Regiony

Z wizytą na ziemiach zachodnich

Młodzi ludzie protestują na rynku w Ziel. Górze Ekonomista czasem czuje się w obowiązku komentować otaczającą rzeczywistość. Byłem na dwóch ciekawych konferencjach. Jedną zorganizowała organizacja pracodawców w Zielonej Górze, druga była warsztatami z udziałem przyjezdnych naukowców badających procesy upadku centrów miast. Obie były ciekawe. Jedna jak zwykle ujawniała dominację fobii i uprzedzeń od lat obecnych … Czytaj dalej

koncepcje/Regiony

Łemkowszczyzna- analiza przypadku

Analiza przypadku szczególnego: Łemkowszczyzna Efektem polskiego centralizmu jest postępujący zanik rozmaitych mniejszości, mogących mieć duże znaczenie dla rozwoju gospodarczego poprzez wzrost atrakcyjności turystyczno-kulturowej. Oto niemal zanikł dziwny naród zaliczany do Karpatorusinów: Łemkowie. Naród, podczas polskich walk o niepodległość sam także ogłosił swoją, i współpracował z krajami innymi niż Polska, co poczuwano za zdradę. „Łemkiwśka Repubłyka” … Czytaj dalej

Regiony

Jak donosi nasz czytelnik, podczas wiecu w dniu dzisiejszym kandydata na prezydenta Warszawy, Janusza Korwina-Mikke, ze strony kandydata pa miao powane oskarenie. Mwca mia stwierdzi e Donald Tusk, premier kraju, jest agentem obcego wywiadu, a Rosja zaatakowaa samolot z prezydentem Kaczyskim.

Oskarenia usyszaa osoba z rodziny naszego czytelnika. Cz publicznoci miaa zareagowa miechem. Niemniej, oskarenia ktre wg doniesie naszego czytelnika pady na wiecu, s oskareniami niezwykle powanego kalibru, miay by wygaszane publicznie przez mwc w poprzednich wyborach majcego 4. najwiksze poparcie wyborcze (2,48 % gosw). Brak jest doniesie innych mediw na temat tych wypowiedzi, nie jestemy w stanie ich potwierdzi.

(af, Merkuriusz Warszawa, ilustracja: cc wikipedia)

Czytaj dalej

Regiony

Tworzymy now parti!

Witam Was serdecznie! Mamy w planie zaoenie partii, w zwizku z czym poszukujemy osb o podobnych pogldach, zainteresowanych wspprac.

Nasz program przedstawia si nastpujco:

– poszerzenie wolnoci i odpowiedzialnoci jednostki w wyniku zminimalizowania przymusu pastwowego w wielu dziedzinach ycia poprzez np. zlikwidowanie obowizku ubezpiecze spoecznych i zlikwidowanie ogranicze dla prowadzeni dziaalnoci gospodarczej,
– ograniczenie funkcji pastwa ? sprywatyzowanie owiaty, opieki zdrowotnej i ubezpiecze spoecznych, co pozwoli na radykalne obnienie podatkw,
-liberalizacja przepisw dotyczcych aborcji, poparcie moliwoci odmowy uporczywej terapii, rejestracja zwizkw homoseksualnych (bez adopcji), danie przywrcenia kary mierci,
– in vitro czciowo refundowane przez pastwo, take dla osb yjcych w zwizkach nieformalnych,
– rozwj gospodarczy poprzez obnienie i uproszenie podatkw (podatek liniowy);
liberalizacja prawa pracy, rozwj doradztwa zawodowego i programw aktywizacji bezrobotnych,
– ograniczenie lub zniesienie immunitetw chronicych posw i senatorw
usprawnienie administracji rzdowej i jej ograniczenie, zmniejszenie liczby posw,
– poparcie dla integracji europejskiej ze sprzeciwem wobec planw przeksztacenia UE w federacj, rozwj wsppracy z pastwami regionu.

Jeeli znajd si osoby zaineteresowane wspprac zapraszamy na stron http://www.facebook.com/pages/Wolnosc-i-WINO/164730920228056

Czytaj dalej

Regiony

Rozmowa z Aleksandrem Pawowskim:
Jak dugo zwizany jest Pan z Grudzidzem?

Od urodzenia tj.1952 roku. Moi rodzice tez urodzili si w Grudzidzu. Tutaj si wychowaem, ukoczyem szko redni. Studia ukoczyem w Gdasku a nastpnie w Warszawie z tytuem mgr ekonomii. Zawodowo te jestem do chwili obecnej zwizany z Grudzidzem, pracowaem w bankach na stanowiskach kierowniczych (dyrektor oddziaw banku),aktualnie jest ekspertem d/s oceny finansowo-ekonomicznej projektw z UE.

Jaki sport Pan uprawia?

Kiedy w latach 70-ch uprawiaem lekkoatletyk,dyscyplina rzut motem. Byem jednym z lepszych zawodnikw w kategorii juniorw w Polsce w rzucie motem. Startowaem w I ligowej druynie Olimpii Grudzidz midzy innymi z mistrzem olimpijskim Bronisawem Malinowskim. Graem te w pik rczn. Aktualnie amatorsko duo pywam, korzystam z sauny. W ubiegym roku w mistrzostwach Grudzidza amatorw w pywaniu w swojej kategorii wiekowej zdobyem 3 medale: 1 zoty i 2 srebrne. Sprawio to mi wielk satysfakcj.

Jakie inwestycje drogowe wymagaj najpilniejszej realizacji?

W Grudzidzu jest to zakoczenie II etapu budowy tzw. trasy rednicowej,czcej Grudzidz z autostrad A1.

Jak ma rozwija si kultura w Grudzidzu?

Midzy innymi poprzez propagowanie tradycji wojskowych,organizowanie cyklicznych inscenizacji militarnych,szersze eksponowanie Cytadeli jako atutu Grudzidza. Aby kultura si prawidowo rozwijaa potrzebne jest pozyskanie rodkw z UE na rozbudow gmachu teatru w celu stworzenia nowoczesnej sali teatralno-koncertowej ze studiem nagra.

Jak Grudzidz ma wspdziaa z innymi miastami wojewdztwa kujawsko-pomorskiego?

Na zasadzie partnerstwa i wzajemnego uzupeniania si. Najwaniejsze funkcje Grudzidza to :
1.funkcja turystyczno-uzdrowiskowa,
2.funkcja szpitalnictwo,
3.;przemys,
4.szkolnictwo rednie,
5.usugi ponadregionalne.
Tutaj w tych dziedzinach widz najwaniejsze wsplne cele do dziaania.

Jak wyobraa Pan sobie wspprac prezydenta Grudzidza z radnymi miejskimi?

Powinna to by wsppraca partnerska,oparta na deniu do wsplnych celw. Rada powinna by odpolityczniona. Sesje Rady Miejskiej nie powinny by miejscem bitew politycznych., a miejscem dyskusji i podejmowania wanych decyzji dla miasta i jego obywateli.

Czy nie boi si Pan, e konflikt PO – PIS w sejmie, zostanie przeniesiony do grudzidzkiego ratusza?

Taki konflikt ju istnieje,nie musi by on przenoszony z Sejmu. Dlatego tak wanym jest to aby radni byli osobami apolitycznymi, aby ich nie obowizywaa zasada partyjnej lojalnoci i dyscypliny. Taka postawa radnych,uwikanie w partyjne rozgrywki przeczy idei samorzdnoci. Jest niekorzystne dla miasta i jego obywateli.

Aleksander Pawowski, lider Stronnictwa Demokratycznego w Grudzidzu, kandydat ?Teraz Grudzidz” na prezydenta Grudzidza.

Rozmow przeprowadzi Pawe Gniota.

rdo: gniota.salon24.pl

Czytaj dalej

Regiony

eby nie by goosownym w moim utyskiwaniu na media, zwoaem w miecie stutysicznym konferencj prasow. Jestem z partii pozaparlamentarnej, a e akurat byem w moim rodzinnym miecie, postanowiem sprawdzi, czy ?co mona? w Polsce zmieni. I przetestowa „system” na p roku przed wyborami samorzdowymi.

Konferencj zwoaem na rzutkie haso upadku miasta, ktry jest chyba ewidentny w obliczu braku miejsc pracy i masowej migracji modszych pokole. Z kilkunastu poinformowanych mailem redakcji nie pofatygowa si nikt.

Aby w takim miecie co zmieni, trzeba mie swoje wasne media, ponadto trzeba wpompowa kilkanacie tysicy PLN w kampani wyborcz. I to bez szans na zwrot kosztw, gdy nie jest si czonkiem kartelu PiS/PO/PSL/SLD.

// <![CDATA[
var uri = 'http://imppl.tradedoubler.com/imp?type(js)pool(210915)a(1600512)&#039; + new String (Math.random()).substring (2, 11);
document.write('’);
// ]]>

Pytanie, o jak stawk gramy. Moje rodzinne miasto jest do tego stopnia nieatrakcyjnym miejscem zamieszkania, e nawet bdc radnym, nie mgbym w nim mieszka, bowiem od paru lat jest to pustynia kulturalna i pustynia ycia nocnego. Ongi Zielona Gra by bardzo atrakcyjnym miastem do ycia dla modych ludzi, ale wystarczyo kilku fatalnych rzdzcych by miasto wepchn w kryzys, a mode elity wyjechay jak szczury z toncego statku.

Teraz w miecie rzdzi medialna mafia. Gazety czy telewizja broni rzdzcego ukadu, tylko jedno marginalne czasopismo dopuszcza gosy krytyki. Aby opublikowac krytyczny tekst w jednej z gazet codziennych, musiaem sa morze skarg do jej wydawcw, na szczcie z innego miasta.

Zielona Gra to sie ukadw i powiza. Jeli sabnie, to tylko dlatego e starzeje si i zmniejsza populacja tego miasta.

Czytaj dalej