polskie doświadczenia

Niska jakość edukacji pogłębia depopulację Polski B i C

Polskim problemem jest brak elit w wielu regionach kraju. Jeśli nawet takie się „cudem” wykształcą na polskiej prowincji, to uciekają do 4 wielkich aglomeracji lub poza granice kraju. Drenaż mózgów ma także charakter wewnątrzkrajowy. Do tego ubóstwo Polaków i niski poziom zamożności mogą być pochodną fatalnej jakości szkolnictwa wyższego. Choćby sam premier kraju popełnia w … Czytaj dalej

polskie doświadczenia

Polecamy analizę FOR na temat organizacji polskich uczelni

Polecamy analizę FOR na temat organizacji polskich uczelni. W Polsce dochodzi do sytuacji rodem z systemu totalitarnego. W Uniwersytecie Zielonogórskim podczas debaty wyborczej przed wyborami rektorskimi wyłączano mikrofony prelegentom, tudzież, mimo ogłoszenia „debaty otwartej”, odmawiano prawa głosu przybyłym. Kadra uczelni nie mogła doprosić się szczegółów na temat wynagrodzeń innych, lepiej „politycznie powiązanych” kolegów- profesorów. Uczelnia … Czytaj dalej

organizacja uczelni/polskie doświadczenia

Koszty transakcji przy zakładaniu organizacji rujnują życie naukowe

Ekonomista obserwujący polską rzeczywistość próbuje dotrzeć do sedna problemów, i czerpie w tym zadaniu z najnowszych trendów intelektualnych w swojej nauce. Ekonomia się zmienia: dogmat o niewidzialnej ręce rynku, o homo oeconomicus został przyćmiony postępami w sektorze ekonomiki informacji. Otóż ludzie, nawet jeśli są racjonalni, to tylko na zbiorze informacji jaki posiadają. Zaś rynek informacji … Czytaj dalej

polskie doświadczenia

Opadły mi ręce, czyli o polskim absurdzie

Studiowałem za granicą. Akurat pisałem anglojęzyczną pracę z mojej dziedziny, mając na karku bardzo wkurzonych szefów (przespałem jeden termin, który jakoś zginął w moich papierach) oraz planując wystąpienie na konferencji w Polsce. Planowałem na początek mojej prezentacji dać krótkie wprowadzenie do podstaw ekonomicznych danej dziedziny ekonomii, i w związku z tym, chciałem znaleźć polski odpowiednik … Czytaj dalej