wiem to Pan Bg przykaza nadstawienie drugiego policzka.

Do tego kolejny przykad inteligencji autora. „W Teksasie na obozie skautw taka sytuacja nie miaa by miejsca”. Chciaem zauway, e w USA z tego co pamitam byy trzy masakry w szkoach i pomimo tego, e wiele osb miao wtedy bro napastnika nikt nie obezwadni, poza tym jak on sobie wyobraa skautw biegajcych z broni?

Proponuje pan szkolenie modych ludzi od najmodszych lat posugiwania si broni i tej broni uywania? Radz przej si w weekendow noc do centrum miasta i wyobrazi sobie tych ludzi z pistoletami. No ja bym si nie czu bezpieczniej.

Wiem, e tacy „patrioci” twojego pokroju uwaaj, e wojna jest stanem naturalnym dla czowieka i trwa cay czas a jak akurat jej nie ma to trzeba j zacz, ale yjemy w czasach pokoju gdzie kursy strzelania nie s chyba najwaniejsze.

Co do rzekomego braku odwagi czy przysowiowych „jaj” Norwegw. Sam widziaem kilka razy jak na widok bjki czy innych wydarze tego typu bez wahania kady przechodzie interweniowa wchodzc pomidzy dwch pijanych i agresywnych na przykad Polakw, na ktrych sam widok na monitorze (bo innych widokw pewnie nie ogldasz) ty by pewnie spad z krzesa. Jest to nard twardy i zaprawiony na skutek rnych czynnikw i to, e s mili i pokojowi nie oznacza, e sabi.

Poza tym nie potrzebuj nosi broni bo maj wietnie dziaajc policj (napastnika zapali na drugi dzie), ktra na miejscu zdarzenia pojawia si po kilku minutach o czym wiedz przestpcy, co skutkuje praktycznie brakiem napadw na ulicach Oslo niezalenie od pory dnia czy nocy jak i dzielnicy, na ktrej si przebywa. Od obrony przed terrorystami jest wojsko a nie obywatele.

Nawiasem mwic chciabym ci widzie co by zrobi na widok szaleca mierzcego do ciebie z pistoletu i zabijajcego wszystkich dookoa.

Bagam ci, nie pisz tego artykuu po angielsku czy norwesku, bo akurat w Norwegii jestem a byoby mi wstyd (na skutek pojawienia sie twojego komentarza w wiadomociach na przykad).

A co do „zdziecinniaych” lewakw wychowanych na Sorbonie to chciaem przypomnie, e w latach 70-tych byli oni odpowiedzialni za zabjstwa wielu osb w tym najwyszych przedstawicieli wadz. Baranie!

P.S. Powstacy warszawscy przed wojn te nie nosili broni i z tego co wiem nie byli szkoleni do jej uywania.

Jeszcze a propos, proponowane przez pana szkolenia z uywania broni przechodzili z pewnoci niektrzy mieszkacy dzielnicy imigrantw, szczeglnie ci, ktrzy dopiero co przyjechali ze swoich rodzinnych krajw, jednak tam ten ostatni mohikanin mskoci i obroca Norwegii i w ogle biaej rasy z dziwnych przyczyn si nie pojawi. Z tego co syszaem od pewnego Szweda, w Skandynawii, aden faszysta nie wyjdzie na miasto demonstrujc swoje pogldy (nie liczc ochranianych przez policj demonstracji) bo ma bardzo due szanse na znalezienie si z tego powodu w szpitalu i to nie tylko dziki imigrantom ale te za spraw silnej w tych krajach antify i innych antyfaszystowsko nastawionych chuliganw (na przykad znajomych tych imigrantw, rodowitych Szwedw). Ale to tylko jego opowie. Czytaj dalej

Z blogw

Cenzura na Salon24.pl

Po tym jak okazao si, e sprawca strzelaniny pod Oslo nie by radykalnym muzumaninem lecz wyznawc innej religii na Salon24.pl zaczto blokowa wpisy mwice o tym jakiego wyznania i jakiej opcji politycznej by zamachowiec. Mam pytanie do adminw Salon24.pl: co sprzecznego z zasadami jest w notce: piotrsokolowski.salon24.pl/326647,komentarz-do-notki-ernesta-makiawelskiego? Za to dopuszczane s wpisy obraajce ofiary (tytu: „modziewki lewackie”), takie jak: elena4.1.salon24.pl/326643,mlodziezowki-lewackie, do tego propagowane s pogldy zahaczajce o faszyzm, nawoujce do powszechnego uzbrojenia i mwice o tym, e zamach by kar za pacyfizm i pokojowe podejcie ofiar (ernest.makiawelski.salon24.pl/326564,rzez-dzieci-w-norwegii), wytykajce Norwegom sabo i brak mskoci oraz bycie atw ofiar (zamieszczane na stronie gwnej), mwice o tym, e to kraj bezradny bo policja nie ma jeszcze adnej teorii dwie godziny po zamachu (dla niektrych powinno by jak za komuny, e wiadomo jeszcze przed zamachem) pomimo tego, e na drugi dzie zapano sprawc. Ta notka rwnie zostaa zablokowana (opublikowana na prywatnym koncie).

O ile samej ideologi chrzecijaskiej z ca pewnoci nie mona czy z podobnymi zachowaniami to ideologi czci chrzecijan ju jak najbardziej (przykad z Salon24.pl „zabi zamachowca jak Pan Bg przykaza” i nie sugeruje tu powiza z zamachowcem ale pokazuje sprzeczno pomidzy religi a jej postrzeganiem). A ju na pewno z zamachem mona czy ideologi skrajnie prawicow, z ktrej takie zachowania wynikaj wrcz w prostej linii. Wanie to odrnia t sytuacj od zamachu Leszka C. w odzi.

P. S. Dla ciekawych tego co byo we wczeniejszych notkach (wyglda na to, e to one spowodoway pniejsze blokady) nazwaem Ernesta Makiawelskiego „debilem” i „faszyst” i zasugerowaem, e podczas powstania warszawskiego, na ktre si powoywa byby po drugiej stronie barykady. Potem „debila” zmieniem na geniusza, faszyst na „patriot” zgodnie z tym jak faszyci sami siebie nazywaj a folksdeutcha wykreliem przypominajc tylko, e warszawiacy przed wojn nie byli szkoleni jak posugiwa si broni (z tego co wiem) i nie rozdawano jej kademu mieszkacowi (co postulowa Ernest Makiawelski) w celu zapewnienia bezpieczestwa. Take „debil” to w tym przypadku eufemizm. Nie pisabym tego gdyby nie fakt, e notka znalaza si na gwnej (nie przez zazdro tylko wtpliwe kompetencje intelektualne adminw, adniej nie umiem).

Tutaj kolejny wpis, ktry nie zosta zablokowany (sprawca wsppracuje z ydami i jest masonem, na podstawie kiepsko przerobionego zdjcia): http://antysocjalizm.salon24.pl/326677,sprawca-zamachu-w-norwegii

Oczywicie te, ktre mwi, e to chrzecijaski fundamentalista ju nie maj tego szczcia i s blokowane:
http://thx.salon24.pl/326626,dzialajacy-w-pojedynke-chrzescijanski-fundamentalista Czytaj dalej

Artykuy

Stronnictwo Demokratyczne zwraca uwag na niepokojcy brak stabilizacji w przepisach dotyczcych podatku VAT.

W 2011 roku ustawa o VAT nowelizowana bya ju siedem razy. Nowelizacja niektrych przepisw ma charakter zmiany zasad opodatkowania w trakcie obowizywania roku budetowego. W przypadku zmiany, jak wesza w ycie 1 kwietnia 2011 roku, na 4 dni przed t dat nie bya ona jeszcze opublikowana w Dzienniku Ustaw. Taka popieszna i czsto nie przemylana legislacja sprzyja bdom, co powoduje ? jak w przypadku rozlicze VAT od nieodpatnego uytkowania samochodw ? konieczno kolejnych nowelizacji.

Taki sposb traktowania przez rzd przepisw o podatku VAT jest szczeglnie uciliwy dla drobnych i rednich przedsibiorcw, ktrzy z reguy nie maj finansowych moliwoci, by skorzysta z drogich usug doradcw finansowo-podatkowych. To sprawia, e przedsibiorcy ci staj si gwn ofiar wprowadzanych zmian, gdy to oni najczciej naraeni s na popenianie bdw wynikajcych z nieznajomoci lub bdnej interpretacji cigle zmieniajcych si przepisw.

Wzywamy rzd do zaniechania takich praktyk. Wszystkie przepisy podatkowe, w tym przepisy odnoszce si do VAT ? zarwno ustawowe jak i zawarte w rozporzdzeniach wykonawczych ? powinny by uchwalane z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczciem roku budetowego. W trakcie jego obowizywania ewentualne zmiany mog mie miejsce jedynie wtedy, gdy nowy przepis w sposb nie budzcy wtpliwoci jest korzystny dla podatnika.

Stronnictwo Demokratyczne uwaa, i trway wzrost gospodarczy wymaga budowy stabilnych i korzystnych finansowo warunkw dla funkcjonowania maych i rednich firm, gdy wytwarzaj one ponad 60% naszego dochodu narodowego. Bdziemy wnikliwie analizowa polityk rzdu w tym zakresie i reagowa na wszelkie informacje od przedsibiorcw o podobnych ? jak w przypadku przepisw dotyczcych VAT ? utrudnieniach prawnych bd finansowych, ktre krpuj rozwj polskiej przedsibiorczoci.

Pawe Piskorski
Przewodniczcy
Stronnictwa Demokratycznego
Warszawa,21 lipca 2011 roku Czytaj dalej

Artykuy

Szczeglny niepokj budzi uyty przez organizatorw marszu oglny zwrot o tzw. orientacji seksualnej. Zwrot ten sugeruje, e chodzi tu moe o promowanie takich skonnoci jak pedofilia, zoofilia czy nekrofilia. – JAN FILIP LIBICKI, PLATFORMA OBYWATELSKA o Marszach Rwnoci

PZPR skupia swego czasu w swoich szeregach zarwno liberalnych pragmatykw, ktrzy ju dawno odrzucili socjalizm, ideowych komunistw (poza frakcj Mijalowscw, ktra ucieka do Albanii „robi radio”) jak i nacjonalistycznych ex-moczarowcw. Platforma Obywatelska przyjmujc w swoje szeregi Jana Filipa Libickiego powiela drog hegemonki w czasach susznie minionych.

Zwolennik kary mierci

W dniach, kiedy Polska obejmuje prezydencj Unii Europejska, Platforma Obywatelska, bdca czonkiem dziercej wadze w UE, Europejskiej Partii Ludowej otwiera si na polityka bdcego zwolennikiem kary mierci, przeciwnikiem stosowania metody in vitro, a zarazem monarchist chccego zacienia relacje Pastwa z kocioem. Naley doda to tego fakt, e Libicki podobnie jak 69 posw PO popar zakaz przerywania ciy w przypadku gwatu, zagroenia zdrowia kobiety czy wspycia z osob nieletni. W ten oto sposb partia szafujca niedawno sloganami liberalizmu, wolnoci i prezentowania „umiechnitej twarzy Polski” zaprasza do swoich szeregw dziaacza, ktry chciaby przywrci w naszym kraju instytucj kata.

Cynizm czy nagroda?

PO jako dua partia, kierujca si w swoich dziaaniach rwnie sondaami doskonale wie, jakie pogldy ma jej elektorat. Nie skada si on na pewno z wyborcw o katolicko-narodowym wiatopogldzie, wzmacnianym promocj polityki karnej a la Singapur czy Arabia Saudyjska. Co wic Libicki robi w PO? Z jednej strony moe to by ch wzmocnienia prawem flanki, ostatnio osabionej przyjciem Arukowicza, Kluzik-Rostkowskiej i Rosatiego. Z drugiej strony moe to by nagroda za wzniecenie sporu w rodzinie i prb uderzenia w Radio Maryja z prawej flanki, a take aktywny udzia w rozbiciu PJN. To krtkowzroczno. Libickiemu bardzo niechtny jest rwnie prawicowy elektorat, od ktrego dostaje realne cigi na portalach typu wpolityce.pl czy Salon24. By moe PO uznaa, e dwie szabelki z prawego skrzyda PIS – Libicki i Tomczak (obaj z dawnego ZChN-u) przydadz si w parlamencie w ostatnich dniach tego Sejmu, a cena za ich przyjcie bdzie stosunkowo niska. Dla jednego 10 miejsce do Sejmu, dla drugiego pojedynek z Henrykiem Stokos w wyborach do Senatu w Pile. Zastanawia te fakt milczenia mediw i sonday na temat tego jak wyborcy oceniaj przyjcie Libickiego i co sdz o jego pogldach. Niestety partia Tuska cay czas jest otaczana parasolem ochronnym.

Zaufanie za darmo?

Ostatnie sondae pokazuj, e Platforma Obywatelska otrzymuje zaufanie wyborcw mimo jej nie do koca zrozumiaych ruchw personalnych. Nikt nie zna programu Platformy, gosujcy opowiadaj si za mark, ktra kojarzy im si ze wzgldnym spokojem. Ciko jednak bdzie zachowa PO spjny przekaz w tej kampanii. Jak zauway jeden z blogerw z 4 nowych nabytkw PO kady popiera innego kandydata na prezydenta i zarazem dla nikogo z nich wyborem nie by Bronisaw Komorowski. Kluzik – Kaczyskiego, Libicki – Jurka, Rosati – Olechowskiego, Arukowicz – Napieralskiego.

Jeli nie PO to co?

W 2007 roku po zmczeniu rzdami PIS-u, Samoobrony i LPR wielu miejskich wyborcw o pogldach centrowych, liberalnych i centrolewicowych poparo Platform Obywatelsk, bynajmniej nie z przyczyn programowych – zdawaa im si ona skuteczn zapor przed PIS-em. Ostatnie cztery lata pokazay jednak, e w licznych aspektach by to wybr midzy dum a choler.

Dzi osoby, ktre wrd swoich wartoci deklaruj przywizanie do ochrony rodowiska, wierz w autentyczn rwno pci, wkurza je szklany sufit, z niepokojem obserwuj ograniczanie szans edukacyjnych modych ludzi, maj do zatrudniania na mieciowe umowy, rozumiej, e nowoczesne pastwo nie moe dyskryminowa mniejszoci maj wybr. Zamiast politycznej, gospodarczej i kulturowej opresyjnoci jak oferuje nam konserwatywna prawica Libickiego, Kaczyskiego, Pawlaka i Tuska mona postawi na wicej wolnoci i rwnoci. Zagosowa zgodnie ze swoimi interesami. Taki program proponuj Zieloni 2004. Dzi to jedyna gwarancja, e nie obudzimy si w kraju w ktrym prowadzi si polityk promocji kary mierci, ci czyni spraw wagi pastwoweja zamiast rozwoju transportu kolejowego i inwestowaniu w edukacj ogromne pienidze s przeznaczane na stadiony, z ktrych potem korzystaj prywatne firmy.

Czytaj dalej

Artykuy

Obywatele do Senatu: oszustwo postpolityki

Nowa inicjatywa zakrojona na sukces w wyborach do Senatu firmowana przez popularnych prezydentw polskich miast: m.in. Rafaa Dutkiewicza (Wrocaw), Jacka Majchrowskiego (Krakw) i Wojciecha Szczurka (Gdynia) to inicjatywa postpolityczna, skupiajca politykw od prawa do lewa, ktrzy wsplnymi siami chc wprowadzi swoich kandydatw do wyszej izby parlamentu. C, wolno im, jednak pamitajmy, e oferta nie stanowi propozycji rozszerzajcej nasz wybr, a jedynie realizacj ambicji popularnych samorzdowcw.


Brak programu


Ciko powanie odnosi do inicjatywy, ktra w zamwionych przez siebie sondaach otrzymuje poparcie wysze ni Platforma Obywatelska. Nie wiemy jak ofert do nas kieruje, poza mglistym nawoywaniem do oddania Senatu samorzdom. Co to ma oznacza, prezydenci miast nie precyzuj. Co czy Majchrowskiego z Onyszkiewiczem, Misiaka z Rokit, Rybiskiego z Ferencem poza prb wsplnego wprowadzenia swoim ludzi do Senatu? Lokalni politycy graj na zmczeniu Polakw 4 gwnymi partiami, jednak w rzeczywistoci nie proponuj innej wizji Polski ni chociaby Platforma Obywatelska. Prbuj te odwoywa si do podobnego elektoratu (nic dziwnego – wszak to najwiksza cz tortu do rozdysponowania). Zaproszenie na listy Marka Goliszewskiego z BCC i Tomasza Misiaka, wsptwrc Work Service wskazuje na to, e bd odwoywa si do przedsibiorcw.

To ju byo


Postpolityczne odwoania s w polityce na porzdku dziennym. Bezpartyjny Blok Wspierania Reform Andrzeja Olechowskiego prbowa uciec od skompromitowanej w latach 90. etykietki „partii”. Po kryzysie zaufania do postsolidarnociowych ugrupowa politycznych – AWS i UW – etykietk „ruchu spoecznego” prbowaa przypi sobie Platforma Obywatelska – zaoona przez czynnych politykw. Jak krtko trwa ten stan moemy zobaczy dzi – PO jest parti wodzowsk, z silnym udziaem koterii, ktre wzajemnie wygrywaj przeciw sobie poszczeglnych posw rozdajc atrakcyjne synekury w pastwowych spkach. Ostatnia prba postpolityki miaa miejsce w wyborach samorzdowych i zakoczya si katastrof. Krajowa Wsplnota Samorzdowa skonstruowaa listy na ktrych roio si od wielokrotnie skompromitowanych politykw m.in. z dawnego ZCHN-u, LPR-u i ugrupowa ludowych.

Nie rbmy polityki?


Przekaz ruchu „Obywatele do Senatu” sprowadza si do mglistych kopii hase PO z ostatniej kampanii samorzdowej. Ludzie Dutkiewicza mog si jednak na tym przejecha. Nawet najlepsze nazwiska, przy braku spjnej wizji programowej nie zapewniaj sukcesu. Przekonali si o tym twrcy Centrolewicy – jedynki tego krtko istniejcego ugrupowania, politycy o oglnokrajowej rozpoznawalnoci – Dariusz Rosati i Janusz Onyszkiewicz – osigali po 3 proc. gosw w swoich okrgach. Sympati opiniotwrczych mediw stracili ostatecznie po zaproszeniu z inicjatywy Partii Demokratycznej le postrzeganych przez wyborcw byych politykw Samoobrony i SLD.

Zaryzykowa wyrazisto


Mam przeczucie, e w tych wyborach Ci, ktrzy odejd od plastikowego kreowania siebie na „nie-politykw” wygraj. Otwiera si szansa dla SLD, pod warunkiem, e mdrze wykorzysta ewentualny sojusz z Zielonymi 2004 i Parti Kobiet. Jeeli Sojusz pokae, e nie jest parti bezideowego aparatu, a wsparty ugrupowaniami wyrosymi z autentycznych ruchw spoecznych (a jednak nie uciekajcymi od etykietki partii, ktre s naturalnym elementem demokracji) moe odzyska zaufanie wyborcw. Dla 1/4 wyborcw istotne s kwestie ekologiczne, kadego dotyka sposb dziaania rynku pracy, tysice kobiet pozbawia si prawa decydowania o wasnym ciele, osoby yjce w zwizkach partnerskich oczekuj, e przestan by obywatelami drugiej kategorii. Wyrane deklaracje wiatopogldowe, otwarcie si na inne rodowiska mog sprawi, e SLD uronie do poziomu, jaki dzi wydaje si im nieosigalny. Jednak jeli w por si nie obudzi, Ci ktrzy dzi deklaruj „Inna partia/Trudno powiedzie” mog atwo odpyn do Palikota.

Czytaj dalej

Artykuy

Dj? vu

Za ycia dzisiejszej nieboszczki Unii Wolnoci jej przeciwnicy zarzucali, e jest jedyn parti w Polsce, ktra posiada swj prasowy organ. Chodzio oczywicie o ?Gazet Wyborcz?. Blisza prawdzie byaby teza odwrotna. Bo to nie partia miaa swoj gazet. Raczej ?Gazeta? uwaaa, e ma prawo widzie w Unii Wolnoci swj polityczny organ.

Tamten przedziwny ukad midzy najbardziej poczytnym dziennikiem a parti, w ktrej szeregach byo trzech premierw i kilkunastu ministrw pierwszych rzdw niepodlegej Polski mia dla Unii Wolnoci fatalne konsekwencje. Niedugo po swoim kongresie z 2000 roku ? w ktrego przebieg zaangaowanie ?Gazety byo a nadto widoczne ? Unia zesza z politycznej sceny.

Odczuwam dzi co na ksztat dj? vu. Nie ? nie chodzi mi o ?Gazet Wyborcz?. ?Gazeta? ju nigdy pniej nie popenia bdu takiego zaangaowania si w ycie wewntrzne jednej partii. Chodzi mi o Ojca Dyrektora i parti prezesa Kaczyskiego.

Prezes chwali na Jasnej Grze media Ojca Dyrektora. Dzikuje, e dziki nim, to co chce PiS powiedzie, trafia do najbardziej patriotycznej czci Polakw. Mwi tak, jakby ?Radio Maryja? i ?Nasz Dziennik? byy uyteczn dla jego partii propagandow tub.

Ale prawd jest inna. Nieuzgodniony z Kaczyskim wybryk Ziobry w parlamencie europejskim by najpierw przedmiotem ostrej poajanki ze strony szefa sztabu wyborczego PiS. Ale ju nastpnego dnia do opinii publicznej szed zupenie inny przekaz ? Ziobro mia prawo mwi ?prawd?, szefa sztabu zjady emocje, a w ogle to nic si nie stao.

Ot stao si. Ziobro do ulubieniec Tadeusza Rydzyka. Jarosaw Kaczyski chcc nie chcc ugi si przed medialn potg Ojca Dyrektora. Ale to pokazuje, e nie tyle Prezes ma ?swoje? media, co raczej Ojciec Dyrektor ma swoj parti.

Po co ja to pisz ? moe lepiej nie ostrzega Jarosawa Kaczyskiego, czym to si moe skoczy?

Pawe Piskorski

Czytaj dalej