Artykuy

Jarosaw Kaczyski ostrzega przed znaczcym ograniczeniem suwerennoci Polski. Joachim Brudziski straszy IV Rzesz, hegemoni Berlina i Niemiec. W taki sposb PiS odczytuje europejskie expose ministra Radosawa Sikorskiego wygoszone w Niemieckim Towarzystwie Polityki Zagranicznej.
alt

Skoro PiS zareagowa tak ostro i da dymisji Sikorskiego, to mona w ciemno zaoy, e polski minister musia powiedzie par mdrych rzeczy.

Sikorski stwierdzi, e Unia albo pjdzie drog gbszej integracji, albo si rozpadnie. Zaproponowa wzmocnienie instytucji europejskich, zmniejszenie liczebnoci Komisji Europejskiej do 12 komisarzy i system ich rotacji, wybr czci posw europejskich z listy oglnoeuropejskiej, poczenie urzdu szefa Komisji z urzdem przewodniczcego Rady Europejskiej oraz popar postulowan przez Niemcy wiksz dyscyplin finansow w strefie euro z zastrzeeniem, e nadzr nad budetami krajowymi powinien by wykonywany w porozumieniu z Parlamentem Europejskim. A nade wszystko ? widzc w Niemczech najwiksz i najsprawniejsz gospodark w Unii ? wezwa naszego zachodniego ssiada intensywnych dziaa na rzecz ratowania Unii i strefy euro.

Nie zgadzam si z wieloma dziaaniami bd brakiem koniecznych dziaa obecnego rzdu, czemu daem wyraz w komentarzu do expose premiera Donalda Tuska. Musze jednak przyzna, e Polska w wystpieniu Radosawa Sikorskiego przedstawia w Berlinie trafn diagnoz i waciwy z punktu widzenia naszych interesw kierunek leczenia osabionej i zmagajcej si z kryzysem Unii.

Sikorski powiedzia w Berlinie, e najwikszym zagroeniem dla bezpieczestwa i dobrobytu Polski nie s dzisiaj niemieckie czogi, lecz niemiecka bezczynno, ktra mogaby doprowadzi do upadku strefy euro.

Dla PiS-u teza ta jest nie do przyjcia. PiS nie po raz pierwszy pokaza w ten sposb, e spostrzega on geopolityk w realiach Europy z lat 30. XX wieku. Wtedy rzeczywicie upadek euro nam nie zagraa, za to niemieckie czogi jak najbardziej.

Pawe Piskorski Czytaj dalej

Artykuy

Instytut Liberalny zaprasza

Instytut Liberalny to think-tank skupiajcy polskich ekonomistw liberalnych oraz aktywistw gospodarki ordoliberalnej. Instytut Liberalny dziaa na rzecz lepszego ustroju wolnorynkowego. Zapraszamy do „polubienia” naszego serwisu informacyjnego w sieci Facebook:

Strona www, zawierajca odnoniki do kilkuset tekstw:

Zapraszamy chtnych do wsppracy, tel. 0604443623.

Adam Fularz, research fellow, IL

Czytaj dalej

Artykuy

Gdy czytamy o zamieszkach w Egipcie, wielu pyta, kiedy wreszcie egipska armia wycofa si do koszar i umoliwi tym samym wprowadzenie w Egipcie penej demokracji. Bo przecie obalenie Mubaraka w lutym tego roku to by dopiero pierwszy etap rewolucji ? teraz, w listopadzie przyszed czas na etap drugi. Mj pogld jest inny.

W styczniu i lutym tego roku milionowe demonstracje, ktre zmusiy Mubaraka do ustpienia, organizowane byy przez wszystkie siy demokratyczne i liberalne. Dzisiejsze manifestacje, zdecydowanie mniej liczne ni te ze stycznia i lutego, gromadz gwnie radykalnych islamistw ? czonkw bd sympatykw radykalnego Bractwa Muzumaskiego.

Ustrj demokratyczny konstytuuj dwie zasady. Pierwsza to demokratyczny wybr wadzy, ktr sprawuje zwyciska w wyborach wikszo. Druga ? nie mniej, a moe nawet bardziej wana ? to poszanowanie przez rzdzc wikszo praw mniejszoci.

Bractwo Muzumaskie uznaje tylko pierwsz zasad. Egipscy islamici chc wygra wybory (choby tylko 51 procentow wikszoci) by nastpnie wprowadzi prawo szariatu, zdelegalizowa ugrupowania nieislamskie i wieckie, ograniczy prawa kobiet ? jednym sowem wprowadzi w ycie ustrj, ktry znamy z Iranu ? tyle, e w wersji nie szyickiej a sunnickiej.

Egipscy generaowie, ktrzy chcieliby odegra w Egipcie podobn rol, jak przez lata odgrywaa armia w Turcji, widzc, jak due szanse na zwycistwo w wyborach maj islamici, niezbyt chtnie chc da Egipcjanom prawo do nieskrpowanego wyboru wadzy. Ale z drugiej strony tylko armia jest w stanie zapewni poszanowanie praw innych ni islamici grup spoecznych ? np. zwolennikw wieckiego pastwa bd chrzecijan nalecych do kocioa koptyjskiego.

Ideowym demokratom, patrzcym na sytuacj Kairze tylko przez pryzmat naszych europejskich dowiadcze, trudno pogodzi si z myl, e niekiedy armia, nie posiadajca demokratycznego mandatu do sprawowania wadzy, moe by jedynym gwarantem przestrzegania innych ni wolne wybory demokratycznych standardw. A moim zdaniem tak wanie dzisiaj jest w Egipcie.

Pawe Piskorski Czytaj dalej

Uncategorized

W Olsztynie powstaje szybka kolej do uruchamianego portu

W 2013 roku powinniśmy już pojechać zmodernizowaną linią kolejową z Olsztyna do Szczytna i dalej do Szyman. Linię przebudują Włosi z pomocą polskich firm. W piątek w Olsztynie szefowie Polskich Linii Kolejowych podpisali z włoską firmą Salcef Costruzioni Edili E Ferroviarie umowę na przebudowę linii Olsztyn — Szczytno — Szymany. Inwestycja według założeń miała kosztować … Czytaj dalej

Z prasy

Z czasopisma "Stosunki" o nowym porcie -hubie w regionie: Berlin Brandenburg International

Dr Krzysztof Tokarz   W 2012 roku (…) ma wystartować nowy port lotniczy Berlin Brandenburg International, bardziej znany pod nazwą BBI. Umiejscowiony we wschodnich Niemczech, będzie bramą na świat nie tylko dla Niemców, ale i dla całej zachodniej Polski. Budujące się u bram Berlina lotnisko jest oddalone zaledwie o ok. 70 km od polskiej granicy … Czytaj dalej

Uncategorized

Opracowania i dokumenty n/t portu

Założenia Strategii Rozwoju Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost do 2040 roku Streszczenie Raportu w zakresie sporządzenia Strategii Rozwoju Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost do roku 2040 Szacunek wpływu portu lotniczego Zielona Góra Babimost na gospodarkę woj. lubuskiego – pryzmat zarządzania strategicznego Analiza SWOT dla Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost Czytaj dalej

Uncategorized

Portal "Zlikwidujmy lubuskie" krytycznie o kosztach dofinansowania połączeń

„O lotach z Babimostu pisze branżowy portal pasazer.com. Dominik Sipiński pisze: Ponad 350 złotych za pasażera – tyle dopłaci samorząd województwa lubuskiego do połączeń lotniczych z Zielonej Góry (Babimost) do Warszawy. Od 20 czerwca na trasie lata Sprint Air. Za obsługę tej trasy do końca roku dostanie z budżetu województwa 3,7 miliona złotych. Kwota 350 … Czytaj dalej

Uncategorized

Internauta EPZG na forum lotnictwo.net.pl o dotowaniu lotów

Prawdę mówiąc jestem zażenowany tą ofertą. Prawie 4 miliony złotych za jedno krajowe połączenie w takim małym 30-osobowym g**, za przeproszeniem? Toż to olbrzymia niegospodarność pieniędzmi publicznymi! Województwo podkarpackie ma osiem zagranicznych kierunków (Barcelona, Birmingham, Bristol, Dublin, East Midlands, Frankfurt, Londyn Luton i Stansted) za 6 mln złotych rocznie! I latają komfortowymi i nowoczesnymi Boeingami … Czytaj dalej

In English

Against the terrestiasl television market closure

Dear economists, let us stop supporting the terrestial media market closure! In Polish media market there is a ologopoly on the terrestial private TV market. Even if digital broadcasting technology was introduced recently, fewe new entrants enter the terrestial market. Such a situation actually limits political debate. There is a completely unequal competition between market … Czytaj dalej