laicyzm

Państwo świeckie versus państwo wyznaniowe- zaczerpnięte z innych źródeł porównanie

PANSTWO ŚWIECKIE:1. Zupełny rozdział władzy świeckiej od duchownej. Brak odniesienia do Boga w ustawie zasadniczej.PAŃSTWO WYZNANIOWE:1. Omawianie przez liderów politycznych spraw państwowych z hierarchami kościelnymi. Obecność religijnego odniesienia w konstytucji. PAŃSTWO ŚWIECKIE:2.Święta państwowe mają charakter świecki.PANSTWO WYZNANIOWE:2.Dostojnicy kościelni uczestniczą w publicznych uroczystościach, które mają oprawę religijną: msze,nabożeństwa. Święta kościelne są świętami państwowymi. PAŃSTWO ŚWIECKIE:3. Kościoły … Czytaj dalej