infant industries/zielona ekonomia

Argument infant industry w rozwoju i wspieraniu działalności organizacji pozarządowych

Adam Fularz Ekonomiści często mówią o tzw. argumencie infant industries(przemysłów wykluwajacych się) jeśli chcą zobrazować konieczność zaangażowania środków publicznych w pobubudzenie danego sektora. Argumet infant industries pozwala we współczesnym dyskursie ekonomicznym dowieść słuszności angażowania funduszy podatników we wspieranie danego sektora- w tym wypadku sektora NGO’sów.  fot. Organizacja pozarządowa poza Polską Argument infant idustries, jeden z … Czytaj dalej

polityka gospodarcza/think-tank/zielona ekonomia

Propozycja wolnorynkowej polityki gospodarczej dla zwolenników ekologicznej ekonomii

Portal zwolenników ekologicznej ekonomii to think-tank ekologów i wolnościowców. Ci ludzie nie wierzą bezgranicznie zarówno w państwowy interwencjonizm, ani też w wolny rynek. Uważają, że państwa potrzeba jedynie tyle ile wynika to z woli ludzi i ani trochę więcej. Państwo nie może być instrumentem ucisku, które wnika w prywatne życie obywateli i ogranicza ich prawo do … Czytaj dalej

monopole naturalne/poczta/polityka gospodarcza/zielona ekonomia

Propozycja reformy i prywatyzacji Poczty Polskiej

Jako ekonomista zawsze zwracam uwagę na działalność poczty w wielu krajach. Ta jest często kształtowana przez kulturę danego kraju, jego zwyczaje i obyczaje. To tutaj jak na dłoni widać zalety i przywary elit różnych nacji. To tutaj się odciska skłonność do biurokracji, albo niechęć do niej, różna w różnych krajach. Poczty zwykle są przedsiębiorstwami użyteczności … Czytaj dalej

Kultura/zielona ekonomia

Metody reformy oferty kulturalnej w regionie na przykładzie kraju związkowego Brandenburgii

Warto by zaproponować model reformy teatrów w województwach Polski. W tych mniuejszychm, jak w woj,. lubuskim czy opolskim, opłacalne jest powołóać jeden duży zespół teatralny, wielodziałowy teatr regionalny na zasadzie gościnnej obsługujący np. 5 czy 10 scen w regionie z bogatą ofertą teatru, opery, musicalu, baletu, teatru tańca, lalkowego etc.W tym, i przede wszystkim, z … Czytaj dalej

transport/zielona ekonomia

Konieczność dyskusji nad liberalizacją polskiego rynku transportu autobusowego

Konieczna jest dyskusja nad procesem całkowitej deregulacji polskiegu rynku przewozów autobusowych. Obecnie przewoźnicy prywatni na każdą kolejną obsługiwaną trasę potrzebują nowe zezwolenie, co prowadzi do sytuacji w której rozwój najlepszych przewoźników jest administracyjnie blokowany i opóźniany. Jednocześnie sytuacja taka powoduje iż na rynku nie może być stosowana strategia „hit and run”, znana z teorii rynków … Czytaj dalej

ordoliberalizm/zielona ekonomia/zieloni

Zieloni: alternatywa dla obozu konserwatywnego?

W 2004 roku zaistniała w Polsce nowa partia polityczna: Zieloni 2004. Działa w obozie sprzeciwiającym się polityce polskich konserwatystów. Jej polityka to umiłowanie dla wolności jednostki oraz dość złożony program gospodarczy, składający się z takich „nabojów” jak ekologiczna polityka podatkowa, zrównoważona polityka budżetowa, gospodarka oparta na wiedzy, przeciwdziałająca monopolom polityka transportowa (przewidująca m.in. myto dla … Czytaj dalej