program/zieloni

Fragment jednej propozycji programowej o charakterze socdemokratycznym

Dążenie do przeciwdziałania wykluczeniu proponujemy zacząć od najmłodszych. Chcemy wyrównać szanse edukacyjnych i wprowadzić jasne reguły przeciwdziałania segregacji uczniów ze względu na status materialny rodziców. Postulujemy reformę programów edukacyjno-wychowawczych, które powinny kłaść nacisk na kształtowanie umiejętności społecznych, edukację na temat praw człowieka, uczenie tolerancji i solidarności. Będziemy też dążyć do wdrażania programów edukacyjnych dla dorosłych: … Czytaj dalej

ordoliberalizm/zielona ekonomia/zieloni

Zieloni: alternatywa dla obozu konserwatywnego?

W 2004 roku zaistniała w Polsce nowa partia polityczna: Zieloni 2004. Działa w obozie sprzeciwiającym się polityce polskich konserwatystów. Jej polityka to umiłowanie dla wolności jednostki oraz dość złożony program gospodarczy, składający się z takich „nabojów” jak ekologiczna polityka podatkowa, zrównoważona polityka budżetowa, gospodarka oparta na wiedzy, przeciwdziałająca monopolom polityka transportowa (przewidująca m.in. myto dla … Czytaj dalej