Ludzie

Sawomir Potapowicz

politolog, ukoczy studia podyplomowe z zakresu samorzdu terytorialnego na Uniwersytecie Warszawskim i zarzdzanie w administracji publicznej w Wyszej Szkole Zarzdzania i Przedsibiorczoci im. L. Komiskiego, ukoczy kurs i zda egzamin na Czonka Rad Nadzorczych Spek Skarbu Pastwa. Radny m.st. Warszawy (1998-2002), radny Wojewdztwa Mazowieckiego (2002-2006). W latach 2002-2004 zastpca Burmistrza Dzielnicy Warszawa Praga-Poudnie oraz w latach 2005-2006 zastpca Burmistrza Dzielnicy Warszawa Wola. Pracowa w Giedzie Papierw Wartociowych i Banku Gospodarstwa Krajowego. onaty. Hobby – fotografia.
Czytaj dalej

Ludzie

Marcin Celiski

Marcin Celiski urodzi si 38 lat temu w Lublinie, studiowa histori na UMCS w Lublinie. Jest zarzdc nieruchomoci, przedsibiorc, dziaaczem spoecznym, czowiekiem aktywnym. Bezpartyjny. Syn Olgierd jest uczniem Gimnazjum im. Reytana w Warszawie, crka Aleksandra Szkoy Podstawowej nr 6 w Lublinie
By radnym RM II kadencji (1994-98) wybranym z listy Lubelskiego Forum Samorzdowego. W latach 1996-98 reprezentowa miasto Lublin w Lubelskim Sejmiku Samorzdowym.
W przeszoci czonek ROAD Unii Demokratycznej, Unii Wolnoci. By przewodniczcym Regionu Lubelskiego demokratw, czonkiem Rady Krajowej i zarzdu krajowego Partii Demokratycznej. 3 sierpnia 2006 w protecie wobec przystpieniu PD do budowy koalicji lewicowej zrezygnowa ze wszystkich funkcji i wystpi z partii.

{ads1}
Wraz z grup b. demokratw (w tym 8 b. szefami regionw) zaoy w sierpniu stowarzyszenie Forum Liberalne , ktrego zosta przewodniczcym.
W latach 1993-97 by szefem Biura Poselskiego Unii Demokratycznej w Lublinie. W latach 1998-2007 pracowa w Zarzdzie Nieruchomoci Komunalnych w Lublinie.
Jest doradc w zakresie gospodarki nieruchomociami, inwestycji, kreowania polityki mieszkaniowej
Aktywny w dziaalnoci pozarzdowej. Zwizany od pocztku lat 90-tych z Fundacj Rozwoju Demokracji Lokalnej i jej lubelskim orodkiem pracowa w wielu programach zwizanych ze wspprac polsko ? ukraisk (m.in. Democracy trough self-government in Poland and Ukraine finansowany przez Phare and Tacis Democracy Programme 1995-97) aktywizacji obywatelskiej maych spoecznoci, trener negocjacji, komunikacji spoecznej i interpersonalnej.
Bra aktywny udzia w organizowaniu rodowiska zarzdcw nieruchomoci ? by wspzaoycielem i prezesem Lubelskiego Instytutu Nieruchomoci, szefem regionalnego oddziau Oglnopolskiej Izby Zarzdzania Nieruchomociami. W latach 2002-2005 by czonkiem Pastwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. nadawania uprawnie zawodowych zarzdcom nieruchomoci.

Wykadowca i organizator wielu kursw i szkole dla zarzdcw, swoj wiedz dzieli si take od kilku lat ze studentami studiw podyplomowych w zakresie gospodarki nieruchomociami Wyszej Szkoy Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
Na hobby pozostaje niewiele czasu ? w kadej wolnej chwili jest to las i bryd (niestety od lat najczciej jedynie z komputerem). Stay kibic ligi angielskiej, niektrzy twierdz nawet, e po sabszym meczu ulubionego Manchester Utd. lepiej nie wchodzi mu w drog?

Czytaj dalej

Ludzie

Janusz Wdziczak

Szef dziau Gospodarka. Obecnie pracuje w samorzdzie dzkim i prowadz Akademickie Biuro Karier przy Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu dzkiego, jestem take czonkiem zarzdu AZS U. Wsppracuje take z firm rodzinn.Od lat pozostaje bezpartyjny. Jestem Przewodniczcym zarzdu stowarzyszenia Modzi dla Modych.Od roku2007 byem asystentemMinistra Infrastruktury RP.

Czytaj dalej

Ludzie

Adam Fularz

Gwny ekonomista portalu. Absolwent dwch zachodnioeuropejskich uczelni (Universit de Metz i Europische Universitt Viadrina we Frankfurcie nad Odr) – doktorant ekonomiki transportu – rozmawia w 6 jzykach z tego w 4 biegle – autor okoo stu publikacji naukowych na tematy ekonomiczne, oraz licznych artykuw o tematyce spoecznej, gospodarczej, ekologicznej prezentowanych w publikacjach branowych lub czasopismach o zasigu oglnopolskim („WPROST”) – stale publikuje w prasie lokalnej – zaoyciel Sekcji Rowerzystw Polskiego Klubu Ekologicznego oraz Klubu Przyjaci Lubuskiego Portu Lotniczego.

{ads1}

Zagorzay wojownik o cieki rowerowe, lepsz komunikacj zbiorow, i lepsze warunki ycia w miecie. – w Partii Zieloni 2004 zajmuje si polityk transportow.

Czytaj dalej

Ludzie

Pawe Kroek

Redaktor naczelny. Pawe Kroek. 20 lat, student II roku politologii oraz I roku prawa na UW. Sekretarz fundacji „Modzi dla Modych”, czonek koa PO Warszawa-rdmiecie. Aktywny dziaacz studencki na UW – pose do Parlamentu Studentw UW z INP, czonek NZS UW. Byy przewodniczcy koa Moda Warszawa Forum Liberalne i ekslider Inicjatywy Modych TAK. Od najdawniejszych czasw zainteresowany histori i naukami politycznymi. W gimnazjum laureat Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej.

{ads1}

W liceum laureat i finalista Olimpiady Wiedzy o Polsce i wiecie Wspczesnym i dwukrotny finalista Olimpiady Wiedzy o UE organizowanej przez Akademie Humanistyczn w Putusku. Dawniej redaktor naczelny portalu twojesrodmiescie.pl, a po poczeniu z srodmiescie.info, jego gwny publicysta, czyta ksiki, sucha anglojzycznej muzyki – od Stinga po Queen – i gra w pik ( pozycja bramkarz) w amatorskim zespole FC Forum.

Czytaj dalej

Ludzie

Bogumi Kolmasiak

Wydawca i redaktor naczelny portalu Polskaliberalna.net. Urodzony w 1987 roku.Absolwent socjologii w Szkole Gwnej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Student studiw magisterskich w Instytucie Stosunkw Midzynarodowych UW. Ostatni Sekretarz Generalny Forum Liberalnego. Twrca Spotka Liberaw.

Sekretarz partii Zieloni 2004. Wsppracownik Zielonych Wiadomoci oraz Zielonego Instytutu.

Pracowa przy kampaniach wyborczych Unii Wolnoci, Demokratw.pl, kandydatw FL startujcych z list PO i Stronnictwa Demokratycznego. W latach 2006-2009 by liderem Stowarzyszenia Inicjatywa Modych Tak. By wiceprzewodniczcym warszawskiego koa Stowarzyszenia „Mode Centrum”.

{ads1}

Wsppracowa z organizacjami pozarzdowymi m.in. fundacj Panoptykon i Federacj Niezalenych Twrcw Filmowych. Publikowa artykuy w „Okiem Studenta”, „Warszawskiej Gazecie” i portalach internetowych. Przez kilka miesicy by redaktorem naczelnym magazynu „Maturzaki.pl”.

Zawodowo zajmuje si tworzeniem stron internetowym, gwnie w oparciu o system CMS Joomla – ma za sob setki udanych realizacji.

Interesuje si histori, tworzeniem mediw, kultur miejsk no i oczywicie polityk.

Kontakt: bkolmasiak(at)gmail.com

Czytaj dalej

Ludzie

Platforms and Open Standards

Joomla! runs on any platform including Windows, most flavours of Linux, several Unix versions, and the Apple OS/X platform. Joomla! depends on PHP and the MySQL database to deliver dynamic content.

The minimum requirements are:

  • Apache 1.x, 2.x and higher
  • PHP 4.3 and higher
  • MySQL 3.23 and higher

It will also run on alternative server platforms such as Windows IIS – provided they support PHP and MySQL – but these require additional configuration in order for the Joomla! core package to be successful installed and operated. Czytaj dalej

Ludzie

How do I install Joomla! 1.5?

Installing of Joomla! 1.5 is pretty easy. We assume you have set-up your Web site, and it is accessible with your browser.

Download Joomla! 1.5, unzip it and upload/copy the files into the directory you Web site points to, fire up your browser and enter your Web site address and the installation will start.

For full details on the installation processes check out the Installation Manual on the Joomla! Help Site where you will also find download instructions for a PDF version too.

Czytaj dalej