Artykuy

Martwe prawo marihuany.

W Polsce palenie marihuany jest nielegalne i grozi za to do 3 lat wolnoci. Zastanawiam si jednak jak to prawo jest respektowane i kontrolowane. Jakie niesie to ze sob konsekwencje? Czy dziki temu prawu w Polsce mniej osb pali t uywk?

Prawo jest prawem martwym. Kady ma moliwo kupienia
i korzystania z tej uywki. Dzi w rodowisku modziey licealnej i studenckiej powszechnie korzysta si z marihuany. Brak akceptacji i udawanie, e problemu nie ma, prowadzi do jeszcze gorszych skutkw. Dzi to prawo jest skutecznie omijane przez osoby prowadzce sklepy z tzw. „dopalaczami”. Sprzedawane s tam znacznie groniejsze narkotyki ni marihuana. A wystarczy tylko zaznaczy na produkcie, i produkt nie nadaje si do spoycia.

W Polsce potrzebna jest dobrze przeprowadzona depenalizacja marihuany. le przeprowadzona bdzie zachcaa do popularyzowania narkotykw. Dobrze przeprowadzona poczona z szerok kampani edukacyjn stanie si skutecznym narzdziem do walki z narkotykami.

Apeluj!!! Skoczmy z fikcj!!!

http://www.gniota.salon24.pl

Czytaj dalej

Artykuy

Czerwona kropka

Ostatnio media pene s doniesie o skandalicznym traktowaniu pracownikw sieci Carrefour. Caa Polska si trzsie z oburzenia. Wszystkie media szalej. wiat wstrzyma oddech. O c chodzi?

O to, e jeli pracownik ma ochot uda si do toalety, musi najpierw stan na czerwonej kropce wymalowanej na pododze supermarketu i czeka tam a pojawi si przeoony i zezwoli mu na udanie si w wiadome miejsce.

Troch to przypomina zwyczaje szkolne gdy dziecko podnosi rk i pyta ?psze pani czy mog i do ubikacji??. Tyle e tutaj czekanie na pozwolenie moe by nieco dusze. Doniesienia nie precyzuj czy ten przeoony ma si pojawi w pobliu kropki przypadkiem, czy te pracownik ma jak moliwo zasygnalizowania przeoonemu (na przykad przez nacinicie jakiego guzika), e stoi na kropce, czy te moe kropka jest pod sta obserwacj kamery i pracownik monitoringu informuje przeoonego, e na kropce kto jest.

W tych samych Carrefourach w okresie przed witami Boego Narodzenia trwao caymi tygodniami torturowanie ywych istot, te na czerwonych, ale nie kropkach tylko stoach. Czerwonych od krwi. Pracownicy Carrefoura tym ywym istotom rozcinali brzuchy i wycigali z nich jelita, nerki, trzustki, wtroby, a pozbawione wntrznoci, jeszcze ywe, drgajce istoty pakowali w worki foliowe i podawali z umiechem kolejnym kupujcym.

W plebejskiej wiadomoci funkcjonuje przekonanie, e o ile ssaki moe i co tam czuj, o tyle ryby nie czuj nic. Na prob o danie wegetariaskie czsto si syszy w restauracji: ?Aha, czyli rybk!?

Czy rybka co czuje?

Jak napisa w swojej opinii dla fundacji Viva! profesor Andrzej Elanowski z Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk:

Karpie (Cyprinus carpio) nale do nowoczesnej grupy Teleostei (kocistych), ktra powstaa w pnym triasie, prawie rwnoczenie ze ssakami, i pod wzgldem rozwoju ukadu nerwowego, zwaszcza mzgu i zoonoci motywowanych, tzn. zachodzcych z udziaem wiadomoci, a nie odruchowych zachowa, dorwnuje niektrym ssakom i ptakom.

Teleostei maj odpowiednik ciaa migdaowatego (amygdala) i odczuwaj strach, ktry hamowany jest benzodiazepinami (Chandroo i in. 2004: Appl. Anim. Behav. Sci. 86: 225-250; Braithwaite & Boulcott 2008, str. 78-92 w: E.J. Branson (red.), Fish Welfare, Blackwell Publ.). Teleostei maj takie same zakoczenia blowe (A? i C) jak ssaki i ich pobudzenie powoduje reakcj caego mzgu cznie z kresomzgowiem (Dunlop & Laming 2005: J. Pain 6: 561-568), a nie tylko do orodkw odruchowych. Zdolno do odczuwania blu zostaa dawno wykazana dla karpi (Beukema, 1970: Neth. J. Zool. 19:81-92). Bl, strach i inne negatywne doznania, od ktrych nie mona si uwolni, powoduj stres, ktry u Teleostei przejawia si podobnie jak u innych krgowcw (T.G. Pottinger 2008: str. 32-48 w: E.J. Branson (red.), Fish Welfare, Blackwell Publ.), tzn. wydzielaniem hormonw (katecholamin: adrenaliny i noradrenaliny) przez komrki chromafinowe odpowiadajce rdzeniowi nadnerczy oraz kortykosterydw (gwnie kortyzolu) przez komrki midzynerkowe odpowiadajce korze nadnerczy.

Profesor konkluduje:

Na podstawie zestawienia danych neuroanatomicznych, neurofizjologicznych, farmakologicznych i behawioralnych nie ulega wtpliwoci, e karpie i inne Teleostei odczuwaj bl i strach, a wic s zdolne do cierpienia.

Dalej profesor komentuje film dokumentujcy to co dziao si w Carrefourach:

?Przedoone mi do zaopiniowania nagranie filmowe sprzeday ywych karpi pokazuje bestialstwo jakiego nie widziaem dotd przy sprzeday karpi mimo wieloletniego i udokumentowanego zainteresowania tym tematem, m.in. w zwizku z moj dziaalnoci jako eksperta w legislacji ochrony zwierzt. Nagranie to pokazuje:

(1) Pracownika w biaej czapce, ktry wielokrotnie (przez ca sekwencj, czsto z rozemian twarz) podnosi karpie za wieczka skrzelowe (opercula) traktujc ten organ jako uchwyt ? jest to najwyraniej jego rutynowy sposb przenoszenia ryb. Podnoszenie ryb za wieczka skrzelowe prowadzi nieuchronnie do obrae tzn. do ranienia delikatnej tkanki samych skrzel i nasady wieczka, ktre nie jest przystosowane (w odrnieniu od koczyn) do wikszych mechanicznych obcie.

(2) Pracownika w czarnej (ciemnej) czapce, ktry bierze z zakrwawionego podoa (lodu) wypatroszone (majce otwart jam brzuszn) ale jeszcze ywe bo rzucajce si karpie i wkada je do torebek plastikowych. Dowodzi to jednoznacznie, e zwierzta te byy uprzednio patroszone tzn. na ywo rozcinano im brzuchy i wycinano lub wyrywano trzewia.

Tyle profesor Andrzej Elanowski z Polskiej Akademii Nauk. A co na to plebs? Plebs z rozemian min ustawia si w gigantyczne kolejki po ?witecznego? karpia. Plebs wali do Carrefoura tak tumnie, e specjalnie dla plebsu Dyrekcja kazaa ustawi dodatkowe stoiska rybne na zewntrz sklepu.

A co na to sd? Sd umorzy spraw wniesion przez fundacj Viva, argumentujc tym, e pracownicy Carrefoura stosowali si do wewntrznego regulaminu tej firmy i nie zamali go. To swoj drog ciekawe, e wewntrzny regulamin bogatej korporacji stoi ponad kodeksem karnym. Republika bananowa?

A co na to media? Wyksztaceni dziennikarze, komentatorzy, inteligenci? Nic na to. Czy film, ktry tak zaszokowa Profesora, ukaza si w jakiejkolwiek telewizji? Nie. Czy si kiedy ukae? Nigdy.

Mimo alarmowania wszystkich mediw – zero reakcji. adnego skandalu. Reputacja Carrefoura nie poniosa najmniejszego uszczerbku, nikt z dyrekcji nie musia si przed nikim tumaczy.

Natomiast w sprawie czerwonej kropki przed wysikaniem si – istny sza. Caa Polska si trzsie z oburzenia. Rzecznicy supermarketw si wykrcaj, dziennikarze ich atakuj, W Internecie kr petycje, histeryczne listy protestacyjne. Czerwona kropka!!! Co za brak szacunku dla czujcych istot!

Bardzo lubi obsug w Carrefourach, mie i pracowite jak mrwki panie kasjerki, jednak pracownikom dziau rybnego ycz, eby stali na czerwonej kropce tak dugo a przyjdzie przeoony i rozetnie im brzuch. To rozwie ich problem, bo potem nie bd ju musieli korzysta z toalety.

Nie. To nie do koca tak. Pracownicy wykonywali tylko rozkazy. Decyzj dyrekcji. I to dyrekcja supermarketw powinna teraz stan na czerwonej kropce. I czeka na n.

Czytaj dalej

Artykuy

Obecnie najwiksze szanse na stworzenie nowego liczcego si ruchu politycznego na polskiej scenie politycznej ma Janusz Korwin- Mikke. Tylko nie wiem czy polityk ten rozumie e jego ruch musiaby by bardziej progresywny obyczajowo.

O ile program Janusza- Korwina-Mikkego nie przewiduje niszego statusu kobiet ani nie zawiera adnych upokarzajcych dla nich stwierdze, to sam lider tego ruchu paln swego czasu kilka upokarzajcych wypowiedzi. Tak samo dostao si inwalidom. Moliwe e i gejom. Jak dowodzi prasa tabloidowa, wg jednych z nowych bada za ich odmienno odpowiada brak jednego z genw. Tymczasem Polska w Europie jest rubieami tolerancji. Na ikonografikach pokazujcych udogodnienia prawne dla osb LGBT wyranie wida e jestemy prawnymi rubieami. Bycie z inna osob tej samej pci wymaga kopotliwego dla tych osb tumaczenia si np. w szpitalu. Partnerzy trac mieszkania spdzielcze po mierci partnera- s po prostu zwykymi obcymi dla zmarego osobami.

Jeli chciabym rzdzi w Polsce samodzielnie i tyrasko, to pozatrudniabym mierne, wierne, bierne osoby ktre za mnie gosowayby jak ka. Czysty deal- wy gosujecie, zbieracie rne bonusy, ja wam finansuj kampani. Ba, a kase na ni dostaj z budetu pastwa, nawet nie musz jej kombinowa. Nie wiem, moliwe e tak dziaa polska polityka. Wszystko jest moliwe. Politykw ktrzy nie z bierni i mierni mona niestety policzy na palcach. Nieliczni maj jakie kontakty z nauk, odzywaj si do rnorakich specjalistw. Przychodz raz na kilka lat na konferencje do Sejmu: jacy ludzie o aparycji rolnika ze wsi organizuj konferencje naukowe. Ale to za rzadko.

Obz Korwin-Mikkego szczyci si libertarianizmem. Ale libertarianizm w gospodarce jest passe. Po prostu. Polityka gospodarcza dzi to skomplikowana regulacja wolnego rynku. Ogromna wiedza- jest to poowa wspczesnej literatury ekonomicznej. Ugrupowanie JKM cay ten dorobek zlewa pisem prostym. JKM prbuje naladowa USA. A jest to (k)raj wielce krytykowany.

Dziwna dwubiegunowa polityka, archaiczny system wyborczy first-past-the-post. Degradacja centrw miast, zwykle totalna, pod wpywem masowej motoryzacji. Upadek transportu zbiorowego. Niemono poruszania si bez samochodu osobowego (kopot take dla turystw). Interwencje rzdu wywoujce spekulacje na rynkach nieruchomoci i ogromny kryzys. Kara mierci, czasem dokonywana w niejasnych, niepewnych sprawach. Ogromy konsumpcjonizm napdzany przez media komercyjne wtaczajce ludziom e bd szczliwi gdy kupi. Modzi nie mogcy i si uczy z powodu ogromnych kosztw nauki uniwersyteckiej.

Moe jestem troch socliberalny. I taka chyba jest polityka tamtejszych demokratw. Janusz Korwin-Mikke chce robi za amerykaskich konserwatystw. Moe do pary potrzebujemy w Polsce now si polityczn- obz socliberalny? Zamiast caej postkomunistycznej lewicy- jedn now parti podobn do amerykaskich demokratw? Parti majc i realizujca program (w odrnieniu od penego pustych obietnic PO).

Czytaj dalej

Z blogw

Wczoraj polskie prawo zmienio si nie do poznania. W dodatku na korzy zwykego obywatela. Od wczoraj wystarczy skrzykn dziesiciu niezadowolonych lub poszkodowanych obywateli, aby zoy pozew przeciwko, do tej pory bezkarnym i niemal nietykalnym, instytucjom pastwowym czy wielkim firmom.

Protest zbiorowy jest prawem, ktre od dawna skutecznie wykorzystywali i egzekwowali obywatele choby Stanw Zjednoczonych, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Holandii. Dziki niemu nie czuli si bezradni wobec zaniedba wadz czy szkodliwego dla nich dziaania wielkich koncernw.

Budujca jest te wiadomo, e pozew zbiorowy nie bdzie kolejny bezuytecznym narzdziem martwego prawa. To, jak bardzo byo ono potrzebne potwierdza fakt, e w dniu wejcia w ycie nowego prawa zosta zoony pierwszy obywatelski pozew zbiorowy. Przeciwko nieudolnoci i obojtnoci samorzdowcu zaprotestowali powodzianie z Piaseczna. Jednym z ich penomocnikw jest Pawe Piwowar, szef modziewki Stronnictwa Demokratycznego.

Z doniesie medialnych wynika, e na tym nie koniec i kolejni pokrzywdzeni rwnie szykuj podobne pozwy. I bardzo dobrze, bo teraz nareszcie obywatele zostali zrwnani wobec prawa z biurokratami. Mam nadziej, e era, gdy zwyky Polak by pocigany do odpowiedzialnoci za najdrobniejsze przewinienie, ale zupenie bezradny w walce z silniejszymi, bezpowrotnie mina.

Czytaj dalej

Z blogw

POWD 2010

Powd si skoczya i temat znikn. Skutki trwaj. Przejmujemy si losem ludzi dotknitych powodzi, niekiedy losem maych firm, w ktrych woda zabraa cae magazyny i wystawy. A nie przejmujemy si rzek. A nawet prbujemy si na rzece zemci.

Na Odrze powd nie doprowadzia do takich nieszcz, jak na Wile. Ale… i tak doprowadzia do zamulenia, uszkodze, no i do tego, erzek nie da si pywa. Do tego, e eglowno rzek spada z roku na rok, niektrzy s w stanie si przyzwyczai. Ale w tym roku,pierwszy raz w historii, Odra staa si cakowicie nieeglowna na odcinku Kdzierzyn-Kole – Wrocaw. W porcie w Kdzierzynie-Kolu staj (i czekaj) zaadowane barki, w stoczni – nowe jednostki, ktre na pocztkumaja miay pyn do Belgii.W zwizku z zatrzymaniem dostaw nie pynie wgiel do Elektrociepowni Wrocawskich.

Odpowiedzialno za eglowno rzeki spoczywa na Ministerstwie rodowiska i podlegych mu jednostkach. Tymczasemadministracja rzadowa nie podja adnych prac na rzecz udronienia rzeki. Rozpisano za to przetarg w trybie ustawy o zamwieniach publicznych. Rozstrzygnicie – moe przed grudniem.

Wakacje?

Czytaj dalej

Z blogw

Antoni Macierewicz to obsesjonat i mistyk ? a waciwie mistyfikator ? ktry swoimi dziaaniami chce przede wszystkim zwrci uwag na siebie. O tym, e jest to czowiek niesterowalny politycznie i nieobliczalny, wiedz wszyscy doskonale. Jak rwnie o tym, e nigdy, jak do tej pory, rezultat zleconych mu dziaa nie by taki, jaki sobie wyobraali zleceniodawcy. Bolenie przekonali si o tym take Jarosaw i Lech Kaczyscy, zarwno na pocztku lat 90 ubiegego wieku, jak i za czasw ich rzdw.

Nie czas na teraz na przypominanie dziaa Macierewicza jako likwidatora WSI, ale jego ?zasugi? w zniszczeniu ochrony kontrwywiadowczej Polski i wywiadu zagranicznego (nie tylko wojskowego) s zapewne przedmiotem wnikliwych analiz i w Moskwie i w Waszyngtonie. Od lutego 2007 roku, kiedy zosta opublikowany jego przesawny raport o WSI, polski wywiad nie ma co liczy na wspprac z innymi, jak i na pozyskiwanie agentur w miejscach wanych dla polskich interesw ? take tam, gdzie dziaaj polskie wojska.

Jednak Macierewicza znw wzito do wypenienia misji specjalnej. Ta misja to zrobienie medialnego show, majcego wyprzedzi informacje i raporty polskiej i rosyjskiej prokuratury i rosyjskiej komisji badajcej, z udziaem polskich przedstawicieli, okolicznoci i przyczyny katastrofy pod Smoleskiem. A dokadnie chodzi o to, aby jeeli si nawet nie uda potwierdzi teorii spisku, ktry doprowadzi do zbrodni (sowa samego Macierewicza), to naley tak poprowadzi tak spektakl medialno-polityczny, aby jedynymi winnymi byli przedstawiciele polskiego rzdu i, oczywicie, strona rosyjska. Ma to wszystko na celu zaguszenie informacji o jakiejkolwiek winie Lecha Kaczyskiego, czy jego otoczenia, o jakichkolwiek zaniedbaniach z jego strony, w wyniku ktrych TU 154M musia ldowa w warunkach, ktre na to nie pozwalay.

Dla kadego obserwatora tego, co si dzieje wok dochodze rosyjskich i polskich, e nie wszystko jest dokadnie tak, jak powinno by. Polski rzd ma obowizek wyjanienia wszystkich okolicznoci i kulis wypadku, a czynniki spoeczne maj prawo do jego kontroli. Pod warunkiem, e robi to w sposb rzetelny i bezstronny. Macierewicz w najmniejszym stopniu tego nie gwarantuje.

Wane jest wyjanienie, jak doszo do samej katastrofy, co byo powodem, e samolot spad na ziemi. Tylko dziwnym trafem co raz dalej odsuwane jest podstawowe pytanie, dlaczego samolot znalaz si 10. kwietnia pomidzy godzin 8.30 a 8.41 nad lotniskiem, kiedy nie powinno go tam by. Tego samolotu, przy tych warunkach pogodowych, wyposaeniu lotniska nie powinno tam by w ogle. I piloci, jak rwnie zapewne osoby odpowiadajce na jego pokadzie za przebieg wizyty prezydenta w Katyniu, doskonale o tym wiedziay. Naley wyjani do koca to ten, kto odpowiada za organizacje, przebieg, logistyk i zabezpieczenie caoci wyjazdu delegacji prezydenta w dniu 10. kwietnia. Czy decydenci kierowali si konkretnymi procedurami, czy takowe procedury organizacji w ogle istniay, czy byy przestrzegane, czy wreszcie zachowano ludzki, normalny zdrowy rozsdek. Kto odpowiada i za organizacj i za dobr delegatw. I tu nie uniknie si pyta o rol Lecha Kaczyskiego i jego zaplecza. Cho te pytania nie padn ze strony zespou poselskiego kierowanego przez Macierewicza.

Macierewicz ma kilka zada. Pierwsze to obcienie wycznie KPRM, a w niej jej szefa, ministra Tomasza Arabskiego (oraz odpowiedzialnego za transport lotniczy ministra Bogdana Klicha) za organizacj i przebieg wyjazdu i feralnego lotu. Drugie zadanie to obcienie strony rosyjskiej (obsugi lotniska), tak aby zdj odpowiedzialno z pilotw. I trzeci, nadrzdny cel, to zbudowanie modelu potwierdzajcego zmow Donalda Tuska i Wadimira Putna, ktra doprowadzia do katastrofy. A cao ma suy budowie i obronie mitu Lecha Kaczyskiego.

Macierewicz ju w pierwszym swoim wystpieniu wskaza, kto wedug niego ponosi odpowiedzialno polityczn i moraln za katastrof ? rzd, pod przewodnictwem Donalda Tuska. To nie tylko jego sowa ? to rwnie opinia zleceniodawcy, Jarosawa Kaczyskiego. I cho rzeczywicie przyczyn katastrofy naley szuka nie pod Smoleskiem, nie w Moskwie, ale w Polsce, to ju wiemy, jak pod tez bd dobierane materiay, zeznania. Jak bdzie wyglda raport.

Ale ten show medialny, jaki ju robi Macierewicz, obrci si przeciwko niemu i przeciwko Jarosawowi Kaczyskiemu. Sia materiaw, dowodw bdzie po stronie rzdu i prokuratury. I bd rwnie niewygodne pytania. I jest Janusz Palikot, ktry si tych pyta nie bdzie ba zadawa. A sam Macierewicz nie zna umiaru. On nie ma skrupuw. Dzie w dzie bd konferencje, oskarenia, gra emocjami, insynuacje. Tak jak dzi, kiedy do rozgrywki wczono rodziny zmarych?

Polityczne motywacje Macierewicza s jasne. Bdzie on usiowa ?podpali atmosfer? polityczn. Nie jest przypadkiem, e raport ma zosta przedstawiony w padzierniku, tu przed wyborami samorzdowymi. Jednak te rachuby mog zawie. Spoeczestwo ma do tego rodzaju rozgrywek. Rozgrywek na cmentarzu tragicznie zmarych pod Smoleskiem.

Azrael

?????????????

Tekst opublikowany na portaluMojeOpinie.pl

Czytaj dalej

Z blogw

Obiecaem sobie, e nie napisz ani sowa o sprawie krzya na Krakowskim Przedmieciu, gdy nie uwaam jej za istotn dla polskiej polityki.
Po namyle uznaem jednak, e zasuguje na krtki komentarz. Ten krzy ma bowiem znaczenie polityczne. Jest wyrysowaniem ? wiadomym, z premedytacj – kolejnego podziau na polskiej scenie politycznej. Paradoks polega jednak na tym, e stronami tego podziau nie s partie republikaskie (lewicowe i liberalne, opowiadajce si za rozdziaem kociow od Pastwa) versus partie konserwatywne i tradycjonalistyczne. Taki podzia byby naturalny i zrozumiay; mniej wicej tak si uksztatoway strony dyskusji o orzeczeniu Europejskiego Trybunau Praw Czowieka w sprawie krzya we woskiej szkole ? i nastpnie naszej, polskiej dyskusji o krzyach w XIV LO we Wrocawiu. W zwizku z krzyem przed Paacem Prezydenckim rzecz ma si zupenie inaczej: tu po dwch stronach stany partie, ktre powinny mie jednakowy (albo przynajmniej bliski) pogld na spraw. Ugrupowania takie jak SLD, inne partie lewicowe, Stronnictwo Demokratyczne w tej kwestii si nie liczyy. Bo skoro akurat nie byo innego paliwa dla podtrzymywania konfliktu midzy PO a PiS, korzystnego dla obu stron, to trzeba byo wykorzysta do tego celu krzy.
To zreszt bardzo perspektywiczne: PiS kontynuuje budow swojego nowego mitu zaoycielskiego, a PO rozpycha si po lewej stronie sceny politycznej.

// <![CDATA[
var uri = 'http://imppl.tradedoubler.com/imp?type(js)pool(348592)a(1600512)&#039; + new String (Math.random()).substring (2, 11);
document.write('’);
// ]]>

Czytaj dalej

Z blogw

Ruch Autonomii lska

W weekend odby si marsz organizowany przez Ruch Autonomii lska (kogo interesuj planktonowe mniejszoci zapraszam TUTAJ – pena kompilacja). Zebrao si ponad 1000 osb, ktre przez zabaw propagowali ide autonomii lska.

Mnie w tej organizacji interesuj tylko sprawy czysto planktonowe. Generalnie, jeli chc autonomii i moe ona przynie korzyci im, a Polsce i mnie nie zaszkodzi, to jestem za. A co tam. Jednak takim ?autonomicznym orgiom?, jakie maj miejsce w Belgii, czy Hiszpanii, mwi stanowczo ?nie?. Przynosz one wicej strat ni zyskw i promuj egoizm spoeczny, a przecie po to tworzono pastwo, eby sobie pomaga, a nie ucieka, ?bo jestemy bogatsi?.

Wracajc jednak do planktonowego aspektu Ruchu Autonomii lska. Ostatnie notowania wskazuj, ecieszy si na lsku 9,5-procentowym poparcie. To pozwoli im wej do tamtejszego sejmiku wojewdzkiego i zdoby troch mandatw na niszych szczeblach. A to budzi umiech na moim ryju. W porwnaniu z poprzednimi wyborami samorzdowymi, mog zdoby dwa razy wicej gosw.

Ruch Autonomii lska

Biorc pod uwag mniejszo niemieck na Opolszczynie i Polsk XXI Rafaa Dutkiewicza, to mona powiedzie, e na szeroko rozumianym lsku plankton daj bardzo rad. Problem mam tylko z popieraniem mniejszoci niemieckiej. Ostatnio co im palma odbia i gadaj, e Powstania lskie byy ze, bo ?uderzay w spjno pastwa Niemieckiego – Rzeczy 2??. Jakby aneksja lska w 1327 roku przez Jana Luksemburskiego, w 1620 przez Austri, czy w 1745 przez Prusy nie byy tak ingerencj. Poza tym do koca XVIII wieku Polacy stanowili ogromn wikszo na Grnym lsku, Opolszczynie i na Dolnym lsku, przynajmniej a po Odr.

Plankton Polityczny

Czytaj dalej

Z blogw

Krystianowi Legierskiemu daleko do amerykaskiego prezydenta, ale dla mnie on ma pewien wymiar bycia Obam i wcale nie chodzi o jego pogldy, preferencje czy karnacje.

Nie bd oszukiwa, e to kole z mojej bajki. Jego lewicowe pogldy mi nie pasuj i zapewne bardzo wiele musiaoby si wydarzy w moim yciu, ebym na niego zagosowa w wyborach samorzdowych. A najprawdopodobniej wystartuje z list SLD. Grzegorz Napieralski, co by o nim nie mwi, pamita o tych, ktrzy mu pomogli.

Nieprzypadkowo obejrzaem nagranie z nim opublikowane na portalu Gazeta.pl. Zamieszcz je poniej. Legierski przedstawia w nim swoje pogldy. Cz brzmi do oczywicie i „amatorsko”, ale jest te kilka, ktre mnie zainteresoway. Mwi o artystach, imprezach, miecie przyszoci itp. Takich sprawach, o ktrych normalny polityk, by nie wspomina, bo bardziej go interesuj autostrady, i walka „oni” kontra „my”. Taki yk wieego powietrza.

No i o buncie modych. Modzi Socjalici – kolektywna modziewka nieSLD-owskiej lewicy – zerwali umow zPPS. Zapewne nie zgadzali si ze sob, co do wyborw samorzdowych. Kto moe zna szczegy?

PLANKTON POLITYCZNY

Czytaj dalej

Artykuy

Granice wolnoci sowa

Media zarwno tabloidy jak i te powaniejsze elektryzuje sprawa sdowego zakazu rozpowszechniania ksiki Andrzeja uawskiego pt. „Nocnik”, gdzie jedna z postaci – Esterka – ma by kreowana na alter ego modej aktorki Weroniki Rosati, ktra ma za sob burzliwy zwizek z reyserem uawskim. Autor w do niewybrednych sowach opisuje swoj bohaterk i sposoby jakimi robi karier w Hollywood. Ksiki nie czytaem – po pierwsze miaem ciekawsze lektury, po drugie nie pofatygowaem si w odpowiednim momencie do Nowego Wspaniaego wiatu na zakupy ze znik u wydawcy. Zreszt nie sama ksika jest tu najciekawsz spraw, a wanie wyrok.
Po raz kolejny musimy odpowiedzie sobie na pytania gdzie le granic wolnoci sowa, rwnie w kontekcie literatury i sztuki. Jeeli kto wrzuciby na facebook’a pamflet na mj temat opisujcy szeroko moje ycie seksualne czy towarzyskie, a ja poczubym si uraony mgbym dochodzi swoich praw w sdzie. Takie prawo powinno te przysugiwa tzw. celebrytom (oczywicie w granicach rozsdku i bez kilkudzieieciomilionowych odszkodowa). Od deptania godnoci jest niedaleko do nawoywania do nienawici, wic trzeba bra odpowiedzialno za sowa i pamita, e stpamy po niepewnym gruncie.
Korporacja Amway swego czasu zablokowaa publikacj filmu „Witajcie w yciu”, w ktrym zostaa przedstawiona jako ekonomiczna sekta – nie zablokowaa to wycieku dokumentu na youtube’a kilkanacie lat pniej (cho wczeniej pirack wersj filmu te mona byo kupi na bazarkach). Sama awantura o dzieko nadszarpna i tak nienajlepszy wizerunek firmy.
Ksika uawskiego biaym krukiem bdzie tylko przez moment. Co z tego, e na Allegro ju chodzi po 300 z. Za chwil jaki bojownik o wolno sowa skompiluje z niej pdf-a i na serwisach typu rapidshare czy chomikuj kady z nas bdzie mg przeledzi histori domniemanych uniesie miosnych reysera i aktorki na wasnych monitorach.
Nie wiem jakie odszkodowanie zasdzono Weronice Rosati (ta cz wyroku zostaa utajniona), jednak w caej sprawie to ona jest najbardziej poszkodowana. Dla tabloidw czego by nie zrobia bdzie le. Jedni uznaj, e utosamia si z bohaterk „Nocnika” (czyli przyznaje!), inni napisz, e zakada knebel na usta wybitnemu artycie.

Czytaj dalej