debaty

Port lotniczy Babimost – czynnik miastotwórczy czy kula u nogi Zielonej Góry

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta „Zielonogórskie Perspektywy” ma zaszczyt zaprosić na XXXV spotkanie otwarte „Port lotniczy Babimost – czynnik miastotwórczy czy kula u nogi Zielonej Góry” Wprowadzający: prof. dr hab. Bogusław Liberadzki Prowadzenie Konrad Stanglewicz 15 czerwca 2011, godzina 17.00, sala nr 2 (parter), Uniwersytet Zielonogórski, Campus A Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii (budynek A-29, ul. Prof. Szafrana … Czytaj dalej

Polska

Tydzie rwnociOd 4 do 11 czerwca na warszawskim Ursynowie odbdzie si Tydzie Rwnoci. Burmistrz dzielnicy Piotr Guzia zachwala wydarzenie:

Zaley nam aby Ursynw dawa przykad jak by miejscem nowoczesnym i otwartym, miejscem gdzie kady bez wzgldu na wiek, pe, wyznanie, kolor skry, orientacje seksualn czy niepenosprawno bdzie czu si godnie.

Impreza zacznie si w sobot, 4 czerwca wieczorem (w dniu rocznicy pierwszych wolnych wyborw) pokazem filmu Transamerica. W niedziel w urzdzie dzielnicy Warszawa-Ursynw (Al. KEN 61) bdzie mona zobaczy wystaw prac plastycznych podejmujcych tematyk wykluczenia spoecznego. W poniedziaek Piotr Pacewicz z Gazety Wyborczej poprowadzi debat o sytuacji kobiet na rynku pracy z udziaem Agnieszki Graff i red. Anny Laszuk.
We wtorek bdzie mona rozszerzy horyzonty na otwartym wykadzie na temat rwnoci wspprowadzonym przez prof. Magorzat Fuszar, prof. Ireneusza Krzemiskiego i Roberta Kulp.

roda bdzie powicona sytuacji ursynowskich niepenosprawnych. Na czwartek ursynowskie szkoy rednie przeprowadz szkolenia anty-dyskryminacyjne. Na pitek zapowiedziano debat na temat problemw mniejszoci narodowych, etnicznych i religijnych z udziaem dr Boeny Keff, radnego Zielonych 2004, Krystiana Legierskiego i Omeny Mensah.
Tydzie Rwnoci zakoczy si w sobot 11 czerwca, gdy przed centrami handlowymi bdzie parkowa specjalna platforma muzyczna promujce idee rwnociowe i wolnociowe.

Czytaj dalej

Artykuy

Liberalna Agencja Informacyjna- „Liberalne Wiadomoci” ruszyy na twitterze. Po raz pierwszy w Polsce ruchy liberalne dysponuj wsplnym medium pokrywajcym wikszo najwikszych organizacji pro- wolnociowych. Do dyspozycji czytelnikw udostpniamy najwikszy zbir biecych informacji na temat polskich ruchw demokratycznych i wolnociowych w sieci. Codziennie dziesitki njusw z kilkudziesiciu krajowych mediw liberalnych. Nawet do 5- 10 nowych informacji liberalnych i demokratycznych na godzin. Zapraszamy.

http://twitter.com/?lang=en&logged_out=1#!/Liberalowie

Czytaj dalej

Polska

Wczoraj o 12 w siedzibie Stronnictwa Demokratycznego na Chmielnej w Warszawie odbya si konferencja ws. obnienia diet warszawskim radnym. W skad komitetu inicjatywy uchwaodawczej na ktrego czele stan Sawomir Potapowicz, prezes Mazowieckiego SD weszli politycy, byli i obecni radni a take dziaacze spoeczni zwizani z portalem Polskaliberalna.net i Fundacj Samorzdno i Demokracja.

Komitet Inicjatywy Uchwaodawczej rozpoczyna akcj zbierania 15 tysicy podpisw pod projektami uchwa ws. obnienia diet radnym Warszawy a nastpnie zamierza przekaza je Przewodniczcej Rady Warszawy celem rozpatrzenia i przyjcia przez Rad Warszawy. Inicjatorzy akcji maj nadziej, e gos mieszkacw Warszawy wyraony podpisem bdzie skutecznym narzdziem w przekonaniu radnych do podjcia decyzji o zmniejszeniu wasnych diet.

Proponowane zmiany maj przynie ponad 10 mln zotych oszczdnoci rocznie.

Komitet informuje na swojej stronie, e rednio, miesicznie kady radny otrzymuje ponad 2.300 zotych. W cigu 4 lat kadencji obecnych rad dzielnic i Rady Warszawy koszty utrzymania radnych bd wynosi prawie 52.000.000 zotych.

Przykadowe inwestycje jakie mona zrealizowa za te pienidze to remont Marywilskiej, odygowej czy rozbudowa Trasy Siekierkowskiej.
Wizualizacj mona zobaczy w prezentacji multimedialnej.

Akcja zbierania podpisw potrwa do wrzenia.

Czytaj dalej

Polska

KOMITET INICJATYWY UCHWAODAWCZEJ w sprawie obnienia diet radnych m. st. Warszawy i radnych dzielnic warszawskich

ZAPRASZA na konferencj prasow

w dniu 24 maja 2011 r. (WTOREK) o godz.12.00 w siedzibie SD przy ulicy Chmielnej 9 (I pitro) w Warszawie, powicon przedstawieniu inicjatywy uchwaodawczej w sprawie obnienia diet radnych m. st. Warszawy i radnych dzielnicowych.

W trakcie konferencji gos zabior m. in.:

Sawomir Potapowicz – Prezes Mazowieckiego Zarzdu SD, penomocnik Komitetu Inicjatywy Uchwaodawczej

Wodzimierz Caka – Przewodniczcy SD w Warszawie, radny dzielnicy Warszawa-Bemowo

W trakcie konferencji przedstawimy Pastwu projekty uchwa w sprawie zasad przyznawania i wysokoci diet radnych w Warszawie oraz szczegow informacj nt. korzyci wynikajcych dla Warszawy z obnienia diet radnym.

Komitet Inicjatywy Uchwaodawczej rozpoczyna akcj zbierania 15 tysicy podpisw pod projektami uchwa ws obnienia diet radnym Warszawy a nastpnie zamierza przekaza je Przewodniczcej Rady Warszawy celem rozpatrzenia i przyjcia przez Rad Warszawy. Mamy nadziej, e gos mieszkacw Warszawy wyraony podpisem bdzie skutecznym narzdziem w przekonaniu radnych do podjcia decyzji o zmniejszeniu wasnych diet.

Wicej informacji przekaemy Pastwu podczas konferencji, na ktr serdecznie zapraszamy.

Dodatkowe informacje ju od 24 maja na:

www.mniejdlaradnych.waw.pl

Zapraszam,

Sawomir Potapowicz

Penomocnik Komitetu Inicjatywy Uchwaodawczej

skype: spotapowicz

e-mail: slawekpotapowicz@gmail.com

Czytaj dalej

Artykuy

Dawno myl, e jeeli ludzie, wyznajcy zasady liberalne, s czsto jeszcze wsi od konserwatystw, to natomiast zasady liberalne, same w sobie, s szersze od konserwatywnych i zgodniejsze z nauk Chrystusa.

Autor: Henryk Sienkiewicz, Bez dogmatu

Demokracja ma gwarantowa wolno, ktrej przejawem jest wanie wolno wiatopogldowa, a niektrzy mylnie wi j z liberalizmem ekonomicznym. Ci, ktrzy stoj na gruncie liberalizmu wiatopogldowego, wcale bowiem nie musz by zwolennikami kapitalizmu, czyli liberalizmu ekonomicznego.

Autor: Maria Szyszkowska, rozmowa z ?Trybun?, kwiecie 2009,

Demokracja parlamentarna nie bya wcale i nie jest wcale spenieniem snw doktryny liberalnej; powiedziabym: wrcz odwrotnie! Bya przykr niespodziank dla tej doktryny i dla jej przedstawicieli i w zakresie teorii i w zakresie praktyki; wprowadzia bowiem klas robotnicz ? w roli czynnika decydujcego ? na scen historii najnowszej. Liberalizm czerpa soki ywotne z naiwnego optymizmu. Formua ? skrcona i uproszczona ? gosia po prostu: niech kady robi, co moe; niech utrwali si ?wolna gra? si spoeczno-ekonomicznych, talentw, zdolnoci, interesw; z ?wolnej gry? powstanie budowla harmonijna. Rozwj kapitalizmu zaprzeczy radykalnie wszystkim zudzeniom tego optymizmu. Kapitalizm nie otworzy pola dla adnej ?wolnej gry?. Rwno formalna wobec prawa nie okazaa si rwnoci faktyczn w yciu politycznym, spoecznym i gospodarczym.

Autor: Mieczysaw Niedziakowski, Socjalizm a liberalizm, w: Demokracja parlamentarna w Polsce, wyd. Ksigarni Robotniczej, Warszawa 1930

Jeszcze w 1999 r. szefowie MFW stawiali Argentyn za wzr dla pastw rozwijajcych si. Dwa lata pniej nastpia cakowita zapa. Neoliberalna recepta nie dziaa. W Ameryce aciskiej w latach 90. ? gdy wikszo krajw podaa za wskazaniami MFW ? wzrost gospodarczy stanowi ledwie poow wzrostu osiganego w latach 50., 60. czy 70. Nie musz dodawa, e beneficjentami wzrostu w latach 90. byli jedynie ludzie ze szczytw drabiny spoecznej.

Autor: Joseph E. Stiglitz

Jeeli jestem liberaem, to dlatego, e wierz w wolno polityczn, ale nie dogmatyzm ekonomistw. Liberalizm jest elastyczn doktryn i oznacza dla mnie przede wszystkim tolerancj, ide wspistnienia w wolnoci, to znaczy podstawow zasad demokracji. A przede wszystkim ochron przed przemoc. Wszelki dogmatyzm jest rdem przemocy.

Autor: Mario Vargas Llosa, wywiad Gillesa Anquetila i Francoisa Armaneta, ?Le Nouvel Observateur?, tum. ?Forum?, 11 padziernika 2010.

Liberalizm to czysty egoizm.

Autor: Jzef Terlecki

Liberalny ustrj spoeczno-polityczny, ktry wedle swoich ekonomistycznych zaoe popiera i zabezpiecza inicjatyw gospodarcz posiadaczy i przedsibiorcw, ale nie troszczy si dostatecznie o zabezpieczenie praw czowieka pracy, utrzymujc, e praca ludzka jest tylko narzdziem produkcji, ktrej podstaw, czynnikiem sprawczym oraz celem jest sam kapita.

Autor: Karol Wojtya, Laborem exercens

Liberaowie udowodnili, e nie maj adnych, najmniejszych kwalifikacji ekonomicznych, i nigdy w adnej koalicji ? gdyby do takiej kiedykolwiek doszo ? nie mog obejmowa resortw ekonomicznych, bo zrujnuj kraj.

Autor: Stefan Niesioowski, Gazeta Wyborcza

Liberalizm z koniecznoci wspgra z zepsut natur ludzk, tak jak katolicko jest jej zasadniczym przeciwiestwem. Liberalizm to wyzwolenie z ogranicze; katolicko to wdzido dla namitnoci. Za upademu czowiekowi, zgodnie z bardzo naturaln tendencj, podoba si system przynoszcy uprawomocnienie i uwicenie pychy jego intelektu i rozpasania namitnoci. Dlatego Tertulian powiada: ?W swych szlachetnych aspiracjach dusza jest z natury chrzecijaska?. Podobnie mona by powiedzie, e czowiek, przez skaenie swojego pochodzenia, rodzi si z natury liberaem.

Autor: Feliks Sarda y Salvany

Liberalizm to doktryna goszca zupen niezaleno wolnoci ludzkiej, a tym samym przeczca wszelkiej powadze wyszej od czowieka w porzdku umysowym, religijnym i politycznym. Jest tedy liberalizm ostatecznym rozwiniciem pychy ludzkiej przeciwko mioci Boej i ostatnim wysikiem stworzenia rozumnego przeciwko opiece i kierownictwu swego Stwrcy.

Autor: Micha Nowodworski

Ludzie, ktrzy na codzie uwaaj, e pastwo nie powinno moralizowa ani umoralnia, e obywatel sam jest za siebie odpowiedzialny, e naley sprzedawa potencjalnym klientom wszystko to, czego oni chc, e rynek powinien zaspokaja wszystkie ich pragnienia, a nawet kreowa nowe potrzeby, nowe upragnione towary? ?? ci ludzie nagle zawieszaj swoje przekonania w przypadku tego jednego towaru. Szczeglnie upragnionego przez swoich odbiorcw i szczeglnie kreujcego potrzeb. Dziwne, prawda? Dziwniejsze jeszcze, e to zawieszenie nie dotyczy najbardziej rozpowszechnionego narkotyku, jakim jest alkohol. (…)

To pokazuje, e nawet liberalizm, aby istnie i funkcjonowa, potrzebuje gdzie tam sobie wewntrznie zaprzeczy. Jako tak si dzieje, e adna ideologia nie moe si oby bez swojej porcji zamordyzmu, nawet ta goszca powszechn wolno bez ogranicze. Ona te ma swj may autorytarny trik, za pomoc ktrego swoim mikkim i liskim wyznawcom dodaje twardoci, marsowej powagi.

Autor: Tomasz Pitek, krytykapolityczna.pl, 7 maja 2011

Najbardziej lkam si fanatykw liberalizmu… Poskrob liberaa, a znajdziesz skrytego arystokrat.

Autor: Frank Herbert

Nieumiejtno praktyczna i niemono teoretyczna rozwizania ?skomplikowanych wzw? demokracji parlamentarnej doprowadziy szereg odamw europejskiego liberalizmu do ucieczki od dawnych ideaw, do ukrycia wasnej klski w fadach paszcza dyktatora, pod chorgwi ?cezaryzmu?, gdzieniegdzie w ?cichej przystani? dogmatycznej doktryny faszystowskiej. Tzw. kryzys parlamentaryzmu mona by nazwa w pewnym sensie kryzysem wewntrznym mieszczaskiej myli liberalnej, ktra usiuje przerzuci odpowiedzialno za swoje zaamanie si, za swoj niewystarczalno ideow, na wiat zewntrzny.

Autor: Mieczysaw Niedziakowski, Socjalizm a liberalizm, w: Demokracja parlamentarna w Polsce, wyd. Ksigarni Robotniczej, Warszawa 1930

Polska odniosa sukces w transformacji. To sprawio, e proste reguy, wedug ktrych j przeprowadzono, zdominoway polski dyskurs ekonomiczny. Prosty liberalizm zdominowa debat. Antyetatystyczny, fundamentalnie prorynkowy.(…)

Tymczasem monetaryzm to w ekonomii jest ju prehistoria. Nie ma nawet z czym polemizowa. Wane, e takie fundamentalistycznie rynkowe nastawienie ma praktyczny wymiar. Na przykad przez system podatkowy, ktry jest bardzo proprzedsibiorczociowy, a mocno obcia prac.

Autor: Marek Belka

Pytaem decydentw MFW, jakie maj dowody na to, e ich neoliberalna polityka jest waciwa. Odpowiadali, e nie potrzebuj dowodw. Wygldao to tak, jakby chodzio im nie o polityk, lecz o religi. Ale to tylko cz odpowiedzi. Forsowali tak polityk take dlatego, e chciao jej Wall Street. Niestabilno, kryzysy, czenie firm, dzielenie firm to raj dla sektora finansowego, ktry robi na tym ogromne pienidze.

Autor: Joseph E. Stiglitz

To, co w Polsce uchodzi za liberalizm (…), jest czystym oportunizmem bez adnych pogldw. W zwizku z tym pozostaje tylko konserwatyzm, czasami przy zewntrznych pozorach liberalizmu. Czasem kto udaje, e jest w centrum, umiarkowanym centrum mdrali. Ale robi to tylko po to, by zablokowa dyskusj i wyraanie silnych tosamoci ideowych po stronie innej ni prawa.

Autor: Kinga Dunin

W kadym razie ja nie kupuj od liberaw idei ?rewolucji bez rewolucji?, tego, e wszystko si zmieni, a nikt nie zostanie skrzywdzony. Niestety, kada prawdziwa zmiana boli.

Autor: Slavoj iek

W modelu neoliberalnym kapita napywa tylko do obszarw gwarantujcych szybki zwrot inwestycji. Dlatego w Polsce powstao wiele prywatnych uczelni humanistycznych, lecz nie utworzono adnego prywatnego wydziau chemii lub biotechnologii; podobnie jak nie powsta aden prywatny szpital oferujcy leczenie onkologiczne, cho nie brakuje klinik stomatologicznych i ortopedycznych. Kosztowne i nierentowne kierunki ksztacenia czy leczenia nadal finansowane s ze rodkw publicznych.

Autor: Edwin Bendyk

Wolno niczym nieograniczona staje si pojciowo niemoliwa.(…) Pastwo radykalnie liberalne to utopia, ktra obraca si przeciw sobie.

Autor: Leszek Koakowski

cytaty za serwisem Wikiquotes.

Czytaj dalej

Uncategorized

Ju w t sobot tj. 28.05 ulicami Warszawy przejdzie po raz smy najwiksza legalna manifestacja w tym kraju. Z roku na rok w Marszu Wyzwolenia Konopi bierze udzia coraz wiksza rzesza zwolennikw legalizacji marihuany.

Od 10 do 15 tys. ludzi zamanifestuje swj sprzeciw wobec restrykcyjnej polityki narkotykowej w Polsce. Marsz odbywa si w ramach Globalnego ruchu Million Marijuana March, w ramach ktrego co roku przez wikszo stolic i miast na wiecie, w maju przetaczaj si podobne manifestacje.

W Polsce manifestacja ma szczeglne znaczenie ze wzgldu na bardzo restrykcyjn polityk reimu konserwatywnego. Zalicza si ona do najbardziej restrykcyjnych na kontynencie, i zdecydowanie naruszawolnoci konstytucyjne obywateli Polski. W wikszoci krajw UE obywatele nie s przeladowani za posiadanie i palenie suszu konopi, ich mieszkania nie s przeszukiwane przez policj w poszukiwaniu wikszej iloci, nikt nie spdza 48 godzin w areszcie ledczym za posiadanie nawet niewielkiej iloci marihuany.

W Portugalii, Szwajcarii, Hiszpanii, Niemczech, Czechach, Holandii polityka narkotykowa wyzwolia si z mitw i stereotypw, postawiono na redukcj szkd, edukacj, profilaktyk. Zamiast wsadza ludzi do wizienia, niszczc ludzkie yciorysy wyrokami w zawieszeniu czy nawet karami wizienia za jednego jointa, ustanowiono grne limity posiadania uywek, ktre odrniaj zwykego konsumenta od dilera. Dla przykadu, w Czechach mona posiada 15 gram na wasny uytek, w Hiszpanii uprawia 3 roliny w domowej uprawie, w Holandii posiada koncesje na upraw i sprzeda. Przykady mona mnoy z caego wiata.

Wolne Konopie

W swoich postulatach Wolne Konopie domagaj si legalnoci posiadania 30 gram na wasny uytek, 3 rolin pod domow upraw oraz amnestii dla skazanych za posiadanie marihuany. Demonstracj wspiera take Wsplnota Ras Tafari w Warszawie.

Wicej na:

www.wolnekonopie.pl

www.facebook.com/WolneKonpie

www.otwartapestka.info

Trasa Marszu

Start godz. 15-ta pod PKiN.

Marsz bdzie si przesuwa ulicami: Marszakowska — Pl. Bankowy — Solidarnoci — Dobra — Tamka — Kruczkowskiego — Rozbrat –Myliwiecka — Grnolska ? Wiejska.

SADZI!!! PALI!!! ZALEGALIZOWA!!!

Podczas Marszu liczne atrakcje, wystpy zespow tanecznych, grajce lawety, pokazy, jak to okrelono w zaproszeniu: „oszoomstwa i artystyczne”. Obecno zapowiedzieli Tomasz Obara oraz Janusz Palikot.

Po manifestacji odbdzie si After Party dla wszystkich aktywistw w Klubie M25 na ul. Miskiej 25

Zapraszamy!

Czytaj dalej