energetyka/gospodarka odpadami

Propozycje programowe – gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami – mniej śmieci – więcej oszczędności Obecne prawo umożliwia wprowadzenie efektywnego systemu gospodarki odpadami w Polsce, którego głównymi elementami powinny być: ograniczanie powstawania odpadów, selektywna zbiórka i kompostowanie odpadów oraz bezpieczne składowanie pozostałych odpadów. Konieczne działania to: urealnienie ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, wzmocnienie egzekucji przepisów oraz uszczelnienie kontroli systemu gospodarki odpadami, podniesienie opłaty … Czytaj dalej