infant industries/organizacje pozarządowe

Argument infant industry w rozwoju i wspieraniu działalności organizacji pozarządowych

Ekonomiści często mówią o tzw. argumencie infant industries (przemysłów wykluwających się) jeśli chcą zobrazować konieczność zaangażowania środków publicznych w pobudzeniowe danego sektora. Argument infant industries pozwala we współczesnym dyskursie ekonomicznym dowieść słuszności angażowania funduszy podatników we wspieranie danego sektora- w tym wypadku sektora NGO’sów. Argument infant industries, jeden z kluczowych w dzisiejszej teorii ekonomii, zakłada, … Czytaj dalej

NGO/organizacje pozarządowe

Winne organizacje pozarządowe, czy leniwi dziennikarze ?

Profesor Winiecki przesadził w swym krytycyzmie wobec organizacji pozarządowych na łamach czasopisma „Wprost”, a swe oburzenie winien kierować w inną stronę. Jako niedawny jeszcze uczeń Pana Profesora oraz działacz różnych organizacji pozarządowych chciałbym zauważyć iż z mojego rozeznania wynika, że winę ponoszą głównie leniwi dziennikarze, którzy rzadko kiedy poprawnie dopracują dany temat. To wg mnie … Czytaj dalej