Historia

Sejmiki zamiast parlamentów. Historia samorządności po 1989 r.

W latach 1990–1998 gminy w obszarze województwa wyłaniały wspólną reprezentację w postaci sejmiku samorządowego[2][3]. Rady gmin dokonywały wyboru delegatów do sejmiku[4]. Sejmiki te pełniły funkcje opiniodawcze i reprezentacyjne. Przy sejmikach funkcjonowały kolegia odwoławcze, które orzekały w sprawach odwołań od decyzji administracyjnych wójta lub burmistrza danej gminy[5]. Sejmiki w latach 1998–2002 tj. w pierwszej kadencji składały … Czytaj dalej

Historia

Stany Galicyjskie- historia parlamentaryzmu na południu kraju

Stany Galicyjskie Stany Galicyjskie – galicyjski sejm stanowy o charakterze doradczym (postulatowym), działający w zaborze austriackim w latach 1782–1788 i 1817–1848.Spis treści     1 XVIII w.    2 XIX w.    3 Przypisy    XVIII w. Pierwszy zamiar powołania przez władze austriackie galicyjskiego sejmu stanowego pojawił się w 1775 r., gdy organ taki przewidziano w urządzeniu ustrojowym Galicji … Czytaj dalej

Historia

Dawny Sejm Stanów Pomorskich w Szczecinie

Pałac Sejmu Stanów Pomorskich w Szczecinie TympanonHerb Księstwa Pomorskiego Pałac Sejmu Stanów Pomorskich (Dom Ziemiaństwa, Landeshaus) – gmach przy ul. Staromłyńskiej 27 w Szczecinie zbudowany w latach 1726-29 na zlecenie króla pruskiego Fryderyka Wilhelma I. Projekt budowli wykonał holenderski architekt Gerhard Cornelius van Wallrawe, a pracami budowlanymi kierowali: Hans J. Reinecke i J. H. Trippel. … Czytaj dalej

Historia

Stany pruskie- dawny parlament Warmii i Mazur

Fot. Ostróda na granicy Warmii i Mazur Stany pruskie (także, (sejm)ik pruski, (sejm)ik Prus Królewskich, stany Prus Królewskich) – organ przedstawicielski w Prusach. Jego historia sięga instytucji okresu Zakonu Krzyżackiego, po raz pierwszy zwołanej w dekadzie 1370. Póżniej uległ transformacji w sejmik generalny szlachecki dla Prus Królewskich (obradował w Malborku lub Grudziądzu). Po rozbiorach, w … Czytaj dalej

definicje/Historia

Historia Sejmu Śląskiego

Sejm Ziemi Śląskiej (Śląski Sejm Krajowy, niem. Schlesischer Landtag) był zgromadzeniem ustawodawczym śląskiego kraju koronnego. W czasie Wiosny Ludów w Cesarstwie Austriackim miały miejsce ogromne zmiany społeczno-polityczne, jak również silne ruchy narodowowyzwoleńcze, m.in. czeskie, polskie, śląskie i tzw. wszechniemieckie (liberalizm frankfurcki, zob. Wielkie Niemcy). W marcu 1848 swą niepodległość od Austrii proklamowały Węgry, w kwietniu … Czytaj dalej

Historia

Stan III Rzeczpospolitej a historia kresu demokracji Rzymu

Uważny czytelnik światowych rankingów dostrzeże pogarszanie się w Polsce Wskaźnika Demokracji (Democracy Index). Dostrzeże krajowe władze jadące na poparciu w mediach popularnych. Przerazi go trywializm władzy, jej intelektualna miałkość, oscylująca wokół tabloidu Gazeta Wyborcza. Dostrzeże władze mówiące pustosłowiem, kolejnymi obietnicami bez pokrycia, mówiące wiecznie językiem płytkiej słownej pracy publicznej, tego języka starożytnych mówców, obiecujących ludziom … Czytaj dalej