deregulacja

Polskie monopole publiczne są często tylko namiastkami biznesów

Monopole państwowe wegetują w coraz większym zapomnieniu, zmarginalizowane do roli potiomkinowskich kartonowych makiet, namiastek lepiej zarządzanych monopoli w innych krajach. Poczta państwowa- ach tak, dziś byłem na poczcie, listy wysyłam już tylko dlatego że administracja państwowa nie akceptuje transakcji elektronicznie. Są rzadkie wyjątki gdzie rząd podpisy przez Internet akceptuje, a nawet wówczas trzeba dysponować oprogramowaniem … Czytaj dalej

listy

Patologie akademickie

Uprzejmie informuję, że nowa książka Józef Wieczorek – Patologie akademickie pod lupą NFA- Monitoring patologii polskiego środowiska akademickiego w 2011 r. Niezależne Forum Akademickie KRAKÓW 2011 jest juz dostępna w pdf.   Na papierze będzie niebawem (chyba pod koniec stycznia), ale w bardzo limitowanej ilości. Monitoring patologii będzie kontynuowany w 2012 r. co jest b. … Czytaj dalej

listy

List w sprawie otw. dostępu do treści naukowych

Otwarty dostęp do treści naukowych http://otwartymandat.pl/ luty 2012 Szeroki dostęp do wiedzy jest kluczowym elementem warunkującym rozwój współczesnych społeczeństw i ich miejsce w układzie globalnym. Szczególnie w nauce, dostęp do opublikowanych wyników zrealizowanych badań ma podstawowe znaczenie dla tempa dalszego rozwoju danej dziedziny. Wyniki badań finansowanych ze środków publicznych powinny być dostępne publicznie bez ograniczeń. … Czytaj dalej

listy

List w sprawie patologii

LIST OTWARTY W SPRAWIE PATOLOGII W NAUCE I SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Sytuacja polskiego szkolnictwa wyższego i nauki jest krytyczna. W interesie całego narodu leży uzdrowienie tej niezmiernie ważnej dziedziny życia publicznego, od której w dużej mierzy zależy nasza przyszła pozycja w zjednoczonej Europie i na świecie. Niemal codziennie media donoszą o aferach w środowiskach akademickich i … Czytaj dalej

listy

Z dyskusji o polskiej nauce

Niestety, mam wrażenie, że moja praca naukowa przypomina walenie głową w mur w większym stopniu niż produkowanie się na forum. Dlaczego – najlepiej wyjaśni artykuł o sytuacji nauki w Polsce napisany przez bardzo młodego człowieka: kiosk.onet.pl/art.html?DB=162&ITEM=1162430&KAT=242 Jesteśmy żebrakami Nauka w Polsce to nieporozumienie Jestem młodą osobą, ale dotychczas zdołałem zdobyć trochę interesujących doświadczeń życiowych. Otóż … Czytaj dalej

egzaminowanie

System egzaminacyjny paraliżuje polską naukę

W polskiej polityce jest zbyt mało wykształconych osób. Jest to pokłosiem polskiego systemu edukacyjnego. Nie istnieje przejrzysty i wiarygodny system egzaminacji studentów. Przez pierwszy rok po studiach pracowałem w komisjach egzaminacyjnych brytyjskiego uniwersytetu w Leeds. Obowiązywał ten sam standard egzaminowania co w RFN. Ale- jakże odmienne te standardy nauczania i egzaminowania były od sytuacji w … Czytaj dalej

polityka

Stan edukacji przekłada się na stan życia codziennego

Przez ostatnie dwa lata miałem nadzieję, działając w polskim ruchu popularyzującym wolności gospodarcze, na ideowe odnowienie tego ruchu, na zaszczepienie nowych trendów w polskich środowiskach. Sądziliśmy z kolegami, że, w obliczu przejścia Platformy Obywatelskiej na pozycje jeszcze bardziej populistyczne, stanie się możliwe by w Polsce powstał szerszy ruch na rzecz wolności gospodarczych. Tak się jednak … Czytaj dalej

polskie doświadczenia

Niska jakość edukacji pogłębia depopulację Polski B i C

Polskim problemem jest brak elit w wielu regionach kraju. Jeśli nawet takie się „cudem” wykształcą na polskiej prowincji, to uciekają do 4 wielkich aglomeracji lub poza granice kraju. Drenaż mózgów ma także charakter wewnątrzkrajowy. Do tego ubóstwo Polaków i niski poziom zamożności mogą być pochodną fatalnej jakości szkolnictwa wyższego. Choćby sam premier kraju popełnia w … Czytaj dalej

polityka

W Polsce nauka "jest taka na pół gwizdka", więc utknęły reformy

„Dobre pytanie brzmi: jaka jest przyczyna tego stanu rzeczy? Dlaczego po 20 latach niepodległości, zamiast III RP mamy II PRL?„- pytanie internauty w komentarzach do tekstu mojego autorstwa. Odpowiedź: Nie ma komu zaproponować szczegółów i przebiegu reform. Opracowanie planów reform dla ekonomisty to praca nader żmudna. Wymaga ogromnych badań równych 300-stronnicowej książce dla każdej z … Czytaj dalej

organizacja uczelni

Polskie uczelnie niezreformowane

W dzisiejszych czasach ekonomia o wiele bardziej zwraca się w stronę socjologii. Dzieje się to w stopniu o wiele większym niż w poprzednich dekadach. Rozkwitają teorie z pogranicza ekonomii i socjologii, nawet jeśli brakuje wciąż jednoznacznych badań je potwierdzających. Ciekawych postępów dokonano na polu nowej ekonomiki instytucji. Zwolennicy tych teorii głoszą że od jakości i … Czytaj dalej