program/zieloni

Fragment jednej propozycji programowej o charakterze socdemokratycznym

Dążenie do przeciwdziałania wykluczeniu proponujemy zacząć od najmłodszych. Chcemy wyrównać szanse edukacyjnych i wprowadzić jasne reguły przeciwdziałania segregacji uczniów ze względu na status materialny rodziców. Postulujemy reformę programów edukacyjno-wychowawczych, które powinny kłaść nacisk na kształtowanie umiejętności społecznych, edukację na temat praw człowieka, uczenie tolerancji i solidarności. Będziemy też dążyć do wdrażania programów edukacyjnych dla dorosłych: … Czytaj dalej

polityka gospodarcza/program/think-tank

Propozycja programu gospodarczego zwolenników ekologicznej ekonomii

moje propozycje: Rozwój z absolutnym poszanowaniem Natury Zwolennicy ekologicznej ekonomii uważają, iż przetrwałe do chwili obecnej obszary niezniszczonej natury są już na ogól tak niewielkie i tak bardzo skromne, że konieczna jest ich zdecydowana ochrona by przetrwały one dla przyszłych pokoleń nie tylko jako wspomnienie. W swej polityce gospodarczej dążyć będą do rozwoju gospodarczego nie szkodzącego … Czytaj dalej