bohaterów westerplatte/centrum/downtown

Urzędniczym zadem do inwestora

Tutejsze władze, a przede wszystkim mająca „totalitarne tradycje” kadra urzędnicza, z poprzedniego systemu wyniosła butę i bezczelność. Tutejsi urzędnicy, których nikt często jeszcze nie zweryfikował, nie sprawdził ich kompetencji, ponoszą znaczną część winy za postępujący upadek gospodarczy miasta. O inwestorach w Zielonej Górze nie słychać, a jeśli już, to tylko że mieli problemy. Tworzenie city, … Czytaj dalej

bohaterów westerplatte/centrum/downtown/transport

Koncepcja wyłączenia z ruchu ul. Bohaterów Westerplatte celem zwiększenia liczby dostępnych miejsc parkingowych w centrum miasta oraz wykreowania tej

Miasta Europy Zachodniej zazwyczaj nie burzą centrów miast w celu budowy infrastruktury drogowej. Powodem tego są wysokie koszty tego typu działań. Normą w przypadku inwestycji transportowych jest opracowywanie transport investment appraisal– dokumentu oszacowującego stosunek nakładów i korzyści dla różnych wariantów rozwiązania problemów komunikacyjnych. Idea budowy nowych dróg poprzez kosztowną likwidację tkanki miejskiej przegrywa wówczas z … Czytaj dalej

bohaterów westerplatte/centrum/downtown/westerplatte/zielona góra

Nowe centrum Trójmiasta Lubuskiego

Propozycja rewitalizacji ul. Bohaterów Westerplatte i Dzielnicy Administracyjno-Biurowej w Zielonej Górze (z roku 2007) Przechadzka główna ulica Zielonej Góry: ul. Bohaterów Westerplatte, wrzuca nas w małomiasteczkową atmosferę 30-tysięcznego miasta jakim Zielona Góra pozostała w swym centrum ominiętym przez procesy urbanizacyjne w okresie absurdów gospodarki planowej. Główna ulica handlowa Zielonej Góry w niczym nie przypomina serca … Czytaj dalej