polityka gospodarcza/think-tank/Zwolennicy ekologicznej ekonomii

Zwolennicy ekologicznej ekonomii: wyniki dawnych prac ideowych

Bojąc się że to gdzieś przepadnie, tudzież zgubi się, wrzucam wyniki dotychczasowych prób stworzenia programu na mój blog. Są to tylko próby autorstwa kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu osób, ostateczny tekst nie został uchwalony. Kim jesteśmy?Jesteśmy grupą wywodzących się z różnych środowisk ludzi, dla których podstawowymi wartościami są poszanowanie praw człowieka i respektowanie zasad zrównoważonego rozwoju … Czytaj dalej