koncepcje/reformy

Propozycja reformy ustrojowej dla Polski

Polska w ostatniej dekadzie XX wieku z pozycji lidera przemian gospodarczych Europy Środkowo-Wschodniej spadła do pozycji lame duck, niedorajdy, wraz z Rumunią i Bułgarią zagrzewając ostatnie miejsca w rankingu PKB per capita krajów UE.   Member states GDP 2011millions ofeuro Populationin millions GDP (PPP)per capita 2011euro GDP (Nominal)per capita 2011euro GDP (PPP)per capita 2011EU27 = … Czytaj dalej