park piastowski/tunel/zielona góra

Możliwość przeprowadzenia drogi przez Park Piastowski bez konieczności przerywania ciągłości układu parkowego

Planowana przez władze miasta budowa drogi przez Park Piastowski budzić może pewne obawy o spowodowanie niedogodności dla korzystających z tej oazy zieleni. Poprawnie przeprowadzony proces przygotowania inwestycji, otwarty np. na sugestie organizacji pozarządowych, w kraju demokratycznym wyłoniłby najlepszą opcję przebiegu drogi tak by powodowała ona możliwie małe zniszczenie środowiska miasta. W przypadku Zielonej Góry zachodzą … Czytaj dalej