in German/Polska/Łódź

Lodz- Das gelobte Land und das ewige Provisorium (Łódź- Ziemia Obiecana i Wieczne Prowizorium)

Adam Fularz 1. Einleitung1.1. An der Wasserscheide1.2. Sammelort der Industrie1.3. Der Ausbau zur Großstadt2. Die Jüdische Unternehmer2.1 Kulturelle Besonderheiten2.2 Jüdische Wirtschaftsleben2.3 Jüdische Unternehmer in Lodz3. Lodz- Das ewige Provisorium Man hatte seit langem die Frage gestellt, warum ausgerechnet Lodz, das entrückte Ackerstädtchen zu eines der größten Weltzentren der Textilindustrie wurde. Die Hauptursache war die topographische … Czytaj dalej

Polska

Koksowniki uwaam za dobry pomys. Kilka lat temu widziaem je zimow por ustawione na gwnych placach Katowic, gdzie stoj kadego roku. W zimne dni gromadziy si przy nich na przystankach grupki zmarznitych ludzi. Speniay swoj rol. Dlatego pomys wadz Warszawy, aby podobne koksowniki stay na warszawskich przystankach, uwaam za rozsdny.

{ads1}

I nawet bybym gotw uzna, co rzadko mi si zdarza, e Pani Prezydent zasuguje w tym przypadku na uznanie, ale…

Na Placu Zawiszy ustawiono koksownik. Z nieznanych mi powodw zabezpieczono go barierkami, wic dostp do niego jest utrudniony. Poza tym ustawiono koksownik zaraz przy przejciu dla pieszych, a wic w miejscu, gdzie po pierwsze trudno do niego podej i si ogrza, po drugie, gdzie rzadko kiedy gromadzi si jakakolwiek grupa oczekujcych na autobus czy tramwaj. Ustawienie koksownika przy przejciu dla pieszych, w aden sposb nie spenia roli jak dla niego wyznaczono. Po co stawia koksownik w miejscu, gdzie ludzie si nie gromadz a dodatkowo moe stanowi jedynie przeszkod przy przechodzeniu przez pasy? Tego nie wiem. Dlatego za sam pomys wadzom Warszawy naley si pitka, za za bezmyln realizacj jedynka.

Czytaj dalej

Polska

Szczliwe ycie prezesw

Koniec kadego roku to dobry czas dla prezesw miejskich spek. To wanie wtedy otrzymuj nagrody za prac za poprzedni rok. W 2011 roku Prezydent Warszawy, tak jak i w ubiegych latach, bya bardzo hojna dla swoich prezesw.

W 2010 Hanna Gronkiewicz-Waltz przyznaa prezesom miejskich spek nagrody w wysokoci prawie 420 tysicy zotych. Wwczas, najwiksz nagrod, prawie 60 tysicy zotych otrzyma Prezes Tramwajw Warszawskich Andrzej Koros. Trzeba przyzna, e take w ubiegym roku Pani Prezydent potrafia doceni swoich pracownikw, nie baczc na ich osignicia i wyniki.

Jak podaje TVN Warszawa jesieni ubiegego roku na nagrody tylko dla piciu prezesw miejskich przedsibiorstw poszo prawie 210 tysicy zotych. Wrd nagrodzonych by rwnie Prezes Tramwajw Warszawskich. I znw otrzyma najwiksz nagrod, bo ponad 62 tysice. Dociekliwi dziennikarze ustalili, e nagrody Prezydent przyznaa m.in. za oszczdnoci w spkach a ich wielko ma by motywacj do dalszej pracy.

Przygldajc si pracy prezesa Tramwajw Warszawskich mona mie jednak wtpliwoci czy kierowana przez niego spka realizuje wszystkie zamierzenia zgodnie z planem. Wemy choby przykad budowy linii czcej Grce z Bemowem. Inwestycja miaa wanie by koczona a nawet si nie rozpocza (rdo: Gazeta Stoeczna, Co z tramwajem na Bemowie?, 30.12.2011).

Tumaczenia Prezesa dlaczego nie rozpocz inwestycji s na tyle enujce, e szkoda je przytacza. Ciekawsze byyby zapewne wyjanienia Pani Prezydent skd bierze pomysy na uzasadnianie wysokich nagrd dla swoich prezesw, ktrych dokonania trudno policzy nawet na palcach jednej rki. Std prosty wniosek, e najwiksza nagroda naley si Pani Gronkiewicz-Waltz. Za co? Za kreatywno przy wymylaniu uzasadnienia dla kolejnych wysokich nagrd. Czytaj dalej

Polska

Ze wzgldu na niezgromadzenie wymaganej iloci podpisw, umoliwiajcej zgoszenie inicjatywy referendalnej, warszawscy Zieloni popieraj analogiczny wniosek zainicjowany przez Prawo i Sprawiedliwo. Podtrzymujemy nasze przekonanie, e w tak wanej dla mieszkanek i mieszkacw miasta sprawie, jak s plany sprzeday publicznego, naturalnego monopolisty w dystrybucji ciepa, ostateczny gos powinien nalee do prawdziwych wacicielek i wacicieli komunalnej spki.

W stanowisku partii czytamy: „Nasze wtpliwoci co do procesu prywatyzacyjnego nie tylko si nie zmniejszyy, ale wrcz ulegy nasileniu. – mwi Krystian Legierski, radny Zielonych w Radzie Warszawy ? Ratusz nie udostpnia jakichkolwiek informacji, ktre mogyby wykluczy moliwo nabycia zarwno SPEC-u, jak i sprzedawanych przez Vattenfalla warszawskich elektrociepowni przez tego samego kupca. Tego typu prywatny monopol nie suyby interesowi mieszkanek i mieszkacw stolicy ? znacznie trudniej ni na publicznej spce byoby wymusi na nim chociaby podnoszenie efektywnoci wykorzystania energii cieplnej czy zwikszania udziau rde odnawialnych w jej produkcji. Nieprzejrzysto procesu prywatyzacyjnego sprawia, e jedyn desk ratunku jest odwoanie si do opinii publicznej. W trakcie kampanii referendalnej chcemy przedstawi nasze argumenty na rzecz zachowania publicznego charakteru przez SPEC.

Rwnie pozostae pytania, jakie proponuje zada PiS, warte s odwoania si do miejskiego referendum ? dodaje czonkini Rady Krajowej Zielonych, Agnieszka Grzybek. – Dla przykadu radni Platformy Obywatelskiej skutecznie przeforsowali podwyk cen biletw komunikacji zbiorowej, pozostajc gusi na argumenty organizacji zajmujcych si promocj zrwnowaonego transportu w miecie. Marszrutyzacja, priorytet komunikacyjny dla autobusw i tramwajw, bardziej skuteczne egzekwowanie opat za bilety oraz za parkowanie ? to wszystko bolczki, z ktrymi od lat zmaga si miejski transport publiczny. Niepokoi nas fakt, e miejski Ratusz ? jak donosz media ? planuje kruczkami prawnymi zablokowa moliwo przeprowadzenia referendum. Blokowanie mieszkankom i mieszkacom miasta moliwoci wypowiedzenia si w bezporednio dotyczcych ich sprawach po raz kolejny obnaa fakt, e przymiotnik ?Obywatelska? w nazwie PO znaczy dla politykw tej partii niewiele. Przypominamy, e podobne zabiegi stosowa niedawno we Woszech Silvio Berlusconi, chccy zablokowa powszechne gosowanie m.in. na temat wycofania si z planw rozwoju energetyki jdrowej i prywatyzacji wodocigw. Ponis klsk, co powinno by przestrog dla stoecznego Ratusza

Jeli Hannie Gronkiewicz-Waltz rzeczywicie zaley na odpowiedzialnoci budetowej Warszawy, powinna zwrci si o pomoc do swych partyjnych koleanek i kolegw ? komentuje Bartomiej Kozek, czonek Rady Krajowej Zielonych ? Nawet miejskie dokumenty, takie jak zaoenia do tegorocznego budetu miasta, wyranie wskazuj na obniki podatkw od dochodw osobistych jako przyczyn kopotw z miejskimi finansami, na co naoy si wiatowy kryzys gospodarczy. W stolicy Polski mieszka proporcjonalnie wikszy odsetek osb o wysokich dochodach. Za obnienie im stawki podatku PIT odpowiadaj dziaania legislacyjne, wspierane zarwno przez Prawo i Sprawiedliwo, jak i Platform Obywatelsk. Pienidze, ktre miay zosta w kieszeniach podatnikw dzi odbiera si im poprzez podwyszanie cen usug publicznych, takich jak woda czy obki i przedszkola. Szczeglnie negatywnie odbija si to na sytuacji osb o maych i rednich dochodach, ktrych obniki stawek PIT dotkny w stopniu niewielkim, natomiast niedawna podwyka VAT ? do znaczcym. Decyzje politykw w Sejmie maj bezporedni wpyw na funkcjonowanie samorzdw w caej Polsce. Byoby dobrze, gdyby prezydent miasta, bdca zarazem wiceprzewodniczc partii rzdzcej, domagaa si korzystniejszej dla Warszawy polityki podatkowej.”

Czytaj dalej

Polska

9 tez miejskich na ratuszach polskich miast

Kongres Ruchw MiejskichDzi w samo poudnie w odzi, Gdasku, Warszawie, Wrocawiu, Sopocie i Poznaniu odbyo si przybicie 9 tez miejskich do drzwi Ratusza. Postulaty zostay opracowane na poznaskim Kongresie Ruchw Miejskich. W sformuowaniu tez brao udzia ponad 50 organizacji pozarzdowych na czele z grup „My-Poznaniacy”.

W dokumencie czytamy:

My, uczestnicy i uczestniczki Kongresu Ruchw Miejskich apelujemy do opinii publicznej, do wiata polityki i mediw, o zwrcenie uwagi na sytuacj i problemy polskich miast.

To one s motorem nowoczesnego rozwoju, to w nich jest skupiony gwny potencja cywilizacyjny i kulturalny. Miasta potrzebuj mdrej, dalekowzrocznej polityki miejskiej i dobrego prawa, wspierajcego ich zrwnowaony i sprawiedliwy rozwj, demokracj miejsk i spoeczestwo obywatelskie.

Niezbdne jest rozpoczcie debaty publicznej nad nastpujcymi tezami:

1. Mieszkacy maj niezbywalne prawo do miasta.
2. Budet partycypacyjny to tworzenie przez mieszkacw caego budetu miasta. To nie tylko procedury, ale szeroki ruch spoeczny.
3. Zagwarantowanie sprawiedliwoci spoecznej i przeciwdziaanie ubstwu i wykluczeniu jest obowizkiem wsplnoty miejskiej.
4. Rewitalizacja historycznych obszarw podtrzymuje tosamo miast i jest warunkiem ich rozwoju. Nie moe ogranicza si do remontw, musi by zintegrowanym dziaaniem wypracowanym wraz z mieszkacami.
5. Do chaosu! Kultura przestrzeni zagwarantowana adem prawnym pozwoli na podniesienie jakoci ycia w miecie.
6. Demokracja to nie tylko wybory. Mieszkacy maj prawo do realnego, opartego na wzajemnym szacunku, udziau w podejmowaniu decyzji o miecie.
7. Miasta i obszary metropolitalne powinny by zarzdzane zgodnie z zasadami zrwnowaonego rozwoju
i przeciwdziaania procesom suburbanizacji.
8. Lokalizowanie instytucji krajowych w rnych miastach sprzyja rozwojowi caego kraju.
9. Polskie miasta i obszary metropolitalne potrzebuj wsparcia w integracji systemw transportu: kolejowego, drogowego, publicznego transportu zbiorowego, rowerowego i pieszego dla osignicia celw Biaej Ksigi o transporcie i Karty Lipskiej.

Krystian Legierski (radny partii Zieloni 2004) i Wojciech Kosowski o 9 tezach miejskich

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=rqTMMrBJ72Y&w=560&h=349%5D

Czytaj dalej

Polska

Ukad ledczy

Chyba wszyscy syszelimy o samorzdowym ?ukadzie warszawskim?. Ta zbitka sowna nie opisywaa rzeczywistoci, a bya jedynie sum pomwie i kamstw wykorzystywanych przez politykw a take niektrych dziennikarzy, przeciwnych mojej prezydenturze w Warszawie. Szczeglnie silna wiara w istnienie przestpczego ukadu cechowaa pniejszego prezydenta Warszawy Lecha Kaczyskiego oraz czoowych politykw PiS z okresu IV RP. Rozbicie mitycznego ?ukadu? byo jednym z gwnych zada realizowanych wtedy przez PiS-owskich prokuratorw i ledczych z CB.

Po latach kolejne ledztwa byy umarzane, a jeli ? jak np. w sprawie wiceprezydenta Wojciecha Kozaka ? trafiay do sdu, to koczyy si penym uniewinnieniem. Dzi ju chyba nikt nie ma wtpliwoci, e mitycznego ?ukadu warszawskiego? po prostu nie byo. Istnia natomiast patologiczny ?ukad ledczy? , typowy dla praktyki IV RP.

?Gazeta Stoeczna? (18-19 VI br.) w obszernym tekcie opisaa kulisy ledztwa w tzw. sprawie ?ukadu warszawskiego?, ktrego konsekwencj jest toczony obecnie proces wobec 5 oskaronych. Artyku opisuje prawdziw patologi ? ale chodzi tu o patologi ledztwa, a szerzej o patologi IV RP. Oskarenie opiera si na zeznaniu jednej osoby, ktra jest wielokrotnie skazywan oszustk.

Pomwienie przez t oszustk zaprowadzio na aw oskaronych Ludwik Wujec. Prokuratura oskara j o przyjcie 20 ty. z jako czci apwki, ktr mia otrzyma Pawe Bujalski. Prokuratura nie widzi sprzecznoci w tym, e cao apwki, ktr miaa trafi do Bujalskiego wynosia wedug oskarenia tylko 16 tys. z. Pawe Bujalski spdzi w areszcie ponad 400 dni. ledztwo polegao gwnie na skadaniu mu propozycji w rodzaju ?jak zeznasz co na Pawa Piskorskiego, to wyjdziesz?. W ten sam sposb naciskano na innych oskaronych.

Adwokaci pomwionych a zasiadajce teraz na awie oskaronych osb chc ? jak pisze ?Gazeta? ? przesucha w charakterze wiadka autora aktu oskarenia, ?by opowiedzia o kulisach ledztwa i okolicznociach, w jakich stawiano oskaronym zarzuty?. I bardzo dobrze. Bo by moe dziki temu proces w sprawie mitycznego ?ukadu warszawskiego? zmieni si w oskarenie jak najbardziej realnego ?ukadu ledczego?, dziaajcego wedle znanej zasady sowieckiego prokuratora Wyszyskiego ? ?dajcie mi oskaronego, a paragraf si znajdzie?.

Pawe Piskorski

Czytaj dalej

Polska

Green European Foundation oraz Fundacja im. Heinricha Blla serdecznie zapraszaj do udziau w debacie ?Zielony Nowy ad w Polsce?. Odbdzie si 24 czerwca (pitek) 2011, w godz. 18:00 ? 20:00 w siedzibie OPZZ, Warszawa, ul. Kopernika 36/40. Prosimy o rejestracj za porednictwem formularza dostpnego TUTAJ do 22 czerwca 2011 r.

Do udziau w dyskusji zapraszamy reprezentantw i reprezentantki rnych partii politycznych, fundacji, stowarzysze i think-tankw oraz wszystkich zainteresowanych tematem. Podstaw dla naszej dyskusji jest publikacja ?Zielony Nowy ad w Polsce?. Wersja elektroniczna publikacji ?Zielony Nowy ad w Polsce? w jzyku polskim i angielskim znajduje si pod adresem: http://zielonyinstytut.pl/znl.

Rozsyajc dalej t wiadomo mog Pastwo przyczyni si do rozwoju spoeczestwa obywatelskiego.

Aktualnoci w zakadce „Zielony Nowy ad” – http://zielonyinstytut.pl/viewpage.php?page_id=2.

http://www.zielonyinstytut.pl

biuro@zielonyinstytut.pl

Ramowy program debaty

17:45 ? 18:00 Rejestracja

18:00 ? 18:10 Przywitanie i wprowadzenie

Beata Maciejewska, Zielony Instytut

Wolfgang Templin, Fundacja im. Heinricha Blla

18:10 ? 18:30 Czym jest Zielony Nowy ad?

Dariusz Szwed, Zielony Instytut, redaktor prowadzcy publikacj ?Zielony Nowy ad w Polsce?

18:30 – 19:10 Prezentacja ?Zielonego Nowego adu w Polsce?, debata panelowa:

dr hab Ryszard Szarfenberg, Instytut Polityki Spoecznej

Elbieta Juszczak, Partia Kobiet

Bartomiej Kozek, ?Zielone Wiadomoci?

Beata Maciejewska, Zielony Instytut

Joanna Piotrowska, Feminoteka

Dariusz Szwed, Zielony Instytut

19:10 ? 19:50 Dyskusja z publicznoci

19:50 ? 20:00 Podsumowania panelistw/ek i komentatorw/ek

Moderacja: dr Przemysaw Sadura, Uniwersytet Warszawski

Czytaj dalej

Polska

Parada Rwnoci 2011Punktualnie o godzinie 13 spod Sejmu RP wyruszy kolejna Parada Rwnoci. Uczestnicy przejd na Plac Bankowy. W organizacj imprezy zaangaowali si politycy lewicy (m.in. Janusz Palikot, Ryszard Kalisz, Katarzyna Piekarska i Grzegorz Napieralski, Joanna Senyszyn), byli i obecni warszawscy radni (Krystian Legierski, Bartosz Dominiak) i organizacje pozarzdowe. W zwizku z parad wieczorem Paac Kultury i Nauki zawieci na tczowo. Wielokolorowe flagi zawisy rwnie m.in. na budynkach urzdu dzielnicy Ursynw (gdzie przez ostatnie 7 dni trwa Tydzie Rwnoci) i Insytutu Teatralnego.

Bdzie funkcjonowa rwnie punkt informacyjny mieszczcy si na ulicy Widok. Przemarsz zakoczy si na placu Bankowym.

Czytaj dalej

Polska

13.06: konferencja „Europejska inicjatywa obywatelska w Polsce”

Zielony Instytut zaprasza namidzynarodow konferencj „Europejska inicjatywa obywatelska w Polsce”. Odbdzie si ona 13 czerwca od godziny 10:30 w Warszawie w siedzibie OPZZ na ulicy Kopernika 36/40, sala 220, 2. pitro.

Konferencj wsporganizuj Green European Foundation i OPZZ.

Stanowi ona kontynuacj projektu powiconego europejskiej inicjatywie obywatelskiej. Czerwcowe wydarzenia – konferencja i warsztaty – dotyczy bd polskiego wydania ?Podrcznika europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Przewodnika po zasadach pierwszego ponadnarodowego narzdzia demokracji bezporedniej na wiecie?.

Program obejmuje dwie debaty panelowe, gdy zaley nam na interakcji midzy uczestni(cz)kami panelu i konferencji. Prelegenci i prelegentki podejm kwestie demokracji bezporedniej, partycypacji spoecznej i budowania spoeczestwa obywatelskiego. Druga cz konferencji powicona bdzie z kolei mechanizmom europejskiej inicjatywy obywatelskiej, najlepszym praktykom kampanijnym czy lekcjom wyniesionych z dotychczas przeprowadzanych inicjatyw.

W ramach projektu Ambasada Szwajcarii przedstawi wystaw ?Nowoczesna demokracja bezporednia?. Wszyscy uczestniczcy w konferencji i wystawie otrzymaj egzemplarz ?Podrcznika EIO?.;

Program konferencji:

KONFERENCJA 13 czerwca 2011 roku

10.30 -11.00 Rejestracja

11.00 -11.10 Powitanie

Daniela Graf, Green European Foundation

11.10 -13.00 Debata panelowa i dyskusja

Demokracja bezporednia -formy, potencja, perspektywy; Europa bliej swoich obywateli/ek – rzeczywisto czy marzenia? EIO vs. demokracja (bez)porednia

Dariusz Szwed, Zielony Instytut

Prof. Andrzej Harasimowicz, Uniwersytet Warszawski

Hanna Gill-Pitek, Krytyka Polityczna

Daniela Musiol, parlamentarzystka austriackiej partii Zielonych

Moderacja: Adam Ostolski, Uniwersytet Warszawski

13.00 -14.00 Przerwa kawowa

14.00 -16.30 Debata panelowa i dyskusja

Europejska inicjatywa obywatelska – mechanizmy, praktyka, oczekiwania ; tworzenie narzdzia przyjaznego obywatel(k)om – sukcesy i niepowodzenia, jak skuteczne prowadzi kampani? jak zagwarantowa zgodno z przepisami krajowymi i unijnymi? Strategie zbierania podpisw, fundraisingu, ochrony danych, wykorzystanie internetu; dowiadczenia i lekcje zebrane z przeprowadzonych inicjatyw

Bruno Kaufmann, Initiative and Referendum Institute Europe, autor ?Podrcznika EIO?

dr Magorzata Tkacz-Janik, Stowarzyszenie Kongres Kobiet

Joanna Mi, Greenpeace Polska

Moderacja: Daniela Graf, Green European Foundation

Konferencja w jzyku polskim i angielskim z tumaczeniem symultanicznym.

Organizatorzy prosz o zgaszanie udziau poprzez formularz lub mailowo na adres biuro@zielonyinstytut.pl

Zapraszamy take na profesjonalne warsztaty o EIO, ktre odbd si 14 czerwca 2011 roku.

Program w jzyku polskim.

Program w jzyku angielskim.

Czytaj dalej